KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Dyktando w Języku Angielskim

Dnia 23 listopada br. 22 uczniów Zespołu Szkół brało udział w konkursie „Dyktando w Języku Angielskim” organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Zamościu. PWSZ od lat organizuje Zamojskie Dyktando, sprawdzające znajomość polskiej ortografii. W bieżącym roku zamojska uczelnia po raz drugi zaproponowała uczniom udział w Dyktandzie w Języku Angielskim. Pierwszy etap odbył się właśnie 23 listopada w macierzystych szkołach uczniów.

Uczestnicy konkursu wytężali słuch, aby nie umknęło im nic z dyktowanego tekstu, który opowiadał o telefonach komórkowych oraz ich wpływie na relacje międzyludzkie.

Za bezbłędnie napisane dyktando można było uzyskać 228 punktów (1 punkt za każde poprawnie napisane słowo). Komisja szkolna po sprawdzeniu prac, sporządziła protokół wszystkich uczestników i przesłała go do organizatora. Czekamy na ogłoszenie wyników.

Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie podjęli wyzwanie i zgłosili swój udział w dyktandzie. Ilość chętnych z roku na rok rośnie (w poprzednim roku z dyktandem zmagało się 12 uczniów). Za aktywność wyróżnić należy zarówno uczniów klas pierwszych (Małgorzata Małek, Paweł Kulpa, Piotr Sulowski, Przemysław Kiszka), jak i starszych - liceum i technikum (Kinga Kania, Kacper Mazur, Maciej Tyra, Jakub Lenart, Diana Kołodziej, Julia Stelmach, Patrycja Twardygrosz, Radosław Żuraw, Aleksandra Biżek, Krystian Krzos, Beata Bartyzel, Agata Chmielarska, Aleksandra Harasiuk, Karolina Oleszko, Angelika Skorupa, Kinga Wiechnik, Bogumił Aleksiejczuk i Marcela Gąbka).

Organizatorzy dyktanda: Aneta Wąsek-Powrózek, Jan Furtak

 

Leśmianowskie impresje na 21. Jesiennym Konkursie Recytatorskim

Co roku w listopadzie w Janowskim Ośrodku Kultury odbywa się Jesienny Konkurs Recytatorski. W tym roku odbył się w dniu 16 listopada. Motywem przewodnim była twórczość wybitnego poety dwudziestolecia międzywojennego – Bolesława Leśmiana. W tym roku mija 80 rocznica śmierci tego nowatorskiego i bardzo oryginalnego „mistrza liryki”.

W eliminacjach powiatowych 21. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego wzięły udział trzy uczennice Technikum Geodezyjnego: Sylwia Adamek i Małgorzata Małek z klasy I oraz Kamila Kupiec z klasy III. Uczennice w sposób bardzo sugestywny i ekspresywny recytowały leśmianowskie ballady i liryki. Małgorzata i Sylwia otrzymały wyróżnienie, natomiast Kamila zajęła zaszczytne III miejsce. Warto nadmienić, że w ubiegłym roku Kamila zajęła I miejsce i reprezentowała Powiat Janowski na szczeblu wojewódzkim. Naszym zdolnym recytatorkom serdecznie gratulujemy!

 

Partnerstwo Strategiczne w Witosie

Zespół Szkół rozpoczął realizację kolejnego projektu unijnego. Tym razem jest to „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” (CIVEEL) – projekt opracowany we współpracy Regionu Grand Est, Kraju Morawsko - Śląskiego i Województwa Lubelskiego. Francuska Narodowa Agencja przyznała grant projektowi zgłoszonemu w ramach Działania 2: Partnerstwa Strategiczne Programu Erasmus+. Projekt rozpoczął się 1 września 2017 roku i trwa do 31 sierpnia 2019 roku. W ramach projektu podpisano już porozumienie: „Strategiczne partnerstwo w zakresie sektora kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach Programu Erasmus+” pomiędzy „Koordynatorem”, reprezentowanym przez Prezydenta Regionu Grand Est z Francji a Panią Teresą Biernat, dyrektorem Zespołu Szkół. Zaplanowano wyjazdy nauczycieli i uczniów do Francji i Czech oraz przyjazd nauczycieli i uczniów do Zespołu Szkół w ramach wymiany międzynarodowej. Celem mobilności nauczycieli i uczniów jest dzielenie się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami z zakresu doradztwa zawodowego oraz wsparcia na rzecz uczniów. Należy zaznaczyć, iż Zespół Szkół jest jedną z czterech szkół województwa lubelskiego, której udało się otrzymać wsparcie. Organizując wymianę będziemy współpracować z trzema innymi szkołami naszego województwa - Zespołem Szkół nr 5 w Lublinie, Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Sklodowskiej-Curie w Puławach oraz Zespołem Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

Jesteśmy przekonani, iż projekt przyniesie wiele wymiernych korzyści naszym szkołom i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów z naszego regionu na konkurencyjnym rynku pracy. Działania w ramach projektu będą cennym doświadczeniem dla wszystkich stron i okazją do poznania nowych możliwości jakie daje współpraca z partnerem zagranicznym.

Aneta Wąsek-Powrózek

 

„Moja wiedza, mą drogą do sukcesu” Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Moja wiedza, mą drogą do sukcesu

Minęły już trzy miesiące od rozpoczęcia projektu: „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu” w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim. Czas na krótkie podsumowanie naszej pracy. W ramach rozwoju kompetencji kluczowych dokonana została rekrutacja 140 uczniów technikum do projektu. Odbyło się 268 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka, j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki. Są to zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań. Dokonano rekrutacji 40 nauczycieli do projektu. Odbyły się trzy kursy doskonalące dla nauczycieli (w sumie 26 godzin). Zatrudniono nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów (w sumie 21 nauczycieli prowadzi zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań). Doradca zawodowy prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne. W sumie doradztwem edukacyjno-zawodowym objęto 140 uczniów a indywidualnym 120 uczniów. Zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne na łączną sumę 21 249 zł. Wyposażono pracownię komputerową ICT na sumę 113 583,9 zł. oraz pracownię przyrodniczą na sumę 35 243,91 zł. Całkowita wartość projektu to 553512,50 zł.

W najbliższym czasie planujemy dalsze wyposażenie pracowni przyrodniczej, realizację zajęć pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań, zajęć rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych dla 140 uczniów (w sumie 139 grup), kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz dalsze prowadzenie zajęć w ramach doradztwa zawodowego – grupowego i indywidualnego.

Mamy nadzieję, że nasza praca przyniesie oczekiwane efekty w postaci wzrostu wiedzy i umiejętności uczniów.

Aneta Wąsek-Powrózek

 

Nowoczesna pracownia informatyczna w Zespole Szkół

We współczesnym świecie rola komputerów jest nieoceniona. Mają one zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. Podłączone do Internetu są źródłem wiedzy i pozwalają na szybką komunikację. Biegłe posługiwanie się nimi ułatwia codzienne życie i stanowi ważną umiejętność na rynku pracy.

Projekt Moja wiedza, mą drogą do sukcesu, który jest obecnie realizowany w Zespole Szkół, za swój priorytet przyjął rozwój kompetencji kluczowych, wśród których najistotniejszą jest, niewątpliwie, wiedza z zakresu obsługi komputera i urządzeń z nim powiązanych. W tym celu projekt umożliwił doposażenie i unowocześnienie pracowni informatycznej na kwotę 118 tysięcy złotych. Do pracowni zakupiono dwadzieścia laptopów dla uczniów, a także jeden dla nauczyciela. Pracownię zaopatrzono w tablicę multimedialną wraz z projektorem, nagłośnieniem i odpowiednim oprogramowaniem. Zmodernizowano ponadto infrastrukturę sieciową i elektryczną pracowni komputerowej. Zainstalowano urządzenia zapewniające pokrycie całego budynku siecią bezprzewodową wi-fi. Zakupiono: specjalną szafę umożliwiającą przechowywanie mobilnego sprzętu komputerowego (laptopów) i szybkie ładowanie baterii, drukarki monochromatyczne z funkcją skanowania, drukarkę laserową, ksero, skaner, drukarki laserowe z możliwością druku w kolorze, kamerę cyfrową wraz ze statywem, wizualizer.

W ramach projektu odbywają się zajęcia rozwijające z informatyki (10 grup) oraz programistyczne koło zainteresowań (8 grup). Zajęcia rozwijające doskonalą szereg umiejętności związanych z obsługą zaawansowanego edytora plików tekstowych, pozycjonowaniem i formatowaniem elementów witryny, stosowaniem arkuszy stylów, posługiwaniem się językiem opisowym itp. Z kolei programistyczne koło zainteresowań rozwija umiejętności programowania w języku C++ i posługiwania się pojęciami typowymi dla języków programowania, a także kształtuje wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne. Uczniowie, pod okiem wykwalifikowanych dydaktyków, mogą rozwijać swoje pasje i poszerzać wiedzę. Ci słabi mają możliwość pokonania trudności w nauce, a ci zdolni zyskują wsparcie i okazję do poszerzania kręgu swoich zainteresowań. Do każdego ucznia podejście jest indywidualne, w zależności od jego potrzeb edukacyjnych.

Wszystkie te działania podjęto w trosce o ucznia – w celu poszerzenia jego wiedzy, umiejętności i kompetencji. Nowoczesny sprzęt zapewni najwyższy standard edukacyjny, nie tylko na zajęciach informatycznych, lecz także na innych przedmiotach, zarówno ogólnokształcących, jak i zawodowych. Nowa baza dydaktyczna uatrakcyjni również ofertę zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w ramach samego projektu. To wszystko umożliwi młodemu człowiekowi wszechstronny rozwój w oparciu o najnowsze technologie komputerowe.

 

"Niepodległa, niepokorna. Zawsze była, będzie, jest”-
99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

„Niepodległa, niepokorna
zawsze była, będzie, jest.
Uskrzydlona bielą orła,
bije rytmem naszych serc.
Niepodległa, niepokorna już nie zniknie nigdy z map,
Bo jest nasza, bo jest wolna,
bo na imię Polska ma”.

9 listopada w Zespole Szkół odbyła się uroczysta akademia z okazji najważniejszego dla Polaków święta, upamiętniającego radość z odzyskania wolności po 123 latach zaborów. Data 11 listopada jest symboliczna i umowna. Przyjęło się, że tego dnia odzyskaliśmy niepodległość, bo wówczas Rada Regencyjna przekazała władzę w ręce komendanta Józefa Piłsudskiego, który został Naczelnikiem Państwa Polskiego, a później także naczelnym wodzem, gdy do jego dyspozycji oddał się szef sztabu Armii Polskiej, generał Tadeusz Rozwadowski. Należy pamiętać jednocześnie, że powrót Polski na mapę Europy budowano przez całe cztery lata I wojny światowej. Polacy wywalczyli go swoją odwagą, heroizmem i niezłomnością w dążeniu do celu.

Więcej...

 

Wyjazd edukacyjny uczniów drugiej klasy logistycznej
Zespołu Szkół do Stalowej Woli 13 X 2017

Produkcja jest jednym z trzech najważniejszych obszarów łańcucha logistycznego. Uczniowie drugiej klasy logistycznej przygotowującej się do kwalifikacji, zobaczyli na własne oczy jak przebiega proces produkcji w największym tartaku IKEI w Polsce.

Na terenie IKEA Industry Stalowa Wola uczniowie mieli okazję przejść ”ścieżką kłody”, czyli od momentu w którym surowiec trafiał to strefy kontroli jakości, aż do miejsca składowania desek w odpowiednio do tego przystosowanych wiatach, w których czekały na transport do kolejnych miejsc przeznaczenia.

Uczniowie Zespołu Szkół zobaczyli również jak wygląda praca na różnych stanowiskach pracy w trakcie produkcji oraz „zajrzeli” do biura, gdzie mieli okazję posłuchać w jaki sposób harmonogramuje się dostawy surowców oraz sprzedaż wyrobów.

Wyjazd przygotowali: Paweł Pachuta i Grzegorz Ciupak

Galeria zdjęć

 

Podróże kształcą –
wyjazd edukacyjny uczniów Zespołu Szkół

Twórczość dramatyczna Adama Mickiewicza jest integralną częścią naszej kultury. „Dziady” to dzieło, które składa się z trzech luźno powiązanych części - II, IV i III (cz. I nie została ukończona). Ten dramat romantyczny jest dziełem odwołującym się do wielu symboli oraz wartości ważnych dla nas, Polaków. W utworze można odnaleźć liczne wątki autobiograficzne, idee romantyzmu, jak również motyw walki narodowowyzwoleńczej z rosyjskim zaborcą.

W dniu 24 października uczniowie Zespołu Szkół mieli okazję oglądać wersję tego „niescenicznego dramatu”, zaproponowaną przez aktorów z Krakowskiej Agencji Artystycznej. Sztukę wystawiono na auli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Gra aktorów była niezwykle ekspresyjna i dynamiczna. W sugestywny sposób odtworzone zostały najważniejsze wydarzenia zawarte w literackim pierwowzorze.

Więcej...

 

Niech żyją nauczyciele!

Lata, poświęcone nauce w szkole, to najpiękniejszy okres w życiu. Młody człowiek nie tylko poszerza swoje horyzonty, zdobywa wiedzę, nawiązuje przyjaźnie, ale także kształtuje swój charakter i nabywa cenne doświadczenia. Te wszystkie walory edukacji szkolnej nie pojawiłyby się, gdyby nie osoba nauczyciela. Jego rola jest złożona. To nie tylko dydaktyk, ale również wychowawca, opiekun, przewodnik młodego człowieka. 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. W tym dniu, nazywanym potocznie Dniem Nauczyciela, odbywają się uroczystości we wszystkich instytucjach związanych z oświatą.

W tym roku naszej szkole przypadł przywilej organizowania akademii z okazji Powiatowego Dnia Nauczyciela. Odbyła się ona 16 października w Janowskim Ośrodku Kultury. Część artystyczną poprzedziło nagradzanie wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, a także ślubowanie dydaktyków, którzy uzyskali awans zawodowy. Sama akademia zrobiła wrażenie na wszystkich widzach. Nasi zdolni uczniowie zaprezentowali m.in. grę na akordeonie, taniec towarzyski, taniec nowoczesny, grę aktorską, piękny wokal, a także recytacje tekstów lirycznych. Montaż muzyczno-słowny został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli Zespołu Szkół: dr E. Moskal, mgr J. Kułażyńskiej, mgr L. Jonak oraz mgr W. Muchy.

Akademia wzbudziła zachwyt oglądających, co potwierdzone zostało gromkimi brawami dla wszystkich występujących. Jej wymowa i przesłanie, doskonale podkreślają słowa D. Beissera: Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?

Galeria zdjęć

 

Szkoła, staż i co dalej?

Wrzesień 2017 roku to w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim rozpoczęcie nowego roku szkolnego oraz czas podsumowania działań w ramach wakacyjnej edycji projektu „Krok w zawodową przyszłość”.

Podsumowanie działań jest związane z podaniem do Instytucji Zarządzającej stopnia realizacji wskaźników, rozliczenia zakończonych zadań oraz z umieszczeniem w szkolnych pracowniach zawodowych zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu. W okresie wakacji odbyły się 892 godziny szkoleń, w których wzięło udział 114 uczestników, w tym 49 maturzystów. Zakupiono również sprzęt do pracowni gastronomicznej i obsługi konsumenta. Przyznano 60 stypendiów stażowych. Podpisano umowę na staż z 25 pracodawcami.

Jednak dla realizujących projekt: dyrekcji, kadry zarządzającej, kadry szkoleniowej i dla obsługi projektu ważne jest coś jeszcze. Otóż zadajemy sobie pytanie: co o kursach, szkoleniach i stażach sądzą uczestnicy projektu, czyli nasi uczniowie.

Dawid - absolwent technikum żywienia i usług gastronomicznych, który odbył staż i wziął udział w kursach mówi: „Projekty, jakie realizuje nasza szkoła są jak najbardziej udane! Jestem bardzo zadowolony, bo dzięki odbytemu stażowi w Hotelu Europa w Lublinie, teraz jako student kontynuuję współpracę z tym hotelem. Daje mi to możliwości dorobienia sobie pieniędzy, jak również dalszej nauki w zawodzie, czyli uzyskania doświadczenia zawodowego. Podczas stażu nauczyłem się bardzo dużo. Spotkałem wspaniałych ludzi w pracy oraz zwiedziłem miasto wraz z moimi przyjaciółmi. Dzięki projektowi, mogłem również wziąć udział w bardzo ciekawych kursach baristy i barmana. To dzięki nim mam nowe możliwości podjęcia pracy w trochę innym charakterze. Uważam, że każda szkoła powinna brać udział w takich przedsięwzięciach, ponieważ to otwiera wiele nowych możliwości dla uczniów i przyszłych pracowników. Jestem bardzo wdzięczny szkole za możliwość wzięcia udziału w kursie jak i stażu”.

Magdalena - absolwentka hotelarstwa twierdzi, że zaskoczyła ją propozycja pracy w pięciogwiazdkowym hotelu w Lublinie. Propozycję tę otrzymała po zakończeniu naszego stażu. –„Tylko ze względu na to, że rozpoczynam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie muszę odmówić i niestety nie mogę pracować w Lublinie. Ale dzięki stażowi już mam doświadczenie w pracy, mogłam poszerzyć swoje umiejętności, a także zobaczyć jak w rzeczywistość wygląda praca w hotelu. Panowała tam bardzo miła atmosfera. Wymagali od nas rzetelnej pracy, zorganizowania, punktualność i nienagannego zachowania. Dużo się tam nauczyłam i wiem że pomoże mi to przyszłej pracy. Oczywiście zdobyłam też nowe umiejętności uzyskane na kursach: barmańskim, baristy i obsługi kelnerskiej. Słyszałam, że moja koleżanka z klasy - Ilona od października rozpoczyna pracę w jednym z hoteli w Lublinie. Była tam na stażu i teraz będzie tam pracowała”.

Nasi logistycy również znaleźli zatrudnienie zarówno w firmach, w których odbyli staż jak i innych przedsiębiorstwach. Tak właśnie pracę otrzymał Sylwek, który pracuje w firmie, w której był na stażu. Ponadto uczeń uzyskał uprawnienia na wózek widłowy, podobnie jak jego koledzy i koleżanki z technikum.

Dominika mówi: „Ukończyłam technikum logistyczne i obecnie pracuję w Lublinie. A zaczęło się od złożenia CV w kilku lubelskich firmach. Później była rozmowa kwalifikacyjna, na której dowiedziałam się, że spośród innych kandydatów wyróżniało mnie to, że zdałam bardzo dobrze egzamin zawodowy i mam dodatkowe kwalifikacje (kurs kasy fiskalnej, transport i spedycja) oraz odbyłam już staż zawodowy krajowy (Trans-Pal Mrówka Janów Lubelski) i zagraniczny w Grecji. Dzięki temu, że wzięłam udział w projekcie moje CV było obszerniejsze i miałam większe szanse na pracę. Cieszę się, że wybrałam właśnie tę szkołę”.

Mamy nadzieję, że kolejne grupy stażystów (120 osób) będą również dzieliły się z nami takimi pozytywnymi opiniami. Dzięki tym słowom wypowiedzianym przez uczestników projektu stwierdzamy, że warto podejmować wysiłek związany zarówno z napisaniem wniosku jak i realizacją projektu. Wszystkie prace związane z przygotowaniem dokumentacji, jak też samo pisanie wniosku nie jest prostym zadaniem. Trwa to czasami nawet kilkanaście miesięcy, o czym zapewne wiedzą wszystkie jednostki samodzielnie pozyskujące środki z Unii Europejskiej. Jednak stwierdzamy, że było warto!

Kinga Jargiło, Izabela Mak, Renata Myszak

 
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz