KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Uczniowie Technikum Leśnego na zajęciach programowych
w Zwierzyńcu

W dniu 2.02 2016 r. uczniowie Technikum Leśnego Zespołu Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim w ramach programowych zajęć z hodowli lasu, ochrony lasu, łowiectwa i ochrony środowiska przebywali na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec i Roztoczańskiego Parku Narodowego. W trakcie szkolenia praktycznego uczniowie zapoznali się z technologią pozyskiwania nasion z drzew iglastych oraz sposobami ich przechowywania. W stacji oceny nasion zaprezentowano nam sposoby określania zdrowotności i siły kiełkowania materiału nasiennego.

W Roztoczańskim Parku Narodowym duże wrażenie zrobiła bogata ekspozycja muzeum przyrodniczego wzbogacona dodatkowo projekcją filmową promującą przyrodę Roztocza.

Ważną częścią zajęć było zetknięcie się z nowoczesnymi urządzeniami wchodzącymi w skład całego systemu produkcji energii odnawialnej tj. ogrzewania geotermalnego, solarów i zespołów fotowoltaika. Pobyt w Zwierzyńcu zakończono w Leśnictwie Bukownica w drzewostanie nasiennym wyłączonym Św/Jd z prezentacją pięknych okazów drzew matecznych. W przerwie zajęć gościnnie gospodarze Nadleśnictwa poczęstowali wszystkich gorącą herbatą i smacznym bigosem myśliwskim przy ognisku.

Opiekunowie i uczniowie serdecznie dziękują Panu Nadleśniczemu mgr inż. Lucjanowi Bednarzowi oraz Inżynierowi Nadzoru Panu mgr inż. Tadeuszowi Nieczai za merytoryczne i gościnne przyjęcie nas u siebie. Podziękowanie składamy także dyrekcji i pracownikom Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Darz Bór

Andrzej Hys
Andrzej Frania

 

Hotelarze z Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim
konkurują z najlepszymi na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

W dniu 13 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie odbył się Etap Okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Do tego etapu zakwalifikowały się dwie uczennice klasy trzeciej technikum hotelarskiego z Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim Dorota Gzik oraz Magdalena Dudek.

Temat przewodni tegorocznej olimpiady dotyczył historii hotelarstwa w Polsce i na świecie. Uczniowie wypełniając test składający się z 80 pytań musieli wykazać się wiedzą ogólną z zakresu hotelarstwa oraz znajomością tematu przewodniego, czyli historii hotelarstwa. Olimpiada odbywa się pod patronatem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Polskiej Izby Hotelarskiej.

Cieszy nas fakt, że nasi uczniowie chętnie włączają się do rywalizacji o miano Mistrza Hotelarstwa. Pomimo, że nie zakwalifikowaliśmy się do etapu centralnego, który odbędzie się w Kołobrzegu, to dla nas nauczycieli przedmiotów zawodowych jest niezwykle ważne i budujące, że nasza młodzież jest w grupie najlepszych hotelarzy w Polsce.

Renata Myszak

 

Egzamin zawodowy hotelarzy na „stówę”

Sesja egzaminacyjna maj-czerwiec 2015 roku już za nami. Nadeszła pora podsumowań. Cieszy nas bardzo wysoki wynik zdawalności egzaminu zawodowego w technikum hotelarskim. Zarówno absolwenci klasy IV, którzy zdawali egzamin według starej formuły, jak i obecni uczniowie, którzy zmierzyli się z egzaminem z kwalifikacji T. 11 Planowanie i realizacja usług w recepcji, mają powody do dumy.

Ponad 90% absolwentów technikum hotelarskiego zdało zarówno etap pisemny jak i praktyczny egzaminu zawodowego i tym samym 91% otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie: technik hotelarstwa.

Jeszcze lepszy wynik uzyskali uczniowie przystępujący do egzaminu z kwalifikacji T.11 w klasie drugiej. Ich wynik jest najlepszy z możliwych, ponieważ wszyscy uczniowie zdali zarówno test jak i etap praktyczny egzaminu! Zdawalność uczniów wyniosła 100%. Ponadto w etapie praktycznym dwie osoby uzyskały wynik 100% punktów. Były to uczennice Dorota Gzik i Małgorzata Jakubik. Serdecznie gratulujemy tak świetnych wyników.

Należy nadmienić, że do egzaminu zawodowego przystąpili wszyscy uczniowie technikum hotelarskiego, a wyniki zdawalności kwalifikacji T.11 w skali kraju oraz województwa są niższe niż w naszej szkole i wynoszą:

Serdecznie gratulujemy naszej młodzieży tak doskonałych wyników, a młodsze koleżanki i kolegów motywujemy do wytężonej pracy, aby kolejne sesje egzaminacyjne były równie udane.

Renata Myszak

 

Aktywna integracja w Zespole Szkół

Dnia 21 stycznia pojechaliśmy z klasami I geo, II lgd i II b LO na wycieczkę integracyjną do kina w galerii Felicity oraz na lodowisko. Na lodowisko dotarliśmy punktualnie. Przygotowanie do wyjścia na lód zajęło nam trochę czasu. Trzeba było wypożyczyć łyżwy i dopasować do swojego rozmiaru buta. Gdy wszyscy byliśmy gotowi, postanowiliśmy wejść na taflę. Przez ponad 60 minut cieszyliśmy się z możliwości oderwania się od nauki. Każdy jeździł jak umiał: niektórzy częściej leżeli na lodzie niż przyjmowali postawę pionową, ale z czasem było coraz lepiej.

Kolejnym celem naszej wyprawy był najnowszy film pt. „Słaba płeć” Po spektaklu uczniowie mieli jeszcze ok. godziny czasu wolnego , następnie udaliśmy się w drogę powrotną. Jako opiekunowie możemy powiedzieć, że uczniowie zachowywali się tego dnia kulturalnie, rozważnie i zgodnie z regulaminem wycieczki. Okazywali sobie i dorosłym szacunek, pilnowali czystości w kinie i autobusie, byli względem siebie koleżeńscy, potrafili właściwie zachować się w restauracji i byli punktualni. Jesteśmy ze wszystkich zadowoleni i dziękujemy za tak mądrą postawę.

Więcej...

 

Dodatkowe uprawnienia dla uczniów
Technikum Leśnego im. Wincentego Witosa

W styczniu bieżącego roku uczniowie Technikum Leśnego z Zespołu Szkół odebrali z rąk Starosty Janowskiego, Grzegorza Pyrzyny, państwowe certyfikaty nadające uprawnienia w zakresie kursu pilarza.

Jak wszystkim wiadomo, kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych przeżywa swój renesans. Obecnie pracodawcy wymagają od nowych pracowników nie tylko wykształcenia, ale i doświadczenia zarazem. Nasza szkoła gwarantuje uczniom zdobycie tych dwóch umiejętności. Szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadził nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Andrzej Hys.

Dyrekcja Szkoły i uczniowie składają podziękowania Stowarzyszeniu Promocji Bezpiecznej Pracy w Tarnobrzegu za sfinansowanie kursu oraz Panu nadleśniczemu mgr inż. Henrykowi Rążewskiemu za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia praktycznego na kursie w lasach nadleśnictwa.

Barbara Łukasik

 

„A nadzieja znów wstąpi w nas”

"Dlaczego,
jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego,
Wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego,
śpiewamy kolędy?

Dlatego,
żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego,
żeby podawać sobie ręce.
Dlatego,
żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego,
żeby sobie przebaczać." (ks. J. Twardowski)

Święta Bożego Narodzenia są wielkim darem dla nas. Bóg stał się człowiekiem, zapłakał ludzkimi łzami, otworzył przed nami swoje ludzkie serce. Nie tylko choinki i prezenty, ale sam Jezus jest Podarunkiem dla nas. I ten podarunek ma być rozdawany.

Jezus, Bóg – Człowiek przyszedł na początku naszej ery, ale wciąż przychodzi do nas poprzez ludzi, biednych, głodnych, oczekujących naszej dobroci, życzliwości, spragnionych naszej poprawy, czystości życia. Przychodzi też pod postacią ludzi, którzy nam samym wiele dają.

Czy myślimy o tym, ile otrzymaliśmy od naszych rodziców, nauczycieli, przyjaciół, od każdego? To nic, że na dworze jest zimno. Jeden uśmiech Bożej Dzieciny wystarczy, by ogrzać wszystkich ludzi. To nie wspólna kolacja, prezenty i życzenia wyznaczają czas Bożego Narodzenia, ale wewnętrzna przemiana, jaka dokonuje się w człowieku, gdy w jego życie wkracza Chrystus.

Różne bywają wigilijne uczty. Obfite, radosne, ubogie, samotne.
Najważniejsze, aby serce do Betlejem odnalazło drogę.
Nasz papież JAN PAWEŁ II tak nauczał o Bożym Narodzeniu:
Boże Narodzenie to tajemnica radości!
Boże Narodzenie to tajemnica miłości!
Boże Narodzenie to tajemnica pokoju!

Jedno życzliwe słowo potrafi stopić wszystkie żale, smutki. Przy wigilijnym stole pada wiele takich słów. Nic więc dziwnego, że jest to najpiękniejszy dzień w roku...

Z tej okazji młodzież Zespołu Szkół przygotowała Jasełka Bożonarodzeniowe.

Za pomocą dramy przedstawili istotę tych świąt i wprowadzili nas w odpowiedni klimat. Śpiewane kolędy przypominały jak ważna w naszym życiu jest wiara i rodzina , której ideałem jest święta rodzina. Dyrekcja życzyła wszystkim spędzenia świąt w miłej atmosferze, po czym wszyscy połamali się symbolicznym opłatkiem.

 

Szkoleniowe polowanie z udziałem uczniów Technikum Leśnego

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym Nadleśnictwo Janów Lubelski zorganizowało szkoleniowe polowanie zbiorowe dla uczniów Technikum Leśnego w Janowie Lubelskim na terenie Ośrodka hodowli zwierzyny. Polowanie zbiorowe dla uczniów jest realizacją programu nauczania od strony praktycznej. W trakcie prowadzonego polowania uczniowie mieli okazję poznania bezpiecznego prowadzenia polowania zbiorowego na terenie leśnym jak również mieli kontakt ze zwierzem w leśnych ostępach np. jelenie, dziki, łosie.

Oprawę muzyczną na polowaniu po raz pierwszy zapewnił nowo utworzony zespół sygnalistów naszej szkoły. Podczas polowania i na zakończenie organizatorzy zapewnili dwa ciepłe posiłki z tradycyjnym bigosem. Polowanie zakończono tym razem pokotem i został wyłoniony król polowania jak również król pudlarzy.

Przy ognisku z gorącym bigosem w leśnej scenerii uczniowie mogli wysłuchać opowieści o przeżyciach doznanych w leśnych ostępach. Dyrekcja z uczniami technikum leśnego składają podziękowania Panu Nadleśnczemu mgr inż. Henrykowi Rążewskiemu za zorganizowanie szkoleniowego polowania oraz prowadzącemu polowanie Leśniczemu mgr inż. Tadeuszowi Waszczukowi.

Andrzej Hys

 

Zapachniało świętami…

Tradycyjnie już od lat w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa celebrujemy zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia. W myśl zasady „dobry kucharz umie korzystać z tradycji i współczesności” na uroczyste spotkania wigilijne uczniowie technikum gastronomicznego, pod nadzorem nauczycieli zawodu, samodzielnie przygotowują tradycyjne potrawy oraz dekoracje i ozdoby świąteczne.

Każdy zespół klasowy spotkanie wigilijne rozpoczyna słowami z Pisma Świętego oraz wspólną modlitwą i kolędą. Dzieląc się opłatkiem składamy sobie z serca płynące życzenia.

W imieniu Dyrekcji Zespołu Szkół, Grona Pedagogicznego, Pracowników Obsługi i całej Społeczności Uczniowskiej składamy Gospodarzom i wszystkim mieszkańcom Powiatu i Gminy Janowskiej najserdeczniejsze świąteczne życzenia: zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, wzajemnej życzliwości i wszelkich Łask Bożych w nadchodzącym Nowym Roku. Niech te Święta i Wieczór Wigilijny upłyną w pokoju i radości, a opłatek i staropolska kolęda niech połączą nasze myśli i serca.

Wigilia w naszej tradycji jest wyjątkowym, ciepłym, rodzinnym, najważniejszym dniem w roku. Życzymy sobie, aby ta tradycja, niezależnie od tempa życia, przetrwała dla następnych pokoleń. Stoły z siankiem, świecami, serwetkami oraz samodzielnie przygotowanymi przez uczniów potrawami wigilijnymi na białym obrusie prezentują się odświętnie przypominając w Wigilię każdego, choćby wroga w dom przyjąć należy.

 

„Magia zdrowego stylu życia i bycia razem”

 

W dniu 12 grudnia na terenie Zoom natury przeprowadzono zawody pod hasłem „Dorównaj Justynie Kowalczyk” zorganizowane przez Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim w ramach III Edycji projektu „Będziemy Bezpieczniejsi i Pewniejsi Siebie”. Zawody były formą propagowania założeń projektu takich jak: bezpieczeństwo poruszania się po drogach publicznych, propagowanie prawidłowych zachowań, zaangażowanie rodziców do spędzania czasu wolnego z dziećmi oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

Pierwotnym założeniem jak sama nazwa zawodów wskazuje były narty biegowe, ale alternatywą był cały czas Nordic Walking. I oczywiście pogoda zdecydowała - Nordic Walking stał się dyscyplina główną zawodów. Nie zraziło to zgłaszających się wiedząc, że przewidziano zajęcia z instruktorem, który nie tylko korygował popełniane błędy, ale pracował z uczestnikami zawodów nad techniką.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Uprawnienia państwowe uczniów Technikum Leśnego

Uczniowie Technikum Leśnego Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w październiku, listopadzie i grudniu bieżącego roku uczestniczyli w kursie pił motorowych. Program kursu obejmował część teoretyczną i praktyczną w zakresie obsługi pilarki, ścinki i obalania drzew oraz okrzesywania i przerzynki drewna. Całość szkolenia teoretycznego i praktycznego prowadził nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Andrzej Hys. Koszt kursu został sfinansowany przez Stowarzyszenie Promocji Bezpiecznej Pracy w Tarnobrzegu. Praktyczna część kursu została przeprowadzona w drzewostanach Nadleśnictwa Janów Lubelski. Wszyscy uczniowie uczestniczący w kursie zdali pozytywnie przed komisją egzamin i uzyskali wymarzone uprawnienia. Uzyskane uprawnienia umożliwiają podjęcie pracy w Zakładach Przemysłu Drzewnego, Zakładach Usług Leśnych i innych Zakładach drzewnych bezpośrednio po ukończeniu szkoły.

Dyrekcja Szkoły i uczniowie składają podziękowania Stowarzyszeniu Promocji Bezpiecznej Pracy w Tarnobrzegu za sfinansowanie kursu oraz Panu nadleśniczemu mgr inż. Henrykowi Rążewskiemu za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia praktycznego na kursie w lasach nadleśnictwa.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr inż. Andrzej Hys

 
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz