KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Biblioteka szkolna

 

Czytanie rozwija rozum młodzieży,
Odmładza charakter starca,
Uszlachetnia w chwilach pomyślności,
Daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.

Marcus Tulius Cycero


Skup się na tym co najistotniejsze. Nie rozpraszaj się tym , to odwraca Twoją uwagę od celu.
Czym wypełniasz swoje myśli tym żyje Twoje wnętrze. Wielki talent rzadko istnieje bez wielkiej pracy.
Diament to węgiel który wziął się do pracy.
Takim motywem biblioteka szkolna zachęca do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej i życzy Wszystkim Czytelnikom pomyślnego Nowego Roku Szkolnego.

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia wszelkie materiały piśmiennicze niezbędne w codziennej działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, m.in.: encyklopedie, leksy-kony, słowniki, atlasy, roczniki statystyczne i tablice, teksty źródłowe, informatory, poradniki, przewodniki, podręczniki, programy nauczania, lektury, literaturę naukową i popularnonau-kową, literaturę piękną.

Nauczyciele bibliotekarze, realizując program edukacji czytelniczej, przygotowują uczniów do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, do samokształcenia, do krytycznego odbioru tych wiadomości, kształtują także postawę szacunku dla narodowego dziedzictwa kulturowego.

W bibliotece pracują

mgr Maria Harasiuk – nauczyciel bibliotekarz
mgr Grzegorz Ciupak – nauczyciel bibliotekarz
mgr inż. Michał Łukasz - centrum multimedialne

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2018/2019

Biblioteka wraz z czytelnią czynna jest od poniedziałku do piątku
Poniedziałek: 7.30 - 15.30
Wtorek – piątek: 8.00 - 15.00

Serdecznie zapraszamy !

   

OD "ZBRODNI I KARY" PO BRACTWO ŚW. BRATA ALBERTA W LUBLINIE

Dnia 15 marca uczniowie Zespołu Szkół wraz z opiekunami, M. Harasiuk i B. Łukasik, pojechali do Lublina, by po raz kolejny obejrzeć spektakl teatralny. Tym razem była to „Zbrodnia i kara”. Istnieje wiele adaptacji tej wybitnej powieści Dostojewskiego. Dla ludzi teatru „Zbrodnia i kara” stanowi zawsze nie lada wyzwanie. Typy, charaktery, postaci o skomplikowanej duszy, odwieczny problem dobra i zła, nieuchronność kary za popełnione przestępstwo - to tematy, które zawsze inspirowały i nadal będą zachęcać twórców do dzielenia się z publicznością własnymi przemyśleniami. W stworzeniu adaptacji pomocne są dynamiczne dialogi, ofiarowane nam przez samego Dostojewskiego. Ale jak na scenie pokazać nieustającą zmienność miejsca i czasu akcji? Teatr Scena Polska z Czeskiego Cieszyna zaproponował widzom jedno z najstarszych i najskuteczniejszych rozwiązań - dekorację na obrotowej scenie. Dzięki temu widzimy śmierć lichwiarki i jej siostry, Lizawiety; jak gdyby symultanicznie śledzimy losy Soni i jej rodziny, Raskolnikowa, jego siostry i matki, Porfirego i innych urzędników wymiaru sprawiedliwości - a akcja, jak w kalejdoskopie, przenosi się raz na ulicę, raz do poszczególnych domów bohaterów. W dwugodzinnym spektaklu udało się reżyserowi - Bogdanowi Kokotkowi - nie pominąć żadnego wątku powieści.

Po obejrzeniu spektaklu uczniowie i wolontariusze udali się do ośrodka, który wspomaga biednych potrzebujących ludzi. Temat biedy podejmował również Fiodor Dostojewski w swoim dziele. Mogliśmy porozmawiać z mieszkańcami tej instytucji oraz jej dyrekcją i opiekunami. Dowiedzieliśmy się, że nasi wolontariusze mogą też pomóc. Zebraliśmy od uczniów z całej szkoły pomoc finansową, która na pewno się przyda, bo potrzeby są duże.

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie wspiera osoby potrzebujące pomocy już od 1983 roku. Stowarzyszenie otacza opieką osoby ubogie, chore, niepełnosprawne, bezdomne, uzależnione, uchodźców oraz wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Z pomocy Bractwa korzystają również emeryci, rodziny wielodzietne i samotne matki, którzy osiągają niewielki dochód.

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta pomaga potrzebującym prowadząc:

1. Jadłodajnię przy ul. Zielonej 3 w Lublinie, która codziennie wydaje ok. 500 ciepłych posiłków;

2. Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii 32 w Lublinie. W skład Ośrodka wchodzą

3. Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych w Bystrzejowicach Trzecich pod Lublinem, którego zadaniem jest przywracanie osób objętych pomocą do społeczeństwa i na rynek pracy. W ramach Ośrodka funkcjonuje Klub Integracji Społecznej, oferujący pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia z terenu gminy Piaski.

4. Centrum Ekonomii Społecznej, którego celem jest animowanie i aktywne wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej na terenie Lubelszczyzny.

Pamiętajmy, że warto pomagać, gdyż dobro zawsze wraca i to podwójnie!

 

PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA Z MAŁŻONKĄ NAM DZIĘKUJE …

Na Uroczystym Apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia Pani Dyrektor Teresa Biernat wręczyła P. Marii Harasiuk i P. Grzegorzowi Ciupak list – podziękowanie, od Pary Prezydenckiej RP. Okazją do tak niecodziennego wyróżnienia było przygotowanie, przeprowadzenie i udział naszej szkoły w piątej edycji Narodowego Czytania.

List ten również stanowi "...wyraz wdzięczności wszystkim, którzy z Państwa okolicy wspierali akcję i brali w niej udział", pisze Pan Prezydent.

Para Prezydencka przesłała nam również do biblioteki szkolnej okolicznościowy egzemplarz "QUO VADIS" Henryka Sienkiewicza z osobistym autografem. "Mam nadzieje, że będzie on stanowił dla Państwa miłą pamiątkę naszego wspólnego czytania". / cyt. z listu/

Niezmiernie miło nam w tym miejscu wyrazić wdzięczność i szacunek dla Państwa, którzy skorzystali z naszego zaproszenia i dołączyli do tak wzniosłej Akcji, przybywając do naszej szkoły "...by dać świadectwo o niesłabnącym zainteresowaniu klasyką rodzimej literatury, w której zawarty jest przekaz wartości scalających nasz Naród." Pan Prezydent również pisze, "Odczuwam satysfakcję, ze zjednoczyła nas piękna idea zwycięstwa dobra nad złem, która tak często podtrzymywała Polaków na duchu".

Tym wyróżnieniem czujemy się zobowiązani do uczestnictwa w przyszłorocznym Narodowym Czytaniu, które potrafi jednoczyć, jak również ma ogromny wkład w kształtowanie postaw i wzorów zachowań oraz "...daje impuls do przemyśleń na temat współczesnego kształtu naszej wspólnoty, a także perspektyw jej rozwoju". / cyt. z listu/

Dołączamy całość listu od Pary Prezydenckiej, jak również unikatowy egzemplarz "Quo Vadis", który to stanowi swoistego rodzaju "relikwię" naszej biblioteki oraz piękną pamiątkę dla naszej szkoły.

 

LEKCJA PATROTYZMU DLA NASZEJ MŁODZIEZY

Młodzież Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa wraz z opiekunem Grzegorzem Ciupakiem wzięła udział w dniu 16 grudnia 2016 roku w lekcji patriotyzmu i wychowania do szacunku tradycji i wartości narodowych w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim.

Pracownik muzeum, w formie wykładu przedstawił sytuację powstającego Wojska Polskiego w latach czterdziestych na wschodzie.

Inspiracją była wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej pod tytułem "Polska Armia Stalina" , którą to młodzież obejrzała z wielkim zainteresowaniem i godnością.

‘’Tę lekcję historii jaką otrzymaliśmy trzeba powtarzać w szkołach. Przez pół wieku, uczono młodzież zakłamanej historii gloryfikującej Sowietów i Stalina ‘’ stwierdził wykładowca.

Analiza wystawy była dość szczegółowa i kilka zdań nie odda ducha historii tamtych czasów. Chwała tym wszystkim, którzy uczyli i uczą nas polskości i patriotyzmu.

 

Kiermasz książki „u Witosa”

Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół zorganizowała PRZEDŚWIĄTECZNY KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI. Kiermasz odbył się w dniach od 12 do 16 grudnia 2016r.

Zarówno nauczyciele jak też uczniowie zainteresowani nowościami wydawniczymi mogli dokonać korzystnego zakupu wzbogacając przez to prywatne biblioteczki, jak też wykorzystać książkę jako prezent pod choinkę.

Kiermasz zainteresował nabywców różnorodną tematyką. Począwszy od bestsellerów, beletrystyki po literaturę naukową, ogrodnictwo czy też wiele pozycji kulinarnych, które w tym okresie cieszyły się szczególnym zainteresowaniem.

Akcja powiązana była z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wśród uczniów.

Przyniosła oczekiwane rezultaty, biblioteka pozyskała nowych czytelników, jak również został wzbogacony księgozbiór biblioteki, gdyż Pani Dyrektor zakupiła część pozycji wzbogacając przez to biblioteczne zasoby.

Przygotowali nauczyciele bibliotekarze

 

„Niepodległość znaczy wolność - słowa najpiękniejsze”
- akademia z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół

11 listopada 1918 roku Polska, po 123 latach zaborów, odzyskała upragnioną niepodległość. Co roku, ten dzień ma wymiar szczególny. Upamiętnia wielki triumf Polaków i przypomina o ofiarnych walkach wielu pokoleń naszych rodaków, którzy bohatersko poświęcili się w imię wolności ojczyzny.

W tym roku obchodzimy 98. rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji 10 listopada w Zespole Szkół odbyła się uroczysta akademia. Młodzież zaprezentowała uroczysty montaż muzyczno-słowny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: mgr A. Widz, mgr G. Ciupaka i mgr L. Jonak. Była to dla wszystkich obecnych niezwykła i bardzo pouczająca lekcja historii. Występom uczniów towarzyszył pokaz zdjęć i reprodukcji obrazów, związanych z tematyką niepodległościową. Wspaniałe pieśni patriotyczne, w wykonaniu zdolnych solistek, na długo pozostaną w pamięci słuchaczy. Słowa jednej z pieśni, w tym, tak ważnym dla narodu polskiego dniu, mają wyjątkowy wydźwięk i stanowią sugestywne przesłanie dla każdego Polaka:

"I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym
Historią swą, mową, sztuką te trzy kwiaty
Trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń
Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał!"

 

Młodzież Zespołu Szkól na lekcji historii
w Instytucie Pamięci Narodowej i bibliotece KUL-u

21 października uczniowie Zespołu Szkół wyjechali wraz z opiekunami do IPN-u w Lublinie. W trosce o poszerzanie wiedzy z zakresu historii wysłuchali interesującego wykładu nt. zasobów tej instytucji i mogli własnoręcznie obejrzeć akta, które powstawały na przestrzeni lat. Wszyscy z głębokim zainteresowaniem mogli poczytać notatki, które zostały śladami czasów, które minęły. Niektóre brzmiały wręcz absurdalnie.

Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, z siedzibą w Warszawie, działa w skali ogólnopolskiej, koordynując pracę jedenastu Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej (OBEN) działających w ramach oddziałów IPN. Zgodnie z zapisami ustawy o IPN działalność Biura Edukacji Narodowej polega na upowszechnianiu w kraju i za granicą stanowisk i opinii dotyczących najważniejszych dla narodu polskiego wydarzeń historycznych, popularyzacji porozbiorowej i najnowszej historii Polski jako elementu wychowania patriotycznego, promowaniu wiedzy o udziale Polaków i ich formacjach wojskowych na frontach walk, przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolita Polską lub naród polski, informowaniu o metodach, miejscach i sprawcach zbrodni popełnionych przeciwko narodowi polskiemu, wspieraniu przedsięwzięć społecznych mających na celu kreowanie patriotyzmu i umacnianie tożsamości narodowej.

Zadania te są wykonywane we współpracy ze szkołami, uczelniami, innymi instytucjami oświatowymi lub kulturalnymi.

Po obejrzeniu akt zapoznaliśmy się z interesującą prezentacją multimedialną dotyczącą walk na terenach Lubelszczyzny, która uzmysłowiła młodzieży, jak trudny był to okres w dziejach tego regionu i całej Polski.

Szczególne wrażenie wywarła relacja starszej pani z Frampola, która osobiście przeżyła bombardowanie i opowiadała o tym w ten sposób, jakby stało się to wczoraj.

Oprócz bogatych zasobów mogliśmy zobaczyć wystawę "Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma". Wystawa ta pomoże zrozumieć młodzieży film, który jest emitowany od października w kinach i pozwoli zrozumieć jego wymowę.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Narodowe Czytanie w Zespole Szkół

„Najważniejsze jest w tej książce zwycięstwo dobra nad złem”

Prezydent RP

Z inicjatyw Prezydenta RP od 2012 roku została podjęta ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie.

Tegoroczna lektura „Quo vadis” H. Sienkiewicza została wybrana podczas internetowego głosowania jako powieść o sile wiary i wielkim duchu, który ujmuje czytelnika.

W związku z tym nasza szkoła z inicjatywy Pani Dyrektor T. Biernat przy współpracy nauczycieli biblioteki szkolnej włączyła się w to piękne przedsięwzięcie.

W dniu 5 września mieliśmy zaszczyt powitać w naszej szkole zacnych gości, którzy przybyli na wspólne czytanie. Przybyły władze Urzędu Powiatu i Gminy, dyrektorzy gimnazjum wraz z nauczycielami i uczniami, Muzeum Regionalnego, Biblioteki Pedagogicznej oraz nasze Grono Pedagogiczne z młodzieżą.

Szczególne zasługi w zorganizowaniu akcji wspólnego czytania w naszej szkole ma P. Grzegorz Ciupak, który dołożył wszelkich starań i wysiłku przy twórczej współpracy z uczniami by przebieg uroczystości miał wymiar powagi, kultury i elegancji.

Był to cenny czas, który wniósł w nasze serca, piękno płynące z powieści, ale też ukazał piękno wzajemnej życzliwej współpracy, jedność duchowa, wspierające zaangażowanie we wszechstronny rozwój młodzieży jak też piękna lekcja wychowania do kultywowania narodowych wartości.

To wspólne przebywanie razem wokół książki , wsłuchiwanie się w piękno polskiej literatury i dzielenie się jej wartościami zapewnie pozostawi trwały ślad w sercach zarówno czytających jak też odbiorców, a może nawet skłoni do osobistej refleksji i poszukiwania odpowiedzi, zdaje się na proste pytanie, Quo vadis, dokąd idziesz…?

Nauczyciel bibliotekarz: Maria Harasiuk

Galeria zdjęć

 

Regulamin biblioteki szkolnej

 

„ Kiedy przeczytam nową książkę,
to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela,
a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem
- to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem.”

przysłowie chińskieW bibliotece możesz:


KĄCIK POETYCKI

Piszesz wiersze?

Pragniesz podzielić się swoją twórczością?

Chcesz przeczytać wiersze swoich kolegów i koleżanek?

Masz ochotę wziąć udział w konkursach poetyckich?

Jesteś osobą wrażliwą i nietuzinkową?


Tutaj jest miejsce właśnie dla Ciebie!

***

Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszego czytelnika w roku szkolnym 2015/2016:

I miejsce uczennica klasy II b - Julita Marczak
II miejsce uczeń klasy II a - Dawid Janacz
III miejsce uczeń klasy II a - Fiut Bartłomiej
Gratulujemy zwycięzcom! I zapraszamy po wakacjach

Wszystkim czytelnikom biblioteki szkolnej życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły

***

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą podzielić się z innymi swoją twórczością do przynoszenia swoich wierszy do biblioteki szkolnej. Umieścimy je w kąciku poetyckim.

W ramach ogłoszonego konkursu na napisanie recenzji ciekawej książki prezentujemy dwie recenzje uczennicy klasy IIB Julity Marczak. Warto zapoznać się z opinią koleżanki, ponieważ jako dobra i wnikliwa czytelniczka potrafi zarówno zachęcić do przeczytania ciekawej książki, jak i wystawić negatywną ocenę innej książce.

Michel Liamo „Umarłe dusze”

Dzień 18 urodzin Johneo jest jego wybawieniem od matki-religijnej fanatyczki i ojca –alkoholika. Dowiaduje się, że jest adoptowany i został dziedzicem ogromnej fortuny. Postanawia dowiedzieć się kto przepisał mu swój majątek. Nie wie jednak, że darczyńcą jest jego prawdziwy ojciec - kapłan ceremonii krwi i szaleństwa rytuałów ku czci boga Ozyrysa. Co odkryje Jehny ? Jakie mroczne sekrety kryje ta rodzina? Właśnie taki opis skłonił mnie do przeczytania książki Michela Liamo „ Umarłe Dusze’’ . Nierozwikłane zagadki, na które przyszedł czas, by je rozwiązać oraz dreszczyk emocji w trakcie jej rozwiązywania to jest to, co Lubię. Myślałam, że ta książka mnie pochłonie. Niestety, po przeczytaniu części książki przeżyłam rozczarowanie. Autor odbiera czytelnikowi całą przyjemność z główkowania nad tym co się stało w przeszłości Johnego. Niepotrzebne retrospekcje sprawiły, że w tej książce nie było niczego, co by mnie zaskoczyło, a po niespełna 25 % przeczytanej książki domyśliłam się całej zagadki. Nadzieja na dobrą książkę prysła, gdyż po 15 minutach czytania domyśliłam się zakończenia. Pomysł był dobry, idealnie grał na ludzkiej psychice lecz nie został on dobrze przelany na papier. Niewątpliwie uważam, że autor zaprzepaścił szanse na napisanie bardzo dobrego horroru.

„Ekwinokcjum” Michael White

Ekwinokcjum – równonoc, moment, w którym słońce przechodzi przez jeden z dwóch punktów. Słowo praktycznie nieużywane .Taki tytuł swojemu dziełu nadał Michael White. Brutalny mord na młodej dziewczynie przerywa randkę fotografa Philipa Bounbrindge i pisarki kryminałów Lauren Niven. Wkrótce zostają zamordowane kolejne osoby. Niven od razu domyśla się mordów rytualnych, nie daje jej to spokoju, a detektyw nie chce tego słuchać. Uważa to za kompletne bzdury. Niven i Bounbrinde rozpoczynają własne śledztwo, boją się o własną córkę. Śledztwo pozwala ożywić ich dawne uczucie, w trakcie śledztwa wychodzi na jaw, że mordy prowadzone są przez zakon sfinksa. Od swoich ofiar pobierają organy i wykorzystują do odprawiania mrocznych rytuałów. Gdzieś w mieście jest ukryta rubinowa kula, dzięki której można wejść w posiadanie kamienia filozoficznego. W podziemiach jest ukryty labirynt. Michael White właściwie zasłynął z pisania biografii, ale też świetnie sprawdził się w roli autora kryminałów. Nie brakuje mu wyobraźni, świetnie połączył realistyczne miejsca i fantastyczne szczegóły. Autor ciekawie napisał książkę, nie zdradzając od razu całej tajemnicy. Można razem z bohaterami rozwiązywać zagadkę, gdyż łatwo się można wczuć w akcję tam zawartą .Dużym plusem jest styl pisania Michaela, dzięki czemu książkę czyta się sprawnie i przyjemnie. Książka Michaela Whita „Ekwinokcjum „ Jest godna polecenia szczególnie osobom lubiącym kryminały i nierozwikłane sekrety.

Październik od wielu lat jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych

Kto wymyślił takie święto?

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje się problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I właśnie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest w czwarty poniedziałek października. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Od 4 lat to świętowanie przedłużyło się do całego miesiąca.

Co właściwie oznacza wyraz "biblioteka"?

Słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, a theke - składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych. Najwcześniejsze informacje o bibliotekach mamy już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny). Jedną z najstarszych znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku).

Hasło, które przyświeca tegorocznemu Świętu Bibliotek Szkolnych to:

„Biblioteki szkolne rządzą”

W związku z obchodzonym Świętem Bibliotek Szkolnych ogłaszamy ciekawe konkursy i zapraszamy do zabawy i działania

Zapraszamy serdecznie do współpracy wszystkich uczniów

Oprócz konkursów podczas Święta Bibliotek Szkolnych ogłaszamy akcję: „Podaruj książkę bibliotece” - pozostaw po sobie ślad. Można książki przynosić przez cały rok.

Zrób sobie przerwę od telewizora,
odejdź na dłużej od monitora,
bo w bibliotece na Ciebie czeka
książka - prawdziwy przyjaciel człowieka!

Biblioteka czynna codziennie od godz. 800 - 1500

ZAPRASZAMY

 

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Piszesz wypracowanie lub referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?

Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz! Podając dane bibliograficzne - zachowujesz prawa autorskie!

Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji.

Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

Literatura podmiotu - czyli spis tekstów literatury, które wykorzystałeś - np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy.

Literatura przedmiotu - czyli spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji (np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie)

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

Elementy opisu:
Nazwisko i imię autora,Tytuł,Wydanie, Miejsce wydania rok wydania

Przykłady:

Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd.3, Warszawa 1982
Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7,Warszawa 2003

Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!
Zwracaj uwagę na znaki przestankowe - Stosuj je konsekwentnie!!! Każdy element opisu należy wyraźnie
oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym:

Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

Autor:

Jeżeli autorów jest więcej niż trzech podajemy pierwszego i dopisek i in.

Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech - podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.

Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją opis rozpoczynamy od tytułu.

Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: nie piszemy, że ktoś jest czy był:
księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

Tytuł:

Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...)

Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! - Tytuł książki podajemy bez cudzysłowu.

Wydanie:

Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

Miejsce wydania:

To nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo. Jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib - podajemy pierwszą nazwę miejscowości z wymienionych.

Rok wydania:

To element obowiązkowy. Jeśli nie jest podany w książce, trzeba go określić - korzystając z katalogu biblioteki lub podać przybliżoną datę: [ok. 2006].

OPIS BIBLIOGRAFICZNY pracy zbiorowej:

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Pod red. Beaty Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego, Warszawa 2002

Kompendium wiedzy o ekologii. Red. Jan Strzałko i Teresa Mossor-Pietraszewska, Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa2001

OPIS BIBLIOGRAFICZNY jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej:

Poezja polska 1914-1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak,Cz. 1. Wyd. 3 poszerz., Warszawa 1984

OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału, opowiadania, wiersza) książki:

Opis całości książki (gdy cała książka jest tego samego autorstwa) jak poprzednio - dodatkowo tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

Przykład:

Hutnikiewicz Artur, Od czystej formy do literatury faktu, Wyd. 5, Warszawa 1988, Ekspresjonizm, s.70-92.

Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

Lipska Ewa,Ja, Kraków 2004, A jednak miłość, s. 41.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu (rozdziału) książki Z PRACY ZBIOROWEJ:

Nazwisko i imię autora rozdziału, Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której zawarty jest rozdział, strony zajęte przez rozdział.

Przykład 1:

Hutnikiewicz Artur, Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. Warszawa 1986, s. 192-224.

Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów:

Stachura Edward, Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz, Warszawa 1999, s. 380-381.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA:

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu. "Tytuł czasopisma" rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł.

Przykład:

Jaworski Marcin, Różewicz - ostatni modernista. "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24.

Strona www:

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie:: http://www.ap. krakow.pl/whk/.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury):

Jak opis rozdziału z książki:

Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław 1986, nr il. XLVI.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU:

Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS], Warszawa 1986.

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz