KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Naukowcy z Zespołu Szkół im. W. Witosa
odwiedzili Polską Akademię Nauk w Lublinie

Grupa pięciu uczniów biorących udział w projekcie unijnym „PI: e-Odnawialne Źródła Energii Lubelszczyzny (e-OZEL) – system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW” miała szansę eksperymentować w laboratoriach PAN. Wizytę w laboratorium poprzedziły dwa wykłady o tematyce biochemicznej. Uczniowie zapoznali się z metodami zakładania hodowli glonów oraz oznaczania wartości ciepła spalania rożnego rodzaju biomasy.

Podczas zajęć laboratoryjnych uczestnicy słuchali wskazówek i uwag profesorów prowadzących zajęcia. Samodzielnie wykonywali doświadczenia z wykorzystaniem dostępnej aparatury, obserwowali zachodzące reakcje chemiczne, dokonywali pomiarów, odczytywali ich wyniki. Mieli szanse poczuć się jak studenci i złapać bakcyla eksperymentowania.

Kinga Jargiło

Więcej...

 

Uczniowie Technikum Leśnego
Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa na Roztoczu

W dniu 19 marca 2014 r. uczniowie I i II kl. Technikum Leśnego tradycyjnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na terenie Nadleśnictwa w wyłuszczarni uczniowie poznali technologię wyłuszczania nasion z szyszek drzew iglastych na nowoczesnej linii Firmy BCC. W stacji oceny nasion uczniowie poznali od strony praktycznej sposoby określania zdrowotności, zdolności kiełkowania nasion sposobami tradycyjnymi i z zastosowaniem promieni rentgena. Poznali również technologię długoterminowego przechowywania nasion drzew iglastych i liściastych.

W Roztoczańskim Parku uczniowie uczestniczyli w pokazie urządzeń odnawialnej energii słonecznej i geotermalnej wykorzystywanej do celów grzewczych oraz poznali zastosowanie systemów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Dopełnieniem zajęć praktycznych był pobyt uczniów w Muzeum Edukacyjno - Ekologicznym RPN i zwiedzanie miejsc historycznych Zwierzyńca. Na zakończenie pracownicy Nadleśnictwa zaprosili uczniów na tradycyjną gorącą kiełbaskę.

Nauczyciel: mgr inż. Andrzej Hys

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Wiedza biletem do Brukseli

Nasza szkoła została wybrana w drodze losowania jako reprezentant powiatu janowskiego w konkursie "Wiedza biletem do Brukseli". Organizatorem konkursu był Prof. Zbigniew Zaleski, lubelski poseł do Parlamentu Europejskiego. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań młodzieży problematyką integracji europejskiej, a także życiem społecznym, politycznym oraz gospodarczym naszego kraju w UE. Konkurs miał formę testu wiedzy ogólnej o Unii Europejskiej i jej instytucjach, składający się 35 pytań w tym 10 w języku angielskim. Został przeprowadzony 27.02.2014 r. i wzięło w nim udział 26 uczniów naszej szkoły. Laureaci konkursu zostali zaproszeni na wizytę w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W ramach nagrody zapewniony został przelot samolotem, zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas wyjazdu. Z tej możliwości wyjazdu mógł skorzystać uczeń z najlepszym wynikiem, a ten najlepszy wynik w konkursie osiągnął uczeń klasy III b LO Jarosław Nieściur.

Razem z 24 innymi laureatami pozostałych szkół województwa lubelskiego miał możliwość wyjazdu do stolicy UE, której główną atrakcją była wizyta w Parlamencie Europejskim. Z lotniska Warszawa-Modlin Jarek udał się w pierwszy lot w swoim życiu. Po zameldowaniu się w hotelu, wszyscy udali się na obiad do najstarszej restauracji w Brukseli Chez Leon.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Finaliści języka angielskiego w Zamościu

W dniu 20.03.2014 r. odbył się etap finałowy IV konkursu języka angielskiego organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Dwóch uczniów naszej szkoły - Oskar Jargiło z klasy I technikum logistycznego i Iwona Fila z klasy IV technikum logistycznego - zmagało się z ćwiczeniami o wysokim poziomie trudności, sprawdzającymi różne umiejętności w posługiwaniu się językiem (leksyka, gramatyka, rozumienie tekstu).

Konkurs był wyzwaniem dla uczniów, zwłaszcza, że brało w nim udział pięćdziesięciu najlepszych uczniów z powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, janowskiego i lubaczowskiego. Uczniowie otrzymali wyróżnienie w postaci dyplomów za udział w konkursie.

Nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim mgr Aneta Wąsek-Powrózek

 

DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ

W dniach 20-21 marca odbyły się w naszych murach Dni Otwarte dla wszystkich okolicznych szkół gimnazjalnych. Uczniowie gimnazjów wraz z opiekunami odwiedzali wszelkie zaułki, po to by poznać niewątpliwie zalety nauki w naszej szkole.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół z otwartym sercem przywitali przyszłych potencjalnych uczniów. Nasza oferta jest na tyle atrakcyjna, że jest się czym pochwalić. Wszystko zostało przygotowane bardzo skrupulatnie.

Już po przekroczeniu szkolnych progów przybyłą młodzieżą opiekowali się nauczyciele pełniąc funkcje przewodników. Pierwszym etapem była projekcja naszej oferty edukacyjnej, skąd goście dowiadywali się o naszych kierunkach kształcenia. Oprócz liceum ogólnokształcącego szkoła oferuje Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Leśne, Hotelarskie, Logistyczne oraz GEODEZYJNE (nowość).

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Darmowe Mundury i Sprzęt Wojskowy
dla Klas Mundurowych Zespołu Szkół im. W. WitosaW ramach współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Akademia Obrony Narodowej i Jednostką Wojskową w Zamościu doszło do przekazania nieodpłatnego przekazania mienia wojskowego.

W dniach 4,5 marca 2014 r. nastąpił odbiór sprzętu wojskowego z jednostek wojskowych m.in. JW Wrocław, JW Wędrzyn, JW. Nowogród B., JW Nowa Dęba, JW Kraków, JW Łódź


Kwota mundurów i sprzętu wojskowego została wyceniona na kwotę 8.600 złotych.

Bardzo dziękujemy Jednostkom Wojskowym, Akademii Obrony Narodowej i Ministerstwu Obrony Narodowej za zatwierdzenie i przekazanie nam mundurów i sprzętu wojskowego.

Uzyskane mienie przyczyni się do poprawienia jakości kształcenia, podniesienia umiejętności i wiadomości uczniów Zespołu Szkół im. W. Witosa z dziedziny jaką jest obronność. Realizując założenia przyjęte dla klas o profilu wojskowym uzyskany sprzęt pozwoli nam w znaczny sposób podnieść umiejętności i wiadomości naszych wychowanków.

Dyrekcja Zespołu Szkół składa podziękowania Starostwu Powiatowemu i Zarządowi Dróg Powiatowych za pomoc w zorganizowaniu i sfinansowaniu kosztów transportu mienia wojskowego.

 

ŚWIĘTO KOBIET W ZESPOLE SZKÓŁ

"Naprawdę jaka jesteś nie wie nikt
Bo tego nie wiesz nawet sama Ty
W tańczących wokół szarych lustrach dni
Rozbłyska Twój złoty śmiech
Przerwany w pół czuły gest
W pamięci składam wciąż
Pasjans z samych serc.."

Tak o kobietach pisał Jonasz Kofta , a minęło od tego czasu 41 lat. Ale czy tak naprawdę zmieniło się coś w ich postrzeganiu? Raczej niewiele. Od dawna kobieta sprawiała wrażenie delikatnej istoty,jak określił ją A. Mickiewicz w "Dziadach" - "kobieto, puchu marny".Od zawsze również podziwiana przez mężczyzn i adorowana. Przecież już w średniowieczu każdy rycerz sławił imię swojej wybranki- "pięknaś i masz dobytków w bród". Pełni najważniejsze funkcje w społeczeństwie: matki i żony. Zawsze wrażliwa,kochana, opiekuńcza i mądra. Od XIX wieku wywalczyła prawo do edukacji, pracy zawodowej i głosowania. Od tego momentu nie pozostaje w cieniu mężczyzn jako tylko piękna ozdoba. Współczesne kobiety podbijają cały rynek pracy i spełniają się na także na stanowiskach kierowniczych- są silne, pracowite, ambitne.

Więcej...

 

Smacznie i regionalnie
w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa

W dniu 10.03.2014r. odbyła się wystawa potraw regionalnych, a następnie konkurs na najlepszą potrawę regionalną. W konkursie wzięło udział 13 uczniów Zespołu Szkół im. W. Witosa:

Kl. IV TOUG – 5 osób
Kl. III TOUG – 3 osoby
Kl. II TŻiUG – 5 osób

Uczniowie wiernie przypomnieli smaki dawnych kuchni regionalnych, przygotowując typowe potrawy.

Uczniowie wykonali następujące potrawy:

Pieróg gryczany na różne sposoby tj. ze skórką, bez skórki, na słodko, słono, gryczak janowski, pierożki małopolskie, chleb ze słonecznikiem i pestkami dyni, bułeczki z makiem, bułeczki gryczane, ciszki, fajerczaki na blasze, fajerczaki z powidłami śliwkowymi i dżemem truskawkowym, fajerczaki smażone, fajerczaki z makiem, ser podsuszany, masło wiejskie, pierogi z jagodami i pierogi z kaszą gryczaną.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Zagraniczne kursy metodyczno-językowe dla nauczycieli języków obcychWarto rozwijać się nieustannie i doskonalić zawodowo zwłaszcza, gdy są na to środki finansowe. Taką możliwość oferują programy europejskie m.in. Comenius (obecnie Erasmus Plus). W bieżącym roku nauczyciele języków obcych mogli po raz kolejny skorzystać z oferty „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” i wziąć udział w wybranym kursie na terenie Europy. Chcąc podwyższyć swoje kwalifikacje, wymienić się doświadczeniami z innymi nauczycielami języka obcego oraz nawiązać z nimi współpracę i poznać nowatorskie metody nauczania nauczyciele Zespołu Szkół uczestniczyli również w zagranicznych kursach metodycznych. W tym roku szkolnym Pani mgr Aneta Wąsek-Powrózek przebywała w Exeter w Wielkiej Brytanii. Trwające 2 tygodnie szkolenie obejmowało bogaty program zajęć, które poświęcone były najnowszym technikom motywowania uczniów.

Kursy pozwalają nauczycielom, biorącym w nich udział odświeżyć znajomość nauczanego języka obcego, jak również zapoznać się z najnowszymi metodami nauczania, a także nawiązać kontakty z nauczycielami z krajów całego świata. Jest to bardzo cenna forma wymiany doświadczeń i może być ona podłożem do współpracy międzynarodowej. Kursy dają nauczycielowi możliwość lepszego poznania kultury, historii, osobliwości językowych i zwyczajów kraju, w którym kurs się odbywa. Oprócz różnego rodzaju zajęć warsztatowych, wykładów i spotkań grupowych organizator kursu zapewnia bogaty program kulturowo-krajoznawczy. Zagraniczne kursy metodyczno-językowe zdecydowanie podnoszą poziom kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych, co wpływa na podwyższenie jakości pracy szkoły.

Nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim mgr Aneta Wąsek-Powrózek

Więcej...

 

Konkursy języka angielskiego w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim

W dniu 11.02.2014 r. w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim odbył się etap szkolny IV konkursu języka angielskiego organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Piętnastu uczniów naszej szkoły zmagało się z ćwiczeniami o różnym stopniu trudności. Dwóch uczniów przygotowywanych przez Panią mgr Anetę Wąsek-Powrózek– Oskar Jargiło i Iwona Fila zakwalifikowało się do etapu finałowego. Uczniowie chętnie zgłaszali się do udziału w konkursie. Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego, sprawdzanie różnych umiejętności w posługiwaniu się językiem (leksyka, gramatyka, rozumienie tekstu). Trzymamy kciuki za naszych finalistów, którzy zmierzą się z kolejnym testem już 20 marca w Zamościu.

Warto również zaznaczyć, iż 8 uczniów Zespołu Szkół (Grzegorz Wójcik, Anna Baran, Elżbieta Mierzwa, Artur Kiszka, Adrianna Momot, Jarosław Jarosz, Agnieszka Harsz, Kinga Nowak) uczestniczyło także w konkursie plastycznym "Tajemnice i legendy Wielkiej Brytanii" organizowanym przez Koło Naukowe Anglistów Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Celem konkursu jest popularyzacja i zachęcanie do poszerzenia wiedzy o Wielkiej Brytanii, historii i legendach tego kraju, a także inspirowanie twórczości artystycznej, kulturowej integracji i rozwój tolerancji przez sztukę. Prace uczniów naszej szkoły są wystawione w Galerii Szklanej PWSZ w Zamościu, która znajduje się w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym przy ul. Zamoyskiego 64. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy prac naszych uczniów.

Nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim:
mgr Aneta Wąsek-Powrózek, mgr inż. Jan Furtak

Więcej...


 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz