KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 
 

Zespół Szkół po raz kolejny pomaga „dzieciom przetrwać zimę”

Okres przedświąteczny to czas magiczny. Ludzie starają się w sposób szczególny nieść pomoc potrzebującym. Wolontariusze naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w tej szlachetnej inicjatywie. Akcja charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” jest w istocie Ogólnopolskim Programem Pomocy. Polega na organizowaniu zbiórek darów rzeczowych i przekazywaniu ich najmłodszym.

Zgodnie z tradycją i regulaminem Akcji, zbierane są wyłącznie dary rzeczowe – zabawki, książki, słodycze, odzież, żywność długoterminowa i ziemiopłody, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości, które potrzebne są Dzieciom. Akcja PDPZ zainicjowana przez red. Ewę Dados z Radia Lublin, Kawalera Orderu Uśmiechu, cieszy się ogromną społeczną akceptacją i popularnością, co świadczy o szeroko rozumianej potrzebie jej organizowania. Z inicjatywy czysto lubelskiej Akcja przerodziła się w Akcję Ogólnopolską, za koordynację której odpowiada Główny Społeczny Komitet Organizacyjny przy Polskim Radiu Lublin.

Tegoroczną, XXIII Akcję patronatem honorowym objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda. Patronat duchowy nad Akcją objął Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski.

Wielka Uliczna Zbiórka Darów została zorganizowana w dniu 29 listopada 2015 r. we wszystkich miejscowościach na terenie całego kraju, w których powstały zarejestrowane Sztaby Akcji. Akcja trwa do 31 grudnia 2015 r. obejmując swoim zasięgiem szerokie grono oczekujących na naszą pomoc Dzieci.

Nasi wolontariusze pomagali tego dnia ( w niedzielę oferując siebie i swój wolny czas)w Delikatesach Centrum i mogą poszczycić się niezłym wynikiem. Na dodatek wszyscy uczniowie szkoły dodatkowo przez cały tydzień kumulowali dary rzeczowe w placówce pomagając najbardziej potrzebującym. Reasumując, wolontariusze i uczniowie zebrali wspólnie: 8 kg zabawek,5 kg artykułów szkolnych,9 kg środków czystości,30 kg słodyczy oraz 31 kg żywności długoterminowej.

Myślę, że dobrym podsumowaniem tej idei będą słowa inicjatorki owego pięknego przedsięwzięcia, Ewy Dados:

”Tyle marzeń jest na świecie
Czy się spełnią? Trzeba wierzyć.
Bo od Ciebie tak naprawdę to zależy”

Tak więc, spełniamy marzenia...

 

"Świat jest teatrem..."

Już starożytni Grecy zdawali sobie sprawę , jak ogromną rolę w życiu społeczeństwa odgrywa teatr. Nie dość, że widz przeżywa to, co się dzieje na scenie, to na dodatek może doznać wewnętrznego oczyszczenia duszy (tzw. katharsis)

26 listopada uczniowie Zespołu Szkół wybrali się wraz z opiekunami( jak co roku) do Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl pt.: "Pan Tadeusz". Jak wiadomo, nasza epopeja narodowa zajmuje ważne miejsce w sercu każdego patrioty, tym bardziej, iż powstała na emigracji.

Dla widzów, którzy kojarząc wyjątkowe miejsce „Pana Tadeusza” w kanonie narodowej literatury, spodziewają się przedstawienia pomnikowego, ten spektakl może być niespodzianką. Irena Jun, autorka opracowania tekstu i reżyser, ten zaprawiony nostalgią literacki portret polskości, osadziła w świecie prawdziwych ludzi. Inscenizowana według tej zasady, w dekoracjach i kostiumach Aleksandry Semenowicz, historia, którą wszyscy znamy, zadziwia zaskakująco obfitą dawką humoru.

Zatem tych zwłaszcza, którym zda się, że dobrze znają Telimenę, Zosię, Hrabiego, Tadeusza, Wojskiego… i całą soplicowsko- horeszkowską drużynę, przedstawienie zaskakuje, bawi i cieszy.

Dla tych zaś, którzy taką znajomością pochwalić się jeszcze nie mogą, nadarza się wyjątkowa okazja, by na własne oczy wszystkie te postaci zobaczyć jak żywe – z całym ich heroizmem i śmiesznostkami.

Przedstawienie teatralne połączyliśmy z wizytą do biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego..

Tam mogliśmy podziwiać oryginał "Pana Tadeusza", który jest przechowywany w zbiorach Pigonanium , które powstało w 1982 roku zgodnie z wolą profesora Pigonia.

Stanisław Pigoń to wybitny historyk literatury polskiej, edytor, wychowawca i pedagog.

Więcej...

 

III Seminarium Lubelskiego Kuratora Oświaty pt.:
Partnerstwo w edukacji szkół kształcących w grupie zawodów gastronomicznych i turystyczno – hotelarskich sposobem na skuteczne zmiany

Technikum Zawodowe im. Wincentego Witosa było współorganizatorem III seminarium Lubelskiego Kuratora Oświaty, które odbyło się 27 listopada 2015 roku u pracodawcy w pięknym Hotelu Janów. W seminarium uczestniczyli m.in. : Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, Wicekurator Oświaty Anna Dudek-Janiszewska, Grzegorz Pyrzyna Starosta Janowski, Członkowie Zarządu Powiatu Janowskiego, Teresa Kazimierska Wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, przedstawiciele Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Obecni byli również przedstawiciele Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższej Szkoły Przyrodniczo – Administracyjnej w Lublinie, z którymi nasz szkoła współpracuje. Licznie przybyli dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych kształcących w grupie zawodów gastronomicznych i turystyczno-hotelarskich, przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz pracodawcy. Przybyłych na seminarium powitała Pani Dyrektor Zespołu Szkół Teresa Biernat, która z rąk Pana Kuratora otrzymała podziękowanie za współorganizację seminarium.

Pierwszą część seminarium wypełniły wystąpienia uczestników. Mówiono o zmianach zachodzących w szkolnictwie zawodowym. Podkreślano, jak wielką rolę w kształceniu zawodowym odgrywa współpraca szkoły z pracodawcami. Jak ważna jest współpraca szkoły z uczelniami, mówili Pani Elżbieta Moskal -przedstawicielka Wyższej Szkoły Przyrodniczo-Administracyjnej w Lublinie, ale również (a może przede wszystkim) nauczycielka Zespołu Szkół oraz przedstawiciel Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, który w swym wystąpieniu zwrócił także uwagę na profesjonalizm naszych uczniów z technikum hotelarskiego, którzy serdecznie i z uśmiechem witali przybywających na seminarium.

Drugą część konferencji stanowiły warsztaty. Uczestnicy seminarium pracowali w trzech grupach: gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej. Dyskutowano nad podstawami programowymi kształcenia w zawodach oraz realizacji kształcenia praktycznego. Efektem dyskusji były wypracowane wnioski, które przedstawili moderatorzy grup.

W przerwie na uczestników seminarium czekał poczęstunek przygotowany przez naszych uczniów pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych. Uczestnicy seminarium mieli także możliwość podziwiania naszych uczniów, którzy prezentowali swoje niezwykłe umiejętności w sztuce carvingu.

Na zakończenie seminarium Pani Dyrektor T. Biernat przedstawiła prezentację na temat bogatej współpracy naszej szkoły z uczelniami i pracodawcami, zwróciła uwagę na sukcesy i osiągnięcia Zespołu Szkół oraz dynamiczny rozwój szkoły.

Galeria zdjęć cz. 1   Galeria zdjęć cz. 2   Galeria zdjęć cz. 3   Galeria zdjęć cz. 4

 

Rodzinne zmagania w strzeleckim „Pucharze Starosty” zakończone

 

Po wielu strzelaninach w dniu 21 listopada 2015 r. odbył się finał zawodów strzeleckich rodzin o „Puchar Starosty Janowskiego”. Zawody obywały się od miesiąca marca bieżącego roku do dnia finału, w którym wzięły udział rodzinne drużyny z najlepszymi wynikami. I tak w poszczególnych kategoriach triumfowali:

Klasyfikacja rodzinna szkół podstawowych:
 1. Rosiński Krzysztof - Rosiński Antoni
 2. Kiszka Tomasz - Kiszka Zuzanna
 3. Podkański Edward - Podkanski Piotr
Klasyfikacja rodzinna szkół gimnazjalnych:
 1. Kiszka Tomasz - Kiszka Hubert
 2. Rosińska Joanna - Rosinska Julia
 3. Boliński Grzegorz - Bolińska Julia
Klasyfikacja rodzinna szkół średnich:
 1. Kiszka Stanisław - Kiszka Aneta
Klasyfikacja indywidualna rodziców w pistolecie pneumatycznym:
 1. Kiszka Tomasz
 2. Rosiński Krzysztof
 3. Kiszka Stanisław
Klasyfikacja indywidualna dzieci w karabinie pneumatycznym szkoły podstawowe:
 1. Rosiński Antoni - SP Janów Lubelski
 2. Podkański Piotr - SP Janów Lubelski
 3. Kiszka Zuzanna - SP Momoty Górne
Klasyfikacja indywidualna dzieci w karabinie pneumatycznym szkoły gimnazjalne:
 1. Kiszka Hubert - Gimnazjum Janów Lub.
 2. Rosińska Julia - Gimnazjum Janów Lub.
 3. Bolińska Julia - Gimnazjum Janów Lub.
Klasyfikacja indywidualna dzieci w karabinie pneumatycznym szkoły średnie:
 1. Kiszka Aneta - Zespół Szkół w Janowie Lub.
 

Podsumowania zawodów oraz wręczenia pucharów i upominków dokonał Pan Starosta Janowski Grzegorz Pyrzyna gratulując wszystkim finalistom uzyskanych rezultatów. Z ramienia Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa realizatora projektu Edycja III – „Będziemy Bezpieczniejsi i Pewniejsi Siebie” Pani Dyrektor Teresa Biernat. Wszystkich zapraszamy na strony projektu www.bezpieczni.za.pl aby zapoznać się z dalszymi działaniami zaplanowanymi w projekcie.

 

Otwarte zawody narciarstwa biegowego

Regulamin zawodów

 

Inauguracja XIX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej
Eutrapelia 2015-2016

16 listopada 2015r. młodzież Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim wraz z opiekunami uczestniczyła w inauguracji XIX edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia 2015-2016”. W tym roku uroczystość ta miała miejsce w Sandomierzu.

Hasłem tegorocznego Festiwalu jest „Trwajmy mocni w wierze”. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Dra Krzysztofa Nitkiewicza Biskupa Sandomierskiego. Podczas Mszy Św. Słowo Boże czytał uczeń naszej I klasy mundurowej.

W uroczystościach wzięli udział uczniowie Diecezji Sandomierskiej wraz ze swoimi opiekunami, dyrekcją, księżmi i katechetami. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do Katolickiego Domu im. Św. Józefa na drugą część inauguracji, gdzie uczniowie klasy III a Liceum godnie powitali Księdza Biskupa w imieniu całej społeczności uczniowskiej.

Więcej...

 

Dnia 20 listopada od godz. 900 w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa odbędzie się

akcja krwiodawstwa

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Liczba mogących oddać krew jest ograniczona do 50 osób.

 

„Myśląc o przyszłości narodu trzeba się oprzeć o jego groby“

tymi słowami Jerzego Waldorfa młodzież naszej szkoły rozpoczęła akademię z okazji Święta Niepodległości. W tym roku przypada 97. rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie uczniowie wprowadzili zebranych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Poprzez wiersze, fragment filmu „Syzyfowe prace” ,.a także film o Józefie Piłsudskim zobrazowali sytuację kraju oraz ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli walczył za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, a odśpiewane pieśni patriotyczne, m.in. „Jaskółka”, "Niepodległa, niepokorna”, "Marsz Sybiraków”, "Niepodległość" i zagrana na trąbce „Rota”, pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

„Gazeta Janowska” ogłasza konkurs fotograficzny
pn. „Nasza Obecność”.

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości artystycznej, umiejętności postrzegania fotografii jako źródła historycznego, a także aktywnej postawy obserwatora otaczającej nas rzeczywistości, jej dokumentowanie poprzez zarejestrowanie obrazów ludzi na tle miasta/gminy, ich działań, czynów i zachowania.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich
(w tym uczniów).

W konkursie mogą wziąć udział autorskie prace, które wcześniej nigdzie nie zostały publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

Szczegóły w załącznikach:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszeniowa i oświadczenie

 

„CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI”

O projekcie

Projekt „CHROŃMY MŁODOŚĆ w SIECI” realizowany jest przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu przez młodzież.

Cel projektu

Zasadniczym celem projektu jest wzrost wiedzy i świadomości młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu poprzez realizację szeregu kompleksowych i spójnych działań profilaktyczno-edukacyjnych.

Cele szczegółowe to przede wszystkim:

Czas i miejsce realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2015 roku. Skierowany jest w szczególności do 30 szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Pomysł na kompleksowe działania w obszarze bezpieczeństwa w sieci adresujemy przede wszystkim do młodzieży, ale także do nauczycieli i rodziców.

Realizatorzy

STOWARZYSZENIE RUCH POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ “INTEGRACJA”
ul. Polna 18, 37-464 Stalowa Wola
tel. +48 739 010 464
e-mail: kontakt@chronmymlodosc.pl

 
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz