Strona główna

 

III Seminarium Lubelskiego Kuratora Oświaty pt.:
Partnerstwo w edukacji szkół kształcących w grupie zawodów gastronomicznych i turystyczno – hotelarskich sposobem na skuteczne zmiany

Galeria zdjęć cz. 1   Galeria zdjęć cz. 2   Galeria zdjęć cz. 3   Galeria zdjęć cz. 4

 

Rodzinne zmagania w strzeleckim „Pucharze Starosty” zakończone

 

Po wielu strzelaninach w dniu 21 listopada 2015 r. odbył się finał zawodów strzeleckich rodzin o „Puchar Starosty Janowskiego”. Zawody obywały się od miesiąca marca bieżącego roku do dnia finału, w którym wzięły udział rodzinne drużyny z najlepszymi wynikami. I tak w poszczególnych kategoriach triumfowali:

Klasyfikacja rodzinna szkół podstawowych:
 1. Rosiński Krzysztof - Rosiński Antoni
 2. Kiszka Tomasz - Kiszka Zuzanna
 3. Podkański Edward - Podkanski Piotr
Klasyfikacja rodzinna szkół gimnazjalnych:
 1. Kiszka Tomasz - Kiszka Hubert
 2. Rosińska Joanna - Rosinska Julia
 3. Boliński Grzegorz - Bolińska Julia
Klasyfikacja rodzinna szkół średnich:
 1. Kiszka Stanisław - Kiszka Aneta
Klasyfikacja indywidualna rodziców w pistolecie pneumatycznym:
 1. Kiszka Tomasz
 2. Rosiński Krzysztof
 3. Kiszka Stanisław
Klasyfikacja indywidualna dzieci w karabinie pneumatycznym szkoły podstawowe:
 1. Rosiński Antoni - SP Janów Lubelski
 2. Podkański Piotr - SP Janów Lubelski
 3. Kiszka Zuzanna - SP Momoty Górne
Klasyfikacja indywidualna dzieci w karabinie pneumatycznym szkoły gimnazjalne:
 1. Kiszka Hubert - Gimnazjum Janów Lub.
 2. Rosińska Julia - Gimnazjum Janów Lub.
 3. Bolińska Julia - Gimnazjum Janów Lub.
Klasyfikacja indywidualna dzieci w karabinie pneumatycznym szkoły średnie:
 1. Kiszka Aneta - Zespół Szkół w Janowie Lub.
 

Podsumowania zawodów oraz wręczenia pucharów i upominków dokonał Pan Starosta Janowski Grzegorz Pyrzyna gratulując wszystkim finalistom uzyskanych rezultatów. Z ramienia Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa realizatora projektu Edycja III – „Będziemy Bezpieczniejsi i Pewniejsi Siebie” Pani Dyrektor Teresa Biernat. Wszystkich zapraszamy na strony projektu www.bezpieczni.za.pl aby zapoznać się z dalszymi działaniami zaplanowanymi w projekcie.

 

Otwarte zawody narciarstwa biegowego

Regulamin zawodów

 

Inauguracja XIX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
Eutrapelia 2015-2016

16 listopada 2015r. młodzież Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim wraz z opiekunami uczestniczyła w inauguracji XIX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia 2015-2016”. W tym roku uroczystość ta miała miejsce w Sandomierzu.

Hasłem tegorocznego Festiwalu jest „Trwajmy mocni w wierze”. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Dra Krzysztofa Nitkiewicza Biskupa Sandomierskiego. Podczas Mszy Św. Słowo Boże czytał uczeń naszej I klasy mundurowej.

W uroczystościach wzięli udział uczniowie Diecezji Sandomierskiej wraz ze swoimi opiekunami, dyrekcją, księżmi i katechetami. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do Katolickiego Domu im. Św. Józefa na drugą część inauguracji, gdzie uczniowie klasy III a Liceum godnie powitali Księdza Biskupa w imieniu całej społeczności uczniowskiej.

Więcej...

 

Dnia 20 listopada od godz. 900 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa odbędzie się

akcja krwiodawstwa

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Liczba mogących oddać krew jest ograniczona do 50 osób.

 

„Myśląc o przyszłości narodu trzeba się oprzeć o jego groby“

tymi słowami Jerzego Waldorfa młodzież naszej szkoły rozpoczęła akademię z okazji Święta Niepodległości. W tym roku przypada 97. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie uczniowie wprowadzili zebranych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Poprzez wiersze, fragment filmu „Syzyfowe prace” ,.a także film o Józefie Piłsudskim zobrazowali sytuację kraju oraz ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli walczył za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, a odśpiewane pieśni patriotyczne, m.in. „Jaskółka”, "Niepodległa, niepokorna”, "Marsz Sybiraków”, "Niepodległość" i zagrana na trąbce „Rota”, pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

„Gazeta Janowska” ogłasza konkurs fotograficzny
pn. „Nasza Obecność”.

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości artystycznej, umiejętności postrzegania fotografii jako źródła historycznego, a także aktywnej postawy obserwatora otaczającej nas rzeczywistości, jej dokumentowanie poprzez zarejestrowanie obrazów ludzi na tle miasta/gminy, ich działań, czynów i zachowania.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich
(w tym uczniów).

W konkursie mogą wziąć udział autorskie prace, które wcześniej nigdzie nie zostały publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

Szczegóły w załącznikach:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa i oświadczenie

 

„CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI”

O projekcie

Projekt „CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI” realizowany jest przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu przez młodzież.

Cel projektu

Zasadniczym celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu poprzez realizację szeregu kompleksowych i spójnych działań profilaktyczno-edukacyjnych.

Cele szczegółowe to przede wszystkim:

 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania nowatorskich działań z młodzieżą i dla młodzieży w obszarze świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez udział w warsztatach edukacyjnych oraz szkoleniach dla rad pedagogicznych,

 • rozwój u młodzieży umiejętności społecznych potrzebnych do podejmowania roli liderów młodzieżowych i realizacji działań prospołecznych poprzez udział w warsztatach edukacyjnych,

 • opracowanie przez liderów młodzieżowych wspieranych przez nauczycieli „szkolnych systemów zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc” oraz scenariuszy zajęć w klasach,

 • przekazanie młodzieży szkolnej istotnej wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez realizację przez liderów młodzieżowych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w klasach,

 • zapoznanie rodziców z wiedzą na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu oraz skutecznego radzenia sobie z występującymi problemami w tym zakresie poprzez organizację prelekcji podczas wywiadówek,

 • uwrażliwienie młodzieży na problemy rówieśników w obszarze korzystania z Internetu poprzez organizację ogólnopolskiego konkursu na twórcze projekty promujące bezpieczeństwo w sieci,

 • uruchomienie oraz wdrożenie wzorcowych szkolnych systemów zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc wypracowanych i skonsultowanych przez młodzież, nauczycieli i rodziców.

Czas i miejsce realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2015 roku. Skierowany jest w szczególności do 30 szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Pomysł na kompleksowe działania w obszarze bezpieczeństwa w sieci adresujemy przede wszystkim do młodzieży, ale także do nauczycieli i rodziców.

Realizatorzy

STOWARZYSZENIE RUCH POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ “INTEGRACJA”
ul. Polna 18, 37-464 Stalowa Wola
tel. +48 739 010 464
e-mail: kontakt@chronmymlodosc.pl

   
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz