Rekrutacja będzie się odbywać drogą elektroniczną i tradycyjną (papierową)

 • Jeżeli rekrutujesz się drogą elektroniczną to:
  wejdź na poniżej podany adres : lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat
  Załóż konto, wygeneruj podanie i przynieś wydrukowane podanie do szkoły pierwszego wyboru.

 • Jeżeli w tradycyjnej formie to:
  Pobierz druk podania ze strony szkoły: www.zsjanow.fc.pl/rekrutacja
  zgłoś się do szkoły z wypełnionym podaniem.


Jeśli nie wiesz co zrobić to zgłoś się do sekretariatu szkoły, gdzie uzyskasz interesujące cię informacje.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015”

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpóźniej do dnia 5 września 2014 r.

Szczegółowe informacje i wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2014/2015 oraz na stronie internetowej www.zosipjanowlubelski.bip.lubelskie.pl

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Janowie Lubelskim

 

Boże Ciało - Ołtarz Przy Zespole Szkół

19 czerwca 2014r. przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim został wykonany ołtarz na uroczystość Bożego Ciała.

Galeria zdjęć

 

W dniu 15 czerwca 2014 r. uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim promowali zdrowe żywienie oraz zaprezentowali sztukę carvingu, czyli rzeźbienia w owocach i warzywach. Akcja odbyła się podczas DNI JANIOWA ZOOM NATURY w ramach Tygodnia Profilaktyki koordynowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim.

Galeria zdjęć

 

W deszczu i słońcu na poligonie 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego

W dniach 2 - 3 czerwca uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa przeszli intensywne czterdziestoośmiogodzinne szkolenie na poligonie 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. Dzień pierwszy rozpoczęto szkoleniem, w zakres którego wchodziło zapoznanie z bronią używaną w Wojsku Polskim, sposobami jej użycia oraz rozkładania i składania. Uczniowie zapoznali się z technikami rzutu granatem z różnych pozycji, sposobami poruszania się w terenie z wyznaczaniem azymutu oraz przeszli intensywne szkolenie ogniowe na trenażerach strzeleckich "Cyklop", w czasie którego żołnierze korygowali błędy popełniane przez strzelających. Mimo intensywnego deszczu humory wszystkim dopisywały a żołnierze wykazywali się dużą cierpliwością w prezentowaniu poszczególnych jednostek broni oraz technik posługiwania się nią ubarwiając ćwiczenia praktyczne opowieściami o życiu i pracy w wojsku.

Podsumowania całości szkolenia dokonano po mszy świętej, która odbyła się w Kościele Garnizonowym. W podsumowaniu wzięli udział płk Tadeusz Nastarowicz - Dowódca 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, dzięki któremu te ćwiczenia mogły dojść do skutku, Pan kapitan Daniel Gzik, który opiekował się grupą podczas zajęć poligonowych i w ośrodku sprawności fizycznej oraz dbał o logistykę przedsięwzięcia. Obecna była również Pani Teresa Biernat - Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do galerii fotograficznych prezentowanych na stronach internetowych Zespołu Szkół im. W. Witosa www.zsjanow.fc.pl oraz klas mundurowych www.mundurowa-zs.za.pl

Więcej...
Galeria zdjęć #1
Galeria zdjęć #2

 

OBCHODY 140 ROCZNICY URODZIN WINCENTEGO WITOSA W ZESPOLE SZKÓŁ

W dniu 13 maja br. w Zespole Szkół odbyły się uroczystości związane z patronem szkoły z okazji 140 rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Rozpoczęły się Mszą Św. w Sanktuarium, w której uczestniczyli przybyli goście, nauczyciele oraz młodzież.

Po Mszy nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem W. Witosa. Pani Dyrektor Teresa Biernat, organizator tego przedsięwzięcia, powitała szanownych gości: czcigodnych księży, Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego, Prof. dr hab. Józefa Zająca - Senatora RP, Pana Jana Łopatę - Posła na Sejm RP, Pana Sławomira Zawiślaka – Posła na Sejm RP, Pana Piotra Rzetelskiego - Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pana Jana Franię - Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, Panów Starostę i Wicestarostę Powiatu Janowskiego, Panią Skarbnik Powiatu Janowskiego oraz członków Zarządu Powiatu Janowskiego, Burmistrzów – Janowa Lubelskiego i Modliborzyc oraz wójtów gminy: Dzwola, Potok Wielki, Godziszów i Batorz. Ponadto uroczystości w Zespole Szkół uświetnili przedstawiciele następujących instytucji i placówek: Jednostki Wojskowej w Zamościu, Kuratorium Oświaty, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, dyrektorowie jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego oraz dyrektorowie szkół. Na obchody rocznicowe przybyli również lokalni przedsiębiorcy, a także nauczyciele wraz z uczniami ze szkół gimnazjalnych.

Wszystkich obecnych wzruszył występ orkiestry pod batutą Antona Szaszkowa, która przybyła dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Marty Och ze Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu.

Dyrekcja Szkoły podczas przemówienia zwróciła uwagę na sylwetkę naszego patrona: Nadanie szkole imienia Wincentego Witosa łączyło się z przyjęciem wzorca osobowego, na którym skupiają się działania wychowawcze szkoły. Przekazywanie wiedzy o działalności Wincentego Witosa uczy młodzież, jaką wartość ma życie w wolnej i niepodległej Polsce […]. U podstaw stworzonego przez nas modelu szkoły leży podmiotowość w traktowaniu ucznia. Absolwent, opuszczając mury naszej szkoły, jest człowiekiem odważnym, gotowym podjąć nowe wzywania we współczesnym społeczeństwie. Na koniec przemówienia Pani Dyrektor wspomniała o wciąż wzbogacanej ofercie edukacyjnej i nowym kierunku - TECHNIK GEODETA.

Uczniowie Zespołu Szkół przygotowali podniosłą część artystyczną pod kierunkiem nauczycieli: A. Wąsek – Powrózek, J. Kułażyńskiej oraz A. Widz. Można było odnieść wrażenie, ze Wincenty Witos przemówił do nas ze sceny i przypomniał wszystkim o patriotycznym obowiązku względem ojczyzny. Wzruszeni goście podziękowali za zaproszenie na uroczystość. Głos zabrali m. in. Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego i Pan Jan Łopata – Poseł na Sejm RP. Zwrócono uwagę na potrzeby placówki związane z infrastrukturą (budowa sali gimnastycznej), na dynamiczny i prężny rozwój szkoły oraz na zasługi Dyrekcji Szkoły w kwestii rozwoju placówki, a także wzorcowe i kreatywne wypełnianie przez nią obowiązków.

Dokonano podsumowania projektu o dużej wartości około 1,5 mln zł pt. „Młodzi zdolni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzyści płynące z wdrożenia projektu przedstawił zarząd projektu w osobach pani: Kingi Jargiło Kierownik Projektu oraz doradcy finansowego Pani Izabeli Mak. Działania w projekcie pozwoliły nam wzbogacić bazę dydaktyczną, wyposażyć nowocześnie pracownie, rozwinąć kompetencje językowe, matematyczne i zawodowe. Następnie na wszystkich zebranych czekała niespodzianka w postaci pokazu barmańskiego w Wykonaniu Mistrza Polski i Wicemistrza Świata – Pana Krzysztofa Drabika. Pokaz wzbudził ogromne zainteresowanie młodzieży.

Wielką atrakcją była możliwość udziału w symulacji dachowania podczas jazdy, strefy zgniotu i skorzystania z alkogogli. A wszystko dzięki uprzejmości firmy Cargo z Jaworzna, która udostępniła sprzęt. Chętni mieli możliwość udziału w zawodach strzeleckich. Zebrani obejrzeli również profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku samochodowego w wykonaniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Uczniowie naszej i innych szkół, które przyjęły zaproszenie na „Majówkę”, częstowali się grillowanymi kiełbaskami, ciastem upieczonym przez gastronomów oraz kawą zdobioną fantazyjnymi wzorkami. Oglądali stoiska wszystkich specjalizacji: leśnej, logistycznej, hotelarskiej oraz gastronomicznej. Uwagę przykuwały szczególnie kwiaty rzeźbione z warzyw i owoców techniką carvingu oraz wysoka palma zrobiona z ananasów.

Gwoździem programu był wyczekiwany przez wszystkich występ muzyczny młodego utalentowanego muzyka, Rafała Brzozowskiego, znanego z programu „The voice of Poland”, twórcy takich hitów, jak m. in. „Tak blisko”, „Za mały świat”, „Nie mam nic”. Publiczność bawiła się znakomicie i domagała się kilku bisów. Po ponadgodzinnym koncercie można było zdobyć autograf i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z artystą.

Jak widać, atrakcjom nie było końca. Ten dzień wszyscy długo będą bardzo miło wspominać…

Galeria zdjęć

 

W roku szkolnym 2014/2015 proponujemy naukę w:

3-letnim Liceum Ogólnokształcącym:

 
 • klasa mundurowa o rozszerzonych przedmiotach: geografia, informatyka, chemia
 • Istnieje możliwość zmiany jednego przedmiotu rozszerzonego na matematykę

 • klasa przyrodnicza o rozszerzonych przedmiotach: biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie
 • klasa humanistyczna o rozszerzonych przedmiotach: język polski, historia, język obcy

 • Wybór przedmiotów rozszerzonych w klasie drugiej

4-letnim technikum w zawodach:

 
 • technik geodeta - NOWOŚĆ !!
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik logistyk
 • technik leśnik
 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej


Technikum Geodezyjne

 

W trakcie nauki w technikum uczniowie zdobywają wiadomości
i umiejętności specjalistyczne z zakresu:

 • Wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników pomiarów
 • Obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych
 • Wykonywania prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościam

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

W trakcie nauki w technikum uczniowie zdobywają wiadomości
i umiejętności specjalistyczne z zakresu:

 • zasad ekonomiki i organizacji zakładu
 • działalności marketingowej oraz biegłego posługiwania się językiem obcym
  w sytuacjach zawodowych
 • zasad organizacji pracy i obsługi konsumenta
 • prowadzenia zakładów gastronomii otwartej (bary, restauracje)
  i gastronomii zamkniętej (stołówki)
 • organizacji imprez typu: zjazdy, bale, wesela, wystawy, targi


Technikum Logistyczne

 

Zawód logistyk - przyszłość jest w zasięgu ręki !

Jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.

Logistyk jest zawodem uznanym, dobrze płatnym i z dużą przyszłością. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwym czasie, na właściwe miejsce. W Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.

Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Technik logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją, środowiskiem, przeprowadzać akcje ewakuacyjne w sytuacjach kryzysowych, dbać o zaopatrzenie np. wojska czy policji.

Do typowych miejsc pracy dla technika logistyka należą:

firmy transportowo-spedycyjne, firmy kurierskie, centra magazynowe i logistyczne, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne, handlowe, usługowe, terminale przeładunkowe, wojsko, szpitale, policja, urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie. Można również prowadzić własną firmę lub kontynuować naukę na studiach na kierunkach związanych z logistyką.

Drogi Gimnazjalisto!

Technikum logistyczne oferuje Ci uzyskanie trzech specjalizacji zawodowych:

 1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, w ramach której nabędziesz umiejętności:
 2. - zarządzania zapasami,
  - planowania z produkcji i dystrybucji,
  - magazynowania,
 3. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. W ramach tej specjalizacji nabędziesz umiejętności:
 4. - organizowania i monitorowania procesów transportowych,
  - dobierania środków technicznych i technologii przeładunkowych,
  - sporządzania dokumentacji transportowej,
 5. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. W ramach tej specjalizacji nabędziesz umiejętności:
 6. - planowania i organizowania prac związanych z logistyką w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
  - zarządzania gospodarką odpadami – ekologistyką,
  - zasad logistycznej obsługi imprez masowych,
  - planowania zadań logistyki miejskiej.


Technikum Leśne

 

Technik leśnik zdobywa kwalifikacje do:

 • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu
 • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac
 • sporządzania szacunków brakarskich
 • kierowania zabiegami pielęgnacyjnymiAbsolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach organizacyjnych lasów państwowych
 • państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych
 • oddziałach Biura Urządzania Lasu i w Geodezji Leśnej
 • przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni
 • pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych
 • jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających przygotowania w zakresie zieleni


Technikum Hotelarskie

 

Celem nauczania na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia obiektów hotelarskich w warunkach rynkowych.
Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Uczeń po szkole może pracować w:

 • zakładach hotelarskich
 • ośrodkach wypoczynkowych
 • zakładach uzdrowiskowych
 • pensjonatach
 • zajazdach
 • schroniskach
 • kwaterach prywatnych


Technikum obsługi turystycznej

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania programów imprez turystycznych i przygotowania ofert turystycznych
 • organizowania imprez turystycznych
 • przyjmowania zleceń i realizowanie zamawianych usług turystycznych
 • sporządzenia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez
 • kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń
 • przygotowania ofert turystycznych
 • kalkulowanie kosztów zamawianych świadczeń, obsługiwania klienta
 • promowania usług przedsiębiorstwa organizującego imprezy turystyczne
 • udzielanie informacji turystycznej
 • promowanie własnych firm

Firmy w których absolwent może znaleźć pracę:

 • biura podróży
 • agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • domy wczasowe
 • urzędy administracji państwowej
 • organy administracji samorządowej zajmujące się promocją turystyki
 • fundacje i stowarzyszenia
 • domy wczasowe

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz
Poprawny CSS!