KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

ŚWIĘTUJEMY 100-LECIE WRAZ Z OJCAMI NIEPODLEGŁOŚCI

 

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. W tym roku uroczyście obchodziliśmy -100 lecie odzyskania upragnionej wolności i dlatego chcieliśmy w sposób szczególny uczcić to doniosłe wydarzenie.

W listopadzie nauczyciele na lekcjach historii oraz godzinach wychowawczych starali się pogłębiać i rozwijać wśród uczniów zainteresowanie przeszłością, wspólnie tworzyli wystawki i gazetki upamiętniające twórców niepodległej Polski. Dzięki zbiorom z IPN- u, w jakie została zaopatrzona szkolna biblioteka, nauczyciele bibliotekarze w ramach godzin bibliotecznych zapraszali uczniów na projekcję filmów historycznych. Były to lekcje, które wzmacniają więzi z narodem i jego historią.

9 Listopada odbył się w szkole uroczysty apel, podczas którego wszyscy uczniowie wyrazili swój szacunek do tradycji narodowych włączając się ogólnopolską akcję Niepodległa do hymnu i odśpiewali cztery zwrotki hymnu polskiego.

11 listopada uczniowie Zespołu Szkół uświetnili uroczyste miejskie obchody Święta Niepodległości. Uczniowie klas mundurowych niosąc wspólnie biało-czerwoną flagę Polski wzbudzili wśród mieszkańców Janowa ogromne wzruszenie oraz sprawili, iż chwila ta stała się pełna powagi i wzniosłości. Dostojności tej uroczystości nadała niewątpliwie parada ojców niepodległości, których reprezentowali nasi uczniowie ubrani w szykowne stroje odzwierciedlające postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa oraz Wojciecha Korfantego. Ojcowie Niepodległej jako żywi wśród nas w niebanalny sposób przekazali część ważnej niezapomnianej historii. Duże zainteresowanie wzbudzili również uczniowie w galowych strojach pochodzących z epok walk o niepodległość. Byli to między innymi kosynierzy, kościuszkowcy oraz przedstawiciele Księstwa Warszawskiego Jakże miłym i niespodziewanym dla przybyłych na uroczystość mieszkańców okazał się słodki poczęstunek w kształcie pierniczka umieszczonego w konturach mapy Polski, a udekorowany barwami narodowymi.

Uczniowie Technikum Gastronomicznego pod kierunkiem pani Anny Balczerowskiej i pani Moniki Majkowskiej-Nizioł poprzez swoją twórczość zamanifestowali swoją postawę patriotyczną. Nauczyciele nie zapomnieli w ten uroczysty czas również o samym budynku szkoły, który oświetlony w biało-czerwone barwy przekazywał całemu miastu ciepło i bliskość naszych symboli narodowych. Nauczyciele Zespołu Szkół są dumni ze swoich uczniów, iż stanęli na wysokości zadania, potrafili zintegrować się by móc wspólnie przeżywać Święto Niepodległości, ta lekcja historii na pewno zostanie im w pamięci i zaowocuje postawą patriotyczną w przyszłości.

Tekst: A. Widz

Galeria zdjęć

   

Niepodległa – stulecie odzyskania niepodległości

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości…

Józef Piłsudski

W ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany prze klasy: Ihot/geo i I log pod kierunkiem nauczycieli: Pani Małgorzaty Pelczar,pana Grzegorza Ciupaka. Spotkaliśmy się, aby wyrazić naszą pamięć o całych pokoleniach Polaków, którzy walczyli o wolną Polskę. Nasza ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej.

Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość, którą utraciła w wyniku zagrabienia jej ziem przez Rosję, Prusy i Austrię. Zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Dzięki patriotycznym postawom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Przez ponad wiek, kraj nasz nie istniał na mapie Europy, żył jednak naród i jego kultura.

Społeczność uczniowska otrzymała solidną lekcję historii. Wspólnie uroczyście odśpiewaliśmy Rotę oraz włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”, o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu polskiego.

Galeria zdjęć

   

Uczniowie Technikum Leśnego korelują teorię z praktyką

W dniu 23.10.2018r.odbyła się wycieczka dla uczniów Technikum Leśnego do Nadleśnictwa Gościeradów. Podstawowymi tematami naszej wyprawy były zagadnienia z przedmiotów zawodowych – hodowla oraz ochrona lasu. W Nadleśnictwie zostaliśmy przywitani przez pana Nadleśniczego oraz jego zastępcę. Panowie zaprezentowali nam główne działania nadleśnictwa ,które mogliśmy skorelować z teorią poznaną na zajęciach w szkole. Następnie wyjechaliśmy w teren do rezerwatu przyrody Szczeckie Doły, gdzie była okazja przyjrzeć się z bliska drzewostanom bukowym rosnących w porytych wąwozami terenie. Najważniejszym punktem programu wycieczki była szkółka kontenerowa, gdzie można było na żywo obserwować produkcję sadzonek do odnowień i zalesień prowadzoną nowoczesnymi metodami. Dla porównania odwiedziliśmy też szkółkę o charakterze otwartym z tradycyjnymi sposobami produkcji. Na koniec mieliśmy okazję odwiedzenia niezwykle pięknego miejsca, jakim są buzujące gejzery wodne.

W przerwie między zajęciami gospodarze poczęstowali nas gorącym posiłkiem i herbatą za co bardzo dziękujemy. Wycieczka okazała się bardzo owocna, gdyż mogliśmy na żywo obejrzeć tereny chronione oraz poznawać tajniki nowoczesnej produkcji szkółkarskiej. Wyrażamy wdzięczność leśnikom, którzy sympatycznie i profesjonalnie nas przyjęli i towarzyszyli nam przez cały dzień.

Tekst: Andrzej Frania

   

Piękny dar od Instytutu Pamięci Narodowej

"Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek(...)"

Nasi bibliotekarze nie próżnują. Angażują się w różne akcje. Cykliczna akcja Narodowego Czytania to nie wszystko!Tym razem współpracują z IPN-em w związku z akcją „Lubelskie książki dla Lubelszczyzny”. Do IPN-u mogły zgłaszać się biblioteki i organizacje pozarządowe po pakiet publikacji wydanych przez lubelski Instytut Pamięci Narodowej. Publikacje IPN wysyłane są do największych bibliotek w Polsce, natomiast mniejsze biblioteki mogą narzekać na brak książek o najnowszej historii Polski. Bodźcem do takiego starania jest na pewno 100-letnia rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz kreatywność naszych nauczycieli biblioteki.

Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się przede wszystkim historią regionu, który obejmuje w szerszym zakresie Lubelszczyznę. Inicjatywa ta ma na celu ułatwienie dostępu do publikacji wszystkim mieszkańcom Lubelszczyzny. Zasoby mają do nas dotrzeć w tym tygodniu.Pamiętajmy o tym,że powinniśmy poszerzać ciągle swoją wiedzę na temat naszej „małej ojczyzny”. Pogłębianie wiedzy na jej temat to nasz obywatelski obowiązek oraz sens egzystencji. Jakże wymowne są słowa W. Szymborskiej w utworze „Gawęda o ziemi ojczystej”

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pustobrzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.”

Akcję koordynuje Grzegorz Ciupak i pozostali nauczyciele biblioteki.

   

O uczniach Zespołu Szkół mówi się i pisze za granicą!

Tak, podziwiają nas, nasze umiejętności, naszą znajomość języka angielskiego – możemy być z siebie dumni. Nasi uczniowie są perfekcyjnie przygotowani, potrafią wiele, umieją się zachować, wiedzą, jak odpowiedzieć na stawiane im pytania, szybko nabywają doświadczenie tak dziś niezbędne na rynku pracy. Świadczą o tym wystawione im referencje, certyfikaty we Francji, po odbyciu stażu, opinie o ich pracy, zaangażowaniu i wzorowym zachowaniu. Takie możliwości daje naszym uczniom realizowany w naszej szkole kolejny projekt „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” (CIVEEL) w ramach Działania 2: Partnerstwa Strategiczne Programu Erasmus+. Staże odbywali nasi uczniowie w październiku we Francji, w Verdun, gdzie oprócz zdobywania doświadczenia i nowych umiejętności mogli także poznać bogatą historię tego regionu, tradycje i miejscową kulturę.

Jedna z gazet francuskich „L’est Republicain” w artykule o tytule: „L’Europe au lycee Alain-Fournier” pisze o realizowanym projekcie jako o „wymianie dobrych praktyk” pomiędzy szkołami, wskazując, co daje nam – nauczycielom, a przede wszystkim uczniom taka wymiana doświadczeń, obserwacja zajęć w zagranicznej szkole, wspólne dyskusje w języku angielskim i poznawanie europejskiej kultury. „Stajemy się bardziej pewni siebie, silniejsi, kreatywni, otwarci, nie boimy się wyzwań, potrafimy współdziałać w zespole, rozwijamy umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, mamy więcej pomysłów na siebie, na życie” – stwierdza jedna z uczestniczek wyjazdu do Francji - Agata Chmielarska - uczennica klasy IV Technikum hotelarskiego.

Patrycja Twardygrosz z klasy III dodaje: „dopiero w postaci praktyk zagranicznych we Francji zdobyłam wiele praktycznych doświadczeń rozwijających moje kompetencje zawodowe. Ogromną rolę podczas wyjazdu odgrywała znajomość języka angielskiego, która ułatwiała mi kontakt w wielokulturowej grupie młodzieży oraz nauczycieli. Miałam szansę rozwijać swoje zainteresowania, pasje oraz uczyłam się aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej kraju. Zapoznałam się również z kulturą, odmiennymi zwyczajami, poszerzając swoje horyzonty oraz poznając nowoczesne systemy działania szkoły w Verdun. Zdobyte doświadczenia wykorzystam w przyszłości, na polskim rynku pracy. Kluczowe jest również to, że ten wyjazd dodał mi znacznej pewności siebie, ciekawości świata oraz otwartości na zmiany. Jestem bardzo zadowolona, że miałam możliwość odbycia zagranicznego stażu, że moja szkoła dała mi taką szansę. Polecam taki wyjazd każdemu, kto chce w przyszłości odnosić sukcesy zawodowe”.

Cieszymy się, że nasi uczniowie doceniają naszą pracę. Ich wdzięczność daje nam wiele satysfakcji i motywację do działania. Nasi uczniowie są świadomi, iż dzięki realizowanym projektom w szkole mogą rozwijać swoje pasje, nabywać doświadczenie i stawać się konkurencyjni na rynku pracy.

nauczyciel ZS mgr Aneta Wąsek

   

Witos nagradza najlepszych

Tradycją w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa są wycieczki nagrodowe dla uczniów wyróżniających się najlepszą frekwencją, wynikami w nauce, a także zaangażowanych w życie naszej szkoły. W tym roku szkolnym na wyróżnienie zasłużyło 43 uczniów. Uczniowie zdecydowali, że celem podróży będzie Oświęcim.

Mądry wybór, mądrych młodych ludzi. Jest to miejsce szczególne, naznaczone, które każdy z nas powinien odwiedzić, aby poznać bezmiar ludzkich tragedii, bólu i głodu. Przeżyć trudną lekcję historii i spróbować zrozumieć dlaczego nadzieja umiera ostatnia. Tam wyjątkowo docenia się znaczenie słowa "wolność”. Obecność w miejscach pamięci narodowej, w 100 letnią Rocznicę Odzyskania Niepodległości, powinna być obowiązkowa w procesie wychowania i kształtowania wartości patriotycznych młodych ludzi. Jesteśmy dumni z postawy naszych uczniów , jesteście wzorem do naśladowania. Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do dalszej wytrwałej pracy.

Tekst: Elżbieta Moskal

Galeria zdjęć

       

ROK JUBILEUSZOWY - 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Regulamin konkursu literackiego „Moja Mała Ojczyzna”

 1. Organizator:
  • Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
 2. Cele konkursu:
  • Popularyzowanie twórczości literackiej wśród młodzieży.
  • Zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.
  • Zainteresowanie młodzieży historią regionu, tworzenie trwałej więzi z własnym środowiskiem w związku ze 100- leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę
  • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni poprzez wskazywanie literackich wzorców i wartości, istotnych w życiu młodego człowieka.
  • Upowszechnianie kultury języka polskiego.
 3. Adresaci konkursu:
  • Konkurs kierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim oraz uczniów z powiatu janowskiego.
  Uczniowie spoza naszej szkoły wysyłają prace konkursowe na adres strony internetowej protechlo@op.pl lub zswitos@gmail.com
 4. Zasady uczestnictwa:
  • Praca biorąca udział w konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział.
  • Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową w 1 egzemplarzu
  • Praca może reprezentować dowolny rodzaj literacki np: opowiadanie, legenda, wiersz, esej, opis ciekawego miejsca, reportaż, felieton odnoszący się do wydarzeń z najbliższej okolicy, wywiad z osobą związaną z regionem.
  • Prace powinny być napisane na komputerze i nie mogą przekraczać 4 stron formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5.
  • Prace konkursowe oceniane będą przez co najmniej trzyosobowe Jury, którego skład zostanie podany do publicznej wiadomości, decyzje Jury są ostateczne.
  • Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, oryginalność, ogólna estetyka pracy.
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji (zał.2)
  • Dane osobowe podajemy na Karcie Uczestnika (zał. 1)
 5. Sposób i termin składania prac:
  • Prace konkursowe należy składać 07.11 2018 roku
  • O dokładnym terminie ogłoszenia wyników poinformujemy na stronie internetowej i szkolnym Facebooku

Opracowała: mgr B. Łukasik

   

Klasy mundurowe na Giewoncie

Góry uczą smaku rzeczy prostych, takich, których nie doceniamy.

Stanisław Biel

W dniach od 09.10. do 12.10. klasy mundurowe II A i IA oraz koledzy i koleżanki z innych klas pod opieką pana Radosława Szymańskiego i pana Andrzeja Jarosza wybrali się na wycieczkę integracyjną do Zakopanego.

Przyjazd na miejsce był w godzinach popołudniowych, gdzie po zakwaterowaniu, obfitym obiedzie wszyscy wybrali się na Wielką Krokiew. Już od pierwszych chwil wjazdu wyciągiem krzesełkowym góry zachwyciły wszystkich piękną panoramą i niezapomnianym widokiem na Skocznię. Po kolacji, w oczekiwaniu na kolejne wrażenia, uczniowie z uwagą przyjmowali wykład na temat bezpieczeństwa w górach, poruszania się na szlakach, oznakowania tras, zachowywania się podczas wędrówki jak również udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po wykładzie nastąpiła toaleta wieczorna i cisza nocna. Drugi dzień pobytu rozpoczął się pobudką o godz.6 ,a po porannej toalecie i śniadaniu już o godz. 7 nasz marsz rozpoczął się od Kuźnicy. Pełni zapału i głodni wrażeń wyruszyliśmy szlakiem wędrownym na Kasprowy Wierch. Chyba nie do końca wszyscy zdawali sobie sprawę z wysokości kiedy pan przewodnik z uśmiechem na twarzy zakomunikował, że to tylko 1987m n.p.m. Okazało się jednak, że mundurowi dadzą sobie radę bez marudzenia i już o 11 godzinie wszyscy szczęśliwi i mocno dotlenieni znaleźli się na Kasprowym Wierchu. Z przyjemnością spożywaliśmy posiłek i raczyli się gorącą herbatą. Młodzież zachwycała się pięknem gór tworząc sobie albumy niezapomnianych fotografii. Następnie wyruszyliśmy w drogę na Giewont zaliczając najwyższy punkt na szlaku Kopę Kondracką – 2005 m n.p.m. Dzięki przewodnikowi uczniowie zapoznali się z geologią ,florą i historią szczytu. Podziwialiśmy rozlegle widoki, a szczególnie zwracaliśmy uwagę na okazale prezentujące się stąd szczyty Tatr Wysokich. Niestrudzona klasa IIA rozpoczęła dalszą wędrówkę na Giewont, bo to był cel ,jaki sobie klasa wyznaczyła. Pełna euforia, łzy radości i uśmiech na każdej twarzy - to nagroda za ten trud ,kiedy o godz.16 postawiliśmy nogę na Giewoncie. Była to wędrówka trudnym i długim szlakiem, młodzież była bardzo zmęczona ,ale zadowolona i dumna, że udało się dotrzeć do tego miejsca.

Więcej...
Galeria zdjęć

   

Inwestujemy w naszych uczniów, czyli szkolenia i kursy w „ZS Witos”

Mówi się, że najlepszą inwestycją dla każdego rozwijającego się społeczeństwa jest człowiek. Natomiast podstawą rozwoju każdego regionu są wykształceni i kreatywni mieszkańcy.

Zarówno dyrekcja jak i nauczyciele Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim czynią starania, aby nasz powiat stale wzbogacał się o nowych, dobrze wykształconych młodych ludzi, którzy będą się przyczyniali do rozwoju całego naszego regionu. Wiemy, że nie ma co budować nowoczesnych przedsiębiorstw, jeżeli nie wykształcimy kadry umiejącej korzystać z istniejących możliwości.

W związku z tym nasza szkoła realizując projekt „Krok w zawodową przyszłość” stale motywuje uczniów do podejmowania wysiłku związanego ze zdobywaniem tychże nowych umiejętności.

Aby zdobyć wspomniane nowe umiejętności wystarczy być uczniem technikum zawodowego w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim i wziąć udział w naszym projekcie.

Więcej...
Galeria zdjęć

   

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed
większością przykrości życia codziennego

(Somerset Maugham)

Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół serdecznie zaprasza wszystkich miłośników dobrej książki na Kiermasz Taniej Książki.

Wydawnictwo i hurtownia taniej książki w Tuliszkowie tradycyjnie już zadbała o księgozbiór do naszej biblioteki. Wybraliśmy ciekawe pozycje związane z tematem niepodległości. Jest to zarówno literatura historyczna jak i płyty CD, których nagrania będzie można wykorzystać na lekcjach bibliotecznych i zajęciach z wychowawcą. Dzięki współpracy z wydawnictwem możemy wzbogacić księgozbiór o encyklopedie, albumy, słowniki, ciekawe pozycje z literatury polskiej i zagranicznej oraz literatury popularnonaukowej. Lato i wakacje dobiegły już końca więc warto zaopatrzyć się w dobrą lekturę, mamy tu książki o gotowaniu, o zwierzętach, albumy o sztuce i malarstwie oraz wiele innych ciekawych pozycji książkowych dla dzieci i młodzieży.

Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, albo dla kogoś bliskiego na prezent . Zapraszamy na kiermasz całą społeczność uczniowską i nauczycieli.

Tekst : A. Widz

   
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz