EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do 12 lipca 2016 r. (wtorek) należy złożyć do Dyrektora szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Termin egzaminu – 23 sierpnia 2016 r. (wtorek) – godz. 900

 • Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent który, nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej w maju/czerwcu, pod warunkiem, że:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,

  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,

  • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów (nie później niż 12 lipca 2016 złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.
 

Hotelarz - ponadczasowy zawód

Któż z nas nie lubi podróżować i spędzać czasu w luksusowym hotelu pięcio-gwiazdkowym? Sheraton? Hilton? A może Marriott!

Myślę, że większość! Jest taka grupa, która zamiast marzyć, może to pragnienie spełnić i każdego dnia przebywać w takim hotelu. Nie trzeba wiele – wystarczy zacząć naukę w Technikum Hotelarskim.

Rozwijająca się turystyka oraz rosnąca sieć hoteli sprawia, że w kraju i nie tylko istnieje duże zapotrzebowanie na dobrze wykwalifikowanych hotelarzy. Jak wygląda nauka w technikum i jakie daje możliwości?

Nauka trwa cztery lata, oprócz przedmiotów ogólnych należy opanować przedmioty związane z zawodem -podstawy ekonomii, prawa oraz język zawodowy. Niezbędne są zagadnienia związane z turystyką oraz usługami gastronomicznymi. Jednak wiedza teoretyczna to nie wszystko.

Najważniejsze, aby posiąść umiejętności praktyczne. Na szczęście, w naszej szkole, żaden z uczniów nie musi martwić się o to, by zorganizować sobie praktyki. To zadanie dla szkoły. To tam -w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych przygotowują się do przyszłych obowiązków. Nauka w takim technikum należy do przyjemnych obowiązków! Ciągle dzieje się coś nowego. Począwszy od ostatnich wydarzeń - 18 maja najlepsi hotelarze i gastronomi wyjechali na dwutygodniowe praktyki zawodowe do Grecji (oczywiście za darmo!) Nie dość, że poznali kulturę śródziemnomorską, to jeszcze poznali cudowne miejsca i interesujących ludzi.

Kolejną atrakcją jest udział w Międzynarodowych Targach Eurogastro 2016. Była to wycieczka przedmiotowa, która obejmowała zwiedzanie pięciogwiazdkowych hoteli m.in.Marriott czy Interco-ntinental. Przy okazji spotkali znanego z telewizji kucharza i szefa restauracji, Karola Okrasę, z którymi rozmawiali i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

Także jak widać, nie jest to tylko okazja do zwiedzania, ale również kontaktu z osobistościami. Dzięki podpisanym porozumieniom z różnymi uczelniami uczestniczymy w Dniach Otwartych m.in. z WSSP w Lublinie. W ramach promocji Turystyki i Wychowania Fizycznego hotelarze podziwiali pokaz mistrza karate tradycyjnego, Daniela Iwanka a także poznali Henryka Kanię, absolwenta tej nauki promującego kulinarnie region Lubelszczyzny.

Każdego roku hotelarze prezentują się również w konkursach i olimpiadach. W styczniu tego roku wzięli udział w etapie Okręgowym Olimpiady Wiedzy Hotelarstwa w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Do tego etapu zakwalifikowały się 2 uczennice klasy III. Tematem przewodnim tegorocznej olimpiady była historia hotelarstwa w Polsce i na świecie. Imponujący jest fakt, że rywalizujemy z najlepszymi w Polsce. Do takiego sukcesu przyczynił się 100 % wynik naszych hotelarzy zarówno w tym, jak i w poprzednim roku z egzaminu zawodowego, teoretycznego jak i praktycznego. Należy nadmienić, że wyniki były wyższe od tych w kraju jak i województwie.

Poprzez różne podejmowane inicjatywy hotelarze wspinają się po szczeblach edukacji, by kiedyś stać się konkurencją na rynku pracy. Jednego możemy być pewni – nasi hotelarze otwierają sobie zdobytymi umiejętnościami ”okno na świat” Kto wie, gdzie przyjdzie im pracować w przyszłości? Może w ...Sheratonie? A może w Hiltonie? Na pewno sobie świetnie poradzą...

 

UWAGA
KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!

W oparciu o Zarządzenie nr 30/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 kwietnia 2016 zostaje zmieniony termin Publikacji List Zakwalifikowanych w harmonogramie systemu naboru.

Obecnie obowiązujący termin to: 1 lipca 2016 o godz.10.00

 

Zapraszamy do grona leśników
w Technikum Leśnym w Janowie Lubelskim

Leśnik to fascynujący i bardzo atrakcyjny zawód. Jest to profesja nietypowa, bowiem związana z nieustannym obcowaniem z naturą i pięknem lasu. Technikum Leśne w Zespole Szkół zapewnia gruntowne przygotowanie do pracy w tym zawodzie i umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań, nie tylko przyrodniczych. Absolwent uzyskuje tytuł - technik leśnik, zdobywając jednocześnie wiedzę ogólną na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Może potem kontynuować edukację m in. w SGGW w Warszawie lub na UP w Lublinie. Ukończenie technikum leśnego umożliwia pracę na wielu stanowiskach w strukturach Lasów Państwowych, Parkach Narodowych i Krajobrazowych, a także w różnorodnych zakładach usług leśnych.

Technikum Leśne w Zespole Szkół rozwija się. Uczniowie biorą udział w różnych targach i wystawach przyrodniczych (np. Międzynarodowe Targi Leśne - wrzesień 2016). Mają możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w kursach brakarskich i pilarza (uzyskanie kwalifikacji), mogą zdobyć również uprawnienia do wspinaczki wysokościowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w Ośrodku Edukacji Leśnej. Szkoła oferuje udział w kołach zainteresowań o tematyce przyrodniczej, organizuje wiele atrakcyjnych wyjazdów naukowo-rekreacyjnych, w tym daje także możliwość uczestniczenia w zbiorowych polowaniach. Ponadto w szkole działa zespół – sygnalistów myśliwskich i każdy uczeń może uczyć się gry na rogu myśliwskim. W Technikum Leśnym nauka odbywa się w przyjaznej, życzliwej atmosferze, zarówno w samej szkole, jak i w Ośrodku Edukacji Leśnej.

Jeśli jesteś otwarty na świat i naturę, marzysz o stabilnym, ciekawym zawodzie i chcesz rozwijać swoje zainteresowania, nasze technikum jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy!

 

Kierunki kształcenia

 

3-letnie Liceum Ogólnokształcące:

 • klasa mundurowa

4-letnie technikum w zawodach:

 • technik geodeta - NOWOŚĆ !!
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik logistyk
 • technik leśnik
 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej


Technikum Geodezyjne

 

W trakcie nauki w technikum uczniowie zdobywają wiadomości
i umiejętności specjalistyczne z zakresu:

 • Wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników pomiarów
 • Obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych
 • Wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościam

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

W trakcie nauki w technikum uczniowie zdobywają wiadomości
i umiejętności specjalistyczne z zakresu:

 • zasad ekonomiki i organizacji zakładu
 • działalności marketingowej oraz biegłego posługiwania się językiem obcym
  w sytuacjach zawodowych
 • zasad organizacji pracy i obsługi konsumenta
 • prowadzenia zakładów gastronomii otwartej (bary, restauracje)
  i gastronomii zamkniętej (stołówki)
 • organizacji imprez typu: zjazdy, bale, wesela, wystawy, targi


Technikum Logistyczne

 

Zawód logistyk - przyszłość jest w zasięgu ręki !

Jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.

Logistyk jest zawodem uznanym, dobrze płatnym i z dużą przyszłością. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce. W Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją, środowiskiem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie np. wojska czy policji.

Do typowych miejsc pracy dla technika logistyka należą:

firmy transportowo-spedycyjne, firmy kurierskie, centra magazynowe i logistyczne, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne, handlowe, usługowe, terminale przeładunkowe, wojsko, szpitale, policja, urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie. Można również prowadzić własną firmę lub kontynuować naukę na studiach na kierunkach związanych z logistyką.

Drogi Gimnazjalisto!

Technikum logistyczne oferuje Ci uzyskanie trzech specjalizacji zawodowych:

 1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, w ramach której nabędziesz umiejętności:
 2. - zarządzania zapasami,
  - planowania z produkcji i dystrybucji,
  - magazynowania,
 3. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. W ramach tej specjalizacji nabędziesz umiejętności:
 4. - organizowania i monitorowania procesów transportowych,
  - dobierania środków technicznych i technologii przeładunkowych,
  - sporządzania dokumentacji transportowej,
 5. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. W ramach tej specjalizacji nabędziesz umiejętności:
 6. - planowania i organizowania prac związanych z logistyką w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
  - zarządzania gospodarką odpadami – ekologistyką,
  - zasad logistycznej obsługi imprez masowych,
  - planowania zadań logistyki miejskiej.


Technikum Leśne

 

Technik leśnik zdobywa kwalifikacje do:

 • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu
 • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac
 • sporządzania szacunków brakarskich
 • kierowania zabiegami pielęgnacyjnymiAbsolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach organizacyjnych lasów państwowych
 • państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych
 • oddziałach Biura Urządzania Lasu i w Geodezji Leśnej
 • przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni
 • pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych
 • jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających przygotowania w zakresie zieleni


Technikum Hotelarskie

 

Celem nauczania na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia obiektów hotelarskich w warunkach rynkowych.
Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Uczeń po szkole może pracować w:

 • zakładach hotelarskich
 • ośrodkach wypoczynkowych
 • zakładach uzdrowiskowych
 • pensjonatach
 • zajazdach
 • schroniskach
 • kwaterach prywatnych


Technikum obsługi turystycznej

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania programów imprez turystycznych i przygotowania ofert turystycznych
 • organizowania imprez turystycznych
 • przyjmowania zleceń i realizowanie zamawianych usług turystycznych
 • sporządzenia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez
 • kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń
 • przygotowania ofert turystycznych
 • kalkulowanie kosztów zamawianych świadczeń, obsługiwania klienta
 • promowania usług przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne
 • udzielanie informacji turystycznej
 • promowanie własnych firm

Firmy w których absolwent może znaleźć pracę:

 • biura podróży
 • agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • domy wczasowe
 • urzędy administracji państwowej
 • organy administracji samorządowej zajmujące się promocją turystyki
 • fundacje i stowarzyszenia
 • domy wczasowe

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz