KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Angielski nie jest taki trudny!

Uczniowie z „Witosa” zmagali się z tym językiem, biorąc udział w dwóch konkursach. Jest to język obcy najczęściej wybierany przez uczniów jako przedmiot obowiązkowy na egzaminie maturalnym. Młodzież chętnie się go uczy, gdyż jest świadoma, jak bardzo przydaje się znajomość angielskiego w przyszłej pracy.

Pierwszy konkurs to: „III Dyktando w Języku Angielskim”, organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Zamościu. W bieżącym roku zamojska uczelnia po raz trzeci zaproponowała uczniom udział w „Dyktandzie w Języku Angielskim”. Pierwszy etap konkursu odbył się 29 listopada w macierzystych szkołach uczniów. Dzień wcześniej miał miejsce w naszej szkole „IX Konkurs języka angielskiego” sprawdzający przede wszystkim znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz słownictwa.

Komisja szkolna po sprawdzeniu prac wszystkich uczestników, sporządziła protokoły i przesłała je do organizatora. Czekamy na ogłoszenie wyników.

Istotne jest, iż uczniowie podjęli wyzwanie i zgłosili swój udział w konkursach. Świadczy to o ich ambicjach i motywacji. Na pochwałę za aktywność zasługują uczniowie liceum i technikum naszej szkoły: Małgorzata Małek, Sylwia Adamek, Paweł Kulpa, Piotr Sulowski, Kinga Kania, Kacper Mazur, Maciej Tyra, Jakub Lenart, Julia Stelmach, Patrycja Twardygrosz, Jakub Kotuła, Jan Mróz, Radosław Żuraw, Beata Bartyzel, Dominika Sokół, Sebastian Juśko, Konrad Sałęga i Maciej Skitał.

Organizatorzy dyktanda w Zespole Szkół:
Aneta Wąsek, Jan Furtak

   

WOLONTARIUSZE-"WY JESTEŚCIE MOJĄ MIŁOŚCIĄ
I MOJĄ NADZIEJĄ"( Jan Paweł II)

10 grudnia 2018 roku wolontariusze z Zespołu Szkół wraz z koordynatorem po raz kolejny wzięli udział w uroczystej Gali Wolontariatu.

Galę Wolontariatu przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej pod kierownictwem Dyrektor, M. Kolasy i Koordynatora, N. Kiszki we współpracy ze szkolnymi kołami i klubami wolontariatu. Wolontariusze wykonują pracę na rzecz innych osób.

Mottem tegorocznej Gali Wolontariatu były słowa Świętego Jana Pawła II "Wy jesteście moją miłością i moją nadzieją"

Uroczystość tradycyjnie miała odświętny charakter a święto to zorganizowane jest z myślą o ludziach, którzy chcą pomagać innym. W naszej szkole nie brakuje takich- są to wolontariusze, którzy poświęcają swój wolny czas na spotkania z potrzebującymi.

Mimo iż podarunki są drobne, to jest to okazja do nagrodzenia ludzi dobrej woli za zaangażowanie i pomoc niesioną drugiemu człowiekowi. Czym zajmowali się przez poprzedni rok nasi wolontariusze?

Każdego roku współpracujemy z Domem Dziecka "Promyk".

Trzy razy w tygodniu wolontariusze w grupach dwuosobowych odwiedzają dzieci z tej placówki.

Ze starszymi dziećmi odrabiają lekcje, z młodszymi spędzają czas na zabawie.

W październiku poprzedniego roku nasze wolontariuszki wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Janowie Lubelskim z okazji miesiąca AAC.

Tematem tych warsztatów było czytanie uczestniczące, uczestnicy dowiedzieli się czym są i do czego służą alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC ) oraz na czym polega czytanie uczestniczące.

Kolejny raz wolontariusze wzięli udział w akcji ,, POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” Gromadzimy dary w naszej szkole. Pomoc zostaje przekazana najbardziej potrzebującym. Uczniowie wszystkich klas chętnie włączyli się do akcji. W poprzednim roku zebraliśmy następujące dary:

Obecnie jesteśmy na etapie gromadzenia darów.

Zorganizowaliśmy również pomoc dla zwierząt ze schroniska.

Bierzemy również udział w zabawie choinkowej "Wawrzynek" zorganizowanej dla Stowarzyszenia Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „WAWRZYNEK” w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelski.

Wolontariusze przygotowują występy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z ORW w Janowie Lubelskim. Jest to forma zabaw relaksacyjnych połączonych z tańcem . Program ten uczniowie wcześniej przygotowują w szkole.

Wolontariuszom te spotkania dają możliwość samorealizacji. Te działania wynikają z inicjatywy uczniów naszej szkoły, którzy mogą realizować swoje pomysły. Pamiętajmy:

"Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności."(o. Fabian Kaltbach OFM)

Koordynator SKW: B.Łukasik

   

Stypendystki z Witosa

Nasz umysł nigdy nie zmęczy się podczas nauki

Leonardo da Vinci

W dniu 10 grudnia 2018 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystkom Prezesa Rady Ministrów.

W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa na takie wyróżnienie zasłużyły dwie uczennice, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki w nauce oraz zasłużyły na wzorowe zachowanie. Dyplomy z rąk Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrały:

Jesteśmy pewni, że wasze osiągnięcia są wynikiem ciężkiej pracy, ale są też owocem waszych pasji i zainteresowań. Gratulujemy Wam z całego serca wy już odkryłyście jak wielkie znaczenie mają wiedza i wykształcenie w życiu młodego człowieka. Życzymy, aby udało się Beacie i Łucji zrealizować wszystkie plany, aby nie ustawały w swoim rozwoju i dążeniu do wyznaczonego celu.

Gratulujemy również rodzicom stypendystek za troskę, zaangażowanie i stworzenie odpowiednich warunków i atmosfery sprzyjającej rozwojowi i nauce oraz pokierowanie rozwojem tych młodych osób.

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół

   

Krok w zawodową przyszłość uczniów
Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim

Dzięki realizacji projektu „Krok w zawodową przyszłość” uczniowie Technikum Zawodowego im. W. Witosa z Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim mogą stale rozwijać swoje pasje i doskonalić umiejętności zawodowe.

Od września 2018 roku przeprowadziliśmy następujące szkolenia i kursy:

Były to kursy i szkolenia skierowane zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Ogółem w tym okresie przeszkoliliśmy 90 uczniów oraz 18 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Następny etap realizacji projektu przed nami. Na 2019 rok zaplanowaliśmy kolejne atrakcyjne kursy i szkolenia oraz staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli.

specjalista ds. organizacyjnych
Renata Myszak

Galeria zdjęć

   

Ślubowanie klas pierwszych u Witosa

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,
aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.

Dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły minął już drugi miesiąc nauki i nadszedł czas na złożenie ślubowania. Uczniowie ślubowali:

Pani Dyrektor Teresa Biernat przywitała wszystkich pierwszaków, zapraszając do otwarcia nowego etapu swojego życia w murach naszej szkoły. Wręczając każdemu uczniowi pamiątkowe dyplomy zachęcała wszystkich do rzetelnej pracy, która w przyszłości będzie podstawą do tworzenia nowego, lepszego świata. Pani Dyrektor w imieniu swoim i nauczycieli złożyła wszystkim życzenia sukcesów w nauce, zdobywania nowych doświadczeń, zawiązywania nowych przyjaźni i dobrego samopoczucia wśród nas.

30 listopada to szczególny dzień dla wszystkich pierwszoklasistów, jak i starszych kolegów społeczności szkolnej, bowiem wraz z Dyrekcją i kadrą pedagogiczną już od września tworzymy jedną wspólną szkolną rodzinę. W rodzinie każdy powinien czuć się dobrze i bezpiecznie. W naszej szkole uczeń ma prawo do zdobywania wiedzy, ale ona może stać się też pasją i sposobem na życie. Każdy nowy uczeń w szkole ma swoje plany i marzenia, a wspólna szkolna rodzina ma obowiązek wspierać i pomagać w ich realizacji. W naszej szkole każdy w jakiś sposób tworzy klimat i atmosferę panującą na lekcjach oraz w czasie wolnym i tym właśnie społeczność naszej szkoły wyróżnia się spośród innych. Współpracując z kadrą pedagogiczną każdy uczeń od pierwszych dni jest przygotowywany do swojego przyszłego zawodu, może swobodnie wymieniać się swoimi poglądami i doświadczeniami. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna wychodzi naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom każdego ucznia dając im możliwość udziału w zajęciach dodatkowych w ramach prowadzonych w szkole projektów: „Moja wiedza mą drogą do sukcesu” oraz „Krok w zawodową przyszłość”. Po części oficjalnej przy pizzy i dobrym filmie pierwszoklasiści wraz z wychowawcami spędzili miło czas wspominając swoje pierwsze dni w nowej szkole.

My, nauczyciele życzymy naszym pierwszakom aby godnie reprezentowali swoje rodziny i swoją szkołę, uczcie się wykorzystywać swoje możliwości, pracujcie tak, aby osiągać sukcesy!

Tekst: A.Widz

Galeria zdjęć

   

Sukces uczennic z Witosa

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości uczennice naszej szkoły wzięły udział w konkursie dla upamiętnienia tego wydarzenia. Konkurs pod patronatem europosła Mirosława Piotrowskiego skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu janowskiego i biłgorajskiego. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu pracy na temat: Moje refleksje na temat Ojczyzny i patriotyzmu.

Pani Dyrektor szkoły Teresa Biernat złożyła gratulacje uczennicom: Natalii Pieniak z kl.II LO za zajęcie III miejsca oraz Iwonie Biernat z kl.III LO, która otrzymała wyróżnienie. Pani Dyrektor doceniła pracę uczennic, pokreśliła ważność nauki i odwagi w podchodzeniu do nowych wyzwań, dzięki którym mogą wykazać swój potencjał. Gratulacje i podziękowanie za przygotowanie uczennic do konkursu kierujemy również do pani mgr Małgorzaty Pelczar.

Dziękujemy naszym uczennicom za włożony trud, poświęcony czas i życzymy w przyszłości równie pomyślnych sukcesów.

Tekst: A.Widz

   

Kolejne staże zagraniczne uczniów z Witosa

Uczniowie Zespołu Szkół z Janowa Lubelskiego właśnie wrócili z następnych praktyk zagranicznych w ramach projektu CIVEEL Erasmus+. Tym razem byli w Czechach, wspólnie z uczniami z Francji. Doskonalili swoje umiejętności parzenia kawy, przygotowywania posiłków i drinków, dekorowania stołów i dań, wyrabiania i zdobienia ciast. Wszystko odbywało się pod nadzorem profesjonalistów, którzy w języku angielskim wyrażali swoje opinie i udzielali bezcennych wskazówek. Dzięki stażom zagranicznym nasi uczniowie nie tylko nabywają nowe umiejętności związane z ich zawodami (gastronomia i hotelarstwo), ale również znacznie poprawiają umiejętność sprawnego posługiwania się językiem angielskim. Będąc wśród młodzieży z Francji i Czech uczą się także innych języków obcych, w tym przypadku francuskiego i czeskiego. Poznają obcą kulturę, nowe miejsca, smakują tradycyjnych potraw, poznają nowych ludzi, właścicieli firm, przez co poszerzają swoje znajomości, stają się bardziej pewni siebie, wszechstronni, otwarci i odważniejsi. A oto relacje już samych uczniów po odbytych stażach zagranicznych:

Julia Stelmach, klasa III technikum hotelarskiego:
Moim zdaniem staż zagraniczny, który odbyłam, sprawił, że stałam się bardziej śmiała, otwarta na ludzi i nauczyłam się współpracować w grupie. Poznałam piękną kulturę, architekturę i górski krajobraz północnych Czech. Dowiedziałam się, jak uczą się i pracują nasi czescy przyjaciele i jak blisko jesteśmy połączeni kulturowo. Dzięki temu wyjazdowi rozwinęłam się językowo, używając języka angielskiego podczas zajęć a także języka czeskiego, którego podobieństwo do języka polskiego sprawiło, że chętnie i szybko się go uczę. Nabyte umiejętności w ‘Hotelovej Szkole’ oraz wycieczki zawodowe w postaci zwiedzania hoteli i restauracji poszerzyły moją wiedzę o pracy różnych działów w hotelu oraz uświadomiły mi, jak ważna jest współpraca między nimi. Jestem pewna, że nabyta wiedza i umiejętności pomogą mi się odnaleźć na przyszłym rynku pracy.

Kamila Wieleba, klasa III technikum gastronomicznego:
Dzięki zagranicznym praktykom w Czechach zdobyłam dużą wiedzę dotyczącą swojego zawodu. Dzięki takim wyjazdom stajemy się bardziej otwarci na zmiany, kulturę innych krajów, bardziej tolerancyjni i pewni siebie. Zetknięcie z inną kulturą i tradycjami pomaga przełamać pewne bariery, nie tylko językowe, ale także społeczne. Będąc w Czechach, nauczyłam się obsługiwać różne, nowoczesne urządzenia gastronomiczne i poznałam profesjonalną pracę w zagranicznych hotelach i restauracjach. Potrzeba komunikacji w obcym kraju zmotywowała mnie do używania języka angielskiego oraz do nauki innych języków obcych, ze względu na obecność różnych narodowości biorących udział w projekcie. Uważam, iż udział w praktykach zagranicznych jest jedną z najlepszych form nabywania umiejętności i otwarcia się na nowe możliwości, jaki daje europejski rynek pracy.

Warto zaznaczyć, iż uczniowie po odpracowanych stażach zagranicznych otrzymują certyfikaty programu Erasmus+, które są potwierdzeniem nabytych umiejętności. Istotne dla ich przyszłych pracodawców mogą się także okazać referencje, które wystawili im zagraniczni przedsiębiorcy.

nauczyciel Zespołu Szkół mgr Aneta Wąsek

Galeria zdjęć

   

ZAWODOWO I SPORTOWO - TYLKO U NAS !!!

26 listopada uczniowie klasy I i III klasy Technikum Hotelarskiego, I kl. Technikum Logistycznego oraz III kl. Technikum Geodezyjnego wraz z opiekunami zwiedzali czterogwiazdkowy HOTEL EUROPA w Lublinie.

Mając świadomość tego, jak bardzo trzeba być kreatywnym na ówczesnym rynku pracy,uczniowie już na etapie wcześniejszym poznają wymagania przyszłych pracodawców. Nasi uczniowie odbywają tu również praktyki zawodowe i staże. Nie bez kozery tak się dzieje-bo przecież większość pracodawców potrzebuje młodych a zarazem doświadczonych pracowników.

Czterogwiazdkowy Hotel Europa położony jest w samym centrum Lublina. Nazywany jest perełką XIX -wiecznej architektury, gdyż został zbudowany w latach 1865-1867 i wzorowany był na warszawskim Hotelu Europejskim. To jeden z najbardziej luksusowych obiektów hotelarskich w województwie lubelskim. Hotel jest doskonałym miejscem zarówno dla podróżujących w celach biznesowych jak i dla zwolenników zwiedzania miasta i okolic.

Posiada 73 komfortowo wyposażone pokoje, a także 2 ekskluzywne Apartamenty Prezydenckie. Ponad stumetrowa powierzchnia, elegancki wystrój, a także ciekawa aranżacja wnętrza gwarantują komfort pracy i odpoczynku.

Hotel Europa, oprócz usług noclegowych świadczonych na najwyższym poziomie, oferuje także swoim gościom wykwintne dania kuchni polskiej i europejskiej, serwowane w eleganckiej Restauracji Hotelu. W Aperitif Bar każdy z gości może spróbować wybornych kaw i herbat, jak również deserów i koktajli. Dzisiaj mieliśmy okazję, by to wszystko zobaczyć z bliska. Hotel Europa wyposażony jest w bogate centrum konferencyjne, obejmujące w pełni klimatyzowane sale, posiadające najnowocześniejszy sprzęt techniczny. Na terenie Hotelu znajduje się parking strzeżony, SPA, kantor wymiany walut i punkty handlowe.

Jak to bywa, po dawce teorii nasi uczniowie postanowili się zrelaksować. Wybrali do tego odpowiednie miejsce- lodowisko ICEMANIA. Tam mogli sprawdzić swoje umiejętności sportowe, a jak wiemy- "w zdrowym ciele-zdrowy duch". Wszyscy w rytm muzyki mogli poczuć się jak "gwiazdy na lodzie”. Była nauka, był sport ,to czas na coś dla ducha. Nie ma to jak dobry seans w kinie, najlepiej w doborowym towarzystwie .Jak powiedział klasyk Alfred Hitchcock- "Film to życie, z którego wymazano plamy nudy”

I tak też było - niemała dawka humoru,refleksyjna fabuła, świetni aktorzy...Czego chcieć więcej?

A to wszystko na dodatek w ciągu jednego dnia...

Dziękujemy opiekunom: mgr R. Myszak i B. Łukasik za opiekę oraz wszystkim uczestnikom za stworzenie przyjaznej aury... Do następnego seansu...

B.Łukasik

   

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

Dnia 15.11.2018r., odbył się etap szkolny XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej Opole 2019, pt. „Święty Jacek wzór ewangelizacji”. W zawodach I stopnia wzięło udział 12 uczniów, do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się uczennice z klasy pierwszej Technikum Logistycznego:

Anna Kokoszka – I miejsce
Julia Myszak – II miejsce

Gratulujemy i życzymy sukcesu na etapie diecezjalnym.

Elżbieta Tylus

   

Uczniowie zwiedzają Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

16 listopada uczniowie klasy: 1 Technikum Logistycznego,1 Liceum Ogólnokształcącego oraz 4 Technikum Geodezyjnego uczestniczyli w wyjeździe edukacyjno - integracyjnym do Rzeszowa.

Głównym punktem było zwiedzanie międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, w którym uczniowie mieli możliwość obejrzenia terminala od środka.

W programie wycieczki znalazł się Nowy Terminal Pasażerski, gdzie uczestnicy zostali zapoznani z historią Portu przy Punkcie Obsługi Pasażera, a następnie spotkali służby pracujące na lotnisku: straż graniczą, służbę celną. Omówieniu uległy procedury z warunkami podróżowania a także ścieżka obsługi pasażera: odprawa biletowo – bagażowa. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa, udaliśmy się na teren Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej, gdzie został przedstawiony zakres obowiązków strażaków oraz zaprezentowany został sprzęt i pojazdy gaśnicze.

Padły pytania ze strony uczestników wycieczki dotyczące nie tylko funkcjonowania Portu Lotniczego, lecz także o możliwość pracy i zatrudnienia w służbach lotniska w Jasionce. Pani przewodnik rozdała ulotki dotyczące naboru do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Uczniowie po pobycie u Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej przejechali niskopodłogowym autobusem lotniskowym do działu napraw samolotów pasażerskich, w którym mogli poznać dział naprawczy statków powietrznych i dopytać jak ten proces przebiega.

Ostatnim etapem był powrót do Terminala Lotniczego i przejście na Taras widokowy i do hangaru, gdzie samoloty są serwisowane.

Wszyscy uczniowie z rąk Pani przewodnik otrzymali drobny upominek w postaci identyfikatora na bagaż. Następnie opuściliśmy lotnisko udając się do FLYPARKU w Rzeszowie. Uczestnicy mogli zapomnieć o przyziemnych sprawach i rozwinąć skrzydła. Dobra zabawa, uśmiechy na twarzach i duża dawka pozytywnej energii nie opuszczały uczestników wycieczki nawet na chwilę.

Opiekę sprawowali nauczyciele: Grzegorz Ciupak i Barbara Łukasik. Wizyta w Porcie Lotniczym Jasionka i FLYPARKU w Rzeszowie z pewnością wszystkim uczestnikom pozostaną na długo w pamięci.

Galeria zdjęć

   
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz