KIERUNKI KSZTAŁCENIA

LICEUM MUNDUROWE ZESPOŁU SZKÓŁ NA LOTNICZYCH WARSZTATACH MŁODZIEŻOWYCH W DĘBLINIE

W dniach 15-17 czerwca 2014 młodzież klas mundurowych z całej Polski brała udział w II Lotniczych Warsztatach Młodzieżowych. Do Dęblina przybyli uczniowie z 23 szkół średnich w liczbie około 400 po to, aby popularyzować wiedzę nt. lotnictwa wojskowego,w tym również 15 uczniów kl. IIa i 8 z kl. Ia naszej szkoły. Opiekunem młodzieży był wychowawca klasy mundurowej- mgr R. Szymański.

Rektor -Komendant WSOSP gen .bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel uroczyście rozpoczął otwarcia warsztatów. W ciągu tych trzech dni uczniowie zapoznali się z bazą dydaktyczno- naukową oraz kierunkami studiów na Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Podczas warsztatów odbywały się zawody, których celem było wyłonienie najsprawniejszych uczniów klas wojskowych oraz najlepszej drużyny a także promowanie sportu i aktywności ruchowej wśród uczniów.

Mundurowi spotkali się również z osobami, które zapisały się wielkimi literami w dziedzinie lotnictwa nie tylko polskiego ,ale i światowego .Bo kto z nas nie słyszał o gen. bryg.pil. Mirosławie Hermaszewskim, który jako jedyny Polak w historii podbił kosmos. Wygłosił wykład nt. kosmosu i swoich doświadczeń związanych z pracą kosmonauty i pilota. Ponadto uczniowie spotkali się z pilotem Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone ISKRY”, mjr pil. T.Czerwińskim i mogli podziwiać podniebne akrobacje.

Więcej...

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015”

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 sukcesywnie najpóźniej do dnia 5 września 2014 r.

Szczegółowe informacje i wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2014/2015 oraz na stronie internetowej www.zosipjanowlubelski.bip.lubelskie.pl

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Janowie Lubelskim

 

Boże Ciało - Ołtarz Przy Zespole Szkół

19 czerwca 2014r. przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim został wykonany ołtarz na uroczystość Bożego Ciała.

Galeria zdjęć

 

W dniu 15 czerwca 2014 r. uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim promowali zdrowe żywienie oraz zaprezentowali sztukę carvingu, czyli rzeźbienia w owocach i warzywach. Akcja odbyła się podczas DNI JANIOWA ZOOM NATURY w ramach Tygodnia Profilaktyki koordynowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim.

Galeria zdjęć

 

W deszczu i słońcu na poligonie 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego

W dniach 2 - 3 czerwca uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa przeszli intensywne czterdziestoośmiogodzinne szkolenie na poligonie 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. Dzień pierwszy rozpoczęto szkoleniem, w zakres którego wchodziło zapoznanie z bronią używaną w Wojsku Polskim, sposobami jej użycia oraz rozkładania i składania. Uczniowie zapoznali się z technikami rzutu granatem z różnych pozycji, sposobami poruszania się w terenie z wyznaczaniem azymutu oraz przeszli intensywne szkolenie ogniowe na trenażerach strzeleckich "Cyklop", w czasie którego żołnierze korygowali błędy popełniane przez strzelających. Mimo intensywnego deszczu humory wszystkim dopisywały a żołnierze wykazywali się dużą cierpliwością w prezentowaniu poszczególnych jednostek broni oraz technik posługiwania się nią ubarwiając ćwiczenia praktyczne opowieściami o życiu i pracy w wojsku.

Podsumowania całości szkolenia dokonano po mszy świętej, która odbyła się w Kościele Garnizonowym. W podsumowaniu wzięli udział płk Tadeusz Nastarowicz - Dowódca 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, dzięki któremu te ćwiczenia mogły dojść do skutku, Pan kapitan Daniel Gzik, który opiekował się grupą podczas zajęć poligonowych i w ośrodku sprawności fizycznej oraz dbał o logistykę przedsięwzięcia. Obecna była również Pani Teresa Biernat - Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do galerii fotograficznych prezentowanych na stronach internetowych Zespołu Szkół im. W. Witosa www.zsjanow.fc.pl oraz klas mundurowych www.mundurowa-zs.za.pl

Więcej...
Galeria zdjęć #1
Galeria zdjęć #2

 

Młodzież Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w hołdzie Janowi Pawłowi II

W niedzielę 18 maja przypadła kolejna rocznica Jana Pawła II. W tym dniu w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela odbyła się Msza św. dziękczynna za dar kanonizacji naszego Papieża. Swoją wdzięczność za wyniesienie Papieża do godności świętego wyraziła również młodzież Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, uczestnicząca we Mszy wraz z Panią Dyrektor i nauczycielami.

Wyrazem wdzięczności, ale również hołdu dla naszego rodaka, był zaprezentowany przez uczniów program artystyczny przybliżający wartości zawarte w nauczaniu Jana Pawła II.


ks. Sylwester Utnik


Galeria zdjęć

 

OBCHODY 140 ROCZNICY URODZIN WINCENTEGO WITOSA W ZESPOLE SZKÓŁ

W dniu 13 maja br. w Zespole Szkół odbyły się uroczystości związane z patronem szkoły z okazji 140 rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Rozpoczęły się Mszą Św. w Sanktuarium, w której uczestniczyli przybyli goście, nauczyciele oraz młodzież.

Po Mszy nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem W. Witosa. Pani Dyrektor Teresa Biernat, organizator tego przedsięwzięcia, powitała szanownych gości: czcigodnych księży, Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego, Prof. dr hab. Józefa Zająca - Senatora RP, Pana Jana Łopatę - Posła na Sejm RP, Pana Sławomira Zawiślaka – Posła na Sejm RP, Pana Piotra Rzetelskiego - Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pana Jana Franię - Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, Panów Starostę i Wicestarostę Powiatu Janowskiego, Panią Skarbnik Powiatu Janowskiego oraz członków Zarządu Powiatu Janowskiego, Burmistrzów – Janowa Lubelskiego i Modliborzyc oraz wójtów gminy: Dzwola, Potok Wielki, Godziszów i Batorz. Ponadto uroczystości w Zespole Szkół uświetnili przedstawiciele następujących instytucji i placówek: Jednostki Wojskowej w Zamościu, Kuratorium Oświaty, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, dyrektorowie jednostek organizacyjnych powiatu janowskiego oraz dyrektorowie szkół. Na obchody rocznicowe przybyli również lokalni przedsiębiorcy, a także nauczyciele wraz z uczniami ze szkół gimnazjalnych.

Wszystkich obecnych wzruszył występ orkiestry pod batutą Antona Szaszkowa, która przybyła dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Marty Och ze Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu.

Dyrekcja Szkoły podczas przemówienia zwróciła uwagę na sylwetkę naszego patrona: Nadanie szkole imienia Wincentego Witosa łączyło się z przyjęciem wzorca osobowego, na którym skupiają się działania wychowawcze szkoły. Przekazywanie wiedzy o działalności Wincentego Witosa uczy młodzież, jaką wartość ma życie w wolnej i niepodległej Polsce […]. U podstaw stworzonego przez nas modelu szkoły leży podmiotowość w traktowaniu ucznia. Absolwent, opuszczając mury naszej szkoły, jest człowiekiem odważnym, gotowym podjąć nowe wzywania we współczesnym społeczeństwie. Na koniec przemówienia Pani Dyrektor wspomniała o wciąż wzbogacanej ofercie edukacyjnej i nowym kierunku - TECHNIK GEODETA.

Uczniowie Zespołu Szkół przygotowali podniosłą część artystyczną pod kierunkiem nauczycieli: A. Wąsek – Powrózek, J. Kułażyńskiej oraz A. Widz. Można było odnieść wrażenie, ze Wincenty Witos przemówił do nas ze sceny i przypomniał wszystkim o patriotycznym obowiązku względem ojczyzny. Wzruszeni goście podziękowali za zaproszenie na uroczystość. Głos zabrali m. in. Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego i Pan Jan Łopata – Poseł na Sejm RP. Zwrócono uwagę na potrzeby placówki związane z infrastrukturą (budowa sali gimnastycznej), na dynamiczny i prężny rozwój szkoły oraz na zasługi Dyrekcji Szkoły w kwestii rozwoju placówki, a także wzorcowe i kreatywne wypełnianie przez nią obowiązków.

Dokonano podsumowania projektu o dużej wartości około 1,5 mln zł pt. „Młodzi zdolni zawodowcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Korzyści płynące z wdrożenia projektu przedstawił zarząd projektu w osobach pani: Kingi Jargiło Kierownik Projektu oraz doradcy finansowego Pani Izabeli Mak. Działania w projekcie pozwoliły nam wzbogacić bazę dydaktyczną, wyposażyć nowocześnie pracownie, rozwinąć kompetencje językowe, matematyczne i zawodowe. Następnie na wszystkich zebranych czekała niespodzianka w postaci pokazu barmańskiego w Wykonaniu Mistrza Polski i Wicemistrza Świata – Pana Krzysztofa Drabika. Pokaz wzbudził ogromne zainteresowanie młodzieży.

Wielką atrakcją była możliwość udziału w symulacji dachowania podczas jazdy, strefy zgniotu i skorzystania z alkogogli. A wszystko dzięki uprzejmości firmy Cargo z Jaworzna, która udostępniła sprzęt. Chętni mieli możliwość udziału w zawodach strzeleckich. Zebrani obejrzeli również profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku samochodowego w wykonaniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.

Uczniowie naszej i innych szkół, które przyjęły zaproszenie na „Majówkę”, częstowali się grillowanymi kiełbaskami, ciastem upieczonym przez gastronomów oraz kawą zdobioną fantazyjnymi wzorkami. Oglądali stoiska wszystkich specjalizacji: leśnej, logistycznej, hotelarskiej oraz gastronomicznej. Uwagę przykuwały szczególnie kwiaty rzeźbione z warzyw i owoców techniką carvingu oraz wysoka palma zrobiona z ananasów.

Gwoździem programu był wyczekiwany przez wszystkich występ muzyczny młodego utalentowanego muzyka, Rafała Brzozowskiego, znanego z programu „The voice of Poland”, twórcy takich hitów, jak m. in. „Tak blisko”, „Za mały świat”, „Nie mam nic”. Publiczność bawiła się znakomicie i domagała się kilku bisów. Po ponadgodzinnym koncercie można było zdobyć autograf i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z artystą.

Jak widać, atrakcjom nie było końca. Ten dzień wszyscy długo będą bardzo miło wspominać…

Galeria zdjęć

 

"Ważne są tylko te dni,których jeszcze nie znamy"
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ

"To, co nas czeka- to długa rzeka
Długa rzeka" (Feel)

Tak mogą o sobie powiedzieć absolwenci klas maturalnych. Dnia 25 kwietnia opuścili mury naszej szkoły i rozpoczną nowy etap w swoim życiu. Przed nimi jeszcze egzamin dojrzałości, a przed uczniami technikum- egzamin zawodowy, później zaś nowe plany na przyszłość.

Jak ważna jest edukacja i ambicje w nauce dowiedzieliśmy się od niecodziennego gościa- Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Marcelego Niezgody, którego w naszych progach przywitała Wicedyrektor Szkoły, mgr M. Łukasz.

Minister podkreślił, iż młody człowiek pochodzący nie tylko z wielkiego miasta, ale nawet z małej miejscowości ma szansę na osiągnięcie sukcesu i realizowanie swojej drogi zawodowej. Dostrzegł ponadto potrzebę zbudowania sali gimnastycznej w naszej placówce. Kolejny ważny gość, Bartosz Piech, Wicestarosta Powiatu Janowskiego, zwrócił uwagę na konsekwentne dążenie do celu i osiąganie przez uczniów coraz wyższych wyników z egzaminów zewnętrznych. Pani Dyrektor zwróciła się do młodzieży słowami wielkiego Papieża Polaka "W Was jest nadzieja, ponieważ wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy" przypominając jednocześnie, że za 2 dni odbędzie się kanonizacja naszego kochanego Rodaka.

Więcej...

 

ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ

Lista strat

Katyń Kozielsk Ostaszków Starobielsk
wiele rodzin do dziś nie może zrozumieć w tej rozpaczy
potwierdzonej londyńską listą
są przy nich resztki świadectw
medalik fotografia papierośnica
z kulą w głowie
świadczą przeciw kłamliwym wyrokom
po drugiej stronie ciszy

Tak o tej zbrodni pisał ks. Jerzy Czarnota. Mimo, iż od tego czasu minęło wiele lat, to rany się nie zabliźniły. Jak pisali starożytni -historia jest nauczycielką życia- dlatego też tak ważne staje się przypominanie młodzieży o tych bolesnych wydarzeniach.

W piątek 11 kwietnia w Zespole Szkół z tej okazji odbyła się uroczysta akademia.

Uczniowie I a Liceum Mundurowego oraz uczennice II TŻ iUG, I B i II B LO pod kierunkiem mgr A. Widz przygotowali montaż słowno- muzyczny upamiętniający te tragiczne zdarzenia. Wzruszające recytacje, przejmujące pieśni oraz przemawiające do wyobraźni informacje- to potrzebna lekcja historii, wobec której nikt nie pozostanie obojętny.

Więcej...

 

"PATRIA SEMPER FIDELIS"

Pod takim hasłem po raz kolejny w Janowskim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA. Młodzież z janowskich szkół ponadgimnazjalnych przygotowała swój program artystyczny nawiązujący do tematu uroczystości.

Polska od wielu wieków reprezentuje kraj przywiązujący ogromną wagę do roli chrześcijaństwa. Nierozerwalnie utożsamiana przez poetów z narodem wybranym spośród innych, odgrywa wielką rolę w Europie jako "bastion wiary".

Uczniowie z Zespołu Szkół cyklicznie biorą udział w tym patriotyczno- chrześcijańskim przedsięwzięciu .Pod kierunkiem ks. S.Utnika i mgr G.Pęzioł na podstawie scenariusza przygotowanego przez ucznia technikum zaprezentowali wspaniały program artystyczny.

Polska zawsze wierna – to motyw przewodni tego przedstawienia.

Można stwierdzić,że spektakl został zaprezentowany na najwyższym poziomie artystycznym. Na uroczystość przybyli goście: z ramienia Starosty Janowskiego-radny Artur Pizoń, Czesław Krzysztoń- z-ca Burmistrza Janowa Lubelskiego, Teresa Biernat – Dyrektor Zespołu Szkół, Małgorzata Łukasz- Wicedyrektor, przedstawicielka Kapituły Festiwalu Eutrapelia -Alicja Szewczyk, czcigodni księża, dyrektorzy innych szkół oraz młodzież.

Głównym bohaterem przedstawienia zaprezentowanego przez naszą szkołę był błogosławiony Papież Jan Paweł II.

To on jako mentor, filozof, osoba wielce uduchowiona stał się najlepszym nauczycielem dla wszystkich ludzi, szczególnie dla młodzieży. Potrafił nawiązać kontakt z każdym człowiekiem bez względu na wiek, wyznanie czy kolor skóry poprzez swoją skromność i niebywałą mądrość. Każdy mógł liczyć na jego pomoc.

Więcej...


 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz