Strona główna

 

Witamy w gronie uczniów! - Ślubowanie klas pierwszych

Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków… Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz, że ono musi tu gdzieś być - Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, źródło?! Cisza… Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku!

Jan Paweł II

W dniu 24 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia, podczas której uczniowie klas pierwszych zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Zespołu Szkół. Najmłodsi przedstawiciele społeczności uczniowskiej naszej szkoły ślubowali dbać o dobre imię szkoły oraz wzorowo zachowywać się w każdej sytuacji, a także sumiennie wypełniać swoje obowiązki i systematycznie pracować nad poszerzaniem swojej wiedzy. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali przygotowanego na tę okazję, pod kierunkiem mgr Anety Wąsek-Powrózek oraz mgr Julity Kułażyńskiej, montażu słowno-muzycznego. Uczniowie, słowami wierszy i piosenek, wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom, za przekazywaną wiedzę i trud wychowania.

Kolejnym miłym punktem akademii były życzenia - owocnej edukacji i niezłomnej postawy w dążeniu do wiedzy - złożone pierwszoklasistom przez Panią Dyrektor mgr Teresę Biernat, a także błogosławieństwo, udzielone przez ks. dr Waldemara Olecha. W imieniu Rady Rodziców, w podziękowaniu za wsparcie i życzliwość, został złożony przez Panią Monikę Mazur, na ręce Pani Dyrektor, piękny bukiet kwiatów.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Młodzież Zespołu Szkól na lekcji historii
w Instytucie Pamięci Narodowej i bibliotece KUL-u

21 października uczniowie Zespołu Szkół wyjechali wraz z opiekunami do IPN-u w Lublinie. W trosce o poszerzanie wiedzy z zakresu historii wysłuchali interesującego wykładu nt. zasobów tej instytucji i mogli własnoręcznie obejrzeć akta, które powstawały na przestrzeni lat. Wszyscy z głębokim zainteresowaniem mogli poczytać notatki, które zostały śladami czasów, które minęły. Niektóre brzmiały wręcz absurdalnie.

Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, z siedzibą w Warszawie, działa w skali ogólnopolskiej, koordynując pracę jedenastu Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej (OBEN) działających w ramach oddziałów IPN. Zgodnie z zapisami ustawy o IPN działalność Biura Edukacji Narodowej polega na upowszechnianiu w kraju i za granicą stanowisk i opinii dotyczących najważniejszych dla narodu polskiego wydarzeń historycznych, popularyzacji porozbiorowej i najnowszej historii Polski jako elementu wychowania patriotycznego, promowaniu wiedzy o udziale Polaków i ich formacjach wojskowych na frontach walk, przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolita Polską lub naród polski, informowaniu o metodach, miejscach i sprawcach zbrodni popełnionych przeciwko narodowi polskiemu, wspieraniu przedsięwzięć społecznych mających na celu kreowanie patriotyzmu i umacnianie tożsamości narodowej.

Zadania te są wykonywane we współpracy ze szkołami, uczelniami, innymi instytucjami oświatowymi lub kulturalnymi.

Po obejrzeniu akt zapoznaliśmy się z interesującą prezentacją multimedialną dotyczącą walk na terenach Lubelszczyzny, która uzmysłowiła młodzieży, jak trudny był to okres w dziejach tego regionu i całej Polski.

Szczególne wrażenie wywarła relacja starszej pani z Frampola, która osobiście przeżyła bombardowanie i opowiadała o tym w ten sposób, jakby stało się to wczoraj.

Oprócz bogatych zasobów mogliśmy zobaczyć wystawę "Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma". Wystawa ta pomoże zrozumieć młodzieży film, który jest emitowany od października w kinach i pozwoli zrozumieć jego wymowę.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

„Za mundurem...” - klasy mundurowe Zespołu Szkół
na dniach otwartych w Zamościu

19 września br. w godzinach od 9.00 do 14.00 klasy mundurowe wraz z opiekunami Zespołu Szkół wzięły udział w Dniach Otwartych Koszar 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Ich opiekunami byli: płk B. Gzik, mgr R. Szymański, mgr J. Sajewska oraz mgr B Łukasik. Program był niezwykle interesujący dla młodych adeptów wojskowości. Pokaz walki wręcz, pokaz uzbrojenia, czy też wozów bojowych – to tylko część z atrakcji Dnia Otwartego Koszar, jaki dziś zafundowali zamojscy żołnierze.

3 Batalion Zmechanizowany oraz 32 Wojskowy Obszar Gospodarczy zaprezentowały przybyłym drużynowy pokaz pokonywania Ośrodka Sprawności Fizycznej, musztrę paradną, pokaz szkolenia taktycznego z użyciem wozów bojowych, pokaz sprzętu i uzbrojenia żołnierzy 3 Batalionu Zmechanizowanego oraz 32 WOG w Zamościu, 8 kompanii rozpoznania radioelektronicznego oraz Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie.

Oprócz nas do godziny 9 zgłosiło się do jednostki ponad 1200 osób. Były tam również dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, osoby prywatne, byli wojskowi, rodziny, które postanowiły ten dzień spędzić z nami.

Nasi uczniowie nie kryli zainteresowania i zadowolenia- mogli zajrzeć w każdy "zakątek" sprzętu wojskowego, brać udział pokazie dynamicznym z udziałem czołgów i wozów bojowych oraz usłyszeć odgłosy prawdziwych strzałów. Później podziwialiśmy musztrę paradną w wykonaniu zamojskich żołnierzy. Najciekawszym zajęciem było strzelanie z wykorzystaniem symulatorów laserowych a najbardziej obleganym sprzętem wojskowym był sprowadzony z Warszawy polski czołg PT 91 Twardy.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

LOGISTYCY, EKONOMIŚCI I HANDLOWCY
WRÓCILI ZE STAŻU ZAWODOWEGO W GRECJI!

 

We wrześniu 2016 r. uczniowie kształcący się na kierunku logistycznym z Zespołu Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim, uczniowie kształcący się na kierunku handlowym z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie oraz uczniowie kształcący się na kierunku ekonomicznym z Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku, wyjechali na trzytygodniowy staż zawodowy do Grecji. Praktyki odbyły się w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży wiejskiej”, o numerze 2016-1-PL01-KA102-025982, realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej z programu Erasmus+. Organizacją wysyłającą młodzież na staż była firma Master Builders Sp. z o.o., a organizacją goszczącą Youthfully Yours Gr. Podczas 3-tygodniowego stażu uczestnicy m.in.:

 • poszerzyli kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu mają większe szanse na znalezienie pracy na polskich oraz zagranicznych rynkach pracy;
 • wzmocnili wiarę w swoją zaradność zawodową i życiową, rozwijając przedsiębiorczość oraz kompetencje społeczno-kulturowe;
 • poszerzyli wiedzę na temat metod pracy zagranicznych firm;
 • wzbogacili wiedzę na temat stosowanych na zachodzie Europy rozwiązań w pracy zawodowej logistyka, ekonomisty i handlowca;
 • a także wzbogacili zasób słownictwa i wyrażeń w języku angielskim, również zawodowym;

Logistycy uczyli się m.in. obsługiwać urządzenia techniczne stosowane na ich stanowiskach pracy, korzystać z narzędzi ICT, ćwiczyć przygotowywanie harmonogramu czynności logistycznych, opracowywać plan zadań logistycznych. Ekonomiści poznali zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych w firmie, zapoznali się z zasadami prowadzenia dokumentacji i archiwizacji dokumentów kadrowych, a także poznali zasady analizy ekonomicznej i finansowej działalności gospodarczej firmy, czy wskaźników wykorzystywanych przy ocenie działania firmy. Handlowcy m.in. wykonywali pod nadzorem opiekuna prace asystenckie, ćwiczyli analizę ofert dostawców i wyboru najkorzystniejszej oferty handlowej, realizowali działania marketingowe czy ćwiczyli zasady analizowania wyników badań marketingowych. W czasie zajęć praktycznych z oprogramowania Office Access wszyscy praktykanci nauczyli się tworzyć własne bazy danych, stworzyli projekty magazynów oraz projekty własnych firm, a także wykonywali różne zlecone zadania.

Stażyści odbyli swoje praktyki m.in. w firmie Olympia Electronics, która powstała w 1979 r. i jest jedną z dziesięciu najlepiej rozwijających się firm na świecie. Są tu opracowywane innowacyjne systemy bezpieczeństwa i zabezpieczenia elektroniczne, takie jak oświetlenia awaryjne, systemy wykrywania pożaru/gazu, systemy antywłamaniowe, termostaty elektroniczne, przełączniki kart hotelowych itp. Uczniowie mogli zobaczyć jak produkowane są różne urządzenia elektroniczne. Inną firmą, w której młodzież zdobywała doświadczenie zawodowe było Maxi Paper Mill w Katerini – największe przedsiębiorstwo produkujące papier w tym regionie Grecji, m.in papier toaletowy, chusteczki higieniczne, serwetki, papier do drukarek. Mogli prześledzić cały proces produkcji i pakowania oraz uzyskali niezbędne informacje na temat handlu i sprzedaży w tak dużej firmie.

Stażyści mieli także okazję odwiedzić Szkołę Wyższą w Katerini, gdzie zobaczyli jak uczą się ich rówieśnicy w Grecji, porównali warunki i sposób nauczania oraz młodzież grecką do polskich szkół i polskiej młodzieży. Uczestniczyli w zajęciach oraz w wykładzie, podczas którego dowiedzieli się jak wygląda handel w tym kraju, a na zakończenie wysłuchali wykładu i prezentacji nt. szkolnictwa i nauczania w zakresie logistyki, handlu i ekonomii w Grecji. Z kolei w Salonikach zwiedzili najstarszy uniwersytet w Grecji – jego wydziały ekonomiczno-handlowy, informatyczny, elektroniczny, mechaniczny, medyczny, hydrauliczny i gastronomiczny. Wysłuchali wykładu na temat bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych, zobaczyli komputer wielkości opakowania chusteczek higienicznych, mogli także zapoznać się ze wszystkimi pomocami dydaktycznymi potrzebnymi do nauki na ww. kierunkach. W Veroii odwiedzili liceum profilowane, w którym zobaczyli m.in. sklepy internetowe i gry stworzone przez ucząca się tam młodzież, jednak największą atrakcją była prezentacja o systemie antypożarowym w tunelu stworzonym przez absolwentów szkoły.

W ramach programu kulturowego stażyści zwiedzili miasto Saloniki oraz wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, słynne prawosławne klasztory w Meteorach - kiedyś były tam 24 klasztory, w chwili obecnej zostało ich 8. Byli na farmie małż, zażyli kąpieli błotnej, zwiedzili podziemne Muzeum w Verginie, gdzie podziwiali starożytne grobowce oraz odbyli wycieczkę w masyw najwyższego szczytu Grecji – Olimpu.

Uczniowie po zakończeniu stażu otrzymają wydane w dwóch wersjach językowych (po angielsku i po polsku) europejskie certyfikaty Europass-Mobilność, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe, podnoszą konkurencyjność ich posiadaczy na europejskim rynku pracy i stanowią cenną przepustkę do znalezienia satysfakcjonującej pracy, a także certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ- ŚWIĘTO WSZYSTKICH PEDAGOGÓW

„Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!”

W tym wyjątkowym dniu młodzież bardzo serdecznie powitała dyrekcję, nauczycieli oraz przybyłych gości .A okazja do świętowania jest niezwykła. To dzisiaj uczniowie mają okazję uczcić w szkole Dzień Edukacji Narodowej. Cytując słowa wdzięcznych wychowanków:

„To wy nauczyciele zapełniacie nasze „mapy mentalne”. Wasz trud związany z krzewieniem wiedzy jest często przez nas niedoceniany. Ale to wy z cierpliwością i wytrwałością staracie się wskazywać nam właściwą drogę, po której mamy w przyszłości kroczyć. Ta droga jest czasami trudna, ale warto nią podążać. Wiedza, którą dzięki wam zdobywamy rysuje przed nami nowe horyzonty, otwiera do tej pory zamknięte drzwi. Uczycie szacunku dla drugiego człowieka, wiary we własne siły. Otwieracie przed nami swoje serca. Własną pracą pomagacie nam odkryć własne ja - uczycie nas jak być człowiekiem.”

W związku z tym jako podziękowanie za nauczycielski trud przygotowali program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Były utwory literackie, przepiękne piosenki oraz forma kabaretowa w wykonaniu naszych artystów. W krzywym zwierciadle zobaczyliśmy jak pracochłonna i odpowiedzialna jest to profesja. Szczególnie wszystkich rozbawiła przedstawiona satyrycznie rada pedagogiczna.

Głos zabrali przybyli goście: ks. proboszcz dr Jacek Staszak, który wszystkim złożył serdeczne życzenia oraz w imieniu Starosty p. Grzegorz Krzysztoń sprawujący funkcję Sekretarza Powiatu.
Dyrekcja podziękowała pedagogom za cały rok pracy i złożyła na ich ręce nagrody za zasługi.
Sekretarz Powiatu docenił rozwój placówki i złożył podziękowania na ręce Dyrekcji Szkoły.

Była przyjemna atmosfera, a zwieńczeniem podziękowań był cudowny bukiet kwiatów dla mgr T. Biernat- Dyrektora Szkoły. Miłym akcentem było wręczenie nagród od Dyrekcji dla wyróżnionych nauczycieli. Wśród nich za znaleźli się : mgr M.Łukasz - Wicedyrektor oraz mgr U. Boryńska,dr E. Moskal, mgr E.Biernat, mgr M. Flis, mgr M. Harasiuk, mgr inż. A. Hys, mgr inż. K. Jargiło, mgr inż. M. Kozak, mgr B. Łukasik, mgr inż. M. Łukasz, mgr S. Utnik, mgr A. Wąsek-Powrózek. Nagrodzeni zostali też pracownicy administracji i obsługi: M. Skubik, R. Malec, H. Flis, J. Chmiel, K. Dębiec,M. Czarna, B. Barańska.

Pamiętajmy o swoich pedagogach, gdyż: „uczenie jest niekończącą się podróżą. Uczyć to znaczy mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków z życiowych lekcji. Ale uczyć DOBRZE znaczy umieć wnieść odmianę do życia wszystkich, z którymi się człowiek styka.
Uczyć to znaczy być rodzicem, opiekunem, przyjacielem, spowiednikiem, wsparciem, przewodnikiem, mistrzem. Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają; zachęcać i chwalić. Ale uczyć DOBRZE to znaczy wierzyć w to, czego się uczy i w tych, których się uczy. Nauczyciel przez lata dochodzi do opanowania wszystkich tych umiejętności. Ale ci, którzy uczą DOBRZE, widzą, że w podróży przez życie jest więcej rzeczy do poznania i nigdy nie wahają się, by je poznać”

 

Zdobywania umiejętności ciąg dalszy - logistycy na stażu w Grecji

Już kolejna 30-osobowa grupa logistyków wyjechała na trzytygodniowy staż do Grecji. A wszystko dzięki projektowi pt. „Logistycy – szansa na rozwój i modernizację rynku pracy” Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie dla dzieci „Puer In Futuro”

Nauka w szkole nie wszystkim kojarzy się z interesującą problematyką, ciekawymi widokami i praktycznymi zajęciami. Ale logistykom - jak najbardziej!

Każdy dzień w Grecji to czas ciekawy i bogaty w różne doświadczenia. Nasi uczniowie poznają elementy fachowej terminologii z zakresu logistyki, posługują się językiem angielskim z wykorzystaniem ćwiczeń komunikacyjnych. W ramach praktyk udali się m.in. do firmy Olympia Electronics. Zobaczyli jak produkowane są różne urządzenia elektroniczne ,np. czujniki dymu, gazu, termostaty.

Poprzez rozmowy w miejscu pracy wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce. Kolejnym interesującym punktem dla zwiedzających był najstarszy Uniwersytet Arystotelesa w Grecji oraz szkoła w Salonikach. To jedna z największych i najlepszych szkół specjalizujących się w ekonomii, handlu, informatyce, motoryzacji itp. Logistycy mogli obejrzeć nowoczesne pomoce dydaktyczne potrzebne do nauki w tych kierunkach. Następnie zwiedzili liceum profilowane na obrzeżach miasta Katerini. Wysłuchali prezentacji przemiłej Pani wicedyrektor, która była pełna podziwu jak kulturalnie potrafi zachować się polska młodzież. Przy okazji odbyli kurs języka greckiego wykorzystując podstawowe zwroty i odpowiednie słownictwo. Dzięki takim ćwiczeniom komunikacyjnym wykorzystywanym na co dzień młodzi ludzie wznoszą się na wyżyny swoich możliwości językowych. Niezbędnym elementem w obcym kraju i nie tylko jest nauka zwrotów grzecznościowych. Z pewnością zostały wykorzystane na zajęciach praktycznych z informatyki z panem Przemkiem, gdy logistycy stworzyli informatyczny projekt magazynów w programie Office Access.

Pani Dyrektor, T. Biernat może być dumna ze swoich podopiecznych, którzy godnie reprezentowali szkołę i powiat janowski.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Mundurowi na spotkaniu z Ministrem Obrony Narodowej
w Lublinie

7 października uczniowie I Klasy Mundurowej Zespołu Szkół wraz z opiekunami wzięli udział w Dniach Otwartych w batalionie Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Szkoła w ramach podpisanego porozumienia uczestniczy w zajęciach mających na celu potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania etosu żołnierskiego.

Tego dnia młodzież uczestniczyła w uroczystej mszy polowej z okazji święta jednostki. Zapoznała się ze specyfiką jej funkcjonowania. Batalion dowodzenia Wielonarodowej Brygady powstał z dniem 1 lipca 2011 r.

Do zadań batalionu należy utrzymanie wysokiego poziomu zdolności do rozwijania i zabezpieczania funkcjonowania SD oraz zapewnienie niezawodnej i ciągłej łączności w zaplanowanych relacjach podczas ćwiczeń poligonowych, udziału w ćwiczeniach dowódczo - sztabowych i sztabowych. Mundurowi mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym, umundurowaniem oraz uczestniczyć w niebywałej uroczystości przekazania dowództwa jednostki przez samego A. Macierewicza.

Minister Obrony Narodowej, Antoni Macierewicz przyjechał z tej okazji do Lublina. Wprowadził w piątek nowego dowódcę Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady. Pułkownika Roberta Kasperczuka zastąpi od 20 października płk Zenon Brzuszko. Była to bardzo podniosła chwila, którą mogli przeżyć nasi, być może, przyszli wojskowi. –Ta jednostka jest niezwykle ważna z punktu widzenia współdziałania trzech narodów – Polski, Litwy i Ukrainy” - powiedział minister.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

OGŁOSZENIE

Na placu Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa znaleziono telefon komórkowy.
Informacje w sekretariacie szkoły (Tel. 15 8720 843)

 

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa
na wycieczce !

Najlepsi uczniowie naszej szkoły 26 września pojechali na wycieczkę nagrodową do Krakowa. Jasno wyznaczone kryteria odnoszące się do wyników w nauce, 100% wyników z egzaminów z kwalifikacji zawodowych i wzorowej frekwencji, pozwoliły wybrać 45 najlepszych uczniów, którzy są dumą naszej szkoły. My, jako nauczyciele, motywujemy do nauki, nagradzamy wyróżniających się uczniów i każdego roku obserwujemy większe zaangażowanie uczniów w dążeniu do celu. Wycieczka nagrodowa jest takim widocznym obrazem docenienia pracy ucznia i zachętą dla innych. W tym roku wybrani uczniowie sami podjęli decyzję, gdzie chcą pojechać. Wybór był bardzo dobry - Kraków, perła zabytków, ale jednocześnie kolebka dziejów Polski. Swoim pięknem i dostojeństwem ukazuje młodym ludziom jak ważna jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Na początku uczniowie zapoznali się z przeszłością. Zwiedziliśmy Wawel, pozdrowiliśmy smoka i Traktem Królewskim przeszliśmy na Rynek Główny. Po drodze zatrzymaliśmy się przy Kurii Arcybiskupów Krakowskich, pod słynnym oknem papieskim. I tam była chwila refleksji nad teraźniejszością. Przypomnieliśmy sobie niedawane spotkania z Papieżem, ale przede wszystkim oceniliśmy, co zostało w Nas z jego nauczania. Rynek, Kościół Mariacki zachwycały jak zawsze. Maturzyści tradycyjnie obeszli pomnik wieszcza Adama Mickiewicza, co ma zapewnić powodzenie na egzaminie maturalnym, a maturzystów z naszej szkoły było bardzo dużo. Spacer plantami zapewnił odpoczynek i chwilę relaksu.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Uczniowie Technikum Leśnego na targach EKO-LAS

 

Nowy rok nauki szkolnej uczniowie z klas III i IV Technikum Leśnego rozpoczęli od zwiedzania ekspozycji Międzynarodowych Targów Poznańskich EKO-LAS w nieodległej Szklarni. Wejściówki uprzejmie zasponsorowało Nadleśnictwo Janów Lubelski, za które serdecznie dziękujemy. Na wystawie prezentowały się liczne firmy oferujące najnowocześniejszy sprzęt do prac leśnych oraz dziedzin pokrewnych lasowi. Duża część oferty prezentowanej na targach dotyczyła ekologicznego ogrzewania zrębkami drewna. Można było przypatrzeć się wysokowydajnym harwesterom, maszynom zrywkowym, ciągnikom i osprzętowi, pojazdom do wywozu drewna i wielu innym urządzeniom stosowanym w leśnictwie. Takie wejście w nowy rok szkolny było bardzo ciekawym i pożytecznym wydarzeniem.

A. Frania

Galeria zdjęć

 

NAUKA +PRAKTYKA = SUKCES
LOGISTYCY W GRECJI

 

We wrześniu uczniowie z Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół wyjechali na trzytygodniowy staż do Grecji w ramach realizacji projektu "Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży wiejskiej".

Każdego dnia wśród uroków kultury śródziemnomorskiej realizują swoje zadania. Pierwszy dzień stażu rozpoczęli od zapoznania się z podstawami programów komputerowych, które są niezbędne we współczesnej edukacji i nauce zawodu. Następnego dnia, tuż po śniadaniu, wyruszyli na targowisko w mieście Katerini, gdzie mogli kupić świeże wyroby produkowane w greckich gospodarstwach. Później pojechali do miasteczka Litochoro i zwiedzili cmentarz grecki. W masywie Olimpu dotarli do wanien Afrodyty, które wzbudziły ogólny zachwyt, a w miasteczku Palios Pandeleimonos delektowali się wysokogórską herbatą i olejkiem z oregano.

W niedzielę wybrali się do miasteczka, które słynie z rolnictwa i rybołówstwa. Najciekawszą atrakcją dla młodzieży była kąpiel błotna, która poprawia koloryt skóry i stanowi lekarstwo na problemy dermatologiczne. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie farmy małży. Tam, z punktu widzenia logistycznego, mogli zaobserwować, jak wygląda transport zwierząt. Na koniec degustowali potrawy z małży serwowane na surowo i gotowane w białym winie. Jak widać, logistycy nie mają czasu na nudę.

Ale staż to nie tylko rozrywka. Uczniowie odwiedzili przedsiębiorstwo produkujące papier, w tym m.in. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, serwetki. A po południu odbywają parogodzinne praktyki na komputerach. Logistycy w Grecji wiedzą, jak efektywnie wykorzystać swój czas.

 

LOGISTYCY Z ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W. WITOSA W JANOWIE LUBELSKIM ODBĘDĄ STAŻ ZAWODOWY W GRECJI!

 

Jeszcze we wrześniu 2016 r. grupa uczniów z Zespołu Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim, kształcących się na kierunku logistycznym, wyjedzie na trzytygodniowy staż zawodowy do Grecji. Praktyki odbędą się w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży wiejskiej”, o numerze 2016-1-PL01-KA102-025982, realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej z programu Erasmus+. Organizacją wysyłającą młodzież na staż jest firma Master Builders Sp. z o.o., a organizacją goszczącą Youthfully Yours Gr.

Podczas 3-tygodniowego stażu uczestnicy m.in.:

 • poszerzą kwalifikacje zawodowe, które poprawią ich szanse na znalezienie pracy na polskich oraz zagranicznych rynkach pracy;
 • wzmocnią wiarę w swoją zaradność zawodową i życiową, rozwijając przedsiębiorczość oraz kompetencje społeczno-kulturowe;
 • poszerzą wiedzę na temat metod pracy zagranicznych firm;
 • wzbogacą wiedzę na temat stosowanych na zachodzie Europy rozwiązań w pracy zawodowej logistyka;
 • wzbogacą zasób słownictwa i wyrażeń w języku angielskim, również zawodowym;
 • a także staną się świadomymi, otwartymi na innych ludzi i odmienne kultury Europejczykami!

Ponadto, wszyscy uczestnicy będą m.in. uczyć się obsługiwać urządzenia techniczne stosowane na ich stanowiskach pracy, korzystać z narzędzi ICT, ćwiczyć przygotowywanie harmonogramu czynności logistycznych, opracowywać plan zadań logistycznych i określać przebieg procesu logistycznego, a także sporządzać różną dokumentację np. magazynową, kadrowo-płacową czy listy przewozowe. Stażyści będą także organizować przewozy przesyłek drobnych w trybie zwykłym i ekspresowym, wykonawstwo usług ładunkowych i składowania oraz obsługiwać regały magazynowe wysokiego składowania.

Uczniowie po zakończeniu stażu otrzymają wydane w dwóch wersjach językowych (po angielsku i po polsku) europejskie certyfikaty Europass-Mobilność, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe, podnoszą konkurencyjność ich posiadaczy na europejskim rynku pracy i stanowią cenną przepustkę do znalezienia satysfakcjonującej pracy.

Życzymy udanego stażu i zdobycia jak najlepszych i najcenniejszych doświadczeń życiowych oraz zawodowych!

Galeria zdjęć

 

Narodowe Czytanie w Zespole Szkół

„Najważniejsze jest w tej książce zwycięstwo dobra nad złem”

Prezydent RPZ inicjatyw Prezydenta RP od 2012 roku została podjęta ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie.

Tegoroczna lektura „Quo vadis” H. Sienkiewicza została wybrana podczas internetowego głosowania jako powieść o sile wiary i wielkim duchu, który ujmuje czytelnika.

W związku z tym nasza szkoła z inicjatywy Pani Dyrektor T. Biernat przy współpracy nauczycieli biblioteki szkolnej włączyła się w to piękne przedsięwzięcie.

W dniu 5 września mieliśmy zaszczyt powitać w naszej szkole zacnych gości, którzy przybyli na wspólne czytanie. Przybyły władze Urzędu Powiatu i Gminy, dyrektorzy gimnazjum wraz z nauczycielami i uczniami, Muzeum Regionalnego, Biblioteki Pedagogicznej oraz nasze Grono Pedagogiczne z młodzieżą.

Szczególne zasługi w zorganizowaniu akcji wspólnego czytania w naszej szkole ma P. Grzegorz Ciupak, który dołożył wszelkich starań i wysiłku przy twórczej współpracy z uczniami by przebieg uroczystości miał wymiar powagi, kultury i elegancji.

Był to cenny czas, który wniósł w nasze serca, piękno płynące z powieści, ale też ukazał piękno wzajemnej życzliwej współpracy, jedność duchowa, wspierające zaangażowanie we wszechstronny rozwój młodzieży jak też piękna lekcja wychowania do kultywowania narodowych wartości.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

„NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS”
czyli uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Tak powiedział starożytny filozof, Seneka Młodszy. Trudno w te słowa uwierzyć wszystkim uczniom, którzy w dniu 1 września udają się do szkół.

Bo jakże chętnie oderwać się od beztroskiej rzeczywistości, przepięknych widoków i słonecznej pogody i cieszyć się nowymi obowiązkami?

Niestety, wszystko co przyjemne szybko mija, tak też i wakacje.

W Zespole Szkół również pojawili się nowi żakowie. Odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/17.

Dyrekcja Szkoły, mgr T. Biernat powitała wszystkich zebranych, a szczególnie nowych uczniów klasy mundurowej, technikum logistycznego, geodezyjnego, gastronomicznego i hotelarskiego.

Na dodatek dzień ten umilili uczniowie z technikum geodezyjnego, którzy przygotowali pod kierunkiem wychowawcy, E. Moskal montaż słowno- muzyczny. Pierwsza część nie była optymistyczna, gdyż przypominała nam rocznicę wybuchu II wojny światowej, lecz ta druga wywołała gromki śmiech wśród zgromadzonych. W formie skeczu i zabawnych piosenek przedstawili jak będzie wyglądać nauka w nowej szkole( oczywiście w krzywym zwierciadle! Czyli nie taki diabeł straszny...)

Dyrekcja Szkoły oddała głos panu Wicestaroście, A. Kulpie, który podkreślił wielki wkład placówki w jej rozwój oraz przedstawił osiągnięcia szkoły. Ze współpracy zadowolona była również Przewodnicząca Rady Rodziców, p. A. Kowalik pełniąca funkcję przez ubiegłe cztery lata, która nie szczędziła trudu, by pomóc w potrzebie. Jak widać, zapowiada się ciekawie...Pozostaje nam wszystkim życzyć dużo sukcesów, radości i miłej atmosfery i pamiętajcie młodzi adepci nauki, że „uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”.

Więcej...
Galeria zdjęć

   
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz