KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Kurs Animatora czasu wolnego

 

Galeria zdjęć

 

Kurs Florysty

 

W naszej szkole nawet w wakacje pulsuje życie.
Młodzież chętnie pojawia się w czasie wolnym.
Dzisiaj pięknie układają florystyki. Obok trwa kurs „Animator czasu wolnego”.
Cieszy nas to ogromnie.

Galeria zdjęć

 

Staż gastronomiczny uczniów z Janowa Lubelskiego w Grecji

 

40 uczniów z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych odbyło staż w greckich przedsiębiorstwach tej branży. Praktyki odbyły się w terminie 28.05. – 10.06.2017 roku w ramach projektu „Training of culinary tastes of Europe” POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025154, który był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Staż organizowała Polska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji.

Dwutygodniowy staż dał uczniom możliwość zgłębienia umiejętności i praktyki w dziedzinie gastronomii. Młodzież z Witosa nauczyła się wielu przepisów oraz kulinarnych tajników kuchni greckiej i nie tylko. Mieli możliwość pracy w kuchni, serwisie restauracyjnym oraz barze w profesjonalnym hotelu. Pod okiem wykwalifikowanych kucharzy i pracowników przyrządzali główne posiłki, desery; nauczyli się parzenia i serwowania tradycyjnych kaw pitych w Grecji.

Prócz praktyk w hotelach, ważnym elementem stażu było poznanie procesu produkcji sera feta w jednym z najprężniej działających zakładów tego typu na Riwierze Olimpijskiej. Uczniowie poznali jak i z czego się go wytwarza, odpowiedni sposób przechowywania oraz magazynowania. Odwiedzili również winiarnię, w której zostali dokładnie przeszkoleni z procesu tworzenia różnego typu win.

Nie tylko praktykami żyła nasza młodzież, zwiedzili również wiele interesujących miejsc turystycznych Grecji min. wpisane na listę dziedzictwa UNESCO Meteory – prawosławne klasztory na wzniesieniach skalnych, odbyli rejs statkiem na wyspę Skiathos oraz z miasteczka Litochoro udali się wzdłuż wąwozu Enipeas.

W czasie wolnym od praktyk był też czas na plażowanie, animacje zorganizowane przez opiekunów, a także wieczór grecki z tradycyjną muzyką i tańcami.

Uczniowie na koniec mobilności otrzymali certyfikaty z hotelu potwierdzające zdobyte umiejętności oraz certyfikaty wydane przez organizację wysyłającą oraz partnera greckiego w wersji polskiej i angielskiej. W najbliższym czasie dostaną także dokumenty Europass Mobilność.

Staż w Grecji dał możliwość jego uczestnikom na zdobycie niezbędnej praktyki oraz umiejętności w zawodzie gastronoma, ale także na rozwinięcie kompetencji interpersonalnych, możliwości komunikacji w języku angielskim, przełamaniu barier, pracy w międzynarodowym środowisku oraz poznania kultury Grecji, jej mieszkańców, tradycji i zwyczajów.

Galeria zdjęć

 

NASZA KLASA MUNDUROWA W ZESPOLE SZKÓŁ im. W. WITOSA
W „ PILOTAŻOWYM PROGRAMIE M O N.”

/UJĘTA W WYKAZIE MON, pod pozycją 13/

NA CZYM POLEGA PROGRAM?

Program zostanie uruchomiony 1 września 2017 roku, będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie trzeciej LO. Będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

Finalnie program zmierzał będzie do utworzenia Pionów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w szkołach średnich we wszystkich powiatach na terenie całej Polski.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

Absolwenci szkół biorących udział w projekcie mogą liczyć na:

  1. odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  2. pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  3. przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach( dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
  4. stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

PONADTO Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w ramach programu:

Bolesław GZIK

 

Wycieczka zawodowa uczniów klasy pierwszej
technikum geodezyjnego

W dniu 7 maja 2017 r. uczniowie klasy pierwszej technikum geodezyjnego udali się na wycieczkę zawodową do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru przy Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim. Dzięki uprzejmości Pana Naczelnika Jana Rogali uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się, jak prowadzony jest Zasób Geodezyjny i Kartograficzny na szczeblu powiatowym, jak wygląda zgłaszanie prac geodezyjnych do Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez geodetów. Uzyskali też kiedy i w jakiej formie wydawane są wyrysy i wypisy z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz na czym polega uzgadnianie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ".

 

Erasmus+ możliwością wszechstronnego rozwoju

 

W naszej szkole kończy się właśnie realizowany w ramach programu Erasmus+ projekt pt. „Rozwijamy umiejętności języka obcego zawodowego” (numer projektu: 2015-1-PL01-KA101-015857). Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, co pozwala na osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

W ramach projektu nauczyciel języka angielskiego brał udział w kursie językowym „Teaching Business English” organizowanym przez Executive Training Institute na Malcie w dniach od 19.10.2015 do 30.10.2015. Wiedza i doświadczenie zdobyte w czasie kursu oraz przywiezione materiały były wykorzystywane w pracy z uczniami na lekcjach oraz okazały się pomocne w przygotowywaniu ich do wyjazdów zagranicznych, którymi obecnie może pochwalić się nasza szkoła (kolejna grupa uczniów wyjechała na dwutygodniowy staż do Grecji). Dzięki umiejętnościom i materiałom zdobytym podczas kursu uczniowie na lekcjach w naszej szkole poznają m.in. język skutecznej prezentacji, negocjacji, korespondencji, rozmowy telefonicznej, wiedzą jak napisać CV i list motywacyjny, jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oczywiście rozwijają przede wszystkim umiejętności języka angielskiego zawodowego ze względu na popularność tego języka. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas zagranicznej mobilności przekłada się na wszechstronny rozwój językowy ucznia pozwalając mu „zaistnieć” na rynku pracy. Staramy się, aby nasi uczniowie byli odpowiednio językowo przygotowani i radzili sobie na konkurencyjnym rynku pracy.

Każdy projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ niesie za sobą szereg sukcesów i ogrom ciężkiej pracy. Upowszechnianie rezultatów projektów jest sposobem na przedstawienie tej pracy i pochwalenie się osiągniętymi wynikami. Dzielenie się rezultatami umożliwia także dotarcie z informacją o swojej działalności oraz o programie Erasmus+ do szerszej grupy odbiorców, dodatkowo upowszechnia wiedzę, rozszerza wpływ organizacji, rozwija nowe partnerstwa i podnosi prestiż szkoły.

Nasza szkoła realizuje obecnie już trzeci projekt w ramach programu Erasmus+ pt. „Chcemy jeszcze lepiej uczyć” ( nr projektu: 2016-PL01-KA101-025444), który trwa do 31.05.2018r. Jest to projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020). Dzięki możliwościom, jakie dają nam projekty, możemy rozwijać się nieustannie.

Słowa wdzięczności należą się Pani dyrektor mgr Teresie Biernat za wszelkie wsparcie i pomoc przy realizowanych projektach.

Nauczyciel języka angielskiego mgr Aneta Wąsek-Powrózek

 

Pierwsza edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej za nami!

 

Konkurs piosenki obcojęzycznej organizowany przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim skierowany był do uczniów gimnazjów z powiatu janowskiego. Zainteresowanie konkursem było ogromne. Do udziału w konkursie zgłosiło się aż 39 uczniów z okolicznych gimnazjów, w tym 3 zespoły. Przesłuchania konkursowe odbyły się 24 maja 2017 r. w Janowskim Ośrodku Kultury.

Uczniowie śpiewali piosenki w kilku językach, najczęściej w angielskim, ale także niemieckim, rosyjskim a nawet japońskim. Zaprezentowali niezwykłe umiejętności wokalne, a także językowe, wprawiając w zachwyt zgromadzoną widownię.

Laureatów konkursu wyłoniło jury, które miało niezwykle trudne zadanie. Pierwsze miejsce wyśpiewała sobie uczennica janowskiego gimnazjum Magdalena Rawska. Drugą nagrodę otrzymała Emilia Wasil, uczennica gimnazjum w Godziszowie.

Na trzecim miejscu uplasowała się Elżbieta Jakubiec, reprezentująca gimnazjum w Białej. Wyróżnienie zdobyli uczniowie z gimnazjum w Godziszowie, którzy wykonali piosenkę w języku rosyjskim, uatrakcyjniając ją pięknymi strojami i oprawą taneczną. Wyróżniona została także uczennica Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Potoczku Weronika Czajka Gratulujemy laureatom! A wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za udział i już dziś zapraszamy na następną edycję konkursu.

Organizatorzy

Galeria zdjęć

 

Majówka u Witosa

 

Najpiękniejsze są wspomnienia, które ma się jeszcze przed sobą

Jeanne Moreau

Zespół Szkół im. W. Witosa już po raz siódmy dnia 12 maja 2017 r. zorganizował majówkę, która z okazji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 25- lecia Szkoły miała szczególnie wyjątkowy charakter.

Po Mszy Świętej w Sanktuarium pw. Św. Jana Chrzciciela, uroczystym przemarszu i złożeniu kwiatów pod pomnikiem W. Witosa powitano i zaproszono wszystkich gości na uroczystą akademię, podczas której historia przeplatała się ze współczesnością. Krótki rys historyczny szkoły przedstawiła Pani Wicedyretor Małgorzata Łukasz.

Nawiązując do słów Witosa „Losy nasze i przyszłość nasza od nas zależy jak ją urządzimy” Pani Dyrektor Teresa Biernat podkreśliła, że historię szkoły tworzą nie tylko kolejne pokolenia młodzieży, nauczycieli, ale także wszyscy, którzy współpracują ze szkołą i ją wspierają. Wszystkim Tym za wspólne 25 lat Pani Dyrektor serdecznie podziękowała. Szczególne słowa podziękowania wraz z bukietami kwiatów skierowała do byłych dyrektorów szkoły Pana Adama Ściborka i Pani Reginy Gil oraz emerytowanych nauczycieli. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu podkreśliła, że niemały wpływ na dynamiczny rozwój szkoły oraz naukowe i sportowe osiągnięcia, mają liczne przedsięwzięcia, a zwłaszcza realizacja trzynastu różnych projektów rządowych i unijnych (w 7 byliśmy beneficjentami), które miały na celu wsparcie szkolnictwa zawodowego. Od czerwca bieżącego roku będą realizowane dwa duże projekty:

Umiejętności zawodowe uczniowie pogłębiają na praktykach zawodowych i stażach. Największym powodzeniem cieszą się staże organizowane w Grecji, w ramach unijnego programu "Erasmus+"

"Wzrost liczby uczniów z 320 do 424 świadczy o dynamicznym rozwoju szkoły. W bardzo wyraźny sposób zmienia się struktura kształcenia, rozkwitło zwłaszcza szkolnictwo zawodowe, którego ilość oddziałów wzrosła z 5 do 15. Ogólna liczba oddziałów w szkole obecnie wynosi 19” – tak o dynamicznym rozwoju placówki mówiła Pani Dyrektor. Epokę historyczną, w której żył patron naszej szkoły W. Witos oraz jego najważniejsze przesłania przybliżyła młodzież pod kierunkiem Pani mgr Ewy Butryn, uroczystość śpiewem uświetnił chór męski klas mundurowych

Jubileusz uświetniły liczne wystąpienia dostojnych gości, którzy wyrażali uznanie dla pracy dyrekcji, grona pedagogicznego i składali życzenia dalszych sukcesów.

Gromkimi brawami nagrodzono wystąpienie Pana Starosty Grzegorza Pyrzyny, który oprócz złożonych gratulacji i życzeń ogłosił podjętą przez Radę Powiatu decyzję o budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół.. W dowód uznania za dotychczasowe osiągnięcia zawodowe Pani Dyrektor Teresa Biernat z rąk starosty otrzymała nagrodę.

Także inni Dyrektorowie szkół z Janowa Lubelskiego złożyli Pani Dyrektor życzenia dalszych sukcesów w rozwoju szkoły. Dyrekcja otrzymała listy gratulacyjne – od Europosła prof. Mirosława Piotrowskiego, z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz od Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

Jubileusz uświetniły także liczne przemówienia dostojnych gości, które wyrażały uznanie dla twórczej pracy Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół.

W ramach akcji profilaktycznej „Bezpieczna majówka” można było wziąć udział w symulacji dachowania oraz skorzystać z alkogogli. Odbyła się także akcja krwiodawstwa. Wszyscy chętni mogli oddać krew w szczytnym celu ratowania ludzkiego życia. Uczestnicy „Majówki” mieli zapewniony szereg atrakcji. Ideą przewodnią była wielokulturowość. Goście mogli podziwiać pokaz tradycyjnego tańca indyjskiego w wykonaniu studentów WSSP w Lublinie czy też mogli spróbować specjałów potraw kuchni indyjsko-pakistańskiej. Wszyscy zaproszeni mogli delektować się także smacznym poczęstunkiem – ciastem i drożdżówkami, kiełbaskami z grilla, pysznym bigosem. Na koniec wystąpił zespół młodzieżowy POWER BOY, który wprawił wszystkich słuchaczy w wyśmienity i pogodny nastrój.

Obchody 25-lecia Zespołu Szkół przeszły do historii szkoły jako wydarzenie bardzo uroczyste i wzruszające, ale jednocześnie niezwykle radosne. Była to okazja do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej rozwoju.

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, za wsparcie finansowe i rzeczowe:

Starostwu Powiatowemu w Janowie Lubelskim,
Nadleśnictwu Janów Lubelski,
Panu Stanisławowi Rożkowi Wójtowi Gminy Dzwola
Panu Stanisławowi Mazurowi Radnemu Powiatu Janowskiego.

Galeria zdjęć

 

"SZUKAJCIE NOWYCH NIE ODKRYTYCH DRÓG.."
-zakończenie klas maturalnych

"Nadszedł, niestety, drodzy abiturienci, koniec edukacji w naszej szkole. Jest to podniosła chwila" - powiedziała Dyrektor Zespołu Szkół, mgr T. Biernat. 28 kwietnia pożegnaliśmy wspólnie naszych trzecio- i czwartoklasistów.

Dyrekcja szkoły podziękowała za te wspólnie spędzone chwile, za sukcesy, za zaufanie rodziców, którzy wybrali naszą placówkę do kształcenia swoich dzieci. Nastąpiło wręczenie nagród za wzorową naukę (średnia powyżej 4,75) za osiągnięcia sportowe oraz aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Dodatkowe wyróżnienia trafiły do uczniów prezentujących sztukę carvingu, nie tylko w szkole. Duży procent gratyfikacji trafił do rąk naszych świetnych sportowców mających wysokie wyniki na szczeblu wojewódzkim. W końcu- "w zdrowym ciele -zdrowy duc".

Powodzenia w życiu życzyli ponadto absolwentom również rodzice w imieniu Przewodniczącej Rady Rodziców oraz pani Kurator Oświaty w formie odczytanego przez dyrekcję listu. Dziekan, ks. kan. dr Jacek Staszak przypomniał o najważniejszych wartościach, które trzeba pielęgnować przez całe życie, nie tylko w szkole. Szczególne słowa skierowali do absolwentów młodsi koledzy i koleżanki Z przemówienia przedstawiciela samorządu uczniowskiego:

"Już wkrótce, drodzy Absolwenci, staniecie przed sprawdzianem naszej trzyletniej i czteroletniej pracy. Gdziekolwiek znajdziecie się – Wasza postawa będzie świadectwem wspólnie wypracowanych postaw. I choć dotarliście do mety ważnego etapu życia, musicie pamiętać, że do mety przybywa się tylko po to, aby wyruszyć w dalszą drogę. Sięgajcie więc po nowe doświadczenia, pamiętając przy tym, że szczyty zdobywa się krok po kroku, nie zatrzymując się pomiędzy. Los sprzyja tylko odważnym, dla których pokonywanie siebie jest źródłem rozwoju. Wy wielokrotnie dawaliście dowody, że nie boicie się wyzwań. Pragniemy, abyście tacy pozostali”.

Więcej...
Galeria zdjęć

   

Pierwsze miejsce naszej uczennicy na eliminacjach powiatowych
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Poezja jest drugą twarzą duszy.

Odisseas Elitis

W dniu 7 kwietnia „młode adeptki sztuki żywego słowa” – trzy uczennice Technikum Geodezyjnego – Katarzyna Malec i Katarzyna Serwa z klasy I oraz Kamila Kupiec z klasy II, wzięły udział w eliminacjach powiatowych 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbył się w Janowskim Ośrodku Kultury.

Każda z uczennic zaprezentowała inny repertuar – fragment prozy oraz wybrany utwór liryczny. Uczennice klasy pierwszej, które prezentowały utwory z klasyki prozy i poezji polskiej, uzyskały wyróżnienie. Pierwsze miejsce w kategorii szkół średnich i nominację do Turnieju Wojewódzkiego otrzymała Kamila Kupiec, która recytowała własne wiersze, co zrobiło na komisji duże wrażenie. Wszystkie wystąpienia były niezwykle sugestywne i ekspresyjne, jednakże recytacja Kamili była iście mistrzowska!

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych artystycznych sukcesów!

 

Nowe trendy w gastronomii i hotelarstwie

W dniach 6-7 kwietnia 2017 roku młodzież technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum hotelarskiego uczestniczyła w wycieczce zawodoznawczej w Warszawie.

Program wycieczki był bardzo bogaty. Rozpoczęła ją wizyta w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pan Prodziekan ds. dydaktyki dla kierunku Gastronomia i hotelarstwo oraz dla kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności dr inż. Robert Zaremba przybliżył ofertę edukacyjną przyszłym studentom na wyżej wymienionych kierunkach. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia auli wykładowych, laboratoriów, uczestniczenia w ćwiczeniach z zakresu analizy sensorycznej żywności.

Kolejnym punktem w programie wycieczki było zwiedzanie hoteli o najwyższym poziomie świadczonych usług. W tym roku były to: Hotel Marriott i Hotel Sofitel Victoria. Tegoroczna wizyta w hotelu Marriott okazała się być wyjątkowa, gdyż oprócz podziwiania części mieszkalnej hotelu młodzież miała okazję spotkać się z szefem jednej z kuchni hotelowych, zapoznać się z pomieszczeniami produkcyjnymi, w tym z pracownią cukierniczą. Niezapomniane wrażenia i wiele pamiątkowych zdjęć pozostawiła po sobie Panorama Sky Bar - najwyżej położony bar hotelowy w Polsce, który jest uznawany za jedno z najbardziej wyróżniających się miejsc na towarzyskiej mapie Warszawy. Zlokalizowany na 40 piętrze bar cieszy się ogromną popularnością ze względu na wspaniałe widoki na północno-wschodnią Warszawę, wraz ze spektakularnym widokiem na Pałac Kultury i Nauki.

W kolejnym zwiedzanym hotelu – Sofitel Victoria, oprócz pięknych apartamentów i marmurowych podłóg największe wrażenie zrobił zlokalizowany w podziemiach hotelu basen.

Wieczorem młodzież podziwiała uroki Starego Miasta, przechadzając się Krakowskim Przedmieściem i Placem Zamkowym. Na koniec pierwszego dnia wszyscy uczestniczyli w uroczystej zmianie Warty Honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Poranek drugiego dnia uczniowie spędzili w Centrum Nauki Kopernik, gdzie poznawali prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.

Ostatnim punktem programu wycieczki było uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EUROGASTRO, najważniejszych i największych targach w Polsce dedykowanych branży HoReCa czyli hotelarstwu, restauracji i cateringowi. Była to świetna okazja do spotkania wielu wspaniałych osobistości w gastronomii - Kurta Schellera, Roberta Sowy, TeoVafidis.

Więcej...
Galeria zdjęć

 
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz