KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Mundurowi klas pierwszych już rozpoczęli
swoją życiową wojskową przygodę!

Dnia 11 października 2019r. klasy 1a oraz 1b Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w Dniu Otwartym w Jednostce Wojskowej nr 3391 w Zamościu, a opiekunami grupy byli panowie: T. Gałucha, G. Ciupak, J. Furtak i M. Łukasz. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem oraz uzbrojeniem będącym na wyposażeniu jednostki, a także mogli porozmawiać o służbie z zawodowymi żołnierzami. Ponadto, jedną z ciekawszych atrakcji były eksponowane umiejętności żołnierzy zaprezentowane w ramach pokazu sztuk walki oraz symulacji na tzw. punkcie kontrolnym. Były to pokazy bardzo dynamiczne i dzięki temu cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie obyło się bez tradycyjnego poczęstunku w formie grochówki wojskowej!

Dzień Otwarty w Jednostce Wojskowej to pierwsze kroki naszych pierwszoklasistów z klas mundurowych, a przed nimi jeszcze wiele wojskowych atrakcji. Życzymy powodzenia w nauce i karierze wojskowej.

Tekst i foto: T. Gałucha

Galeria zdjęć

   

Pamięć, tożsamość, patriotyzm - podczas seansu "Legionów”
i wizyty w Muzeum Państwowym na Majdanku.

Po muzealnej lekcji historii, to już następna lekcja ucząca patriotyzmu dla naszej młodzieży. Dnia 4 października uczniowie z klas technikum drugiej logistyk a także trzeciej leśnik – logistyk oraz trzeciej liceum wraz z opiekunami Jadwigą Pietras i Grzegorzem Ciupakiem, wybrali się na wycieczkę do kina Cinema City w Lublinie, na projekcję filmu ,,Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Ta produkcja historyczna ukazuje powołanie legionów mających wywalczyć, tak upragnioną wolność. Uczniowie mieli okazję zobaczyć trud i heroiczną walkę żołnierzy. Film opowiada o tradycjach, wartościach i ideałach, jakimi kierowali się walczący legioniści. Na wszystkich uczestnikach wycieczki film wywarł duże wrażenie. Fragmentami najczęściej komentowanymi przez uczniów były sceny batalistyczne. W dyskusjach pojawiał się temat horroru wojny, tragedii ludzi, ale i cierpienia zwierząt. Uczniowie mieli okazję zobaczyć prawdę historyczną, a obejrzany film silnie prowokował do refleksji nad czczeniem takich wartości jak wolność, honor i ojczyzna. Dystrybutor Kino Świat wraz z Muzeum Historii Polski i Instytutem Pamięci Narodowej przygotowali materiały edukacyjne do filmu „Legiony” – historycznej superprodukcji o młodych ludziach z pokolenia lat 1914-1918, które wywalczyło Polsce Niepodległość. Honorowy patronat nad szeroko zakrojoną akcją edukacyjną objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W skład pakietu edukacyjnego wchodzą: folder ze scenariuszami lekcji i opracowaniami historycznymi, które przygotowało Muzeum Historii Polski; broszura o Stanisławie Kaszubskim – jednym z dowódców Legionów oraz album „Legiony Polskie 1914-1918”, czyli pełne kompendium wiedzy na temat najsłynniejszej polskiej formacji wojskowej. Pakiet dopełnia list intencyjny Dyrektora Muzeum Historii Polski oraz plakat filmu. Cały pakiet edukacyjny znajduje się w bibliotece szkolnej. Zachęcamy uczniów i nauczycieli do skorzystania z nich. Drugim punktem programu było zwiedzanie Muzeum Obozu Koncentracyjnego na Majdanku. Podczas dwugodzinnej lekcji historii uczniowie przeszli szlakiem więźniów. Zapoznali się z historią tego miejsca, zwiedzili baraki, łaźnię, krematorium oraz komorę gazową. Oddali hołd poległym, których prochy zostały złożone w sarkofagu w centralnym miejscu obozu. Był to czas refleksji nad losem pomordowanych ludzi pochodzących z 50 różnych krajów. Szacuje się, że w Majdanku zginęło ok. 80 tysięcy ludzi. Była to trudna lekcji historii, z której pozostanie zapamiętane na zawsze przesłanie "Los nasz dla was przestrogą”.

Tekst: G.Ciupak

Galeria zdjęć

   

Uroczystość ślubowania klas pierwszych w Zespole Szkół

Jest tradycją naszej szkoły, że uczniowie klas pierwszych zostają oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Zespołu Szkół podczas uroczystego ślubowania, a odbywa się to w obecności Dyrekcji, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Część artystyczna została przygotowana przez Panie Urszulę Boryńską i Kingę Jargiło.

Wszystkich zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Teresa Biernat, która w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie ślubowania, którym uczniowie rozpoczynają swoje lata nauki w nowej szkole. Wzruszające były słowa Pani Dyrektor gdy zwróciła się bezpośrednio do pierwszoklasistów z życzeniami, aby szkoła stała się nie tylko miejscem, w którym będą zdobywać wiedzę, ale również spotkają przyjaciół i będą rozwijać swoje zainteresowania. Przewodniczący klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły w imieniu swoim i pozostałych uczniów. Uczniowie ślubowali między innymi, że staną się godnymi tradycji szkoły, że będą godnie wypełniać obowiązki ucznia, będą pracować tak, aby osiągać sukcesy. Jakże miło było wysłuchać wierszy i piosenek wykonywanych przez uczniów klas pierwszych. To nasi młodzi nowi utalentowani! Podczas uroczystości ślubowania miało miejsce ważne wydarzenie – podpisanie Umowy Patronackiej z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie o objęciu przez Uczelnię Patronatu nad Szkołą. Pani Kanclerz WSEI Teresa Bogacka zaprezentowała młodzieży główne założenia Umowy. Strony zobowiązują się do podejmowania wspólnych działań dla poszerzenia wiedzy, podnoszenia efektów kształcenia i zainteresowań młodzieży. Umowa patronacka umożliwia między innymi korzystanie z bazy dydaktyczno-wychowawczej i obiektów sportowych Uczelni, a także możliwość korzystania przez Szkołę z laboratoriów naukowo-badawczych WSEI w ramach zajęć organizowanych dla uczniów przez Uczelnię. W tym dniu gościliśmy również Panią dr Małgorzatę Artymiak z Katedry Psychologii WSEI, która wzbudziła ogromne zainteresowanie młodzieży klas III podczas wykładu o szczęściu, temperamencie i rozwijaniu swoich pasji życiowych.

Oficjalna część zakończyła się wręczeniem przez Panią Dyrektor dyplomów każdej klasie na pamiątkę ślubowania. Po oficjalnej części uroczystości klasy pierwsze musiały jeszcze wykazać się sprytem, siłą, odwagą i wiedzą bowiem rozpoczął się turniej z konkursami i rozgrywkami nie tylko sportowymi przygotowany przez Panów – Pawła Pachutę i Tomasza Gałuchę.. Każda klasa miała możliwość przedstawienia swojej twórczości w postaci wiersza lub piosenki, a było to zaprezentowane bardzo ambitnie i na wysokim poziomie. Konkurencje sportowe wymagały wiele sprytu i sprawności fizycznej, a było o co walczyć – nagrodą były talony na ocenę celującą z wybranego przedmiotu! Wielkim zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez starszych kolegów dla uczniów klas pierwszych z różnorodnymi konkursami: leśnicy dla leśników, geodeci dla geodetów itd.

Była to bardzo ważna i wzruszająca uroczystość dla całej społeczności szkolnej. Cieszymy się z przyjęcia nowych uczniów do grona Zespołu Szkół. Życzymy im wspaniałych sukcesów ,prawdziwych przyjaźni i realizacji wszystkich marzeń.

Tekst i fotogr.:A.Widz

Galeria zdjęć

   

SPRZĄTAMY LAS Z PREZYDENTEM POLSKI

Uczniowie klasy III technikum leśnego pod opieką Pana Andrzeja Frani wraz z młodzieżą innych placówek szkolnych czynnie włączyli się do społecznej akcji „Sprzątamy las” zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Przebieg akcji koordynowany był przez pracowników Lasów Państwowych i dzięki zaangażowaniu uczestników sprawnie zdołano oczyścić fragment lasu w okolicy Janowa Lubelskiego. To bardzo ważne przedsięwzięcie i godne kontynuowania, bo uświadamia nam wszystkim jak ważne i przyjemne dla człowieka jest czyste środowisko leśne. Jakże przyjemnie było zgromadzić się wokół ogniska posilając się kiełbaskami i mieć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, pożytecznej dla środowiska i lasu, bo to nasze zielone płuca!

   

Muzealna lekcja patriotyzmu dla uczniów z Witosa

„Przeszłość jest treścią naszej tożsamości także dzisiaj”

Jan Paweł II

Dla upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych i uroczystości. 8 Września 1939r. miało miejsce pierwsze bombardowanie Janowa przez lotnictwo niemieckie. Zburzone zostało kilkanaście domów, elektrownia miejska i linie telefoniczne. Za niespełna półtorej godziny nalot został powtórzony. Tego dnia zginęło 350 mieszkańców Janowa a 1300 zostało rannych.

Klasa III LO wraz z opiekunem Panem Grzegorzem Ciupakiem zwiedziła Wystawę fotografii i militariów upamiętniającą to wydarzenie. Dziękujemy Panu Erykowi Widomskiemu, który przybliżył uczniom tę bolesną datę.

Tekst : A.Widz

   

Wiemy, dlaczego warto być przedsiębiorczym –
bierzemy udział w akcji
„Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”!

Bycie przedsiębiorczym to nie tylko odpowiednia wiedza. To również zdolność do pracy w zespole, umiejętność analizowania, podejmowania decyzji i planowania, a także autoprezentacji.

Wielu młodych ludzi zastanawia się, czy warto otworzyć własną firmę i jak osiągnąć sukces – dlatego my przystąpiliśmy do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich Przedsiębiorczość III”, której organizatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Dzięki udziałowi, nasi uczniowie nie tylko zwiększą poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, ale także pobudzą w sobie postawy przedsiębiorcze i dowiedzą się w jaki sposób Fundusze Europejskie wspierają tworzenie i rozwój firm oraz jakie możliwości dają młodym ludziom.

W ramach tej akcji w naszej szkole odbędą się wyjątkowe zajęcia, podczas których uczniowie wcielą się w rolę młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie biznesu. Podstawowym materiałem dydaktycznym, który im to umożliwi, jest gra planszowa „Czas na Start-up!”. Każdy jej uczestnik rozwinie swój własny start-up, aby stał się najlepszy na rynku. Oprócz gry uczniowie zapoznają się z filmem animowanym, nauczą się tworzyć uproszczony model biznesowy oraz wypełniać wniosek do Platform startowych dla nowych pomysłów.

Dodatkowo, dzięki udziałowi w akcji nasi uczniowie mogą wziąć udział w dwuetapowych rozgrywkach gry planszowej „Czas na Start-up!. Trzy najlepsze drużyny z każdego z pięciu województw Polski Wschodniej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodzone zostaną również szkoły, które reprezentowały zwycięskie drużyny. Pozostali uczestnicy rozgrywek otrzymają upominki.

Jesteśmy przekonani, że udział w akcji pozwoli w naszych uczniach wzbudzić prawdziwego ducha przedsiębiorczości, a także stanie się wstępem do dalszej nauki, która w przyszłości zaowocuje wielkim sukcesem rynkowym.

   

Pielgrzymka maturzystów do Sanktuarium
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w intencji o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych i zawodowych

20 września młodzież klas maturalnych naszej szkoły odbyła pielgrzymkę na górę Świętego Krzyża. Wspólnie z P. Dyrektor, Teresą Biernat, ks. W. Olechem, wychowawcami i nauczycielami, młodzież podczas wspólnego różańca przeżywała ten czas w niezwykłym skupieniu. Kontemplacja i gorliwa modlitwa maturzystów to dowód zawierzenia siebie podczas uroczystej Mszy świętej w Bazylice. Przejmujące kazanie duchownego ilustrujące pochodzenia zła dało wszystkim słuchaczom do myślenia. Młodzi ludzie potrzebują drogowskazów oraz prezentowania wartości, z których zbudowana będzie droga do ich dorosłości. Podczas tej życiowej wędrówki nie brakuje przeszkód, jak podczas zdobywania góry na Święty Krzyż. Jednakże upór, wiara oraz pozytywna energia to klucz do wartościowego i szlachetnego życia.

Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego to najstarsza polska duchowa stolica regionu świętokrzyskiego. Był też czas na poznanie arkanów klasztoru. Po Mszy Świętej młodzież posłuchała niesamowitej opowieści przewodnika na temat dziejów Sanktuarium .Podczas zwiedzania Św. Krzyża należy sobie uświadomić na czym polega różnica pomiędzy klasztorem, a muzeum, czy innym zabytkiem. Przewodnik zwrócił uwagę na to, że klasztor też jest zabytkiem, ale osobliwość jego polega na tym, że przed wiekami zbudowany został dla pewnej idei życia kontemplacyjnego, oddanego Bogu i nadal nią żyje. Jest to czynny obiekt sakralny, przy którym istniał zakon Ojców Benedyktynów, a obecnie zamieszkują go Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Należy więc zwiedzać go z należytym poszanowaniem, i tak też się stało.

Przyszli maturzyści otrzymawszy duchowy pokarm i więcej wiary w siebie i Boga, udali się na wspólny posiłek i wrócili do swoich autokarów.

"Krzyżu święty, nade wszystko,
drzewo przenajszlachetniejsze!
W żadnym lesie takie nie jest,
jedno, na którym sam Bóg jest.
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe
rozkoszny owoc nosiło."

tekst B.Łukasik

   

Narodowe Czytanie w Zespole Szkół w hołdzie rodakom walczących
o suwerenność naszej Ojczyzny

12 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi włączyli się do Akcji Narodowego Czytania, która powstała z inicjatywy Pary Prezydenckiej: Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy w 2012 roku. Za każdym razem do tej Akcji włączają się wybitni ludzie kultury, którzy przypominają o funkcji literatury w codziennym życiu człowieka oraz propagują jej znajomość. Pani Dyrektor Teresa Biernat przywitała serdecznie przybyłych na wspólne czytanie gości. Mieliśmy przyjemność wysłuchać pięknego czytania fragmentów tekstów, które do dziś nie straciły nic ze swej aktualności. Dziękujemy za wspólne czytanie księdzu kanonikowi doktorowi Jackowi Staszakowi, księdzu kanonikowi Janowi Sobczakowi, Panu Burmistrzowi Janowa Lubelskiego Krzysztofowi Kołtysiowi, Pani Annie Żuraw-Łopata Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Janowie Lubelskim, Pani Jadwidze Olech dyrektor Biblioteki Gminnej i Powiatowej ,Pani Barbarze Nazarewicz Dyrektor Muzeum oraz nauczycielom i uczniom naszej szkoły. W tym roku do wspólnego czytania został zaproponowany zbiór zatytułowany Nowele polskie ,których wspólnym mianownikiem jest polskość, a w połączeniu z treściami uniwersalnymi zmuszają do refleksji nad człowiekiem i społeczeństwem.

Piosenki o niepodległości w wykonaniu naszych uczennic Julii Kierepki i Natalii Wieleby stały się uwieńczeniem tej pięknej uroczystości. Organizatorami Akcji Narodowego Czytania byli nauczyciele bibliotekarze: Pani Izabela Żebrowska, Pan Grzegorz Ciupak, Pan Michał Łukasz.

Tekst:A.Widz

Galeria zdjęć

   

Mundurowi z Witosa na Targach w Kielcach

Uczniowie klasy 2 A wraz z wychowawcą Panem Andrzejem Jaroszem 3 września uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku szkolnego z udziałem Ministra Obrony Narodowej. Uroczystość miała miejsce podczas Targów w Kielcach. Wielkie zainteresowanie wzbudził Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, gdzie uczniowie zwiedzali wystawę Sił Zbrojnych RP. Wielkie wrażenie na uczestnikach zrobiła prezentacja najnowszych zdobyczy technologii w służbie obronności.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to najistotniejsze wydarzenie w branży zbrojeniowej w Europie oraz trzecie co do wielkości po Paryżu i Londynie. Jest to jedyna impreza w Polsce, na którą co roku przyjeżdża kilkanaście tysięcy gości z całego świata.

Niezapomniane wrażenie zrobiła na uczniach prezentacja sprzętu pancernego, uzbrojenia klasycznego, sprzętu rakietowego i materiałów wybuchowych. Swoją wiedzę teoretyczną nasi mundurowi sprawdzali podczas prezentacji specjalistycznego sprzętu Policji, Straży Granicznej czy Marynarki Wojennej – był to dla Nich niewątpliwie jeden z najciekawszych punktów programu. Po wspólnym posiłku zadowoleni i pełni wrażeń po tak doniosłym wydarzeniu uczniowie wrócili domu, gdzie z pewnością podzielili się swoimi doznaniami w rodzinie ,a w szkole wśród kolegów.

Tekst: A.Widz

Galeria zdjęć

   

Bardzo ważne i poważne rozpoczęcie nowego roku szkolnego
w Witosie!

Rok szkolny 2019/2020 w naszej szkole został zainaugurowany niezwykle uroczyście. „ Drodzy pierwszoklasiści! Życzę Wam wielu osiągnięć i sukcesów w nauce. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy i odpowiedzialni w dokonywaniu wyborów. Życzę, abyście czuli się w naszej szkole bezpiecznie i dobrze!” – takimi słowami Pani Dyrektor Teresa Biernat szczególnie ciepło przywitała uczniów klas pierwszych i ich Rodziców, a odbyło się to w obecności znamienitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tym szczególnym dniu. Mieliśmy przyjemność gościć Pana Jana Kanthaka – Rzecznika Prasowego Ministra Sprawiedliwości, Pana podpułkownika dr Marcina Strzelca rektora - komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Czcigodnego ks.dziekana dr Jacka Staszaka. Miło było gościć również Pana Grzegorza Krzysztonia sekretarza Powiatu Janowskiego, Pana Romana Kałużę prezesa Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim oraz Pana komisarza Szymona Mroczka Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim. Pani Dyrektor powitała serdecznie Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Monikę Gałus, jak również grono pedagogiczne, a w szczególności nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole. 1 września, to nie tylko data rozpoczynająca nowy rok szkolny, ale bolesna rocznica wybuchu II wojny światowej o czym przypomniała Pani Dyrektor w krótkiej lekcji historii.

W centrum uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego było podpisanie Porozumienia dotyczącego objęcia przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie patronatu nad Liceum Ogólnokształcącym im.Wincentego Witosa w Zespole Szkół. Dzięki temu nasi uczniowie pogłębią wiedzę w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie będą uczestniczyć w wykładach, warsztatach, seminariach, a także w rozmaitych forach dyskusyjnych organizowanych przez Insytuty i Katedry Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Absolwenci klas o profilu policyjnym będą mogli kontynuować naukę na kierunkach oferowanych przez uczelnię. Zarówno nauczyciele jak i młodzież naszej szkoły docenia wagę tego przedsięwzięcia, bo prowadzi ono do rozwoju i efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie młodego człowieka zarówno w obszarze regionalnym jak i międzynarodowym.

Miłym akcentem uroczystości były gratulacje dla najlepszych w Polsce zawodników i zawodniczek w strzelaniu! W Bolesławcu pod skrzydłami Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Kompanii 62 Specjalnej „Commando” najlepszym zawodnikiem w Polsce w strzelaniu z kbk AK okazał się nasz uczeń Marcin Lenart – serdeczne gratulacje!!!

Rozwijanie swojego hobby pod kierunkiem Pana Cezarego Dobrowolskiego przyniosło piękne efekty! Czarny Edyta, Baran Patrycja, Skrzypek Magdalena – gratulacje dziewczyny za Drużynowe Mistrzostwo!!!

Paweł Serwatka, Lenart Marcin, Pasztaleniec Mateusz, Gajur Łukasz – gratulacje chłopcy za wicemistrzostwo!!!

Jesteśmy dumni, że mamy taką zdolną młodzież, że potrafią znaleźć czas na naukę i pasję.

Dziękujemy młodzieży, która pod opieką Pana Pawła Pachuty wierszem i piosenką uświetniła tę uroczystość.

Tekst: A.Widz

Galeria zdjęć

   
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz