KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Projekt „Moja wiedza mą drogą do sukcesu” – „szansą na sukces”
dla uczniów Zespołu Szkół

Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi

Platon

Zespół Szkół to placówka edukacyjna, w której w sposób szczególny zwraca się uwagę na podmiotowość ucznia, doskonalenie jego umiejętności i poszerzanie wiedzy. Zajęcia dodatkowe są wyjątkową pomocą, bowiem pomagają w pokonaniu trudności w nauce i stanowią wsparcie dla słabych uczniów, jednocześnie dając możliwość rozwoju tym zdolniejszym. Niemniej ważna w procesie edukacji jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która nieustannie doskonali swój warsztat pracy. W trosce o dobro ucznia oraz wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom edukacyjnym społeczności uczniowskiej Nasza Szkoła przygotowała projekt „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”. Jest on skierowany do 140 uczniów i 40 nauczycieli Technikum Zawodowego im. W. Witosa w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim. Projekt jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wyższa jakość kształcenia ogólnego w Technikum Zawodowym, która zostanie osiągnięta poprzez:

Dzięki udziałowi w zajęciach dodatkowych, uczniowie mają szansę na uzyskanie lepszych wyników w nauce, co w następstwie wykształci w nich postawy i umiejętności, niezbędne na rynku pracy. Ponadto na takich zajęciach położony jest nacisk na indywidualny rozwój ucznia , z uwzględnieniem jego szczególnych potrzeb edukacyjnych. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 sierpnia 2017 roku i potrwa do 30 czerwca 2019 roku. Wartość opiewa na niebagatelną kwotę 553 512,50 złotych.

W ramach projektu realizowanych będzie wiele działań, które usprawnią i podniosą atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej szkoły. Działania w projekcie stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przez szkołę. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych i rozwijających z poszczególnych przedmiotów takich jak: matematyka, języki (angielski, niemiecki, rosyjski), geografia, biologia, chemia, informatyka, a także w kołach zainteresowań: matematycznym, językowym, przyrodniczym, programistycznym. Co jest istotne, zajęcia będą odbywać się w szkole, po zajęciach lekcyjnych.

Projekt jest olbrzymią szansą edukacyjną dla uczniów Zespołu Szkół. Wspiera ich rozwój i wzmacnia motywację do pracy. Powstał w trosce o ich przyszłość i w myśl słów mistrza Leonarda da Vinci:„Posiąść wszelką wiedzę leży w zasięgu możliwości człowieka”.

 

Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/ 2018?

Broszura informacyjna

 

„WESELE” W ZESPOLE SZKÓŁ

Niezwykle podniosłą uroczystością w naszej szkole okazał się dzień poświęcony Narodowemu Czytaniu.

Wesele. Dramat w trzech aktach .Najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego czytali z entuzjazmem i przeżyciem wcielając się w poszczególne role bohaterów zarówno przybyli zaproszeni goście, jak też nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Wspólne czytanie zainaugurowała Pani Dyrektor Teresa Biernat.

Niezmiernie miło było nam"… RAZEM PRZYPOMNIEĆ SOBIE , TE NIEZWYKLE WAŻNE DLA NASZEJ HISTORII, DLA NASZEJ KULTURY, DLA WŁAŚNIE FUNDAMENTÓW TEGO, CO NAZYWAMY POLSKOŚCIĄ, TE NIEZWYKLE CIEKAWE WERSETY ARCYDRAMATU…"/ cyt .Pana Prezydenta / z przybyłymi zaproszonymi gośćmi; Panem Wicestarostą Antonim Kulpą, Wiceburmistrzem Czesławem Krzysztoniem, Panią kierownik Biblioteki Pedagogicznej Anną Żuraw – Łopatą.

Całość uświetnił występ zespołu ludowego "Janowiacy", który w szczególny sposób poprzez ukazanie dawnych obrzędów weselnych, ubranych w piękną ludową weselną nutę, ludowe stroje pozostawiły dla nas niezapomniane chwile. Dziękujemy!

Kolejny raz mieliśmy okazję przeżyć i docenić walory wychowawcze wypływające z tworzenia jedności, miłej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz budowania regionalnej wspólnoty, narodowego patriotyzmu i religijnego wychowania, bo

„POLSKA TO JEST WIELKA RZECZ:”

Postać: Poeta do Pana Młodego; akt II, scena 10.

Nasi uczniowie w znaczący sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości wcielając się w postacie dramatu: Wiktoria Lenart, Marcin Kucab, Ola Harasiuk , Przemysław Wolanin oraz ksiądz Paweł, nasz katecheta. Radosław Wcisło i Daniel Wereski – niezastąpieni operatorzy, pod opieką nauczycieli biblioteki szkolnej.

 

NARODOWE CZYTANIE „U WITOSA” 2017

„Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego czytania Wesela, do lektury, która wydobędzie różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień” – napisał w liście inaugurującym akcję Prezydent RP Andrzej Duda.

Nasza szkoła w odpowiedzi na apel Prezydenta przyłączyła się po raz drugi do tej tak podniosłej akcji. Wszystkim, którym nie jest obojętne piękno polskiej literatury, wartości wychowawcze, kulturalne i edukacyjne oraz bezcenna wartość budowania jedności i współpracy w wychowaniu młodych pokoleń zapraszamy na NARODOWE CZYTANIE „U WITOSA” w dniu 07.09.2017 roku o godzinie 10.00

Wesele. Dramat w trzech aktach, najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, powstały na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. W tym samym roku w Krakowie Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 wydań Wesela.

Niech nasze wspólne czytanie będzie niezapomnianym przeżyciem oraz piękną lekcją wychowania i patriotyzmu.

Organizatorzy

 

Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
gwarancją dobrego startu w zawodową przyszłość

Letnia przerwa wakacyjna to dla uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim czas zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dzieje się to za sprawą realizowanego przez szkołę projektu „Krok w zawodową przyszłość”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.

Dzięki staraniom zespołu projektowego wsparciem zostali objęci zarówno uczniowie jak i absolwenci technikum zawodowego. Było to dla nas szczególnie ważne, aby młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy byli już na starcie wyposażeni w doświadczenie zawodowe. Stąd właśnie od 1 lipca 2017 roku 60 uczniów realizuje staże wakacyjne.

Staże są okazją do sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach rzeczywistej pracy w danej branży jak też doskonałą lekcją praktycznej nauki zawodu. Cieszymy się, że tak liczne grono pracodawców wyraziło chęć współpracy z naszą szkołą.

Niezmiernie miło było nam odwiedzać firmy, w których pracodawcy bardzo dobrze wypowiadali się na temat kompetencji zawodowych, umiejętności oraz zaangażowania naszych uczniów. Niejednokrotnie słyszeliśmy opinię, że nasi uczniowie są jednymi z najlepszych stażystów. Tak dla przykładu usłyszeliśmy o naszych hotelarzach odbywających staż w Hotelu Alter *****w Lublinie. Równie pozytywne opinie zbieramy od opiekunów naszych geodetów, logistyków, gastronomów i leśników.

Po raz kolejny nasi uczniowie udowodnili, że dzięki swoim umiejętnościom zawodowym, zdyscyplinowaniu i sumienności są w stanie wiele osiągnąć i mogą pozytywnie wyróżnić się spośród swoich kolegów i koleżanek z innych, nawet renomowanych szkół. A dla nas jest to kolejny przykład na to, że w naszej szkole mamy wspaniałą i ambitną młodzież, z której możemy być dumni.

Kinga Jargiło, Izabela Mak, Renata Myszak

 

Kurs Sushimasteringu

 

Kurs Baristy

 

Kurs Dekorowania stołu

 

Kurs obsługi kasy fiskalnej

 

Kurs barmański

 
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz