KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Wyjazd uczniów do Zakładu Karnego w Rzeszowie-Załężu

Uczniowie klas mundurowych wraz z opiekunami p. M. Pelczar i p. J. Sulowską mieli okazję doświadczyć niecodziennych emocji. 22 stycznia 2019 r. uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Zakładu Karnego w Rzeszowie (jedno z największych więzień w Polsce) po to, aby poznać specyfikę pracy służby więziennej oraz resocjalizacji w środowisku więziennym.

Już przy samym wejściu można było się przekonać jak rygorystyczne, ale zarazem konieczne obowiązują tu zasady bezpieczeństwa. Po dopełnieniu wszelkich formalności uczniowie przeszli na teren ścisły więzienia. Opiekę merytoryczną nad całością pobytu pełnił kpt. Maciej Słysz.- wychowawca więzienny. Przeprowadził on pogadankę, której tematyka dotyczyła m. in. profilaktyki tzw. zachowań ryzykownych, na które szczególnie narażeni są młodzi ludzie. Jednocześnie była to znakomita okazja do przedyskutowania takich zagadnień, jak: nasze wybory życiowe, pasje i zainteresowania, miłość i szacunek do innych, odpowiedzialność za własne czyny oraz konieczność wymagania od siebie.

W dalszej części spotkania młodzież miała okazję obejrzeć film autorstwa p. kpt. Macieja Słysza pt. „Za pięć dwunasta”, opartego na autentycznych wydarzeniach, którego aktorami byli sami więźniowie Zakładu Karnego w Rzeszowie.

Więcej...

   

Zmagania mistrzów hotelarstwa, czyli XI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

W styczniu 2019 roku w Rzeszowie odbył się okręgowy etap Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Zespół Szkół w Janowie Lubelskim reprezentowała uczennica klasy III technikum hotelarskiego – Julia Stelmach.

Była to już jedenasta edycja tejże olimpiady. W tym roku tematem przewodnim było „Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”. Podczas przygotowań uczennica zgłębiła wiedzę dotyczącą filozofii wellness i spa, wykazała się znajomością nowinek oraz aktualności z branży hotelarskiej.

Gratulujemy Julii dotychczasowych sukcesów i życzymy powodzenia oraz wytrwałości w dalszej rywalizacji w kolejnych konkursach i olimpiadach.

Renata Myszak - nauczyciel przedmiotów hotelarskich

   

Wyjazd Integracyjny klas pierwszych

Dnia 18 stycznia 2019 roku uczniowie z klas pierwszych pojechali na lodowisko Icemania w Lublinie. Wyjazd był ogromną frajdą dla wszystkich uczestników, którzy mogli doskonalić swoje umiejętności jazdy na łyżwach. Dzieci bawiły się świetnie, tylko czas przeznaczony na zabawę minął im zbyt szybko. Kolejnym punktem wyprawy był pobyt w kinie Cinema City, w którym uczniowie obejrzeli film pt. ”Underdog”. Celem wycieczki była integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz środkach transportu. Wszyscy bezpieczni, zrelaksowani i zadowoleni wrócili do domu.

   

Studniówka w Zespole Szkół

„Miej czas na to, aby pomyśleć – to źródło mocy. Miej czas na modlitwę - to największa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech – to muzyka duszy”

Św. Matka Teresa z Kalkuty

W niezwykle pięknej w tym roku zimowej scenerii odbył się 5 stycznia w Hotelu Janów bal studniówkowy, który zwiastuje zbliżający się wielkimi krokami egzamin maturalny. Tak ważną uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach: czcigodni ks. dziekan dr Jacek Staszak, dr Jacek Beksiński, pan Michał Komacki wicestarosta Powiatu Janowskiego, a także pan płk.dr hab.inż. Leszek Elak prorektor ds.dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie wraz z małżonką. Pani Dyrektor Teresa Biernat serdecznie podziękowała za przybycie i możliwość wspólnego przeżywania tak doniosłego dla wszystkich wydarzenia. Podkreśliła jak ważna i owocna jest współpraca z Akademią Sztuki Wojennej, która objęła Patronatem klasę mundurową Liceum Ogólnokształcącego, dzięki której młodzież mogła wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu obronności i wartości patriotycznych, bowiem dobro i służba Ojczyźnie jest dla nas Polaków najwyższą wartością i zaszczytem.

...Jeszcze nie raz sięgniecie do wspomnień, wypowiedzianych słów, a radość i uśmiech, które Wam towarzyszą, będą zapisane nie tylko w licznych fotografiach, ale również w Waszych sercach... - to serdeczne i ciepłe słowa Pana Burmistrza Krzysztofa Kołtysia skierowane w liście do maturzystów.

Więcej...

   

Pracowity rok w Witosie.
Projekt „Moja wiedza mą drogą do sukcesu”

Zbliża się koniec roku 2018,a wiec czas podsumowań i analiz. Dla niektórych jest to rok ogromnej pracy i pozytywnych efektów. Od 1 sierpnia 2017 roku w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim rozpoczął się projekt pt. „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działania 12.2 Kształcenie ogólne, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Powiat Janowski, który nadzoruje realizację projektu. Bieżące zakończenie roku jest podsumowaniem działań, jakie zostały zrealizowane w ZS w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018. W ramach projektu, którego głównym celem jest wyższa jakość kształcenia ogólnego poprzez doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych, zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz podwyższenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. W 2018 roku, dzięki współfinansowaniu zostały zrealizowane zadania, które przyczyniły się do podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez zajęcia dodatkowe w postaci zajęć rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych a także kół zainteresowań . W trakcie realizacji, wsparciem zostało objętych 144 uczniów/uczennic z klasy I, II, III oraz IV Technikum logistycznego, geodezyjnego, leśnego, hotelarskiego oraz żywienia i usług gastronomicznych oraz 43 nauczycieli. W ramach projektu w ciągu bieżącego roku w Zespole Szkól zrealizowano następujące zajęcia:

Więcej...

   

Boże Narodzenie w tradycji polskiej
w przedstawieniu uczniów Zespołu Szkół

Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. W tym roku 20 grudnia uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani E.Tylus, ks. K.Durmy i pani U.Boryńskiej wprowadzili nas w świąteczną atmosferę przedstawieniem Boże Narodzenie w tradycji polskiej . Dzięki temu, że jasełka odbywały się w JOK-u mogliśmy na wstępie obejrzeć jeden najpiękniejszych obrazów wieczerzy wigilijnej we fragmencie „Chłopów” W.St.Reymonta. Przenieśliśmy się ze wzruszeniem do Lipiec, gdzie: „W każdej chałupie, zarówno u bogacza ,jak i u komornika, jak i tej biedoty ostatniej, przystrajano się i czekano z namaszczeniem, a wszędy stawiano w kącie od wschodu- snop zboża, okrywano ławy czy stoły płótnem bielonym, podścielano sianem i wyglądano oknami pierwszej gwiazdy”. Na scenie ukazał nam się obraz jakby przeniesiony z filmu, widzimy zwyczaj nakrywania do stołu, ozdabiania choinki i dzielenia się opłatkiem jak również pozostawienia pustego miejsca przy stole. Nagle na ekranie ukazał nam się jakże inny obraz – ostatnia Wigilia polskich żołnierzy uwięzionych w Katyniu. W scenie z filmu widzimy jak chciano sobie stworzyć namiastkę normalności, gdzie gałązka z lasu zastąpiła choinkę, a kawałki suchego chleba opłatek. Słyszymy jakże wzruszające słowa współczesnego człowieka: Jeszcze jedna Wigilia… za oknem właśnie wieczór, choinka stoi w kącie i dziś ona jedna mi o czymś przypomina…

A przypominanie i wspomnienia są ważne, bo łączą pokolenia i są nośnikami tradycji, tak pięknej jak bożonarodzeniowa. Nie zabrakło w przedstawieniu kolęd wyśpiewanych i zagranych przez naszych szkolnych uzdolnionych muzycznie artystów, a przede wszystkim wraz z przybyłymi kolędnikami mogliśmy wspólnie zaśpiewać Wśród nocnej ciszy. Pani Dyrektor oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim życzenia i podziękowali za przygotowanie tak wzruszającej uroczystości. Wraz z przesłaniem - aby w ten wieczór, noc poprzedzającą Boże Narodzenie, przejść od stołu Wigilijnego do stołu eucharystycznego, a wtedy prawdziwy Chrystus narodzi się w naszych sercach i zajaśnieje w nas Jego blask rozeszliśmy się do naszych domów. Organizatorzy jasełek składają serdeczne podziękowania uczniom występującym w przedstawieniu.

Atmosferę i magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia mogliśmy poczuć w naszej szkole już od początku grudnia, dzięki pięknie ustrojonym korytarzom oraz podziwiając wystawkę prac ozdób świątecznych i dekoracji piernikowych wykonanych przez uczniów. Wyróżnienia, dyplomy i nagrody uczniowie otrzymali z rąk pani Dyrektor podczas jasełek.

Tekst : A. Widz

Galeria zdjęć

   

Świątecznej magii czas wśród uczniów Witosa

Jak co roku w grudniu uczniowie klas gastronomicznych bardzo licznie uczestniczyli w konkursie na najładniejszą ozdobę świąteczną. W tym roku do konkursu przystąpiła liczna grupa, bo aż 29 uczniów różnych klas technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Przez cały tydzień uczniowie przynosili ozdoby, a każda z nich była niepowtarzalna.

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonane zostały dowolną techniką. W pracach użyto materiałów naturalnych, tj.: drewna, słomy, sznurka, suszonych owoców, papieru, różnego rodzaju ziaren, przypraw i oczywiście ciast piernikowych.

Wśród prac uczniów nie zabrakło stroików ozdób choinkowych, ale również tradycyjnych domków pachnących przyprawami i przybranych lukrem. Pojawiła się również szopka bożonarodzeniowa.

Rozstrzygnięcie konkursu było bardzo trudne. Organizatorzy mieli trudny wybór, bowiem każda praca była piękna i wzbudzała zainteresowanie wśród uczniów, którzy z podziwem oglądali prace swoich kolegów na szkolnej wystawce.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni 20 grudnia 2018 roku podczas szkolnych jasełek w Janowskim Ośrodku Kultury.

Pani Dyrektor podsumowując konkurs zaznaczyła, jak duże wrażenie zrobił na oceniających wkład pracy, zaangażowanie i umiejętności uczniów.

Dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu a nagrody otrzymali wyróżnieni uczniowie:

I miejsce za wykonanie szopki bożonarodzeniowej otrzymał zespół 5 uczniów klasy I tż: Wiktoria Kamińska, Marcin Tylus, Szymon Kamiński, Justyna Adamek, Emilia Oleszko,

II miejsce – otrzymała uczennica klasy III tż, Weronika Samol za wykonanie choinki z piernika,

III miejsce ex aequo – otrzymały uczennice klasy III tż, Magdalena Oleszko za mini domek z piernika oraz Monika Łukasik za stroik świąteczny.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy talentu, pomysłowości i odwagi.

Organizatorzy konkursu: mgr inż. Bogumiła Kmita i mgr inż. Anna Balczerowska.

   
 

„Dobro. Im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz”
- dar naszych uczniów

Jak co roku nasi uczniowie wykazali się ogromną empatią i wielkim sercem. W ramach akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” zebraliśmy przed świętami ok. 60 kg żywności długoterminowej (w tym słodyczy) oraz ok. 20 kg zabawek oraz materiałów papierniczych(w tym kredki, długopisy, linijki, zeszyty)oraz 20 kg produktów chemicznych (proszki, płyny, szampony, mydła itp.)

Produkty te zostały przekazane jako pomoc dla najbardziej potrzebujących.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się do tej szlachetnej akcji i pamiętajmy, że lepiej jest pomagać niż być w takiej sytuacji.

Jak powiedział Papież Franciszek - "Nie możemy przeżyć godnie Wigilii Bożego Narodzenia, gdy nie pomożemy drugiemu człowiekowi"

B. Łukasik - Koordynator SKW

   

Kolejny logistyczny krok
II ETAP Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Tuż już XI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, w której Zespół Szkół im. Wincentego Witosa bierze udział, a młodzież z naszej szkoły odnosi sukcesy od piątej edycji. W Polsce w logistycznych zmaganiach wzięło udział blisko 8,3 tysiąca uczniów reprezentujących 314 szkół z całego kraju. Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu. Dziewięciu uczniów Technikum Logistycznego przystąpiło do I etapu olimpiady 4 października 2018 r, a do drugiego etapu zakwalifikowała się Klaudia Bielak, uczennica klasy III. W związku z tym, 7 grudnia Klaudia wzięła udział w okręgowym etapie olimpiady, jako jedyna reprezentantka powiatu janowskiego. Olimpiadę przeprowadził Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, gdzie w drugim etapie uczestniczyło 33 uczniów z innych szkół województwa lubelskiego.

Zakres tematyczny ,jaki obowiązywał w tym roku, to zagadnienia z produkcji, dystrybucji oraz transportu i spedycji. Olimpiada cieszy się wśród naszych uczniów dużym zainteresowaniem. Udział w konkursie młodzi ludzie traktują jako sprawdzian wiedzy, a po przejściu kolejnych etapów poprzeczkę stawiają sobie coraz wyżej. To możliwość porównania swojego poziomu wiedzy do poziomu uczniów z całej Polski.

Dla wielu uczniów wygrana w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej to spełnienie marzeń, ale również przepustka do kariery w logistyce, transporcie i spedycji. Zwycięstwo w tak dużym wydarzeniu dodaje pewności siebie i otwiera wiele drzwi. Cieszymy się, że nasi podopieczni odnoszą sukcesy. To satysfakcja i powód do dumy dla całej szkoły. Celem Olimpiady jest upowszechnianie nowoczesnej wiedzy logistycznej, a także od lat jest wspaniałą wizytówką naszej szkoły i narzędziem popularyzowania logistyki wśród uczniów Jest o co walczyć – na najlepszych młodych logistyków czekają bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, atrakcyjne staże w przedsiębiorstwach będących liderami w branży oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

mgr Magdalena Flis, nauczyciel przedmiotów logistycznych w ZS

   

Klasy mundurowe z Witosa na szlaku IV Rajdu Pieszego
im. Kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”

W dniu 12 grudnia uczniowie klas mundurowych naszej szkoły pod opieką pana Grzegorza Ciupaka uczestniczyli w IV Rajdzie Pieszym im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”. Rajd został zorganizowany przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego przy współpracy z Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim, Sekcją Sportowo-Obronną Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszeniem im. Kazimierza Wielkiego oraz Parkiem Rekreacji ZOOM Natury. Wydarzenie to zostało objęte patronatem medialnym TVP 3 Lublin oraz Radia Lublin. Zbiórka odbyła się na janowskim rynku przy obelisku NSZ, a następnie zgromadzeni wspólnie oddali cześć poległym żołnierzom przed tablicą umieszczoną w Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim.

Uczestnicy Rajdu pokonali 11-kilometrową trasę, odwiedzali miejsca związane z historią „Visa” i z polskim podziemiem niepodległościowym w Janowie i okolicy. Mieli okazję odwiedzić dom rodzinny Wincentego Sowy i wysłuchania wspomnień jego siostry podczas połączenia telefonicznego. Dzięki temu uczniowie mogli posłuchać, że osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych określano mianem „wrogów ludu”. Mobilizacja i walka Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej. Była to niezapomniana żywa lekcja historii. Kolejnym elementem Rajdu były zajęcia sportowe w Parku ZOOM Natury. Uczniowie pod okiem instruktorów z Sekcji Sportowo-Obronnej ZŻNSZ przeszli szkolenie m.in. z zielonej taktyki. Klasa mundurowa powinna wiedzieć, że dobra podstawa ułatwi późniejsze przejście do bardziej skomplikowanych zadań jakimi są operacje w terenie zurbanizowanym lub akcje antyterrorystyczne przeprowadzane w różnorodnych obiektach. Praca na broni polegała na rozkładaniu i składaniu AK 47 Kałasznikow oraz ćwiczeniu odpowiednich postaw strzeleckich. Na zakończenie miłym akcentem był wspólny gorący posiłek i chwila wspomnień i refleksji przy ognisku.

Nasi uczniowie zadowoleni i pełni wrażeń już są chętni kontynuować tę tradycję w przyszłym roku.

Tekst : A Widz

   
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz