KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Szkoła z pomysłem !! Nocny wymarsz szkoleniowy

Doskonalenie poruszania się z mapą i kompasem w terenie i konkurencje sprawnościowe wraz ze strzelaniem to tylko niektóre zadania wymarszu szkoleniowego uczniów ZS im. W Witosa.

W dniach 16- 17.04.2015r. odbył się wymarsz Szkoleniowy dla klas I mundurowych o profilu policyjnym i wojskowym.

Organizatorem wymarszu był mgr Cezary Dobrowolski który realizował specjalistyczny program wycieczki. Głównym celem tego zgrupowania było jak najlepsze przygotowanie uczniów do przyszłej pracy w zawodzie służb mundurowych. Nad bezpieczeństwem i właściwym przebiegiem konkurencji zaliczeniowych czuwali: mgr Cezary Dobrowolski, mgr Ewa Biernat, oraz Firma „MAKAR” -Paweł Mak. Instruktorzy: Damian Kańczukowski, Michał Rząd, Jakub Pawlos.

Pod czujnym okiem opiekunów uczniowie rywalizowali w różnych kategoriach. Każdy miał do pokonania wiele przeszkód na zaliczenie.

Pierwszego dnia o godz. 2015 rozpoczął się przejazd autobusem do miejscowości Gwizdów. Następnie uczniowie zostali podzieleni na zespoły sześcioosobowe i rozdany został im dodatkowy niezbędny sprzęt oraz mapy. Uczniowie rozpoczęli wymarsz na Azymut do pierwszego i drugiego punktu kontrolnego którego celem było ćwiczenie w ładowaniu magazynka KBK AK oraz ćwiczenia w nakładaniu odzieży ochronnej OP1. W takcie marszu uczyli się piosenki marszowej ‘Kalina Malina”. Na kolejnych punktach kontrolnych uczyli się m. in. bandażowania ran otwartych , wiązania węzłów, wspinaczki, odpalanie ogniska i utrzymanie ognia w niewidoczny sposób dla otoczenia. Pokonywali most komandorski na dwóch linach.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Przyszli hotelarze z Zespołu Szkół im. W. Witosa zwiedzają renomowane hotele

Dzień 31 marca 2015r. dla uczniów technikum hotelarskiego z Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim był niezwykle ciekawy i pouczający.
Oto relacja uczniów:

Tego właśnie dnia mieliśmy okazję zapoznać się z funkcjonowaniem, wyposażeniem i ofertą usług kilku renomowanych hoteli Lubelszczyzny. Wyjazd odbył się w ramach wycieczki zawodoznawczej klasy IV i I technikum hotelarskiego, zorganizowanej przez Panią Izabelę Mak i Panią Renatę Myszak.

Odwiedziliśmy czterogwiazdkowy Hotel Europa oraz jedyny na Lubelszczyźnie hotel pięciogwiazdkowy – Hotel Alter w Lublinie. W drodze powrotnej wstąpiliśmy również do Hotelu Dwór Sanna w Wierzchowiskach.

Hotel Europa to czterogwiazdkowy hotel, który położony jest w samym centrum Lublina. To jeden z najbardziej luksusowych obiektów hotelarskich w województwie lubelskim.

Jak się dowiedzieliśmy podczas zwiedzania Hotel Europa posiada 73 komfortowo wyposażone pokoje, a także 2 ekskluzywne Apartamenty Prezydenckie. Hotel gościł też znamienitych gości i wybitne osobistości ze świata kultury, nauki i rozrywki.

Dzięki wspaniałemu przyjęciu nas przez pracowników hotelu mieliśmy naprawdę ciekawą lekcję praktyczną i zobaczyliśmy jak wygląda praca w tak renomowanym hotelu.

Kolejnym hotelem, który odwiedziliśmy był Hotel Alter, który wywarł na nas ogromne wrażenie! Jest to jedyny pięciogwiazdkowy hotel, w jakim byliśmy.

Dzięki gościnności właścicieli hotelu i ogromnej życzliwości pracowników zapoznaliśmy się ze wszystkimi sekretami tego zabytkowego i oryginalnego miejsca.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
w Zespole Szkół im. W. Witosa

13 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel poświęcony ważnej dla Polaków rocznicy. Młodzież pod kierunkiem nauczyciela historii, G. Ciupaka, upamiętniła tę datę słowno - muzyczną akademią połączoną z jakże realistyczną prezentacją.

"Jakże nie przypominać o tak krwawych bolesnych kartach naszej historii? To nasz obywatelski obowiązek, pamięć o tych wydarzeniach musi trwać" - podkreśliła mgr T. Biernat - Dyrektor Szkoły.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej to polskie święto obchodzone co roku 13 kwietnia, uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej.

W dokumencie czytamy: W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Więcej...

 

Współpraca Zespołu Szkół im. W. Witosa z Wielonarodową Brygadą w Lublinie

8 kwietnia br. do Zespołu Szkół przybył na spotkanie Dowódca Wielonarodowej Brygady - płk dr inż. D. Sobotka wraz z Oficerem Sekcji Wychowawczej - kpt. D. Drączkowskim, i Dowódca Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady - ppłk R. Kasperczuk w celu podpisania porozumienia z naszą szkołą, którą reprezentowała p. Teresa Biernat – dyrektor szkoły. Przy podpisaniu tego porozumienia obecny był płk dyplomowany rezerwy-B. Gzik(uczący w mundurówce) oraz młodzież Liceum Mundurowego.

Celem tego porozumienia jest umacnianie etosu oraz kultywowanie chlubnych tradycji Wojska Polskiego, rozpowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, pozyskiwanie kandydatów do służby wojskowej, integrowanie środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej.

Szkoła zobowiązała się do podejmowania działań mających na celu eksponowanie tradycji patriotycznej, prowadzenia działalności promującej szkołę wojskową podczas ważnych wydarzeń oraz uroczystości o charakterze patriotyczno - rocznicowym a także organizowania wspólnych przedsięwzięć kulturalno- oświatowych oraz zapewnienia żołnierzom w czasie ich pobytu na terenie szkoły warunków do prowadzenia zajęć.

Jednostka Wojskowa zobligowała się w szczególności do: udzielania merytoryczno - organizacyjnej i logistycznej pomocy w procesie edukacyjnym uczniów klasy z rozszerzonym przysposobieniem obronnym, dbania o właściwy poziom merytoryczny zajęć i dyscyplinę, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa w czasie zajęć prowadzonych na terenie Jednostki Wojskowej; prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród uczniów Szkoły ,zapraszania kadry dydaktycznej i młodzieży Szkoły do udziału w ważnych wydarzeniach rocznicowo - historycznych, szkoleniowo-wychowawczych oraz promocyjno-rekreacyjnych (w tym Dzień Otwartych Koszar);udziału przedstawicieli Jednostki Wojskowej w ważnych uroczystościach szkolnych.

Więcej...

 

60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 2015 r.

Dnia 26 marca 2015 roku w Janowskim Ośrodku Kultury odbył się 60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

Celem konkursu było prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem utworów pozwalających młodzieży na wyartykułowanie jej stosunku do siebie i świata, konfrontacja dokonań w dziedzinie sztuki mówienia oraz doskonalenie warsztatu recytatorów.

Jury powołane przez organizatorów dokonało oceny prezentacji według takich kryteriów, jak dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura słowa, a także ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy turnieju występowali w dwóch kategoriach:

Repertuar uczestników obejmował 3 utwory w całości lub we fragmentach (2 utwory poetyckie i prozę). Do prezentacji uczestnik wybierał 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

W konkursie udział wzięli reprezentanci wszystkich szkół z powiatu janowskiego, w tym uczennica naszej szkoły Paulina Pruszkowska z klasy II Technik logistyk.

Drugoklasistka zajęła I miejsce, i tym samym zakwalifikowała się do Turnieju Wojewódzkiego, który odbędzie się w dn. 27 – 28 kwietnia 2015 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.

Ewa Wójcik

 

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę Wielkanocną

Wielkanocny stół to wizytówka każdego domu w czasie świąt. W sklepach pełno jest różnorodnych dekoracji: kolorowych pisanek, zajączków czy wiklinowych koszyków. Wielkanocne pamiątki możemy wykonać również własnoręcznie. Udowodnili to uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa którzy wzięli udział w konkursie na najpiękniejsza ozdobę Wielkanocną . Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, popularyzacja twórczości własnej, ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocnym oraz uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych.

Organizatorem konkursu była Pani Monika Małysza.

Prace przyniesione na konkurs mogły być wykonane w dowolnej technice przy użyciu dowolnych materiałów, samodzielnie , według upodobań i umiejętności uczestników.

W skład komisji wchodzili nauczyciele naszej placówki oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

Przy wyborze zwycięskich prac komisja brała pod uwagę tradycyjność i oryginalność pomysłu, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne oraz trwałość formy i samodzielność wykonania .

Swoim talentem pochwaliło się 20 uczniów : Anna Porada, Dorota Skóra, Izabela Gwizdal, Dominika Daśko, Karolina Jargiło, Izabela Machulak, Karolina Pudełko, Ewa Gzik, Wioleta Zdybel, Joanna Sokołowska, Jacek Zdybel, Karolina Kraś, Beata Karkut, Sylwia Szpyra, Sylwia Jaworska, Aneta Kiszka, Ewelina Radwańska Patrycja Żelazko, Małgorzata Muciek, Monika Karkut.

Wśród prac dominowały pięknie zdobione pisanki, zajączki, kurczaczki i koszyczki. Wybór był naprawdę trudny, gdyż każda praca była oryginalna.

Główną nagrodę zdobyła egzekwo uczennica Izabela Machulak kl. II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Ewelina Radwańska kl. I Technikum Hotelarskiego.

Miejsce drugie zdobyła uczennica klasy I a Lo Aneta Kiszka.

Miejsce trzecie egzekwo zdobyły

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy i podziękowania. Na zdjęciach możemy podziwiać nagrodzone i wyróżnione prace, ale kochani – wszyscy uczestnicy tego konkursu możecie czuć się wygrani. Bardzo wam dziękujemy za udział w tym konkursie. To jest wasza praca, wasz wysiłek.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Inkubator Technologiczny – oferta dla ambitnych

Dla wszystkich młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad wyborem drogi życiowej, przeglądają oferty edukacyjne szkół wyższych, myślą o założeniu własnej firmy, mają ambicje i marzenia o lepszej przyszłości przeznaczony jest projekt promowania Stalowej Woli jako miejsca studiów technicznych i przyszłego miejsca pracy studiującej tu młodzieży. Zespół Szkół im. W. Witosa z zadowoleniem przyjął zaproszenie do skorzystania z tej inicjatywy przygotowanej przez Inkubator Technologiczny wraz z Fundacją Uniwersytecką w Stalowej Woli. W dn. 23.03.2015 r. uczniowie kl. II a (mundurowej) i II b LO wraz z opiekunami – Anetą Wąsek-Powrózek, Janem Furtakiem i Radosławem Szymańskim, wzięli udział w spotkaniach seminaryjno – promocyjnych na terenie tego przemysłowego miasta. Na początku była wizytacja campusu uniwersyteckiego KUL przy ul. Ofiar Katynia. W ogromnej auli budynku głównego wizytujący z uwagą wysłuchali informacji ks. dr. Mariusza Kozłowskiego, proboszcza parafii akademickiej pod wezwaniem bł. Jana Pawła II i opiekuna Duszpasterstwa Akademickiego „Baszta”, który mówił o szeroko rozumianej opiece duchowej nad młodzieżą akademicką. W kaplicy akademickiej natomiast przybliżył historię relikwii z krwi papieża Jana Pawła II, znajdującej się w bocznym ołtarzu.

Więcej...

 

Nasi mistrzowie carvingu i baristy w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie, w ramach Roku Szkoły Zawodowców, zorganizowało przedsięwzięcie Gimnazjalista na zawodowym rozdrożu. Było ono adresowane do Dyrekcji gimnazjów, gimnazjalistów i ich rodziców. Kuratorium Oświaty zaprosiło uczniów naszej szkoły do zaprezentowania zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Nasi Mistrzowie na oczach przybyłych gości wykonywali sztukę carvingu i baristy. Każdy mógł spróbować rzeźbienia w warzywach i owocach za pomocą specjalnych narzędzi do carvingu. Była to nauka poprzez wykonywanie czynności praktycznych, które to umiejętności gastronomi nabywają podczas zajęć, jak również za pomocą różnych kursów kwalifikacyjnych. Przepiękne rzeźby: motyw ptaka, róże z kalarepy i buraka ćwikłowego i wiele innych stworzyli nasi wspaniali uczniowie. Najlepiej te niesamowite dzieła oddają zdjęcia.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Uczniowie Zespołu Szkół dla młodszych kolegów

Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół dnia 17.03.2015 r. przeprowadzili warsztaty kulinarne „Potęga smaku” dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lub.

Warsztaty przeprowadzone zostały pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych pani mgr inż. Jadwigi Pietras oraz uczniowie klas I i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Celem warsztatów było zachęcenie uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej do zdrowego żywienia i unikania podstawowych błędów żywieniowych. Podkreślenie roli warzyw i owoców w codziennym żywieniu, jako podstawowego źródła witamin i składników mineralnych.

Więcej...

 

Dni Otwarte w Zespole Szkół

W marcu odbyły się w naszej szkole dni otwarte. Młodzież i nauczyciele pełniący funkcje przewodników, otworzyli przed gimnazjalistami nie tylko drzwi, ale również zaprosili do najciekawszych miejsc w szkole. Gimnazjaliści z okolicznych szkół zapoznali się z proponowanymi kierunkami kształcenia w naszej placówce. Mieli okazję obejrzeć wystawy przygotowane przez nauczycieli i uczniów.

Na początek udali się do pracowni komputerowej, gdzie nauczyciele opowiadali o szerokim wachlarzu naszej oferty edukacyjnej tj. technikach i Liceum Mundurowym. O specyfice tego liceum opowiadał wychowawca klasy maturalnej p. R. Szymański. Wyjaśnił, jak wygląda nauka w takiej klasie, jakie korzyści płyną z jej ukończenia a także o atrakcjach, tj. poligonach, ćwiczeniach, spotkaniach, nawet z samym Prezydentem RP, Bronisławem Komorowskim.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na naszą coroczną imprezę pt. ”MAJÓWKA U WITOSA”, która odbędzie się 13 maja. Każdego roku oprócz pyszności szkoła zaskakuje innowacjami, nie tylko z zakresu edukacji, ale również profilaktyki, np. można sprawdzić jak działa symulator dachowania i jakim sztukmistrzem może być barman. Oprócz tego podziwiać nowy styl, który powstał również w naszej szkole - sztukę carvingu. Na pewno nie zabraknie niespodzianek. W zeszłym roku wystąpił znany piosenkarz - Rafał Brzozowski.

Ciekawe, kto tym razem...

Więcej...
Galeria zdjęć

 
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz