KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Ogólnopolski konkurs historyczny nt. życia i działalności W. Witosa

W dniach 12 – 13 września w Wierzchosławicach odbył się w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. W. Witosa finał konkursu w którym brali udział również nasi uczniowie. Jego organizatorem i koordynatorem było Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o ruchu ludowym i postaci Wincentego Witosa.

Zakres wymaganej wiedzy obejmował następujące lata życia Witosa 1874 – 1945: młodość, okres odzyskania niepodległości, sprawowanie funkcji premiera, proces brzeski, emigrację polityczną, okupację niemiecką, śmierć i spuściznę materialną i ideową po patronie naszej szkoły.

W konkursie wzięły udział uczennice: Agata Adamek z klasy II B LO i Ewelina Radwańska z klasy II Technikum Hotelarskiego przygotowane pod kierunkiem nauczyciela mgra Grzegorza Ciupaka. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany, a walka zacięta. Do ścisłego finału awansowała Agata Adamek, która to została nagrodzona 13 września podczas Dożynek Reymontowskich w Wierzchosławicach.

Zwycięzcom gratulujemy !

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Dzień z plażową piłką siatkową

W ramach prowadzonego przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa projektu „Będziemy Bezpieczniejsi i Pewniejsi Siebie” Edycja III w dniu 05.09.2015 r. został rozegrany Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej do którego zgłosiło się 64 osoby. Zawody był przyczynkiem do propagowania założeń projektu nie tylko wśród uczestników zawodów, ale także kibiców oraz turystów zwiedzających ZOOM NATURY na boiskach, którego przeprowadzono rozgrywki. Turniej został podzielony na dwie sesje przedpołudniową, w której wystąpiły dzieci i młodzież szkolna oraz popołudniową, w której wzięły udział drużyny od lat 20 do „51 i ...”.

W kategoriach młodszych dominowała walka. Nie zawsze uczestnicy turnieju grali na piasku, ale braki nadrabiali ambicją. No i świadomość, że obok stoją rodzice i niekiedy koledzy dodawała sił. W przedpołudniowych grach w poszczególnych kategoriach wyłoniono następujących zwycięzców. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyły Pietrzyk Natalia i Garbacz Wiktoria, które były pod opieką Pana Ryszarda Byrońskiego. W klasyfikacji gimnazjów wygrali Mróz Jan oraz Kufel Łukasz. Klasyfikację szkół średnich zwyciężyli Skup Krzysztof i Dziadosz Piotr. Między sesjami zaczął siąpić malutki deszczyk zniechęcając, co niektórych, ale zapaleńcy niezniechęceni przystąpili do gier, które zaczęły się o godzinie 1400 a zakończyły się po godzinie 1900. Trzeba tu zaznaczyć, że gry obserwowali kibice z ośrodków wypoczynkowych mieszczących się nad zalewem, przyjaciele grających oraz ich rodziny.

Więcej...

 

Kiermasz podręczników

odbędzie się w piątek na długiej przerwie (1035) na boisku przy budynku B

   

ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY!!!

Pierwszego września uczniowie Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim uroczyście przywitali nowy rok szkolny 2015/2016. Na uroczystości w swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły, mgr Teresa Biernat, powitała w sposób szczególny uczniów którzy po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły. Wraz z uczniami zostali powitani goście: Jerzy Bielecki-Starosta Powiatu Janowskiego, Proboszcz Parafii p. w. św. Jana Chrzciciela ks. kan. dr Jacek Staszak, Przewodnicząca Rady Rodziców i nauczyciele. Wszyscy otrzymali życzenia sukcesów w nowym roku szkolnym, a pierwszoklasiści - ciekawych wrażeń w nowej szkole. Pani Dyrektor skierowała też kilka słów motywacji do tegorocznych maturzystów przed którymi ważny w ich życiu egzamin-matura, a co za tym idzie- intensywna i sumienna praca.

Starosta Jerzy Bielecki podkreślił ogromny wkład pracy , który został włożony przez dyrekcję szkoły w tak intensywny rozwój placówki, a także odniósł się do wysokich wyników z egzaminu zawodowego. W ten sposób pogratulował Dyrekcji, pracownikom szkoły i absolwentom. Nie każda szkoła może poszczycić się tak efektownym naborem i rozwojem.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – dofinansowanie będzie przysługiwać:

Uczniom, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczyć się w klasie III szkoły podstawowej i klasie IV technikum – pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 września 2015 roku.

Szczegółowe informacje i wnioski są do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2015/2016 oraz na stronie internetowej www.zosipjanowlubelski.bip.lubelskie.pl

 

Nasi Mundurowi na Jubileuszu 10-lecia PaT
na Stadionie Narodowym 23-24 czerwca 2015 r.

 

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego).

Uczniowie klas mundurowych: I B i II A uczestniczyli wraz z opiekunami na tym wspaniałym jubileuszu 10-lecia programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty" w Warszawie. Celem programu Komendy Głównej Policji jest inspirowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do tworzenia lokalnych młodzieżowych grup PaT, promujących wśród rówieśników modę na życie wolne od przemocy i uzależnień. Program realizuje Gabinet Komendanta Głównego Policji przy współpracy i wsparciu MSW, MEN, Rzecznika Praw Dziecka, Biur KGP oraz wielu innych jednostek organizacyjnych. Głównym wydarzeniem są organizowane corocznie ogólnopolskie Przystanki PaT, podczas których społeczność z całego kraju spotyka się na warsztatach twórczej profilaktyki. W tym roku i my mieliśmy możliwość uczestniczenia w tym wspaniałym wydarzeniu.

Więcej...

 

Boże Ciało - Ołtarz Przy Zespole Szkół

4 czerwca 2015r. przy Zespole Szkół w Janowie Lubelskim został wykonany ołtarz na uroczystość Bożego Ciała.

Galeria zdjęć

 

Warsztaty kulinarne w Centrum Edukacji Zielarskiej – Fajsławice

W dniu 28.05.2015 r. uczniowie klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych – p. Jadwigą Pietras i p. Moniką Małyszą, uczestniczyli w warsztatach kulinarnych z wykorzystaniem ziół w Centrum Edukacji Zielarskiej „ Tymiankowy Smak Fajsławic” w Fajsławicach. W centrum uprawianych jest 50 gatunków ziół z całego świata.

Nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć ogródek zielarski i wysłuchali wielu ciekawych informacji o zastosowaniu ziół w lecznictwie i kuchni. Sporządzili własną mieszankę ziół przyprawowych.

Warsztaty kulinarne miały również część praktyczną. Uczniowie mieli okazję gotować zupę z pokrzyw. Wspólnie zrobili surówkę z kapusty z dodatkiem tymianku, bazylii i szczypiorku czosnkowego. Ziół nie mogło również zabraknąć w roladzie z kurczaka serwowanej jako drugie danie.

Wszyscy zasiedli wspólnie do stołu. Potrawy były smaczne i pięknie podane.

Więcej...

 

Pysznie i kolorowo w bibliotece „od kuchni”

W dniu 20 maja 2015 roku uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w spotkaniu „biblioteka od kuchni”. Spotkanie było organizowane przez Państwową Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie filia w Janowie Lubelskim. z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i nawiązywało ono tematyczne do obchodów ustanowionego w bieżącym roku szkolnym Roku Szkoły Zawodowców.

Na to spotkanie licznie przybyła młodzież z janowskiego Gimnazjum podczas którego zapoznała się z historią sztuki kulinarnej i wypróbowała swoje umiejętności kulinarne.

Podczas tej imprezy nasi uczniowie zaprezentowali sztukę carvingu oraz przygotowali pyszne kolorowe kanapki. W ramach carvingu uczennice klasy II TŻiUG, wycinały dekoracyjne kokardy, szyszki, róże i inne kwiaty z marchwi, buraków, rzodkiewki, kapusty pekińskiej oraz pora. Ten dzień był bardzo dobrą okazją do zaprezentowania się przez nasze uczennice się w lokalnym środowisku oraz przybliżenia uczniom gimnazjum tajników sztuki gastronomicznej.

Opiekun p. Bogumiła Kmita

Więcej...

 

”JESTEM DUMNY Z BYCIA POLAKIEM” - MAJÓWKA U WITOSA

Już po raz kolejny w Zespole Szkół zorganizowana została akcja "Bezpieczna Majówka u Witosa". W tym roku była ona połączona z obchodami piątej rocznicy nadania szkole imienia Wincentego Witosa. Na uroczystość przybyli m.in. poseł na Sejm RP Jan Łopata, pani wicekurator Anna Dudek-Janiszewska, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Piotr Rzetelski, Wicestarosta Powiatu Janowskiego Bartosz Piech. Obecni byli wójtowie gmin, radni powiatu janowskiego, dyrektorzy szkół, dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Licznie przybyła młodzież gimnazjalna, nie tylko z powiatu janowskiego, wraz ze swoimi nauczycielami. Wszystkich przybyłych przywitała Dyrekcja Szkoły.

Pani Dyrektor Teresa Biernat w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na rolę patrona szkoły w kształtowaniu osobowości ucznia:

„Nadanie szkole imienia Wincentego Witosa łączyło się z przyjęciem wzorca osobowego, na którym skupiają się działania wychowawcze szkoły. Przekazywanie wiedzy o działalności Wincentego Witosa uczy młodzież, jaką wartość ma życie w wolnej i niepodległej Polsce […]. U podstaw stworzonego przez nas modelu szkoły leży podmiotowość w traktowaniu ucznia. Absolwent, opuszczając mury naszej szkoły, jest człowiekiem odważnym, gotowym podjąć nowe wzywania we współczesnym społeczeństwie".

Więcej...
Galeria zdjęć cz.1
Galeria zdjęć cz.2

 
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz