KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Mamy wiedzę więc czujemy się bezpiecznie

Dnia 18 października społeczność uczniowska wszystkich klas pierwszych Zespołu Szkół wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Policji . Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich, problem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, palenia papierosów ,a także cyberzagrożenia i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzisiejsza młodzież korzysta z sieci internetowej na co dzień, ale czy zawsze jest bezpieczna? Dlatego też przedstawiono możliwe zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z sieci internetowej i przedstawiono różnice między światem wirtualnym a rzeczywistością. Omówiono problem publikowania zdjęć, filmów bez zgody osoby w nich występującej.

Funkcjonariuszka pani Faustyna Łazur wyjaśniła także znaczenie określeń cyberprzemoc i grooming, stalking, seksting, wskazując jednocześnie, że są to przestępstwa internetowe. Korzystającym z portali społecznościowych zalecano ustawianie „profilu prywatności” zabezpieczającego przed dostępem do osobistych informacji przez nieuprawnione osoby. Podkreślono, jak ważną kwestią w Internecie jest zachowanie prywatności. Beztroskie zamieszczanie na portalu informacji, zdjęć, filmików, jako np. relacja ze wspaniałych wakacji, czy udanej imprezy może wywołać, groźne konsekwencję dla autora. Omawiane zagadnienia zilustrowano filmami edukacyjnymi.

Działania profilaktyczne o tematyce „bezpieczeństwo w sieci” powinny przekonać młodzież do odpowiedzialnego korzystania z możliwości Internetu i prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia się z zagrożeniami w sieci.

Następny, jakże ważny obecnie temat – skutki dopalaczy i narkotyków.

Czym są dopalacze i narkotyki ? Jakie konsekwencje może ze sobą nieść ich zażywanie? Na te i na wiele innych pytań odpowiadali policjanci w Zespole Szkół . Wzrost znaczenia środków masowego przekazu, a także chęć dopasowania się do pewnych grup sprawiają, że młodzi ludzie coraz częściej eksperymentują, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to niebezpieczne.

Spotkanie to miało na celu nie tylko podnieść świadomość prawną związaną z narkomanią, ale także poszerzyć wiedzę młodzieży na temat jakże niebezpiecznych konsekwencji zażywania tych substancji. Ukazując negatywne reakcje organizmu młodego człowieka na zażyty wcześniej środek odurzający policjanci chcieli ustrzec uczniów przed czyhającymi na nie zagrożeniami.

Ostatnio w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami i tzw. dopalaczami. Myślę ,że rozmów na ten temat, a przez to wpływanie na większą świadomość młodzieży nigdy za wiele. Dziękujemy przedstawicielom Komendy Policji Powiatowej za przedstawienie programu profilaktycznego naszym uczniom.

Tekst: Agnieszka Widz

   

Obsługa kelnerska

"Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy, za serce".

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli i tych uczących na co dzień i nauczycieli emerytów, bowiem najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku to wykształcenie.

Nasi uczniowie klas gastronomicznych jak co roku są obecni na tej pięknej uroczystości zorganizowanej przez ZNP dla nauczycieli przebywających na emeryturze. Swoim doświadczeniem w pracy kelnerskiej, praktyką zdobytą na zajęciach dzięki nauczycielom swojego zawodu mogli podzielić się podczas tej uroczystości. Uczniowie klas IV i II Technikum Żywienia: Kuśmierz Krystian, Wolanin Dominik, Orzeł Krzysztof, Biały Krystian profesjonalnie zajęli się nakryciem stołów, z gracją i z wdziękiem potrafili serwować kawę i herbatę, a obsługa kelnerska budziła podziw wśród zebranych gości.

Życie pokieruje młodych ludzi w różne kierunki, los zaprowadzi ich w różne miejsca, będą wykonywać różną pracę, ale w ich głowach pozostaną na zawsze te postawy, które nauczyciel im wpoił.

Uczymy się całe życie, a największym darem jest pobierać naukę od ludzi doświadczonych, którzy nie tylko mówią, ale swoim przykładem i zachowaniem, szacunkiem dla młodego pokolenia pokazują młodzieży przykład. Jan Paweł II jest dla nas człowiekiem ,który dał przykład pięknego życia i przekazał nam te słowa: "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Nasza młodzież dziękuje wszystkim za czas spędzony razem, wyraża wdzięczność za miłe rozmowy, za podzielenie się swoim doświadczeniem i smaczny poczęstunek. Mamy nadzieję, że będziemy w dalszym ciągu spotykać się w tak miłym gronie.

   

Dzień Edukacji Narodowej

"Nauczyciel...to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarować to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?" (D. Beisser)

W poniedziałek, tj.15 października po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Z tego tytułu odbył się apel poświęcony wszystkim nauczycielom. Należy uświadomić sobie jak ważną rolę ten zawód odgrywa w naszym społeczeństwie oraz jaki jest jego rodowód.

Pojęcie „nauczyciel” od zawsze łączone było z osobą, która nauczała. Na przestrzeni wieków zmieniały się nazwy tych, którzy pełnili funkcje edukacyjne: „starszyzna rodowa”, kapłani, magowie, guwernerzy, po współczesnych nauczycieli zatrudnionych w różnych instytucjach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. Zawód nauczycielski należy do najstarszych zawodów na świecie, gdyż nauczanie i wychowanie towarzyszy człowiekowi już od czasów pierwotnych wspólnot. Pierwszy w dziejach świata nauczyciel rozpoczął swoją pracę około 2200 lat p.n.e.

Zadaniem nauczyciela było przygotować ucznia do życia, przekazać mu przede wszystkim wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu zrobienie kariery w myśl rady: Weź księgi do serca po to, żebyś ustrzegł siebie przed jakąkolwiek pracą i żebyś został znakomitym urzędnikiem. W Chinach nauczyciela traktowano jako urzędnika państwowego. Cesarz powoływał urzędników, których zadaniem było kształcenie kadry do sprawowania w przyszłości ważnych stanowisk państwowych. Najważniejszym kryterium bycia nauczycielem była wiedza Nauczycieli otaczano wielkim szacunkiem.

Konfucjusz był wybitnym filozofem, teoretykiem politycznym, twórcą feudalnego systemu edukacji, nazywany "królem nauczycieli" Wierzył, że dobry nauczyciel powinien przede wszystkim z pasją oddawać się swojej pracy. Musi posiadać rozległą i głęboką wiedzę tak, aby uczeń mógł czerpać niej korzyści. Według niego, aby uzyskać dobre wyniki, należy kochać swych uczniów, dobrze ich poznać, rozumieć ich psychiczne uwarunkowania, zastanawiać się nad odpowiednim doborem środków i metod nauczania.

W Indiach dostęp do wiedzy miała najwyższa kasta – kapłanów (brahmani). Swoją pracę opierali na bardzo bliskich, wręcz przyjacielskich stosunkach z uczniami. Podczas kilkuletniego pobytu w szkole, uczniowie przywiązywali się często silniej do nauczyciela niż do ojca. W starożytnym Egipcie nauczycielami byli również kapłani, którzy posiadali monopol na wiedzę i edukację. Wiedza była niezwykle ważna ze względu na możliwość awansu społecznego. Nauczyciel był tym, który mógł zapewnić młodemu człowiekowi zdobycie stanowiska urzędniczego lub przynajmniej zawodu pisarza.

Antoine de Saint-Exupery w swojej książce "Twierdza" daje następujące wskazówki. Jakże są one aktualne dla wszystkich wychowawców i nauczycieli: Wasz obowiązek nie polega na tym, żeby w dzieciach zabijać człowieka, ani żeby go zamieniać w mrówkę, której przyjdzie żyć w mrowisku. Nieważne jest w moich oczach czy człowiek będzie mniej, czy więcej posiadał. Ważne jest czy będzie mniej, czy więcej człowiekiem.

Dyrekcja Szkoły podziękowała wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty oraz wręczyła nagrody .Młodzież przygotowała program artystyczny złożony z dwóch części: poważnej i humorystycznej. Gdy wszyscy zaproszeni goście zajęli miejsca, młodzi artyści słowami poetów podziękowali nauczycielom za poświęcenie i trud wkładany w edukację i wychowanie. Uczniowie wzbogacili też występ muzycznie, pięknie grając i śpiewając. Potem rozpoczęła się część „na wesoło”pokazująca jak trudną umiejętnością jest tę wiedzę przekazywać.

Apel został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli:mgr inż.M. Majkowskiej-Nizioł. mgr M.Flis i mgr B.Łukasik

Galeria zdjęć

   

ZAPRASZAMY DO TEATRU!!!

"O śmiertelnych pokolenia!
Życie wasze, to cień cienia.
Bo któryż człowiek więcej tu szczęścia zażyje
Nad to, co w sennych rojeniach uwije,
Aby potem z biegiem zdarzeń (...)"

Król Edyp

Jak co roku nasza szkoła bierze udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. Do nich należy edukacja teatralna.

W ten sposób podnosimy kompetencje kulturalne w zakresie odbioru sztuki zachowania w teatrze .Poprzez udział w spektaklach umożliwiamy kontakt ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo, uwrażliwiamy na piękno oraz krzewimy kulturę i estetykę żywego słowa. Tym razem uczestniczyliśmy w spektaklu „Projekt Sofokles” według „Króla Edypa” i „Antygony” Sofoklesa.

Dramat Sofoklesa zyskuje uniwersalny charakter ze względu na ponadczasowy motyw władzy. Władza była, jest i będzie ważną dziedziną w życiu każdego człowieka. Spektakl ten podkreśla jak ważną funkcją w życiu społeczeństwa jest sprawowanie należytej władzy. Każdy z władców powinien wyróżniać się odpowiednimi cechami charakteru, jednakże jak być sprawiedliwym ,kiedy trzeba ukarać samego siebie? lub członków swojej rodziny? Jest to odwieczny problem.

Sofokles jako wybitny tragik odpowiada na takie pytania.
Niezwykłość spektaklu odkrywamy w chwili, gdy dowiadujemy się, że obejrzymy po raz pierwszy w historii polskiego teatru dwie tragedie Sofoklesa w jednej inscenizacji. „Król Edyp” i „Antygona” to pierwsza i trzecia część trylogii. I choć opowiadają o zdarzeniach z dziejów Labdakidów następujących po sobie chronologicznie, stanowią jednak zamknięte dramatycznie całości.

Piękna, funkcjonalna dekoracja Anny Bobrowskiej-Ekiert i klasyczne kostiumy /chitony, tuniki/ jeszcze bardziej potęgują wrażenie, że przenieśliśmy się w czasy greckiej mitologii, do świata starożytnych Teb.

Młodzież z klas I Technikum Logistycznego i Hotelarskiego przeniosła się do tego innego świata , by na nowo móc odkrywać przesłanie utworów Sofoklesa oraz zmierzyć się z pytaniem, jak sprawować władzę ,aby pełnić tę funkcję sprawiedliwie.

Opiekunami i uczestnikami przedsięwzięcia byli mgr B. Łukasik i mgr G. Ciupak.

Galeria zdjęć

   

79. rocznica zakończenia działań obronnych
Grupy płk. Zieleniewskiego w Momotach Górnych

Montaż słowno - muzyczny został przygotowany przez uczniów Zespołu Szkól im.Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Widz, Ewy Butryn, Ewy Biernat, Sławomira Blachy oraz Radosława Szymańskiego.

Przypomnijmy, że w dniach 26-27 września 1939 r. płk Tadeusz Zieleniewski, dowódca resztek 33 Rezerwowej Dywizji Piechoty, na ziemi lubelskiej zorganizował zgrupowanie tzw. Grupę Zieleniewskiego. Liczebność grupy osiągnęła 15 tys. żołnierzy. Znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji strategicznej - ze wschodu podchodziła Armia Czerwona, a z zachodu Niemcy. Dowództwo grupy postanowiło jednak walczyć z oddziałami niemieckimi. Gdy dołączyły oddziały Armii Czerwonej, Grupa Zieleniewskiego została osaczona przez siły obu najeźdźców i zmuszona do kapitulacji. 1 października 1939 roku oddział rozbrojono, a ok. 10 tyś. żołnierzy i oficerów zostało wysłanych do sowieckiej niewoli. Wiosną 1940 r. oficerowie zostali wymordowani w Katyniu. Żołnierzy rozesłano do sowieckich łagrów.

Każdego roku Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim organizuje tę uroczystość, która przypomina to wydarzenie. Przy pomniku pk. Tadeusza Zieleniewskiego, który znajduję się koło kościółka w Momotach Górnych, samorządowcy, delegacje szkół, instytucji, stowarzyszeń oddają hołd, składając wiązanki kwiatów.

Galeria zdjęć

   

CZYTAMY „PRZEDWIOŚNIE” S. ŻEROMSKIEGO

Po raz trzeci włączyliśmy się do akcji Narodowego Czytania. Tym razem jest to dzieło Stefana Żeromskiego. Jak wiadomo od dawna, czytanie ma zbawienny wpływ na nasz umysł.

Akcja ta pod patronatem Prezydenta RP - Andrzeja Dudy to okazja, by zatrzymać się ,wziąć do ręki książkę ,delektować się jej treścią i fenomenem, jaki zawiera.

Akcję przygotowali nauczyciele bibliotekarze.

Do akcji włączyli się zaproszeni goście; A. Kulpa-Wicestarosta Powiatu Janowskiego, ks.kan.dr J. Staszak, ks.inf. E. Markiewicz, J. Nieścior -dyr. szkoły w Białej a także A. Żuraw-Łopata-kierownik Biblioteki Pedagogicznej oraz J. Olech - dyrektor Biblioteki Miejskiej.

Dziękujemy zaproszonym gościom a wszystkich zachęcamy do aktywnego czytania.

   

Witaj szkoło!
Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Witosie

Wakacje dobiegły końca. Czas zacząć nowy rok szkolny. Jego powitanie rozpoczęła Msza Św. w Sanktuarium, a następnie uroczysta akademia. Montaż muzyczno-słowny przypomniał wszystkim zebranym o „wrześniu 1939 roku, kiedy klasy nie doczekały się uczniów”, a także o bohaterach, którzy oddali życie za ojczyznę, heroicznie broniąc jej przed wrogiem. Pani Dyrektor mgr Teresa Biernat powitała gości, Grono Pedagogiczne oraz społeczność uczniowską i w ten sposób oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny 2018/2019. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice wyrazili słowa uznania i serdecznie podziękowali Pani Dyrektor za troskę o rozwój szkoły i wszelkie starania, dzięki którym stała się placówką nowoczesną i wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom uczniów.

Niech nowy rok szkolny będzie czasem, nie tylko wytężonej pracy i nauki, ale również olbrzymiej satysfakcji, motywacji i chęci do samorozwoju. Niezwykle ważna jest bowiem wiedza, która stanowi największy kapitał współczesnego człowieka.

   

Młodzi barmani kształcą się u „Witosa”

Wakacje w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim to dla uczniów czas nabywania nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. Dzieje się to za sprawą kursów organizowanych w ramach projektu „Krok w zawodową przyszłość”.

Kurs barmański to jedna z propozycji, która została skierowana do uczniów technikum zawodowego z naszej szkoły. Do udziału w kursie zakwalifikowani zostali pełnoletni uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych.

W ramach kursu uczniowie poznają charakterystykę zawodu barmana, sposób organizacji baru, towaroznawstwo i technologię napojów oraz podstawowe sposoby i techniki mixowania.

Najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne dla uczniów są zajęcia praktyczne, czyli sposoby i zasady komponowania napojów mieszanych. Uczniowie ćwiczą różnorodne techniki miksowania: shaking, blending, building oraz doskonalą sztukę prezentacji – Flair, czyli podstawowe i zaawansowane triki barmańskie. Obecny kurs barmański jest już piątą edycją tego szkolenia zawodowego dla naszych uczniów. A kolejne kursy nadal przed nami.

kadra projektu:
Kinga Jargiło, Izabela Mak, Renata Myszak

Galeria zdjęć

   

"Wakacyjne klimaty" w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim,
czyli kurs kuchni śródziemnomorskiej

   

Kulinarno- cukiernicze fantazje,
czyli zabawa z masą cukrową i czekoladą na kursie
„dekoracje cukiernicze"

   
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz