KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Spotkania opłatkowe w Zespole Szkół

„…kiedy płynie kolęda nad światem
i spada śniegu cieniutki opłatek…”

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku. W tym okresie w naszej szkole organizowane są klasowe Wigilie, podczas których młodzież wraz z nauczycielami i wychowawcami dzieli się opłatkiem, składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Odbywa się także wspólne śpiewanie kolęd i degustacja wybranych potraw wigilijnych.

Wszyscy poddają się wówczas podniosłej atmosferze i magii zbliżających się świąt. Te unikalne momenty nie tylko utrwalają znajomość tradycji, ale również wzmacniają serdeczne relacje. Klasowe kolędowanie to wspaniały wstęp do przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego.

 

NASZA POETKA WYGRAŁA - KAMILA KUPIEC

Dnia 18 grudnia otrzymaliśmy wyniki konkursu na napisanie autorskiego wiersza- "KONKURS JEDNEGO WIERSZA" Możemy się pochwalić, że wygrała go uczennica III klasy Technikum Geodezyjnego, Kamila Kupiec. Konkurs ten został zorganizowany przez Janowski Ośrodek Kultury i Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim.

Celem konkursu było propagowanie poezji, pobudzenie aktywności twórczej młodzieży i dorosłych w dziedzinie poezji oraz konfrontacja amatorskiej twórczości poetyckiej. Uczestnicy mogli napisać tylko jeden wiersz, który musiał być tematycznie związany z cytatem: „Każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”. (Jan Paweł II ). Wiersz Kamili nosi tytuł „Iskierka nadziei”

Utwór konkurował z 52 zgłoszonymi pracami. Okazał się najlepszy. Nic dziwnego, gdyż to nie jest jej literacki debiut. W 2016 roku wygrała eliminacje powiatowe podczas konkursu recytatorskiego i reprezentowała naszą szkołę na etapie wojewódzkim w Lublinie- recytowała wiersz własnego autorstwa. Oprócz tego, cyklicznie powstają jej dzieła, które publikowaliśmy na naszej stronie internetowej. Część pewnie stworzona do tzw. przysłowiowej szafy. Jednakże należy pamiętać o tym, że w ten sposób zaczynali wielcy poeci. Jak pisała W. Szymborska, nasza noblistka - "niektórzy lubią poezję", ale na szczęście dzięki talentowi Kamili to grono na pewno się powiększy.

Niebawem jej nagrodzony utwór ukaże się w lokalnej prasie i już teraz na naszej stronie internetowej.

Więcej...

 

Świątecznie w Witosie

Co roku w Zespole Szkół odbywa się konkurs na najlepsze i najbardziej pomysłowe ozdoby świąteczne. Opiekunem konkursu jest mgr inż. B. Kmita. Naszą szkołę zdobi obecnie zachwycająca wystawa prac młodzieży, tematycznie związana ze świętami Bożego Narodzenia

Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technikum Hotelarstwa wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Mieli możliwość przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Ozdoby bożonarodzeniowe wykonane zostały dowolną techniką. W pracach użyto materiałów naturalnych, tj.: drewna, słomy, sznurka, suszonych owoców, papieru, różnego rodzaju ziaren, przypraw i oczywiście ciast piernikowych. W pracach dominowały choinki, bombki choinkowe oraz stroiki, a z piernika wykonane zostały chatki, szopki, choinki a także zwierzątka z masy cukrowej. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania i zastosowanie elementów ekologicznych.

Młodzież pod kierunkiem ks. Pawła Surowca wykonała, z kolei, żłobek, zdobiący główny korytarz szkolny. Jest to przepiękny symbol nadchodzącego cudu świąt.

Galeria zdjęć

 

Edukacyjny spacer po stolicy –
młodzież z ZS na wycieczce w Warszawie

„Cieszył się wędrówką do nieznanych miejsc, oglądaniem nieznanych rzek,
a trudy wynagradzała mu pasja poznania”

Owidiusz

W dniu 8 grudnia grupa młodzieży z naszej szkoły uczestniczyła w wyjątkowej wyjazdowej lekcji łączącej elementy historii, ekonomii i sztuki.

To niby tylko jeden dzień, spędzony w polskiej stolicy, a tak wiele było tam do zobaczenia. Pomysłodawcami wycieczki byli uczniowie naszej szkoły, którzy wraz z nauczycielami-opiekunami ustalili program wycieczki.

Pierwszym miejscem, do którego udaliśmy się było Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to muzeum historyczne, utworzone w 1983 roku. Jego działalność naukowo-badawcza i edukacyjna poświęcona jest dziejom powstania, jak również działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Stanowi hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Młodzież miała okazję oglądać filmy dokumentalne z walczącej w 1944 roku Warszawy, a także różne eksponaty dotyczące samego powstania, akcji „Burza” oraz niemieckiego terroru na terenie stolicy. Największe wrażenie na naszych uczniach zrobił widok zniszczonej Warszawy. W specjalnie przygotowanej sali kinowej Muzeum Powstania Warszawskiego mogliśmy obejrzeć trójwymiarowy film „Miasto ruin”. To pierwsza w Polsce cyfrowa rekonstrukcja miasta zniszczonego podczas II wojny światowej. Ukazany obraz Warszawy uświadomił nam, z jakich ruin Warszawa musiała się wznosić i ile pracy włożyli nasi rodacy w odbudowanie miasta.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Regulamin konkursu

 

„Z sercem na dłoni” – wolontariusze z ZS na Gali Wolontariatu

12 grudnia 2017 roku wolontariusze z Zespołu Szkół wraz z opiekunem, mgr B. Łukasik, wzięli udział w uroczystej Gali Wolontariatu, przygotowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, we współpracy ze szkolnymi kołami i klubami wolontariatu.

Wolontariusze wykonują bezinteresowną pracę na rzecz innych osób. W tych dobroczynnych działaniach podejmują różne inicjatywy, w których poznają siebie, swoje otoczenie i stają się wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Często w wolontariacie odnajdują swoje zainteresowania w myśl słów św. Jana Pawła II: Z miłości służcie jedni drugim.

Uroczystość miała odświętny charakter. Rozpoczęły ją taniec grupy baletowej z Gimnazjum w Janowie Lubelskim oraz powitania szacownych gości. Następnie na scenę wbiegły roztańczone dzieci, które sprawiły, że na twarzach wszystkich oglądających pojawił się uśmiech. Spotkanie, organizowane raz w roku, jest zawsze okazją do podziękowań za wszelkie działania i akcje Naszych Wolontariuszy: Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Zbiórka nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia, spotkania integracyjne w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym, Akcja "Zadbajmy o zapomniane groby” (porządkowanie grobów żołnierzy i partyzantów, poległych za wolność naszej ojczyzny), pomoc w opiece nad dziećmi w Wielofunkcyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Promyk, udział w akcji, Góra grosza. Te wszystkie inicjatywy świadczą o empatii naszej młodzieży i gotowości do tego, żeby zawsze z życzliwością nieść pomoc bliźniemu.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Zajęcia dodatkowe w Zespole Szkół im. W. Witosa

„Sobota?” – jeżeli sobota to tylko w Zespole Szkół im. W. Witosa w Janowie Lubelskim. To tutaj odbywają się zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów naszej szkoły w ramach projektu „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu w trzech formach:

Zajęcia mają na celu wyrównanie różnic edukacyjnych, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych a także praktyczne utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach matematyki. Nieliczne grupy pozwalają na indywidualizację pracy z uczniem i sprostanie oczekiwaniom każdego z nich.

Nauczanie matematyki tradycyjnymi metodami nie przynosi założonych efektów. W celu poprawy jakości kształcenia, nauczyciele matematyki odbyli szkolenia z interaktywnych metod nauczania i możliwości stosowania ich w praktyce. Zdobyli umiejętności pozwalające wykorzystywać programy multimedialne i tablice interaktywne na lekcjach matematyki. Wszystko po to, aby w czasie gdy rozwój technologii informacyjnej ma tak ogromny wpływ na młode pokolenie, zajęcia były bardziej owocne i przede wszystkim ciekawsze.
Poza programami multimedialnymi w ramach projektu zostały zakupione : kalkulatory, plansze dydaktyczne, tablice magnetyczne z przyborami, zbiory zadań oraz program do tablic interaktywnych EduROm.

Zajęcia będą trwać do czerwca 2019 roku. Warto zaznaczyć, że uczniowie szkół gimnazjalnych rozpoczynający naukę w naszej szkole w roku 2018/2019 otrzymają możliwość uczestniczenia w w/w zajęciach.

Justyna Jakubiec

 

Najlepsi z Witosa w Łańcucie

Tradycją stała się już wycieczka nagrodowa w Zespole Szkół dla uczniów z najwyższą średnią ocen oraz najlepszą frekwencją. W ubiegłym roku byliśmy w Krakowie, w tym odwiedziliśmy Łańcut i Rzeszów. Wyróżnionych zostało 40 uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych, są oni wzorem do naśladowania dla swoich koleżanek i kolegów.

Rezydencja łańcucka to bogactwo budowli i zbiorów dzieł sztuki z zachowanymi założeniami parkowo- ogrodowymi z początku XVI wieku. To także historia zapisana w dwudziestu dwóch tysiącach woluminów oraz w każdym eksponacie zgromadzonym tutaj na przestrzeni wieków. To w takiej scenerii odbyła się lekcja historii dla uczniów. Młodzież wędrując wytyczonym szlakiem w pałacu- muzeum poznawała jak historia splata się ze współczesnością i jaki wpływ na bieg niektórych wydarzeń mieli mieszkańcy rezydencji.

Nie zabrakło też lekcji biologii. Uczniowie technikum leśnego doskonale rozpoznawali rosnące w parku trzystuletnie gatunki i uczyli innych jak np. nie mylić grabu z bukiem. Tak więc uczniowie zdobywali wiedzę w pałacowo- parkowym otoczeniu, a nie jak co dzień w szkolnej ławce.

Przyjemnym akcentem tej wycieczki- tradycyjnie już jesienią organizowanej w naszej szkole, dla wyróżniających się uczniów był film w kinie w Rzeszowie pt. „Listy do M”, który młodych widzów wprowadził w mikołajkowo- świąteczny nastrój. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wyjazd był udany bo oprócz rozbudzania ciekawości poznania świata, można było przyjemnie odpocząć.

E. Butryn, K. Lewińska, E. Moskal

Galeria zdjęć

 

Sukces w ‘Mini-saga competition’

Mini-saga competition to konkurs z języka angielskiego organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach. W tym roku odbyła się już kolejna VIII edycja na miniaturę literacką w języku angielskim, której tematem przewodnim była rodzina (Family). Konkurs przeznaczony był dla każdego ucznia, kto w 50 słowach w języku angielskim stworzył krótkie opowiadanie o swojej rodzinie. Mimo, iż temat może wydawać się łatwy, stworzenie historii ubranej jedynie w 50 słów to już wyzwanie. Jednak tegoroczna edycja przyniosła sukces uczennicy naszej szkoły Svetlany Andrushchisheny, uczęszczającej do klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, która w tym roku za swoją krótką historię otrzymała wyróżnienie.

Bardzo serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy sukcesów w dalszej nauce języka angielskiego oraz doskonalenia warsztatu pisarskiego.

Opiekun: Kamila Góra-Pikula

Nagrodzona historia:

The story on how my life would have been different but for my family history

Let me introduce my short family story. When it was The Great Patriotic War my greatgranddad was caught and sent to the concentration camp by Germans because of his religion. He escaped to Russia, got married. In this way I was born in Russia but now I study in Poland.

 

VIII Konkurs Języka Angielskiego

Dnia 29.11 br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w VIII Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego i sprawdzenie różnych umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim (leksyka, gramatyka, rozumienie tekstu). Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, janowskiego i lubaczowskiego. Konkurs składa się z dwóch etapów, bez podziału na klasy - etap szkolny odbywa się w macierzystej szkole ucznia - etap finałowy odbywa się w PWSZ w Zamościu.

Etap szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów, pod nadzorem Komisji Szkolnej, testu przesłanego przez organizatora konkursu. Do etapu finałowego zostaną zakwalifikowani uczniowie z najwyższą liczbą punktów spośród wszystkich uczestników. Cieszymy się, iż coraz więcej uczniów naszej szkoły bierze udział w konkursach z języka angielskiego co świadczy o świadomej postawie i motywacji do nauki tego międzynarodowego języka. Na pochwałę zasługują uczniowie: Svetlana Andrushchishena (kl. I hot), Radosław Żuraw (kl. II a), Julia Stelmach (kl. II hgd), Patrycja Twardygrosz (kl. II hgd), Kinga Kania (kl. II log1), Jakub Lenart (kl. II log1), Kacper Mazur (kl. II log1), Maciej Tyra (kl. II log1), Krystian Krzos (kl. III log), Nikola Jaszyna (kl. III log), Beata Bartyzel (kl. III geo), Angelika Skorupa (kl. III hot) i Kinga Wiechnik (kl. III hot).

Organizatorzy konkursu: Aneta Wąsek, Jan Furtak

 

„Zainwestuj w zdrowie – IV edycja”

Zespół Szkół w Janowie Lubelskim informuje, że został ogłoszony konkurs „Zainwestuj w zdrowie – IV edycja” dla klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjalnych. Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Etap międzyszkolny odbędzie się 5 I 2018 r.

Uczestnicy konkursu na każdym etapie rozwiązują test i muszą wykazać się wiedzą dotyczącą m.in. zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz