KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Uczniowie Zespołu Szkół pomagają w ratowaniu życia!

To już kolejny raz nasza młodzież pokazała, że pomaganie ma we krwi! Tym razem to uczniowie II A klasy mundurowej wraz ze swoim wychowawcą Panem Radosławem Szymańskim wyszli z inicjatywą włączenia się w akcję Fundacji DKMS zajmującej się rejestracją potencjalnych dawców szpiku po to, żeby w razie potrzeby szukać Dawcy. Często bliźniak genetyczny jest zupełnie z innego kraju, a nawet kontynentu. To właśnie dzięki takim Wolontariuszom coraz więcej osób potrzebujących przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych znajduje Dawców. To ważne przedsięwzięcie miało miejsce podczas „Majówki u Witosa”.Uczniowie bardzo solidnie podeszli do tego zadania. Po odebraniu specjalnego szkolenia, byli gotowi poświecić swój czas i cierpliwie przyjmowali zgłoszenia od potencjalnych Dawców, ponieważ oni wiedzą, że to szansa na uratowanie czyjegoś życia. Dziękujemy wszystkim za chęć niesienia pomocy, a szczególnie Dawcom.

Równolegle z akcją rejestracji potencjalnych dawców szpiku ,została przeprowadzona akcja krwiodawstwa. Oczywiście i tym razem nie zawiedliśmy się na osobach oddających krew by ratować czyjeś życie. Zgłosiło się wiele osób, mieszkańców Janowa Lubelskiego, ale też i młodzież szkolna dla której wartość niesienia pomocy innym jest celem nadrzędnym.

Brawo II A !!! Jesteśmy dumni z Was!!!

Tekst: A. Widz

   

"Majówka u Witosa” – to majowe święto szkoły!

 

Dnia 10 maja 2019 r. po raz kolejny w Zespole Szkół świętowaliśmy Dzień Patrona połączony z akcją profilaktyczną, pod znanym powszechnie hasłem "Majówka u Witosa”. W obchodach wzięła udział cała społeczność szkolna pod przewodnictwem Pani Dyrektor Teresy Biernat oraz zaproszeni goście, wśród nich byli: ks. dziekan Jacek Staszak, ks. dr Jacek Beksiński, Jerzy Bielecki - Poseł na Sejm RP, Mecenas Tadeusz Flis reprezentujący Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Senatora Andrzeja Stanisławka oraz Wicemarszałka Województwa Lubelskiego - Zbigniewa Wojciechowskiego, Ryszard Majkowski - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Artur Pizoń - Starosta Janowski, Michał Komacki - Wicestarosta Janowski, Sławomir Dworak - Przewodniczący Rady Powiatu, Radni Rady Powiatu w osobach – Antoni Kulpa, Stanisław Mazur, Krystyna Ćwiek - reprezentująca Urząd Miejski, Tomasz Serwatka – Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, lokalne media, Żołnierze Trzeciego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, gimnazjaliści i ósmoklasiści okolicznych szkół.

Majówka rozpoczęła się powitaniem zebranych i przemówieniem Pani Dyrektor, w którym złożyła ona serdeczne podziękowania duchownym, władzom świeckim, rodzicom, pracownikom szkoły za owocną współpracę. Pani Dyrektor przypomniała o tym, iż szkoła przynależy między innymi do struktury samorządowej, dlatego też podziękowała władzom i pracownikom powiatu za zrozumienie jej potrzeb, za obiecaną budowę hali sportowej, dzięki której spełnią się nasze wspólne marzenia o coraz lepszej polskiej szkole - janowskiej szkole. Nasza szkoła jest cząstką janowskich parafii, a współpraca z proboszczami i księżmi jest nieoceniona, dziękujemy za wsparcie i modlitwę. Słowa podziękowania, zrozumienia, za dostrzeganie naszych problemów i potrzeb naszych uczniów Pani Dyrektor skierowała w stronę Kuratorium i Rodziców. Sylwetka Patrona szkoły Wincentego Witosa zobowiązuje do bycia prawdziwym patriotą, a takim jest na pewno dobry uczeń. Jesteśmy dumni, że mamy w szkole stypendystów Prezesa Rady Ministrów, stypendystów Starosty Powiatu Janowskiego, uczestników olimpiad i konkursów, a także wybitnych sportowców reprezentujących szkołę na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Doskonalenie w przyszłym zawodzie i kształcenie młodzieży, wyjazdy na praktyki i staże zagraniczne umożliwiają miedzy innymi realizowane w szkole projekty unijne i rządowe, ostatnie na niebagatelną kwotę 5 milionów!

Więcej...
Galeria zdjęć

   

UROCZYSTE POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

Czas jest bramą, przez którą przyszłość przechodzi w przeszłość

Leonardo da Vinci

Dzień ukończenia szkoły jest szczególnie ważnym momentem dla wszystkich maturzystów. Pani Dyrektor Teresa Biernat powitała serdecznie przybyłych na uroczystość gości -czcigodnego księdza dziekana doktora Jacka Staszaka, pana pułkownika Tadeusza Nastarowicza dowódcę 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pana pułkownika Sławomira Kułagę dowódcę 25 Batalionu Lekkiej Piechoty, pana Sekretarza Powiatu Grzegorza Krzysztonia, a także przewodniczącą Rady Rodziców panią Monikę Gałus oraz nauczycieli, wychowawców i społeczność uczniowską. Czcigodny ksiądz dziekan Jacek Staszak, życzył przyszłym maturzystom owocnie zdanych egzaminów, spokoju wewnętrznego oraz wszelkiego Błogosławieństwa Bożego. Życzenia zdanych z powodzeniem egzaminów i spełnienia planów życiowych w dorosłym już życiu uczniowie otrzymali również od zaproszonych gości. Pani Dyrektor zwracając się do maturzystów przypomniała pierwsze ich dni w szkole, które były pełne obaw i niepewności związanych z edukacją i całym życiem szkolnym. Są to nasi dzisiejsi absolwenci, a więc wszyscy wspaniale zdali egzamin z dojrzałości, a wiara w sukces i wytężona praca jest tego dowodem. Pani Dyrektor zwróciła się do absolwentów z serdecznymi życzeniami: Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzę, aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych .Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się uczynić prawdę pochodnią, której światło nie pozwoli Wam zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem i by nigdy nie zabrakło przy Was bliskich osób, z którymi swoją radość i swoje szczęście będziecie mogli dzielić.

Kolejnym uroczystym akcentem było wręczenie nagród ,dyplomów, wyróżnień dla najlepszych uczniów, najlepszych sportowców, mistrzów sztuki carvingu i sztuki kelnerskiej, a także wręczenie Rodzicom listów gratulacyjnych. Tegoroczni prymusi to: Beata Bartyzel, Jakub Gałus ,Agata Chmielarska i Wioleta Wieleba. Listy gratulacyjne za dobre wychowanie swoich dzieci otrzymali Rodzice uczniów: Kamili Kupiec, Przemysława Maksima, Beaty Rubaj, Jolanty Kusz, Karoliny Lewandowskiej, Andżeliki Skorupy, Katarzyny Zarzecznej i Jakuba Kosidło. Nagrodzeni mistrzowie sztuki carvingu i sztuki kelnerskiej to: Katarzyna Michałek, Elżbieta Maślana, Krystian Kuśmierz, Estera Barańska, Dominik Wolanin, Dominika Syp, Krzysztof Orzeł, Sylwia Gilar. Nasi szkolni sportowcy Karolina Sulowska, Radosław Wcisło, Ewelina Kamińska, Patrycja Baran, Oktawia Podpora również zostali docenieni. Karol Majewski - absolwent klasy mundurowej otrzymał świadectwo z rąk Pana pułkownika Tadeusza Nastarowicza, ponieważ jest już żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. Gratulujemy Karol!!!

Pani Dyrektor podkreśliła, że są to uczniowie, którzy angażowali się w prace na rzecz promocji szkoły, uświetniali swoim talentem imprezy szkolne oraz działali na rzecz dobrego wizerunku technikum w środowisku lokalnym.

Człowiek jest tyle wart ,ile może dać drugiemu człowiekowi – słowa św. Jana Pawła II przyświecały wręczaniu nagród uczennicom Kamili Kupiec i Patrycji Komsa, które dzieliły się swoim czasem, radością i bezinteresowną pomocą pracując w Szkolnym Kole Wolontariatu. Uczniowie klasy o profilu wojskowym otrzymali z rąk pana płk Bolesława Gzika certyfikaty MON i zaświadczenia o ukończonej edukacji wojskowej. W tym uroczystym dniu byliśmy świadkami niezwykle ważnego wydarzenia, jakim było zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy naszą szkołą a 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej im. Mjr Hieronima Dekutowskiego PS. „Zapora”. Umowa zastała uroczyście podpisana przez Panią Dyrektor Szkoły Teresę Biernat i Pana pułkownika Tadeusza Nastarowicza dowódcę 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Pana podpułkownika Sławomira Kułagę dowódcę 25 Batalionu Lekkiej Piechoty.

Gala została uświetniona występem artystycznym uczniów klas młodszych, którzy pod kierunkiem pań Anny Balczerowskiej i Bogumiły Kmity przypomnieli ciekawe historyjki z życia szkolnego. W miłej atmosferze maturzyści podziękowali za naukę i cierpliwość swoim nauczycielom i wychowawcom i rozeszli się do klas odebrać swoje ostatnie już świadectwa.

Powodzenia na maturze absolwenci!

Galeria zdjęć

   

NASZE UCZENNICE Z GASTRONOMII SĄ NIEZASTĄPIONE !

26.04.2019 w janowskim JOK-u odbyła się impreza, której organizatorem był Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy wraz ze Starostwem Powiatowym. Uroczystość prowadziła Przewodnicząca Związku Zofia Widz-Baryła wraz z Wicestarostą Michałem Komackim. To bardzo ważne,by pamiętać o ludziach starszych i niepełnosprawnych, którzy też mają swoje potrzeby, takie jak chęć uczestniczenia w życiu kulturalnym i towarzyskim. Często, niestety, nie pamięta się o innych.

Nie można tego powiedzieć o wolontariuszach z Zespołu Szkół. Uczennice klasy III Technikum Gastronomicznego pod opieką naszej koleżanki przebywającej obecnie na emeryturze,Jadwigi Pietras, zadbały o każdy potrzebny detal (pani Jadwiga przybyła jako wolontariuszka) Wydaje się często, że w kwestii młodych ludzi często panuje stereotyp, że są egoistami i myślą tylko o sobie.

Ta uroczystość i wiele innych podobnych świadczy o fakcie, że tak nie jest. Młodzi ludzie z Zespołu Szkół często udzielają się w najróżniejszych akcjach charytatywnych( należy dodać, że są to dni wolne od nauki, np. w ubiegłą niedzielę podczas obsługi uczestników imprezy na janowskim rynku z p. Anną Balczerowską przy niesprzyjającej aurze.) Często kosztem własnego czasu prywatnego poświęcają się innym ludziom wymagającym pomocy. Uczennice nabywają umiejętności pod kierunkiem naszych nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ich pomoc wydaje się prozaiczna, jest to najczęściej zrobienie kawy, herbaty czy przyniesienie posiłku, natomiast należy pamiętać, że kontakt z osobą niepełnosprawną fizycznie czy starszą to kontakt trudny i należy wykazać się empatią, wrażliwością i sprytem. Te wszystkie cechy oprócz naturalnego wdzięku wyróżniają nasze uczennice. Najczęściej wystarczy im nagroda w formie uśmiechu "obdarowanej" osoby.

Po spektaklu uczestnicy spotkania udali się do Kalennego, gdzie po obiedzie odbyło się spotkanie integracyjne przy ognisku. Wolontariuszki zapewne podczas swoich działań kierują się słowami naszego wybitnego Papieża - Polaka:

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Dziewczęta dziękujemy - jesteście wielkie!

Tekst: B. Łukasik
foto: J. Pietras

   

Dzień Otwarty w PWSZ w Chełmie –
szansą na dalszą edukację naszych zawodowców!

Uczniowie IV i III klasy technikum hotelarskiego oraz klasa III technikum logistycznego pod opieką pań Izabeli Mak i Renaty Myszak odwiedzili Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie w ramach Otwartych Dni. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą studiów wyższych I i II stopnia. Szczególnie atrakcyjna była wizyta w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz zwiedzanie laboratoriów, gdzie studenci opowiadali o pracy pilotów i mechaników lotniczych. Ciekawość wzbudził wśród uczniów kierunek-bezpieczeństwo wewnętrzne ,gdzie prezentowały się służby mundurowe przygotowywane do pracy w różnych formacjach. Uczniowie uczestniczyli w atrakcyjnych pokazach i prezentacjach poszczególnych Instytutów: Nauk Technicznych i Lotnictwa, Nauk Medycznych, Nauk Rolniczych i in. Zapoznali się z ofertą Uczelni prezentowaną na przygotowanych stoiskach. Ofertę dla przyszłych pilotów i mechaników lotniczych zaprezentowali pracownicy oraz studenci Centrum Lotniczego. Podczas pobytu na Uczelni uczniowie mogli nawiązać bezpośredni kontakt ze studentami różnych kierunków oraz obejrzeli bogatą bazę naukowo-dydaktyczną.

Dla uczniów kończących edukację w technikum jest niezmiernie ważne poznanie rożnych możliwości dalszego kształcenia. Życzymy podjęcia właściwych decyzji o wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej.

Galeria zdjęć

   

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę z modlitwą o dobrą naukę

 

12 kwietnia młodzież klas maturalnych naszej szkoły odbyła pielgrzymkę na Jasną Górę. Wspólnie z Panią Dyrektor Szkoły Teresą Biernat, ks. W.Olechem, wychowawcami i nauczycielami, młodzież przygotowująca się do egzaminu maturalnego w rozpoczętym roku szkolnym 2018/2019 podeszła do Aktu Zawierzenia maturzystów w opiekę Maryi podczas uroczystej Mszy świętej w Bazylice . Pielgrzymka w Częstochowie rozpoczęła się spotkaniem ze znanym młodzieży blogerem katolickim, który nawiązując do swojego trudnego, pełnego wątpliwości i zagubienia życia trafia do serc młodych ludzi i stara się wskazać im właściwą drogę. Uczniowie w skupieniu odbierali tę naukę o nawróceniu i zapewne z zaciekawieniem zajrzą na bloga „Moc w słabości”.

To już druga w tym roku pielgrzymka naszych maturzystów. Wspólne pielgrzymowanie na Święty Krzyż i do Czarnej Madonny dostarczyło młodzieży niezapomnianych przeżyć duchowych tak ważnych w życiu, bo przygotowujące ich do późniejszego dorosłego już pielgrzymowania.

Wszystkim tegorocznym Maturzystom życzymy powodzenia na egzaminie dojrzałości, udanego startu w dorosłe życie, połamania piór i odwagi, która dodaje skrzydeł i prowadzi do wymarzonego celu, a w dalszej drodze życia niech przyświecają Wam piękne słowa św.Jana Pawła II skierowane właśnie do Was:

Ku Chrystusowi kierujcie wzrok. Niech będzie obecny w waszych myślach, podczas waszych zabaw i w waszych rozmowach. Z Nim winniście zawsze żyć w szczególnej przyjaźni. Pan Jezus chce wam pomagać. Chce być dla was podporą i umacniać w młodzieńczej walce o zdobywanie cnót, takich jak: wiara, miłość, uczciwość, szlachetność, czystość, wielkoduszność.

   

Finał III Edycji Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej organizowany przez nauczycieli Zespołu Szkół 4 kwietnia miał już swoją III edycję! Do konkursu piosenek śpiewanych w wybranym języku obcym zgłosiło się 20 kandydatów ze szkół podstawowych i gimnazjów.

W jury zasiadali nauczyciele językowcy i gościnnie Dyrektor Gimnazjum pan Andrzej Tomczyk, którego ocena wykonywanych utworów pod względem wokalnym była dla nas niezwykle cenna. Udało się wyłonić zwycięzców, chociaż jury miało twardy orzech do zgryzienia, ponieważ wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Wspólnie podziwialiśmy umiejętności wokalne uczestników, pomysł i oryginalne wykonanie piosenek, jak również wrażenie artystyczne i estetyczne. Piosenki śpiewane były w jęz. angielskim, rosyjskim oraz niemieckim i w tym momencie mogliśmy podziwiać umiejętności językowe młodych ludzi. Wyniki obrad jury przedstawiają się następująco:

1 miejsce – Elżbieta Jakubiec z PSP im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej

2 miejsce – Magdalena Rawska z Publicznego Gimnazjum w Janowie Lub.

3 miejsce - Martyna Sosnówka i Julia Gałus z PSP im.ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Godziszowie

Pani dyrektor Teresa Biernat gratulując wszystkim uczestnikom wspaniałych wyników w konkursie wręczyła nagrody i dyplomy z wyróżnieniem!

Szczególne podziękowania kierujemy do państwa opiekunów uczestników konkursu, którzy w tak wspaniały sposób przygotowali swoich kandydatów do konkursu, doceniamy Waszą pracę. Dziękujemy pani Wiesławie Drewniak, panu Markowi Sulowskiemu, pani Monice Świątek, pani Urszuli Wiechnik, pani Magdalenie Jaworskiej, pani Annie Moskal, pani Dianie Krzemińskiej i pani Agnieszce Wiechnik. Serdeczne podziękowania kierujemy również do pani Krystyny Ćwiek za przygotowanie nagród dla wszystkich uczestników w postaci pięknych śpiewników pieśni patriotycznych. Dziękujemy Dyrektorowi Janowskiego Ośrodka Kultury panu Łukaszowi Drewniakowi za udostępnienie nam Sali widowiskowej oraz za sponsorowanie słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestników. Dziękujemy również panom z ekipy technicznej, którzy kierując nagłośnieniem, oświetleniem i wykorzystując efekty dymne sprawili, że młodzi artyści czuli się na scenie komfortowo i profesjonalnie.

Dla przypomnienia festiwal piosenki organizowany jest w ramach obchodów święta patrona naszej szkoły Wincentego Witosa. „Majówka u Witosa” to okazja do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły, spotkania z młodzieżą, która w tym dniu przejmuje rolę gospodarza swojej szkoły i chętnie dzieli się informacjami podstawowymi jak również różnymi ciekawostkami z życia szkoły. Serdecznie zapraszamy do Zespołu Szkół wszystkich uczestników festiwalu do zaszczycenia nas jeszcze raz swoimi umiejętnościami wokalnymi 10 maja o godz. 1000.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy przy muzyce i poczęstunku.

Tekst : A.Widz
Foto: I.Kramska, W.Drewniak

Galeria zdjęć

   

II EDYCJA KONKURSU 'DYKTANDO W JĘZYKU ANGIELSKIM'

04.04.2019, Zespół Szkół w Janowie Lubelskim zorganizował II edycję konkursu- Dyktando w języku angielskim. Konkurs został skierowany do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Do I-go etapu II edycji konkursu zgłosiło się 31 uczniów z 4 szkół. Tekst do tegorocznej edycji, który dotyczył informacji o Rio de Janerio został zaczerpnięty z internetowego wydania gazety „Inverness Courier”.

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosiła 367 punktów. Do II-go etapu zakwalifikowali się:

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I-GO ETAPU SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

II etap konkursu odbędzie się w Zespole Szkół 25.04.2018 (czwartek), o 9:00 w sali nr 2.

   

Zdolni zawodowcy Zespołu Szkół z wizytą
w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie

Tradycyjnie już ramach współpracy Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim z Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie oraz w ramach realizacji doradztwa zawodowego nasza młodzież wzięła udział w Dniu Otwartych Drzwi Uczelni. Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie zachwycili sztuką carvingu i kelnerskim pokazem synchronicznym. Profesjonalizm naszych uczniów, kreatywność i znajomość sztuki gastronomiczno - hotelarskiej podkreślił wobec przybyłych gości Prezydent i Kanclerz Wyższej Szkoły Społeczno- Przyrodniczej doc. Henryk Stefanek. Wydarzenie to było również okazją do zaprezentowania umiejętności naszych uczniów przed innymi szkołami średnimi o podobnym profilu kształcenia zawodowego z naszego województwa.

Podczas pobytu w Lublinie uczniowie mieli okazję zapoznać się z kierunkami studiów oferowanymi przez uczelnię oraz wysłuchać wykładu władz uczelni na temat współpracy WSSP z uczelniami zagranicznymi i nowymi formami studiowania w Polsce i za granicą. WSSP to najbardziej międzynarodowa szkoła w Lublinie, studiują tu młodzi ludzie z 42 krajów. Podczas prezentacji oferty Biura Studiów Anglojęzycznych, podziwialiśmy tradycyjne tańce indyjskie i afrykańskie, które zachwycały rytmiką i oryginalnością strojów ich wykonawców . W ramach promocji Wydziału Turystyki i Wychowania Fizycznego uczestnicy spotkania podziwiali pokazy mistrzów świata w karate tradycyjnym, występ sportowców cieszył się dużym zainteresowaniem. Poznając ofertę edukacyjną Wydziału Nauk o Zdrowiu nasi uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach dogoterapii, zajęciach sportowych i pokazie makijażu. Uczniowie mieli możliwość degustacji różnorodnej kuchni międzynarodowej aż z czterech kontynentów. Była to także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych w miłej serdecznej atmosferze. Jak każdego roku byliśmy oczekiwanymi gośćmi i ozdobą tego wydarzenia.

Dziękujemy naszej młodzieży za ich kreatywność i umiejętność znalezienia się w nowej sytuacji, bowiem dla uczniów klas pierwszych to było nowe wyzwanie, z którym poradzili sobie znakomicie.

Tekst: E.Moskal, foto: A.Widz

   

Wymiana międzynarodowa w Witosie

„Współpraca w zakresie kształcenia na rzecz europejskiego rynku pracy (CIVEEL)” – to właśnie w ramach tego projektu, którego koordynatorką jest Pani Aneta Wąsek, nasi uczniowie mogą odbywać staże zagraniczne. Tym razem gościliśmy w naszych murach czterech nauczycieli i czworo uczniów z Francji i Czech. Na początku wizyty nasi uczniowie zaprezentowali historię i ofertę edukacyjną Zespołu Szkół oraz system edukacyjny w Polsce. Współpraca z polskimi rówieśnikami podczas praktycznych zajęć była dla Alexandry i Natalie z Czech, a także Toma i Guenala z Francji świetną okazją do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą. Program obejmował uczestnictwo gości w zajęciach „Potrawy kuchni polskiej”. Uczniowie pod nadzorem Pani Bogumiły Kmity podzielili się na zespoły zadaniowe i z zapałem zabrali się do pracy. Dobra organizacja pracy pozwoliła im w określonym czasie wykonać górę pierogów z serem, z kaszą i krokietów z kapustą. Okazało się, że bariera językowa nie istniała, bowiem wykonane potrawy były wyśmienite i smakowały wybornie. Wiele radości i emocji przyniosła wspólna degustacja dań, gdzie wszyscy otrzymali gratulacje za pyszne dania. To było dla naszych gości ciekawe doświadczenie, ponieważ nie spotkali się dotychczas z takimi smakami. Wielkim wyzwaniem dla młodzieży okazało się rzeźbienie w owocach i warzywach - carving. Przyglądając się z jaką precyzją i zręcznością ich koledzy z Polski posługują się specjalnymi narzędziami aby stworzyć prawdziwe dzieła sztuki, byli pełni podziwu. Pierwszy raz spotkali się z takim działaniem i bardzo szybko opanowali tę sztukę. Ich zręczność i chęć działania pozwoliła stworzyć równie piękne owocowe i warzywne rzeźby, a na pewno była to niezapomniana przygoda. Duży zachwyt wśród naszych zagranicznych gości wzbudził pokaz serwisu synchronicznego, przygotowany przez Panią Annę Balczerowską i Panią Monikę Makowską-Nizioł, gdzie jakże inne nakrycie do stołu bardzo im zaimponowało. Zajęcia warsztatowe parzenia i dekorowania kawy to ulubione zajęcia przyszłych gastronomów, a sztuka dekoracji u Natalie i Alexandry z Czech wzbudziła wiele emocji. Tom i Guenael z Francji świetnie radzili sobie podczas nauki elementów sztuki barmańskiej. Wiele przyjemności przyniósł naszym gościom spacer po alejach parku rekreacji Zoomu Natury, a poznanie laboratorium edukacyjnego okazało się miejscem, w którym można w mądry sposób spędzać czas wolny z rówieśnikami.

Nasi goście zwiedzili również hotel „Janów”, gdzie mogli podziwiać nowocześnie urządzone wnętrza sal i pokoi, zaobserwować pracę obsługi (m.in. absolwentów naszej szkoły), porozmawiać z właścicielem Panem Stanisławem Mazurem na różne tematy dotyczące branży hotelarskiej i cieszyć się miłą atmosferą otoczenia.

Odwiedzane miejsca zrobiły na naszych gościach olbrzymie wrażenie, zwłaszcza, iż z naszej „polskiej gościnności” słyniemy za granicą. Ważna jest atmosfera, z jaką przyjmujemy swoich gości, nasza szkoła starała się zrobić to perfekcyjnie. Słowa uznania należą się Pani dyrektor Teresie Biernat za pomoc w zorganizowaniu tej zagranicznej wizyty. Jesteśmy także niezmiernie wdzięczni Panu Staroście Arturowi Pizoniowi oraz całemu Zarządowi Powiatu Janowskiego za dofinansowanie projektu, Panu Wicestaroście Michałowi Komackiemu, Panu Sekretarzowi Grzegorzowi Krzysztoniowi oraz Pani Alinie Boś - redaktor „Panoramy Powiatu Janowskiego” – za przekazanie naszym gościom materiałów promocyjnych rozsławiających nasz powiat. Dziękujemy Panu Stanisławowi Mazurowi za umożliwienie nam zwiedzania hotelu „Janów”, za poświęcony nam czas.

Jesteśmy przekonani, iż projekt przyniesie wiele wymiernych korzyści naszym szkołom i przyczyni się do wzmocnienia pozycji absolwentów z naszego regionu na konkurencyjnym rynku pracy. Podstawą jest oczywiście biegła znajomość języka angielskiego tak, aby bariera językowa nie stanowiła problemu. Działania w ramach projektu będą cennym doświadczeniem dla wszystkich stron i okazją do poznania nowych możliwości, jakie daje współpraca z partnerem zagranicznym.

Tekst : A.Wąsek,A.Widz
Foto:A.Wąsek

Galeria zdjęć

   
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz