KIERUNKI KSZTAŁCENIA

REGULAMIN III EDYCJI FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ IM.W. WITOSA

 
 1. ORGANIZATOR:
  Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół
 2. UCZESTNICY:
  Uczniowie Szkół Gimnazjalnych i ósmoklasiści
 3. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU:
  4.04.2019r. godz.1000 JOK Janów Lubelski
 4. CELE KONKURSU:
  • popularyzacja nauki języków obcych poprzez muzykę i śpiew
  • promowanie talentów
  • pogłębianie wrażliwości artystycznej uczniów
  • zachęcenie do prezentacji swoich umiejętności wokalnych przed publicznością
  • integracja młodzieży powiatu janowskiego
  • konfrontacja umiejętności wokalnych młodzieży
 5. KRYTERIA OCENIANIA I DODATKOWE INFORMACJE:
  • jury powołuje organizator Festiwalu
  • organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający
  • dopuszcza się możliwość korzystania z instrumentów własnych
  • do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni jak i grupy wokalno-instrumentalne
  • kolejność występu uczestników zostanie ustalona w dniu Festiwalu ,przed jego rozpoczęciem
  • ogłoszenie wyników nastąpi w dniu Festiwalu
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk oraz zdjęć uczestników Festiwalu na stronie internetowej szkoły oraz stronie internetowej powiatu janowskiego
  • wykonawcy proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału – do dnia 29.03.2019r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia - do pobrania na stronie szkoły w zakładce - Festiwal oraz przygotowanie własnego podkładu muzycznego na CD lub USB i dostarczonego również do 29.03.2019r.
  • prosimy o wytypowanie maksimum dwóch występów z danej szkoły
 6. JURY OCENIA:
  • pomysł i oryginalne wykonanie
  • umiejętności wokalne
  • wrażenie artystyczne i estetyczne
  • poprawność językową
 7. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców oraz dyplomy i nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników.
 8. Zwycięzcy konkursu wystąpią podczas Święta Patrona Szkoły „Majówki u Witosa”.
 9. Zgłoszenia i wszelkie formalności i pytania proszę kierować na adres mailowy: agnieszka.widz@vp.pl, numer telefonu: 502770170

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU I WSPÓLNEJ ZABAWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz