KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Programowe polowanie szkoleniowe

W pięknej zimowej scenerii 5 stycznia 2017 r. odbyło się polowanie szkoleniowe zorganizowane przez Nadleśnictwo Janów Lubelski z udziałem młodzieży Technikum Leśnego Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim. Tym razem nasi uczniowie spotkali się na polowaniu z rówieśnikami Technikum Leśnego z Biłgoraja, którzy także wzięli udział w programowym polowaniu. Pogoda i humory dopisywały. Zarówno myśliwi jak i uczniowie mieli nadzieję na spotkanie z leśną zwierzyną i nie zawiedli się. Ze sprawnie pędzonych miotów jako pierwsze czmychały ostrożne lisy. Następnie wśród zaśnieżonych świerków i sosen defilowały piękne jelenie i sarny.

Największą przyjemnością było przyglądać się watahom dzików i dorodnym łosiom, które majestatycznie opuszczały opolowywany miot. Las okazał się szczodry, wszyscy mieli okazję uczestniczyć w bardzo sprawnie prowadzonym polowaniu w świetnej, koleżeńskiej atmosferze i bogatym drzewostanie. Na zakończenie polowania myśliwi i uczniowie obu szkół oraz ich nauczyciele zjedli doskonałą grochówkę i wypili gorącą herbatę przy płonących ogniskach.

Uczniowie i nauczyciele serdecznie dziękują Nadleśnictwu Janów Lubelski za umożliwienie realizacji programu nauczania z przedmiotów zawodowych oraz ciepłe i gościnne przyjęcie na swoim terenie uczniów z obu techników.

Darz Bór

Andrzej Hys
Andrzej Frania

 

Dyktando w Języku Angielskim

Dnia 9 stycznia br. 12 uczniów Zespołu Szkół brało udział w konkursie „Dyktando w Języku Angielskim” organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Zamościu. PWSZ od lat organizuje Zamojskie Dyktando, sprawdzające znajomość polskiej ortografii. W bieżącym roku zamojska uczelnia po raz pierwszy zaproponowała uczniom udział w Dyktandzie w Języku Angielskim. Pierwszy etap odbył się właśnie 9 stycznia w macierzystych szkołach uczniów.

Uczestnicy konkursu wytężali słuch, aby nie umknęło im nic z dyktowanego tekstu, który opowiadał o tym, że niektórzy ludzie bezgranicznie wierzą, że „dieta cud” zawsze zadziała i odchudzanie będzie przebiegało idealnie dzięki specyfikom, czyli tzw. ”suplementom diety”.

Za bezbłędnie napisane dyktando można było uzyskać 256 punktów (1 punkt za każde poprawnie napisane słowo). Komisja szkolna po sprawdzeniu prac, sporządziła protokół wszystkich uczestników i przesłała go do organizatora. Czekamy na ogłoszenie wyników.

Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie podjęli wyzwanie i zgłosili swój udział w dyktandzie. Za aktywność wyróżnić należy zarówno uczniów klas pierwszych (Radosław Żuraw, Julia Stelmach), jak i starszych - liceum i technikum (Aleksandra Biżek, Beata Bartyzel, Piotr Krawczyk, Natalia Krasa, Aneta Kiszka, Rafał Iwańczyk, Daniel Pawłowski, Jakub Pudło i Mateusz Gromysz).

nauczyciel języka angielskiego mgr Aneta Wąsek-Powrózek

 

PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA Z MAŁŻONKĄ NAM DZIĘKUJE …

Na Uroczystym Apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia Pani Dyrektor Teresa Biernat wręczyła P. Marii Harasiuk i P. Grzegorzowi Ciupak list – podziękowanie, od Pary Prezydenckiej RP. Okazją do tak niecodziennego wyróżnienia było przygotowanie, przeprowadzenie i udział naszej szkoły w piątej edycji Narodowego Czytania.

List ten również stanowi "...wyraz wdzięczności wszystkim, którzy z Państwa okolicy wspierali akcję i brali w niej udział", pisze Pan Prezydent.

Para Prezydencka przesłała nam również do biblioteki szkolnej okolicznościowy egzemplarz "QUO VADIS" Henryka Sienkiewicza z osobistym autografem. "Mam nadzieje, że będzie on stanowił dla Państwa miłą pamiątkę naszego wspólnego czytania". / cyt. z listu/

Niezmiernie miło nam w tym miejscu wyrazić wdzięczność i szacunek dla Państwa, którzy skorzystali z naszego zaproszenia i dołączyli do tak wzniosłej Akcji, przybywając do naszej szkoły "...by dać świadectwo o niesłabnącym zainteresowaniu klasyką rodzimej literatury, w której zawarty jest przekaz wartości scalających nasz Naród." Pan Prezydent również pisze, "Odczuwam satysfakcję, ze zjednoczyła nas piękna idea zwycięstwa dobra nad złem, która tak często podtrzymywała Polaków na duchu".

Tym wyróżnieniem czujemy się zobowiązani do uczestnictwa w przyszłorocznym Narodowym Czytaniu, które potrafi jednoczyć, jak również ma ogromny wkład w kształtowanie postaw i wzorów zachowań oraz "...daje impuls do przemyśleń na temat współczesnego kształtu naszej wspólnoty, a także perspektyw jej rozwoju". / cyt. z listu/

Dołączamy całość listu od Pary Prezydenckiej, jak również unikatowy egzemplarz "Quo Vadis", który to stanowi swoistego rodzaju "relikwię" naszej biblioteki oraz piękną pamiątkę dla naszej szkoły.

 

Najlepsze zdjęcie studniówkowe. Prześlij zdjęcie!

Studniówka to niezapomniana impreza. To bal na sto par, a może i więcej. Studniówka wyjątkowe spotkanie, które wspominamy latami. Najpiękniejsze wspomnienia zapisane są za pomocą fotografii. Już dziś zapraszamy wszystkich uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Janowa Lubelskiego do przesyłania zdjęć ze swoich studniówek. Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie Janowa Lubelskiego, zaś najciekawsze opublikowane na łamach Gazety Janowskiej.

Dodajmy, że już 14 stycznia br. na Bal Studniówkowy wybierają się uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa, 21 stycznia uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, zaś 18 lutego uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.

Drodzy tegoroczni Maturzyści czekamy na Wasze zdjęcia. Fotografie należy przesłać na adres meilowy.

gazetajanowska@janowlubelski.pl lub dorokozdra@interia.pl czy też przynieść na płycie/pendrive osobiście do Urzędu Miejskiego pokój 13.

Wszystkim uczestnikom Balu Studniówkowego życzymy udanej zabawy !

Dorota Kozdra

 

Dodatkowe uprawnienia zawodowe uczniów Technikum Leśnego

Tradycyjnie w okresie listopada i grudnia 2016 r. uczniowie Technikum Leśnego Zespołu Szkół im.Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim uczestniczyli w ramach zajęć pozalekcyjnych w kursie w zakresie obsługi i pracy z użyciem pilarki. Kurs dla uczniów został sfinasowany przez Stowarzyszenie Promocji Bezpiecznej Pracy w Tarnobrzegu, a przeprowadzony w części teoretycznej i praktycznej przez Firmę SANNORT Sp. z o o w Sandomierzu. Część praktyczna kursu była przeprowadzona w drzewostanach Nadleśnictwa Janów Lubeklski za zgodą Pana Nadleśniczego mgr inż. Henryka Rążewskiego. Uczniowie uczestniczący w kursie zdali pozytywnie przed komisją egzamin i uzyskali uprawnienia operatora pilarki. Uzyskane uprawnienia predysponują uczniów po skończeniu szkoły do pracy w branży leśno -drzewnej jak również w innych branżach, w których jest używana na stanowisku pracy pilarka np.w ratownictwie drogowym, straży pożarnej i innych.

Dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna jak również uczniowie Technikum Leśnego im.Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim składają podziękowanie Stowarzyszeniu Promocji Bezpiecznej Pracy w Tarnobrzegu za sfinasowanie kursu dla naszych uczniów, Panu mgr inż. Henrykowi Rążewskiemu za udzielenie wszelakiej pomocy w przeprowadzeniu praktycznego szkolenia uczniów oraz Panu Prezesowi Firmy SANNORT za organizację i profesjonalne przeprowadzenie kursu.

mgr inż. Andrzej Eugeniusz Hys

 

Wiedza ratuje życie

„Wiedza ratuje życie” pod takim hasłem zakończyła się w naszej szkole kampania informacyjna dotycząca profilaktyki HIV i AIDS. Jak wiadomo, 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS, święto, któremu przyświeca nadzieja, poczucie tolerancja i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi.

W ramach kampanii na lekcjach wychowania fizycznego realizowano program dydaktyczno-wychowawczy ”Wiedza ratuje życie”. Przeprowadzono pogadanki, pokazy prezentacji multimedialnych a także liczne dyskusje na temat AIDS, który nadal dla wielu Polaków stanowi temat tabu. Na zajęciach omówiono drogi zakażenia, typy zachowań ryzykownych i bezpiecznych, metody wykrywania wirusa itp. Wiedza na temat HIV/AIDS jest niezbędna dla każdego człowieka, ponieważ liczba osób zakażonych HIV, a w następstwie tego chorych na AIDS wciąż wzrasta. W Polsce od 1985 roku do końca sierpnia 2016 r. wykryto około 20 tys. zakażonych ogółem, ponad tysiąc chorych na AIDS zmarło. Co roku w naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Odpowiednia wiedza i profilaktyka społeczeństwa mogłaby temu zapobiec.

Podsumowaniem akcji był konkurs wiedzy o HIV i AIDS, zorganizowany przez panią mgr Joannę Sajewską i panią mgr Kingę Jargiło. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży, promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie a także kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. W konkursie wzięło udział 26 uczniów, którzy zmagali się z 40 pytaniami testowymi wymagających wiedzy o chorobie, sposobach zakażenia, profilaktyce itp.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Ewelina Gawron –klasa IV TŻiUG
II miejsce – Karolina Jargiło – klasa IV TH
III miejsce – Łukasz Garbacz – klasa IV TŻiUG
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy.

Więcej...

 

Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Warto rozwijać się nieustannie i doskonalić zawodowo, zwłaszcza gdy są na to środki finansowe. Taką możliwość oferują programy europejskie m.in. Erasmus+, POWER. Corocznie nauczyciele języków obcych mogą składać wnioski i ubiegać się o dofinansowanie. Oczywiście wniosek musi zostać rozpatrzony i gdy zostanie zaakceptowany można wówczas wziąć udział w wybranym kursie na terenie Europy. Chcąc podwyższyć swoje kwalifikacje, wymienić się doświadczeniami z innymi nauczycielami języka obcego oraz nawiązać z nimi współpracę i poznać nowatorskie metody nauczania od 2013 roku uczestniczę w zagranicznych kursach metodycznych. Początkowo realizowałam program europejski Comenius, następnie w 2014 roku złożony został wniosek (numer 2014-1-PL01-KA101-001493, tytuł: Jestem kreatywnym nauczycielem języka obcego), który został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest FRSE. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+. Głównym celem projektów realizowanych ze środków POWER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Po odpowiednim przygotowaniu i spełnieniu wszystkich warunków partnera projektu International Project Centre, od 19 czerwca do 1 sierpnia 2015 roku przebywałam w Exeter w Wielkiej Brytanii. Trwające 2 tygodnie szkolenie Developing Oral Fluency in the Secondary English Language Classroom obejmowało bogaty program zajęć, które poświęcone były najnowszym technikom motywowania uczniów oraz nowatorskim metodom pracy w szkole. Oprócz zajęć miałam okazję uczestniczyć w wycieczkach, których celem było poznanie historii, kultury, geografii oraz realiów życia w Wielkiej Brytanii. Szkolenie było prowadzone przez Heather Simpson, Julie Allen oraz Philippe Day, które dzieliły się doświadczeniami oraz cennymi materiałami, rozwijały umiejętności językowe i sprawność mówienia z zachowaniem brytyjskiego akcentu.

Więcej...

 

„BÓG PRZYCHODZI” - JASEŁKA W ZESPOLE SZKÓŁ

„Nie było miejsca dla Ciebie...”-takimi słowami rozpoczyna się jedna z kolęd, która oddaje przesłanie jasełek przygotowanych w dniu 22 grudnia w Zespole Szkół przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli: mgr I.Mak i mgr inż. K.Jargiło.

Poprzez współczesną opowieść obrazującą historię zwykłych ludzi ; zabieganych w życiu oddających się materializmowi, karierze zawodowej, przeplatanej historią Świętej Rodziny szukającej miejsca dla siebie na odpoczynek, autorzy przedstawienia uświadomili widzom co tak naprawdę w życiu się liczy. I z pewnością nie jest to bogactwo, wspinanie się po "drabinie" zawodowej czy egoizm. Okazuje się, że w życiu często brakuje miejsca na pomoc bliźniemu, zrozumienie w potrzebie i takie wartości jak miłość i przyjaźń. W tej opowieści więcej empatii odnajdziemy u osoby bezdomnej, która nie posiada "nic drogocennego", bo przecież nie ma pieniędzy ani dachu nad głową niż u młodej kobiety, która jest typowym przykładem ówczesnej kobiety biznesu. To ona wyśmiewa takie cechy jak altruizm, dobro,zrozumienie i nie pozwala, by Jezus zagościł na stałe w jej sercu.

Niesamowity spektakl teatralny ze zdolnymi aktorami- uczniami i reżyserami -nauczycielami. Na dodatek świąteczny klimat w postaci przepięknej, rodem z Betlejem scenografii. Uwagę przykuwały postacie Świętej Rodziny, aniołków niczym z raju oraz innych detali. A do tego wzruszające słowa kolęd w wykonaniu naszych artystów, które poruszyłyby nawet najbardziej stalowe serca.. Nagle zrobiło się tak świątecznie. Na koniec Dyrekcja szkoły wraz z przybyłymi gośćmi złożyli wszystkim życzenia oraz symbolicznie połamali się opłatkiem.

„Jak obyczaj każe stary,
według ojców naszej wiary,
pragniemy złożyć Wam życzenia w dniu Bożego Narodzenia.
Niech ta Gwiazdka Betlejemska,
która świeci tu o zmroku,
doprowadzi Was do spełnienia wszystkich marzeń w Nowym Roku.”
ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT!

 

Edukacyjno-rekreacyjny wyjazd klasy logistycznej

W dniu 19 grudnia klasa I Technikum Logistycznego w Zespole Szkół odwiedziła główny magazyn części samochodowych „RK Niedziałek” w Lublinie. Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z charakterem pracy na magazynie, obserwowania odbywających się w nim czynności oraz zdobycia cennej, praktycznej wiedzy o jego funkcjonowaniu. Osoby oprowadzające po magazynie - kierownik magazynu oraz kierownik zmiany w przystępny sposób opisywały własne doświadczenia zawodowe. Uczniowie mogli zaobserwować, jak powstają zamówienia, a także, jak wygląda codzienna praca magazynierów. Przyszli logistycy mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną z praktyką - zobaczyć z bliska wiele typów urządzeń magazynowych (regały do składowania palet z ładunkami, środki transportu wewnętrznego - wózki widłowe i unoszące).

Po pouczającym zwiedzaniu magazynu przyszedł czas na rekreację. Młodzież, pod opieką mgr A. Wąsek – Powrózek, mgr J. Kułażyńskiej oraz mgr inż. P. Pachuty, udała się na lodowisko „Icemania”. Jazda na łyżwach była dla niektórych dużym wyzwaniem, jednak wszyscy świetnie się bawili. Uśmiech gościł na wszystkich twarzach, zwłaszcza u tych, którzy dopiero rozpoczynali swoją „przygodę” z jazdą na łyżwach…

Galeria zdjęć

 

Kiermasz książki „u Witosa”

Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół zorganizowała PRZEDŚWIĄTECZNY KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI. Kiermasz odbył się w dniach od 12 do 16 grudnia 2016r.

Zarówno nauczyciele jak też uczniowie zainteresowani nowościami wydawniczymi mogli dokonać korzystnego zakupu wzbogacając przez to prywatne biblioteczki, jak też wykorzystać książkę jako prezent pod choinkę.

Kiermasz zainteresował nabywców różnorodną tematyką. Począwszy od bestsellerów, beletrystyki po literaturę naukową, ogrodnictwo czy też wiele pozycji kulinarnych, które w tym okresie cieszyły się szczególnym zainteresowaniem.

Akcja powiązana była z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wśród uczniów.

Przyniosła oczekiwane rezultaty, biblioteka pozyskała nowych czytelników, jak również został wzbogacony księgozbiór biblioteki, gdyż Pani Dyrektor zakupiła część pozycji wzbogacając przez to biblioteczne zasoby.

Przygotowali nauczyciele bibliotekarze

 
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz