KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

Kolejny sukces mamy na swoim koncie!

Po trzech latach fantastycznych doświadczeń ukończyliśmy realizację projektu „Krok w zawodową przyszłość”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Działanie12.4 Kształcenie zawodowe. Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje na kwotę 1 859936,46 zł Projekt „Krok w zawodową przyszłość” rozpoczął się w 1 czerwca 2017 roku a zakończył 31 grudnia 2019 roku, aż do kwietnia trwało rozliczanie projektu. Dlatego teraz, możemy z triumfem ogłosić owocne zakończenie projektu.

„Nasz projekt” podnosił atrakcyjność i jakość oferty edukacyjnej szkoły. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych służących rozwojowi kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W szkoleniach i kursach wzięło udział 392 uczniów oraz 16 nauczycieli. Obszernym działaniem były staże, w których uczestniczyło 180 uczniów oraz 7 nauczycieli. Szczególnie ważnym przedsięwzięciem było doposażenie pracowni logistycznej, hotelarskiej, obsługi konsumenta, technologii gastronomicznej leśnej oraz geodezyjnej w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt.

Wyposażenie pozostanie w szkole na długo i kolejne roczniki poczują się, jak w nowoczesnych zakładach pracy podczas zajęć praktycznych.

Wszystkie te działania są mierzalne, widać je w liczbach i statystykach. Nie można jednak zmierzyć naszej satysfakcji i wdzięczności uczniów. Często w wiadomościach mailowych dostajemy podziękowania za trud i przekonywanie do udziału w kursach. Absolwenci doceniają dodatkowe umiejętności i kursy, które często ułatwiają im zdobycie pracy w wymarzonych firmach.

Na koniec pomyślnego zakończenia prac projektowych, dziękujemy Pani dyrektor Teresie Biernat za opiekę i trafne wskazówki. Wszystkim nauczycielom i uczniom biorącym udział w projekcie, dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie.

Kinga Jargiło, Izabela Mak, Renata Myszak
Zespół Zarządzający Projektem

   

 

Dla wszystkich Polaków rok 2020 jest niezwykły, bo poświęcony jubileuszowi urodzin świętego Jana Pawła II .Jako społeczność szkolna przyłączamy się z wielką radością do uczczenia tego jakże ważnego dla nas wydarzenia.

Z okazji 100-tnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II nasza szkoła zorganizowała konkurs literacko – muzyczny pt. „Jan Paweł II – papież rodziny, papież miłości”, będący świadectwem wciąż żywej pamięci o naszym wielkim Rodaku, największym z rodu Słowian.

Zadaniem uczestników konkursu było napisanie wiersza lub piosenki dla Papieża - Polaka. Poezja bowiem odkrywa myśli człowieka, inspiruje, jest czymś niezwykłym i pięknym. Wśród wielu strof wierszy znajdziemy utwory proste i łatwe oraz te pełne przemyśleń i wzruszeń, w których młodzież Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim, wykazując się talentem, ukazała iż mimo upływu lat postać świętego Jana Pawła II nadal jest nam bardzo bliska.

Jury konkursu w składzie: Teresa Biernat, Małgorzata Łukasz, Elżbieta Nowakowska, Andrzej Tomczyk, dziękuje wszystkim uczestnikom za nadesłanie prac, wykazanie się bogatą wyobraźnią, zdolnościami literackimi oraz ogromną pomysłowością i talentem. Po długich obradach, które odbyły się z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, w wyniku wnikliwej oceny nadesłanych prac jury postanowiło nagrodzić, w kategorii uczniowie szkół średnich, prace następujących uczestników konkursu:

Nagrody i dyplomy dla laureatów i finalistów zostaną wręczone do 26 czerwca 2020 r.

Poniżej przedstawiamy jedną z nagrodzonych prac - wiersz Klaudii Zarańskiej.

Zapamiętana Miłość
Miłość
Miłość jest w każdym z nas, obdarowana, wzajemna, zapamiętana
Jest w rodzinie, jest we mnie
Była także w Tobie, przekazana, nauczona, zapamiętana
W tak trudnych chwilach
W tak trudnych czasach
Wiedziałeś
Jak kochać, jak nauczać, jak wybaczać
Wiedziałeś
Zawsze kiedy kochałeś, że kocha się naprawdę
Czy to w radości, czy to w smutku
Kocha się do końca
Nigdy nikogo nie zawodziłeś
Tylko wspierałeś, pomagałeś
Bez względu na czyjś dobry czy zły los
Wypełniałeś miłością
Wypełniałeś dobrem, uśmiechem i nadzieją
Dzięki Tobie
Każdy nauczył się miłości
By miłość ta była dobra, wiarygodna i zawsze…
Zapamiętana.

Tekst: mgr Andrzej Tomczyk

   

 

W tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Miał starszego o 14 lat brata Edmunda, a jego siostra Olga zmarła tuż po urodzeniu. Rodzina Wojtyłów wiodła skromne życie. Ojciec, porucznik, był urzędnikiem administracji wojskowej. Matka prowadziła dom. W domu Wojtyłów panowała religijna atmosfera, a oni sami cieszyli się szacunkiem wśród mieszkańców. Gdy Karol miał dziewięć lat, zmarła jego matka. Trzy lata później zmarł jego brat Edmund, który był lekarzem i zaraził się od pacjentki szkarlatyną w szpitalu. Po zdaniu egzaminu maturalnego w 1938 roku, Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mając dwadzieścia jeden lat zmarł mu ojciec, został sam, następnie zrezygnował ze studiów polonistycznych i zdecydował się wstąpić do seminarium duchownego, aby zostać kapłanem. 1 listopada 1946 roku z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie, a następnie odprawił swoją pierwszą mszę świętej w krypcie św. Leonarda na Wawelu. Początek kapłańskiej drogi Karola Wojtyły miał miejsce w czasie II wojny światowej. Wraz ze swoimi rodakami był on ofiarą dwóch totalitarnych systemów: narodowego i międzynarodowego socjalizmu. Obydwa odrzucały Boga. Obydwa wyrosły na pysze, pogardzie dla innych i nienawiści. Obydwa odbierały wolność i godność człowiekowi. Obydwa niosły strach i śmierć. W tym czasie młody Karol Wojtyła był robotnikiem w kamieniołomach fabryki chemicznej Solvay w podkrakowskich Łagiewnikach. 29 września 1958 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, a w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Brał czynny udział we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II. W roku 1967 papież Paweł VI mianował go kardynałem. I tak nadszedł historyczny dzień 16 października 1978 roku, gdy kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Przybrał imię Jan Paweł II. Głosił Ewangelię na całym świecie. Odwiedził 132 kraje i około 900 miejscowości. Jego nauczanie jest wciąż aktualne. Warto do niego sięgać, także poprzez Internet i media społecznościowe, wykorzystując możliwości, które stwarzają nowe technologie. Bardzo kochał swoją Ojczyznę. Polska była krajem, który Ojciec Święty odwiedzał najczęściej – odbył do Ojczyzny dziewięć pielgrzymek. Przyjeżdżał zawsze z konkretnym przesłaniem do rodaków, dostosowanym do aktualnie panującej sytuacji religijnej i politycznej. Każda z pielgrzymek była traktowana przez Polaków jako narodowe rekolekcje, a w spotkaniach z Papieżem uczestniczyły miliony osób. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Rzymie.

Podczas pogrzebu Jana Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku, wiatr silnym podmuchem zamknął księgę Ewangeliarza znajdującą się na jego trumnie. Tak jakby zamknął księgę jego życia. Na zakończenie uroczystości wierni zebrani na Placu św. Piotra wołali „Santo Subito!” – Natychmiast świętym!”. W ten sposób prosili, aby Kościół ogłosił to, czego sami byli pewni: „ten Papież był człowiekiem prawdziwie świętym”. Beatyfikowany 1 maja 2011 roku przez swojego następcę Benedykta XVI, a kanonizowany 27 kwietnia 2014 przez obecnego papieża Franciszka. Jan Paweł II wniósł nieoceniony wkład w historię naszego kraju, Europy, świata oraz w historię Kościoła powszechnego. Za jego przyczyną prośmy Boga o potrzebne łaski. Módlmy się – przez jego wstawiennictwo – w intencjach, które głęboko nosimy w naszych sercach. Prośmy za naszą Ojczyznę, Europę i cały świat. Niech setna rocznica urodzin Papieża Polaka będzie dla nas wezwaniem do braterstwa i jedności. Niech będzie źródłem nadziei i zaufania Miłosierdziu Bożemu.

Święty Janie Pawle II módl się za nami.

Tekst: Ks. mgr Konrad Durma

   

UCZENIE ZDALNE CORAZ ŁATWIEJSZE

Nadzwyczajna sytuacja w systemie oświaty spowodowana zagrożeniem epidemicznym stała się wyzwaniem dla nauczycieli , uczniów i całych rodzin. W tym czasie najważniejszą rzeczą z perspektywy nauczyciela, jest nawiązanie współpracy zdalnej z uczniami. Naprzeciw takiemu wyzwaniu wychodzi nam Starostwo, które w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła zakupiło sprzęt komputerowy dla placówek oświatowych. Projekt Zdalna Szkoła to wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nasza szkoła otrzymała 9 tabletów z oprogramowaniem przeznaczonych do wypożyczenia dla młodzieży. Przekazanie na darmowe używanie dla Powiatu Janowskiego przez Samorząd Województwa Lubelskiego w Lublinie 8 sztuk sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i transmisją danych to dla nas dodatkowe wielkie wsparcie. Zarówno młodzież ucząca się w naszej szkole, jak i rodzice i nauczyciele są bardzo wdzięczni za tego rodzaju pomoc. Sprzęt komputerowy jest fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, z odpowiednim oprogramowamiem. Odpowiedzialna młodzież z pewnością efektywnie wykorzysta wypożyczony sprzęt podczas zdalnej edukacji.

   

Drogi Maturzysto!!!

Edukacja jest najlepszą inwestycją. Inwestuj w siebie i zdobywaj szczyty kariery!

Dziękujemy wszystkim uczniom za angażowanie się w pracę na rzecz promocji szkoły, za to, że uświetniali swoim talentem imprezy szkolne oraz wspaniałą pracę na korzyść wizerunku naszego technikum w środowisku lokalnym.

Gratulujemy naszym prymusom wspaniałych wyników w nauce i sporcie zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim. Życzymy Wam, aby ten wysiłek w pogłębianiu wiedzy i umiejętności przyniósł Wam kolejne sukcesy w życiu zawodowym i osobistym.

Wszystkiego najlepszego i połamania piór na maturze!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.

   

W kręgu języka i kultury greckiej

7 marca w Zespole Szkół rozpoczęły się zajęcia związane z projektem - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-061868, tytuł projektu: „Podnosimy kompetencje zawodowe poprzez mobilności międzynarodowe"). W ramach tego projektu 84 uczniów naszej szkoły wyjedzie na staże zagraniczne do Grecji.

Uczniowie klas logistycznych, zakwalifikowani do projektu, brali udział w zajęciach z języka angielskiego, języka greckiego, przygotowania kulturowego oraz przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i doradztwa zawodowego. W ramach zajęć językowych z języka angielskiego napisali test, który sprawdzał ich kompetencje językowe. Na języku greckim poznali alfabet grecki, a także najważniejsze zwroty i wyrażenia, przydatne w codziennej komunikacji. Zajęcia kulturowe dotyczyły zagadnień związanych z historią, kulturą, tradycją i obyczajami Greków. Natomiast przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i doradztwo zawodowe wskazały uczniom ich najważniejsze cechy osobowościowe, zainteresowania, jak i predyspozycje zawodowe. Zajęcia będą miały jeszcze swoją kontynuację. Oprócz wyżej wymienionych młodzież odbędzie również przygotowanie z BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Galeria zdjęć

   

Akcja krwiodawstwa w naszej szkole

W poniedziałek 2 marca w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim już po raz kolejny odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa zorganizowana przez Pana Radosława Szymańskiego Nasza młodzież wie, że oddając krew możemy uratować czyjeś życie, a chwilowe osłabienie jest nieważne, bo w ten sposób niesiemy dar życia. Zorganizowanie tej akcji spotkało się z dużym odzewem zarówno ze strony naszej młodzieży jak i młodzieży z innych szkół janowskich, a także wśród społeczności Janowa. Ponad 30 osób oddało krew, a w sumie dzięki tym akcjom w naszej szkole zostało oddane 140 litrów krwi.

Składamy podziękowania za współpracę Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie za przeprowadzenie tej akcji , dziękujemy również za pracę całemu zespołowi medycznemu.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkim chętnym za zaangażowanie, odwagę i chęć niesienia pomocy innym, a szczególnie honorowym dawcom. Zapraszamy i zachęcamy do udziału w kolejnych tego typu akcjach, już na przełomie maja i czerwca.

Tekst: A.Widz, fotogr.: R.Szymański

   

Coroczna akcja w naszej szkole - Zdrowie to najlepsza inwestycja!

Na zdrowy styl życia składa się wiele przyzwyczajeń i nawyków z młodości, które są kontynuowane w wieku późniejszym. Dzieci nie potrafią w pełni świadomie działać w tym kierunku, dlatego to od nas dorosłych zależy jakie doświadczenia i wzorce dzieci wynoszą z domu i jakie są ich szanse na zdrowe życie w przyszłości. Naprzeciw takim potrzebom wychodzą nauczyciele Zespołu Szkół. To już po raz szósty Pani mgr Kinga Jargiło i Pani mgr Renata Myszak organizują konkurs promujący zdrowy styl życia. Tym razem był on skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu naszego powiatu.

Zmagania konkursowe polegały na sprawdzeniu wiedzy uczniów w teorii oraz na rozpoznawaniu różnorodnych smaków.

Drugi etap konkursu budził najwięcej emocji, ponieważ uczestnicy rozpoznawali smakując z zawiązanymi oczami różne owoce i warzywa. Wśród smaków pojawiły się: pędy bambusa, czerwona porzeczka, melon, awokado, limonka, granat, rzepa, rukola, czarne oliwki itd.

Zwycięzcą konkursu został uczeń Krystian Wieleba z Publicznej Szkoły Podstawowej z Wólki Ratajskiej.

Drugie miejsce zajęła uczennica Magdalena Jaskowska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszowie Pierwszym.

Trzecie miejsce zajął uczeń Antoni Rosiński z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Dziękujemy nauczycielom - szkolnym opiekunom uczniów, którzy przygotowali swoją młodzież do udziału w rozgrywkach szkolnych oraz w etapie głównym, który odbył się w naszej szkole.

Jak widać mamy wiele możliwości, aby oddziaływać na stan naszego zdrowia i powinniśmy każdą z nich wykorzystać według znanego powiedzenia „twoje zdrowie w twoich rękach”

Tekst:A.Widz,fotogr.R.Myszak

Galeria zdjęć

   

Witos pobiegł Tropem Wilczym

Pierwszego marca, w dniu święta Żołnierzy Wyklętych, w Janowie Lubelskim odbył się bieg na dystansie 1963m upamiętniający polskich patriotów oraz bohaterów podziemia niepodległościowego. Dystans biegu symbolizuje rok, w którym poległ w walce ostatni Żołnierz Wyklęty, Józef Franczak, ps. LALEK. Była to VIII edycja biegu Tropem Wilczym, a druga jego odsłona w naszym mieście. Razem w 2020 roku w 365 miastach Polski i na świecie pobiegło 75 000 biegaczy. Na trasie biegu nie mogło zabraknąć uczniów z Zespołu Szkół im. W. Witosa, a konkretnie z klas mundurowych. Tym sposobem uczniowie oddali hołd żołnierzom podziemia

zdj.: T Gałucha, D. Kozdra

Galeria zdjęć

   

I Szkolny Turniej Szachowy 2020

Gra w szachy jest jedną z gier ,która wzmacnia więzi rodzinne, bo spędza się więcej czasu z rodzicami, a największą satysfakcją jest wygrać z dziadkiem albo rodzicem. Nauczyciel Zespołu Szkół Pan mgr Radosław Szymański wyszedł z inicjatywą zorganizowania turnieju szachowego dla uczniów, który trwał od 10 do 18 lutego. Zainteresowanie turniejem było ogromne, lista chętnych natychmiast się zapełniła, a chętnych było wiele więcej. Gra w szachy od strony edukacyjnej jest niezwykle ważna, uczy punktualności, bo kto się spóźni, będzie miał mniej czasu na rozegranie partii. Uczy gospodarowania czasem – nie można zbyt długo myśleć nad jednym ruchem, bo nie wystarczy czasu na dobre przemyślenie kolejnych ruchów. To w szachach najlepiej uczymy się radzić sobie z porażkami, stopniowo dochodzimy do perfekcji. Zdarza się tak, że uczeń słaby czy nieśmiały odnosząc sukcesy w szachach zaczyna nabierać pewności siebie. No i wreszcie to chyba jedyna dyscyplina sportowa ,gdzie dziecko może wygrać z dorosłym!

Turniej rozgrywany wśród publiczności wyzwalał wiele emocji zarówno po stronie zawodników, jak i obserwujących. Rozgrywany był systemem pucharowym, do dwóch przegranych meczy. Udział wzięło 16 osób. Akcje na planszach i przebieg gry niejednokrotnie wyglądały jak u najlepszych zawodników na świecie. Logiczne myślenie grających, ich rozwaga, szybka orientacja i pomysłowość wzbudzały zainteresowanie kolegów i koleżanek.

Wyłonieni zostali pierwsi zwycięzcy:
1 miejsce - Wieleba Agnieszka kl. III lgd
2 miejsce - Sokół Paweł kl. III lgd
3 miejsce - Bober Mateusz kl. III tżiug

Zwycięzcy turnieju otrzymali statuetki, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe oraz nagrodę pieniężną dla zdobywcy pierwszego miejsca- od anonimowego darczyńcy.

Sponsorami turnieju byli:
- Zespół Szkół im.W. Witosa w Janowie Lubelskim
- X light Fotografia&Reklama - Przemysław Kołtyś
- Santander Consumer Bank oddział w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 16

Dziękujemy wszystkim sponsorom za ufundowanie nagród ,a Panu Radkowi za wspaniały pomysł, a przede wszystkim młodzieży, która z takim zaangażowaniem współzawodniczyła. To dobre rokowania na przyszły rok, a lista chętnych zapełnia się już dziś!

Tekst: A. Widz, fotogr.: R. Szymański

   

Staż zagraniczny – szansą na sukces. Kolejny projekt w Zespole Szkół

W Zespole Szkół rozpoczął się kolejny projekt - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-061868, tytuł projektu: „Podnosimy kompetencje zawodowe poprzez mobilności międzynarodowe". W ramach tego projektu 84 uczniów naszej szkoły wyjedzie na staże zagraniczne do Grecji.

24 lutego br. zostały ogłoszone ostateczne wyniki pierwszej rekrutacji wśród uczniów - klasy II i IV Technikum Logistycznego, którzy byli chętni do udziału w projekcie. Komisja rekrutacyjna, w składzie: A. Wąsek, E. Biernat oraz J. Kułażyńska, wyłoniła osoby z największą liczbą punktów, uzyskanych w kilku kategoriach kwalifikacyjnych: oceny z przedmiotów zawodowych, ocena z języka angielskiego, ocena z zachowania, zaangażowanie w życie szkoły, wynik testu językowego, wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję z kandydatem (w języku polskim i angielskim), opinia wychowawcy.

Zasadniczym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów. To wyjątkowa szansa na poszerzenie wiedzy i umiejętności. Wyjazd do Grecji, w celu odbycia praktyki zawodowej, umożliwi zdobycie doświadczeń zawodowych, udoskonali znajomość języka obcego, w tym ukierunkowanego zawodowo, a także podniesie kompetencje interpersonalne i świadomość międzykulturową uczniów. Młodzież otrzyma certyfikat Europass Mobilność oraz certyfikat wystawiony przez przedsiębiorstwo, w którym obywać się będą praktyki. Osoby biorące udział w projekcie zostaną odpowiednio przygotowane poprzez udział w zajęciach z zakresu: języka angielskiego, języka greckiego, przygotowania kulturowego, przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i doradztwa zawodowego, przygotowania z BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkim osobom, które pomyślnie przeszły rekrutację i zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, gratulujemy!

J. Kułażyńska

   

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

Wprost z „Witosa” do telewizji!

„Sukces na bank” – to Ogólnopolski Turniej wiedzy o finansach dla uczniów szkół średnich. Turniej podzielony był na trzy kolejne etapy – internetowy, regionalny oraz telewizyjny. Odbyły się już dwa etapy online, w wyniku których zostało wyłonionych 16 drużyn z całej Polski. W tej wyselekcjonowanej grupie drużyna z naszej szkoły zajęła wysokie, bo 5 miejsce w kraju, a walczyli z wielkim zapałem i ekspresją : uczennice III klasy Technikum Logistycznego - Małgorzata Małek, Sylwia Adamek oraz uczniowie z klasy II Technikum Logistycznego – Łukasz Jarosz i Łukasz Gajur oraz Dawid Maksim z III klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – wszyscy przygotowywani i nadzorowani przez Panią mgr Izabelę Mak.

Nasi liderzy wezmą udział w kolejnym etapie i będą walczyć „na żywo” w rozgrywkach odbywających się tym razem w telewizji TVP Bydgoszcz w dniach 7-8 marca bieżącego roku.

Należy zaznaczyć, że Pani Izabela od wielu lat cyklicznie nadzoruje i przygotowuje uczniów do udziału w różnorodnych konkursach, opiekuje się Szkolnym Kołem Przedsiębiorczości, w ramach którego uczniowie mają możliwość pogłębiania swojej specjalistycznej wiedzy w tym zakresie.

Gratulujemy tak wielkiego sukcesu zarówno uczniom jak i Pani mgr Izabeli Mak, doceniamy pracę i zaangażowanie całej grupy.

Trzymamy kciuki za kolejny etap!

Tekst: A. Widz, foto: I. Mak

   

Przez logistykę do kryształku ...wycieczka zawodoznawcza
do Cukrowni Ropczyce

Wycieczki zawodoznawcze są już tradycją w naszej szkole, dzięki nim młodzież może przekonać się jak faktycznie wygląda praca w danym przedsiębiorstwie, czego dzisiaj oczekuje się od młodych pracowników. 12 lutego uczniowie klasy pierwszej Technikum Logistycznego pod opieką Pani Magdaleny Flis oraz Pana Andrzeja Jarosza odbyli taką wycieczkę do Cukrowni Ropczyce znajdującej się w województwie podkarpackim.

Ropczyce to jeden z pięciu zakładów produkujących cukier w Polsce dla grupy Südzucker Polska, jest bardzo sprawną ekonomicznie i technologicznie cukrownią w kraju. Ubrani zgodnie z bhp – w kaski i stroje ochronne uczniowie i opiekunowie rozpoczęli zwiedzanie Cukrowni Ropczyce poznając historię tego miejsca. Pierwszym etapem był 40 minutowy wykład na temat historii zakładu, jego pracy, przestrzegania przepisów bhp na terenie fabryki oraz po omówieniu technologii uprawy buraka cukrowego, pracownik cukrowni zaprezentował uczniom proces odbioru surowca pod kątem jego oceny ilościowej i jakościowej. Po wtajemniczeniu się, jak w teorii wygląda proces tworzenia cukru, chwilę później zobaczyli halę produkcyjną na własne oczy. Uczniowie przyjrzeli się z bliska poszczególnym etapom pozyskiwania cukru, od transportu buraków, poprzez krojenie i pracę w laboratorium, aż po strefę pakowania i magazynowania gotowego cukru. To wspaniała szansa móc zobaczyć zakład produkcyjny od środka. Powierzchnia Cukrowni sięga 40 hektarów, dlatego też cały ten teren uczniowie w towarzystwie doświadczonego i wieloletniego pracownika zwiedzili autokarem. Młodzież obserwowała pracę logistyka, pakowacza, magazyniera i automatyka procesów produkcyjnych. Całokształt procesu pakowania, produkcji cukru, cukru pudru oraz zwiedzanie magazynów, gdzie gotowy cukier jest załadowywany na oczekujące tiry, to finał w zwiedzaniu Cukrowni. Jeszcze długo w szkole trwały dyskusje na temat spostrzeżeń, wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas tej wyprawy.

Drugim etapem wycieczki był czas na relaks w parku trampolin FLY PARK w Rzeszowie. Na miejscu, pod opieką profesjonalnych trenerów uczniowie świetnie bawili się skacząc, robiąc salta i przewroty. Po krótkiej rozgrzewce prowadzonej przez trenera, rozpoczęła się fantastyczna zabawa. Wycieczka była bardzo udana, a nasi logistycy myślą już o następnej.

Tekst i foto Magdalena Flis, nauczyciel przedmiotów zawodowych

Galeria zdjęć

   

Love czyli Walentynki na słodko

Walentynki to święto, które obchodzimy od niedawna, ale zyskuje ono coraz większą popularność. Jest to nie tylko dzień zakochanych, ale również świetna okazja do świętowania miłości, przyjaźni i życzliwości. W naszej szkole były to walentynki na słodko.

Uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych ochoczo podjęli się przygotowania Walentynek na słodko. Ze względu na to, że z walentynkami kojarzą się przede wszystkim serduszka, więc prace naszych uczniów również miały ten motyw.

Serca duże i małe serduszka wykonane były z różnych ciast - piernikowego, półkruchego, kruchego, oblane czekoladą lukrem, przełożone dżemem; przeplatane kokardami, wstążkami, włożone w skrzyneczki z piernika oraz wiklinowe pudełeczka a potem pięknie i elegancko zapakowane w cylofan, a we wszystkim dominowała czerwień – kolor miłości.

Wszystkie prace uczniów były pomysłowe, ciekawe i niepowtarzalne i widać było wysiłek włożony w ich przygotowanie, ostatecznie jednak w konkursie zwyciężyli:

I miejsce – Dorota Szydłowska i Izabela Jargiło uczennice kl. 1 tżiug za przygotowanie piernikowej skrzyneczki z pierniczkami
II miejsce – Aleksandra Wieleba i Marcelina Paleń ucz. kl. III tżiug za przygotowanie serca piernikowego w polewie
III miejsce - Kamila Kot ucz. kl.1 tżiug za przygotowanie kruchych serduszek wypełnionych dżemem

Romantyczny nastrój tego dnia podkreślały także dekoracje walentynkowe rozwieszone na szkolnym korytarzu, którego sufit utkany był setką czerwonych serduszek.

Jednym z najpopularniejszych walentynkowych zwyczajów, bez którego trudno sobie wyobrazić Dzień Zakochanych w naszej szkole, jest niewątpliwie poczta walentynkowa. W tygodniu poprzedzającym walentynki uczniowie, którzy chcieli wyrazić uczucia swoim sympatiom, wrzucali kartki walentynkowe do specjalnie przygotowanego pudełka a w dzień walentynek specjalni listonosze przebrani za amorki roznosili miłosną korespondencję od klasy do klasy.

Taki dzień jak ten to dobra okazja, aby wyrazić nasze uczucia. Emocje takie jak miłość, przyjaźń czy sympatia powodują, że żyje się nam lepiej, więc postarajmy się mówić innym o tym, co czujemy.

Galeria zdjęć

   

Dydaktycznie, słodko i luksusowo czyli przepis na udaną wycieczkę

4.02.2020r. uczniowie klas techników: gastronomicznego i hotelarskiego wybrali się na wycieczkę zawodoznawczą do Warszawy.

Pierwszym punktem na mapie stolicy była Fabryka Czekolady LOTTE Wedel. Zakład specjalizujący się w produkcji czekolad, cukierków, chałwy, sezamków i innych słodkości. Wycieczka rozpoczęła się spacerem po dziedzińcu Fabryki, prowadzącego do wnętrza, które już od progu urzekało unoszącym się zapachem czekolady. Uczestnicy poznali historię powstania Fabryki oraz sylwetki jej założycieli. Dużym zainteresowaniem cieszył się film o pochodzeniu kakao – głównego składnika do produkcji czekolady. Z fascynacją podziwialiśmy rzeźbę Stadionu Narodowego przygotowaną przez pracowników Wedla specjalnie na otwarcie Euro 2012 oraz czekoladową wystawę innych rzeźb i obrazów. Uczniowie skorzystali również z niepowtarzalnej okazji – obserwacji osób wykonujących wprost dzieła sztuki na hali produkcyjnej, gdzie powstają smakołyki i rarytasy wedlowskie – czekolady, praliny oraz ręcznie malowane Torciki Wedlowskie.

Nie mogło zabraknąć słodkiego poczęstunku i ciepłej czekolady oraz upominków, które każdy uczestnik dostał na zakończenie wycieczki.

Zaopatrzona w pozytywną energię młodzież ruszyła do centrum Warszawy. Kolejnym punktem na mapie było ścisłe centrum naszej stolicy – Aleje Jerozolimskie, gdzie od 30 lat wznosi się okazały wieżowiec 5 – gwiazdkowego hotelu Marriott. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła możliwość zwiedzania luksusowych apartamentów, z których rozciągał się wspaniały widok na Warszawę. Największe wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobił ekskluzywny Apartament Prezydencki oraz Panorama Sky Bar znajdujący się na 40 piętrze hotelu. Na terenie obiektu funkcjonują restauracje reprezentujące różne kuchnie, które zaspokoją z powodzeniem podniebienia najbardziej wyrafinowanych koneserów smaku.

Ostatnim punktem wycieczki i wspaniałą atrakcją okazała się wizyta w kolejnym 5 – gwiazdkowym hotelu Intercontinental, usytułowanym również w centrum Warszawy. To jeden z najwyższych budynków w mieście o unikalnej i nowoczesnej architekturze, będący jednym z najważniejszych punktów stolicy. W tym obiekcie ogromne wrażenie zrobił basen zlokalizowany na 43 piętrze budynku. Gastronomów zainteresowała kilkakrotnie wyróżniona przez przewodnik Michelin oraz wielokrotnie nagradzana restauracja Platter by Karol Okrasa, spełniająca oczekiwania nawet najwytrawniejszych smakoszy.

Organizatorki wycieczki – nauczyciele przedmiotów gastronomiczno – hotelarskich panie Anna Balczerowska, Bogumiła Kmita oraz Monika Majkowska – Nizioł zadbały również o doskonałą atmosferę w drodze powrotnej motywując do pozytywnej rywalizacji w konkursie piosenki. Zwycięzcy otrzymali nagrody, wszyscy uczestnicy drobne słodkie upominki. Zawodoznawcze wycieczki jak zwykle są bardzo atrakcyjne, bo łączą w sobie teorię zdobywaną na lekcjach z praktyką. Młodzież pełna wrażeń i bogatsza o nowe doświadczenia z chęcią wraca do codziennej pracy i nauki.

Anna Balczerowska

Galeria zdjęć

   

Sukces naszych uczennic na olimpiadzie ZUS

„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – to hasło tegorocznej olimpiady do której przystąpili uczniowie klasy III technikum żywienia i technik logistyk przygotowywani przez Panią Izabelę Mak – opiekuna Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.

Nasze uczennice z III klasy technikum logistycznego : Sylwia Adamek z 19punktami,Małgorzata Małek z 18punktami oraz Kinga Krzysztoń z 17 punktami jako zespół zajęły 8 miejsce i znalazły się tym samym wśród 21 zespołów, które wezmą udział w II etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim. Konkurs zorganizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Lekcje te, to źródło wiedzy o prawach i obowiązkach wynikających z ubezpieczeń społecznych dotyczących emerytur, zasiłków i zasadach prowadzenia własnej firmy.20 marca rozstrzygnie się drugi etap i mamy nadzieję na awans ogólnopolski!

Gratulujemy naszym uczennicom i życzymy wysokich not, tym bardziej, że finaliści mogą liczyć na otrzymanie indeksu na studia, dodatkowe punkty na inne uczelnie, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe.

   

Pionierska Lodówka Społeczna w Janowie Lubelskim

23.12.2019 odbyło się oficjalne otwarcie Lodówki Społecznej, która mogła zawitać do Janowa dzięki zaangażowaniu jednej z opiekunek Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim, Pani Kamili Górze-Pikuli oraz wsparciu finansowemu Posła na Sejm Pana Jerzego Bieleckiego i Burmistrza miasta, Krzysztofa Kołtysia.

Fundacja „Weź Pomóż” z siedzibą we Wrocławiu, której prezesem jest Pan Jan Piontek zgodziła się podjąć współpracę ze Szkolnym Kołem Wolontariatu i dzięki temu, mogliśmy świętować otwarcie pierwszej takiej lodówki w województwie lubelskim.

Inicjatorka akcji,Pani Kamila Góra-Pikula dostrzegła, iż „w dniu otwarcia udało nam się już pomóc kilku osobom i zorganizować paczki z żywnością dla osób potrzebujących”

Na oficjalne otwarcie przybyli :Pan Burmistrz Krzysztof Kołtyś, Poseł na Sejm RP,Jerzy Bielecki, Starosta Janowski ,Pan Artur Pizoń, Pani Sekretarz Bożena Czajkowska oraz Pani Dyr. Zespołu Szkół, Teresa Biernat.

Poseł na Sejm ,Pan Jerzy Bielecki podkreślił "że ta drobna rzecz zostanie doceniona przez mieszkańców, tak jak przez nas”

Starosta Janowski, Pan Artur Pizoń pogratulował "inicjatywy, która jest bardzo cenna zwłaszcza w tym okresie, w którym będziemy przeżywać okres Świąt Bożego Narodzenia; jest to pewnego rodzaju otwiercie serca na potrzeby innych”

Pan Burmistrz, Krzysztof Kołtyś zauważył, że „jest to pionierska inicjatywa i liczymy na to, że będzie ona zaczynem do kontynuowania na terenie innych powiatów, a u nas spotka się z dobrym odbiorem zarówno wśród osób, które będą chciały zostawić produkty żywnościowe jak i będzie cieszyła się popularnością wśród osób potrzebujących, chcących korzystać z lodówki”

Już w dniu otwarcia z pomocy skorzystało kilka osób; udało się zorganizować pomoc dla tych, którzy sami nie skorzystaliby z takiej formy pomocy. Dyrekcja Zespołu Szkół, mgr T. Biernat również doceniła inicjatywę wyrażając to słowami" zawsze co z serca szczerze dane, szczerze zostaje przyjęte"

Czym jest Lodówka Społeczna?

Lodówka Społeczna- jest to przeszklona witryna chłodnicza stojąca w miejscu publicznym, ogólnodostępnym. Zamysł jest prosty: masz za dużo jedzenia- nie marnuj i nie wyrzucaj, wkładasz je do lodówki, a każda osoba może takim jedzeniem się podzielić. Dzięki temu zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia, dzielisz się nim z każdym, kto tego potrzebuje.

Lodówka Społeczna będzie otwarta w godzinach pracy Domu Nauczyciela, tj. od poniedziałku do piątku od 9:00-17:00, we wtorki do 18:00, natomiast w soboty do 14:00.

Żeby ułatwić mieszkańcom korzystanie z lodówki będzie można z niej korzystać całodobowo.

Nasza szkoła opiekuje się lodówką w ten sposób, iż nadzorują ją wolontariusze. To oni sprawdzają jej stan, czystość i pilnują, by wszystko funkcjonowało prawidłowo.

Na co dzień pieczę nad nią sprawuje koordynatorka przedsięwzięcia, Pani Kamila Góra- Pikula.

Tekst i foto; K.Góra-Pikula

   

Studniówka 2020 już za nami! - "BO ŻYCIE TO BAL JEST NAD BALE"

Tegoroczny bal studniówkowy odbył się 4 stycznia w Hotelu Janów w Borownicy. Bajeczne miejsce, cudowny klimat, fantastyczni ludzie, udana zabawa do samego rana.

W imieniu Pani Dyrektor oraz Rodziców maturzyści z ogromną satysfakcją i wzruszeniem zaprosili na tegoroczny bal studniówkowy gości: Księdza kanonika doktora Jacka Staszaka, proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela ,Księdza kanonika Waldemara Fariona, proboszcza parafii św. Jadwigi Królowej, Księdza doktora Waldemara Olecha, proboszcza parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Wólce Ratajskiej, czcigodnych księży w osobach: księdza magistra Konrada Durmę oraz Ireneusza Rząsę, Przewodniczącego Rady Powiatu Janowskiego pana Sławomira Dworaka, Burmistrza Janowa Lubelskiego pana Krzysztofa Kołtysia oraz Przewodniczącą Rady Rodziców -panią Monikę Gałus.

Zaproszeni zostali również nauczyciele i wychowawcy: Radosław Szymański – wychowawca klasy III Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym, Lidia Lenart – wychowawczyni klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Aneta Wąsek – wychowawczyni klasy IV Technikum Logistycznego – I oddział, Joanna Sajewska – wychowawczyni klasy IV Technikum Logistycznego- II oddział, Barbara Łukasik –wychowawczyni klasy IV Technikum Hotelarskiego i Geodezyjnego.

Młodzież podziękowała Pani Dyrektor Teresie Biernat za stworzenie warunków do nauki i możliwości wykształcenia się w wybranych zawodach, a także za możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji poświadczonych certyfikatami, dzięki prowadzonym w szkole różnorodnym projektom.

Nie byłoby nas w tej szkole, gdyby nie nasi Rodzice. Im również w tym uroczystym dniu pragniemy podziękować za troskę, wychowanie i przygotowanie pięknego balu. Maturzyści kierowali się słowami Aleksandra Dumasa „Co ofiarowane ze szczerego serca, winno być szczerym sercem przyjęte”. Nauka w szkole minęła niczym szkolna lekcja, a po balu studniówkowym zacznie się odliczanie 100 dni do matury.

Uroczystość zainaugurowana została anielskim śpiewem Julii Kierepki, która wykonała utwór M. Rodowicz ,, Niech żyje bal”, który trącił delikatnie refleksją nad tym, że "życie to bal jest nad bale” i ,,drugi raz nie zaproszą nas wcale".

Po ceremonii powitania zebranych gości tradycyjnie został odtańczony polonez w iście przepięknym stylu. Dziewczęta i chłopcy wyglądali niczym z żurnala. Poloneza wodził mgr R. Szymański w parze z Panią Dyrektor Szkoły. Kolejną atrakcją dla zebranych gości było śledzenie wykonania walca wiedeńskiego, którego młodzież nie powstydziłaby się na turnieju towarzyskim. Następnie kwiaty, dedykacje, miłe słowa oraz podziękowanie w postaci wzruszającej piosenki w wykonaniu naszej artystki Julii.

"Tańce, hulanki, swawola"- cytując klasyka - atmosfera sprzyjała wspaniałej zabawie, a co ważne, w kulturalnej atmosferze. Zgromadzeni z wielkim zainteresowaniem słuchali prezentacji o specjalizacji każdej z klas, jednocześnie zdając sobie sprawę ze zdolności młodzieży maturalnej oraz ich wszechstronnych możliwościach.

Te fantastyczne chwile zostały uwiecznione przez pana Filipa Skrabacza - Fotografia Ślubna a DJ RMS Music Agency zadbał o oprawę muzyczną.

Niestety, wszystko, co miłe, szybko się kończy, a teraz pozostaje odliczać czas do egzaminu dojrzałości, gdyż jak powiedział Heraklit z Efezu „panta rhei” - wszystko płynie. Tak jak czas spędzony w tej szkole. A do drzwi już puka przypomnienie rodem z piosenki:

"minęła studniówka
Z wielkim hukiem!
Czas ucieka i matura coraz bliżej" - już za 100 dni !!!

Tekst: B. Łukasik

Galeria zdjęć

   

Podziękowania!

Serdeczne podziękowania dla społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół im .Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim i Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim za przekazane słodycze, zabawki i artykuły spożywcze dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu Gminy Dzwola.

Kierownik OPS w Dzwoli

Podziękowania te dostaliśmy za zebranie ok 50 kg darów przez naszych uczniów w akcji przedświątecznej. Nasi wolontariusze posegregowali je i zostały one przekazane ludziom, którzy ich potrzebują. Szkolne Koło Wolontariatu dziękuje Samorządowi Uczniowskiemu , który współpracował w ramach zbiórki.

koordynator SKW -B.Łukasik

   

Drodzy Rodzice i Uczniowie
Szczęśliwego Nowego Roku!
Satysfakcji z działań, zdrowia i pogody ducha oraz jak najwięcej powodów do
radości w 2020 roku!

Życzy Dyrekcja i Grono Nauczycielskie

 

POMAGAJMY ZWIERZĘTOM

Wolontariusze z naszej szkoły w dniu 29 grudnia dostarczyli karmę zebraną na rzecz schroniska w Sandomierzu. Nasza szkoła bardzo się postarała i zebraliśmy 140 kg karmy suchej i puszek. Pani pracująca w schronisku bardzo gorąco nam podziękowała za zbiórkę i zapraszała nas również do pomocy przy pieskach, które nas powitały przyjaznym szczekaniem. W schronisku znajduje się 100 piesków i kilka kotów. Dziękujemy wszystkim za włączenie się do naszej zbiórki.

Tekst, foto: W. Parchyta - nasza wolontariuszka

   

Kochani nasi Uczniowie i Rodzice

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności życzymy Wam wiele radości, aby Wam się darzyło, z roku na rok lepiej było!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZS

Galeria zdjęć

   

Jasełka – przedstawienie bożonarodzeniowe w naszej szkole.

Tegoroczne Jasełka zgromadziły w JOK wszystkich uczniów naszej szkoły, dyrekcję, nauczycieli, pracowników administracji oraz zaproszonych gości.

Co roku uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i księdzem przygotowują inscenizację upamiętniającą narodziny Jezusa. Dzięki Jasełkom możemy kultywować tę piękną polską tradycję. Tegoroczna inscenizacja była nieco odmienna od poprzednich, bowiem opowiadała o tradycjach, które gdzieś powoli giną, zatracają się w nowoczesnym, cyfrowym świecie. „…Młodzież błąka się po necie i po ulicach miast, nie widzi sensu tych Świąt” -słyszymy ze sceny, a nowoczesna młoda gospodyni na pierwszym miejscu stawia załatwienie sobie wizyty u kosmetyczki i fryzjera. Gra aktorska naszej młodzieży skłoniła wszystkich do refleksji nad sensem Świąt Bożego Narodzenia. Najważniejsze jest to-aby w sercach naszych narodziła się Miłość i by słowa naszego wieszcza narodowego były dla nas przestrogą:

„Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”.

Jasełka ubarwione zostały pięknie zaśpiewanymi kolędami i utworami instrumentalnymi. Część artystyczna zakończona została ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród za konkurs na rzeźbę z piernika. Pani Dyrektor Teresa Biernat podziękowała wszystkim za udział w Jasełkach oraz ich przygotowanie – księdzu Konradowi Durmie i Pani Annie Balczerowskiej. Wszystkim zgromadzonym Pani dyrektor złożyła najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie rodzinnym, aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość. Ksiądz dr Waldemar Olech życzył wszystkim, aby Nowonarodzony oświecał drogę codziennego życia i obdarzał wszelkim błogosławieństwem całe nasze rodziny. Prowadzący uroczystość zwrócili się do kolegów i koleżanek ze słowami: Życzymy Wam samych radosnych chwil w przeżywaniu twórczej młodości i samych sukcesów w zdobywaniu życiowej mądrości. W tak uroczystym nastroju, z życzeniami dla swoich rodzin rozeszliśmy się do domów.

Tekst: A.Widz

Galeria zdjęć

   

„Wiemy o Tobie wszystko” – lekcja o bezpieczeństwie w sieci
dla uczniów IV klasy technikum logistycznego

12 grudnia w naszej szkole gościliśmy Panią doktor Iwonę Surowiec - Lasek, przedstawiciela Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Pani doktor na co dzień jest kierownikiem Katedry do spraw bezpieczeństwa. Uczniowie otrzymali solidną lekcję dotyczącą, jakże dzisiaj ważnej kwestii bezpiecznego poruszania się w sieci oraz o konsekwencjach wynikających z nieprzemyślanych i pochopnych kroków w wirtualnym świecie. Bezpieczeństwo w sieci jest bardzo ważnym problemem, a świadczy o tym chociażby fakt ,iż Komisja Europejska zaproponowała coroczne obchodzenie w całej Europie, w pierwszych dniach lutego, Dnia Bezpiecznego Internetu. W spotkaniu, które zorganizowała Pani Izabela Mak uczestniczyli uczniowie czwartych klas technikum logistycznego.

Tekst: A.Widz

   

Coroczny konkurs na rzeźby i budowle z piernika naszych gastronomów

Każdy ma swoje ulubione ciasto bożonarodzeniowe, jednak za symbol Świąt Bożego Narodzenia uznaje się pierniki. Pieczemy pierniczki w kształcie serca, renifera, gwiazdki, choinki… Piernik w wielu krajach uznawany był za symbol dobrobytu i wysokiego statusu społecznego, a w XVII w. pierniki sprzedawano w aptekach jako lek na wiele chorób.

To już po raz kolejny w naszej szkole ma miejsce konkurs na pierniczkowe wypieki i to w bardzo pracochłonnej odsłonie. Uczniowie technikum gastronomicznego pracowali kilka godzin aby zrealizować precyzyjnie swój pomysł, a pozostali wraz z nauczycielami upajali się unoszącym się w szkole zapachem cynamonu, imbiru, miodu, goździków i innych aromatów korzennych.

No i w końcu są!

Różnobarwne, ubarwione kolorowym lukrem chatki, makieta piernikowa bogata w życzenia świąteczne, jak również choinki wykonane z makaronu wprowadziły atmosferę świąteczną. Z niecierpliwością co roku czekamy na te przepiękne, zachwycające ozdoby. Każdy z zachwytem na nie patrzył i podziwiał z jaką niezwykłą dokładnością zostały wykonane najmniejsze szczegóły.

Gratulujemy pomysłu i doceniamy pracę włożoną, aby te dzieła sztuki stworzyć. Jak zwykle trudno jest wybrać najlepszą chatkę czy choinkę, a w tym roku wszyscy zostali nagrodzeni i wyróżnieni podczas szkolnych Jasełek.

Uczniowie pilnie pracowali pod okiem Pań: Anny Balczerowskiej i Moniki Nizioł-Majkowskiej.

Galeria zdjęć

   

Małgorzata Małek – nasza stypendystka

Podczas uroczystej Gali z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego w towarzystwie Posła Jerzego Bieleckiego i Księdza Dziekana Jacka Staszaka nasza uczennica otrzymała akt stypendialny. Na akt stypendialny zapracowali uczniowie ,którzy pracują sumiennie i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, a taką uczennicą jest Małgosia Małek. Jej zaangażowanie w życie klasy i szkoły oraz kultura osobista stawiają Ją w gronie osób godnych naśladowania. Małgosia co roku otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, bierze udział w konkursach językowych i recytatorskich, a z racji swojego profilu klasy uczestniczy również w olimpiadzie logistycznej. Cieszymy się i jesteśmy dumni z naszej uczennicy oraz dziękujemy za dobry przykład dla wszystkich uczniów.

Małgosiu! Edukacja jest najlepszą inwestycją, a więc inwestuj w siebie i poszerzaj swoje horyzonty, bo „wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tekst: A.Widz

   

W Mikołajkowym nastroju

6 grudnia od rana w naszej szkole panował świąteczny nastrój, bo przywitanie świętego Mikołaja to dla dużych i małych wielkie przeżycie. Zwykły cukierek, ale od Mikołaja osłodził lekcje wszystkim tego dnia, a uczniowie klas gastronomicznych częstowali misternie wykonanymi słodkimi wypiekami. Mikołaj z piosenką i wesołymi okrzykami wraz ze swoimi pomocnikami odwiedzał wszystkie klasy z entuzjazmem witany przez uczniów. Młodzież i nauczyciele przystrojeni w czerwone i odświętne sweterki mile spędzili ten dzień w szkole, dał on nam wiele pozytywnych emocji i radości, bo szkoła, to nie tylko nauka!

Dziękujemy Mikołajowi i Jego pomocnikom!

Zapraszamy za rok!

   

MIKOŁAJ JEST WŚRÓD NAS...

5 grudnia nasz znajomy Mikołaj odwiedził wraz z wolontariuszami Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy . Nasi uczniowie m.in. z Liceum Mundurowego , Technikum Hotelarskiego i Żywienia wybrali się do dzieci , by opowiedzieć jak wygląda nauka w naszej szkole. Żeby nie było tak poważnie, to spotkanie to było przeplatane zabawami , śpiewem i wspólną integracją. Mikołaj oczywiście rozdawał cukierki , pyszne babeczki i robił fotki z zainteresowanymi. Spotkanie przebiegało w miłej, wesołej atmosferze.

Wolontariusze skupiają się na potrzebach innych. To bardzo szlachetne, że nie myślą tylko i wyłącznie o własnych potrzebach, ale potrafią dostrzec innych. Dziękujemy za zaproszenie i wspólną zabawę!

Koordynator SKW- B.Łukasik

   

„NA WAS ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ”-
UDZIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ W XIII GALI WOLONTARIATU

Już kolejny raz zaszczycono nas, jako wolontariuszy, zaproszeniem na Uroczystą Galę Wolontariatu w JOK-u. Tym razem po raz 13, a jej mottem były słowa świętego Jana Pawła II „Na Was zawsze można liczyć”.
Galę Wolontariatu tradycyjnie przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim we współpracy ze szkolnymi kołami i klubami wolontariatu. Uroczystość poprowadzili nasi uczniowie – Aneta Mazur z II kl. Technikum Geodezyjnego i Wiktor Matysiak z I klasy Technikum Logistycznego. Imprezę rozpoczął przepiękny balet w wykonaniu BALLET CLASS IN MY ART pod kierownictwem pani Wioletty Małysz z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim.

Swój dorobek zaprezentowały koła wolontariatu z okolicznych szkół ,była to również okazja do podziwiania przygotowanych piosenek i układów tanecznych. Po balecie usłyszeliśmy piosenkę „Otwórzmy serca” w wykonaniu Julii Tylus z PSP w Białej, później piosenki pt. „Uśmiech” oraz obejrzeliśmy polkę w wykonaniu uczniów klasy II b WESOŁE NUTKI z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim .Występ fantastycznych maluchów spowodował, że na scenie zaczęło wszystko wirować i wytworzyła się niesamowita energia. Spotkanie to uświadamia odbiorcom jaka jest funkcja wolontariatu. Cytując słowa dr Niny Woderskiej, dowiadujemy się, iż „dla wielu wolontariat może być okazją poznania siebie, swoich ukrytych zasobów i predyspozycji”. Poświęcanie się czemuś ważnemu, wyjątkowemu – bycie wolontariuszem, bardzo podnosi świadomość własnego poczucia wpływu, daje możliwość dostrzegania efektów, częstego otrzymywania ludzkiej wdzięczności. W sumie więc pozwala nam na dostarczanie sobie pozytywnych informacji o świecie i o sobie” Trzeba, by życie było pożyteczne, bo to praca nadaje mu sens. Trzeba, by było przyjemne – nacechowane relacjami z bliskimi i dalszymi osobami. I w końcu musi być choć trochę misyjne – trzeba coś robić dla świata”. Nieważne, ile czasu poświęcamy na wolontariat, ważne, by był świadomym darem dla innych i trochę dla siebie, zgodnie ze wspomnianą zasadą - daję i biorę”

To wszystko daje działalność wolontariacka.
„Dzięki temu, że jestem wolontariuszem mogę śmiać się często i szczerze. Wiem na czym polega piękne życie. Znajduję w bliźnich to, co najbardziej wartościowe. Chciałbym pozostawić po sobie świat nieco lepszym – czy to w postaci radości na twarzy innego człowieka, czy spełnienia czyjegoś małego marzenia”-mówi wolontariusz.

Oprócz wartościowych refleksji obejrzeliśmy występy starszych wolontariuszy ze szkół średnich i spoza szkół. Naszą szkołę reprezentowała Julia Gałus z I kl. Technikum Logistycznego z piosenką „Co się śni niewidomym” oraz Julia Bielak z I kl. Liceum Mundurowego utworem „Nie bój się chcieć”.

Dziewczyny pokazały klasę, a ich występ był w pełni profesjonalny. Wszyscy wolontariusze i koordynatorzy zostali obdarowani symbolicznym prezentem i podziękowaniem ze strony dyrekcji szkoły i przybyłych na tę uroczystość przedstawicieli władz miasta.

Wszyscy wiemy, jakie akcje podejmowane są przez naszych wolontariuszy. Warto nadmienić o tych nowych. Zespół Szkół rusza od grudnia z akcją „Społecznej lodówki” w myśl hasła „Nie wyrzucaj jedzenia- podziel się nim z innymi”, której inicjatorką jest p. Kamila Góra- Pikula. Lodówka będzie umieszczona w Domu Nauczyciela jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.
Zdaniem wolontariuszy, tylko robienie czegoś dla innych i z myślą o innych zapewnia człowiekowi poczucie szczęścia a wolontariuszem jest się przez całe życie – tylko formy się zmieniają.

Kiedy minęła część oficjalna, wysłuchaliśmy przemówień przybyłych gości, którzy zadeklarowali, że jeszcze nic straconego i postarają się częściej być wolontariuszami. Spotkanie było tym bardziej przyjemne, gdyż goście zostali zaproszeni na tradycyjną kawę i poczęstunek.

Pamiętajmy- wolontariat to styl życia!

tekst: B. Łukasik

   

Nasi uczniowie dla oddziału onkologii w Rzeszowie.

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”

Jan Paweł II

Biorąc sobie te słowa do serca rozpoczęła się wspaniała inicjatywa naszych uczniów.

Nadchodzi radosny czas świąt, w naszych domach i w gronie najbliższych. Świąteczna atmosfera przepełnia każdego z Nas : świąteczne porządki, zakupy, przystrajanie domów, a nade wszystko obdarowywanie się prezentami. Jesteśmy w ciągłym biegu, a gonitwa między sklepowymi regałami staje się codziennością.

- A my? Uczniowie z Witosa

Zatrzymaliśmy się na chwilę…..

Rzeszów. Oddział onkologii dziecięcej – dom dla wielu dzieci i ich rodziców. Właśnie tam, w tym roku skierowaliśmy swoje serca i zamiast klasycznych „Mikołajek” postanowiliśmy być Mikołajami. Chcieliśmy wywołać chociaż troszkę uśmiechu na twarzach małych pacjentów oddziału. Zaangażowanie w tę akcję moich wychowanków przerosło moje oczekiwania. W ekspresowym tempie paczki pełne kosmetyków, zabawek, ubrań i produkty pierwszej potrzeby były gotowe. Mimo ogromnych chęci, nie mogliśmy doręczyć ich osobiście. Święty Mikołaj oddziału odebrał je od nas wraz z życzeniami dla dzieci. Cała akcja organizowana przez Panią Mirosławę Jakubowską jest wspaniałym przedsięwzięciem praktykowanym od kilku lat.

To nie koniec...

Za rok wracamy ze zdwojoną siłą!

Uczniowie klasy 3 technik logistyk – leśnik wraz z wychowawczynią Justyną Jakubiec

   

WYCIECZKA NAGRODOWA – 4.12.2019r. - WARTO SIĘ STARAĆ!!!

Grupa uczniów ZS im. Wincentego Witosa wybrała się na wycieczkę nagrodową do Warszawy 4 grudnia 2019 roku. Głównym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz NARODOWY BANK POLSKI – wycieczka do Centrum Pieniądza. Opiekunami uczniów byli: p. Kinga Jargiło, p. Izabela Mak oraz p. Ewa Biernat.

W Muzeum Powstania Warszawskiego młodzież mogła przybliżyć sobie obraz jednego z najtragiczniejszych wydarzeń naszej historii, bardzo złożonego w ocenie, ale bez wątpienia stanowiącego do dziś przykład męstwa, heroizmu i walki o wolność. Ekspozycje Muzeum ukazywały życie codzienne powstańców i zwykłych warszawiaków, grozę walk, umundurowanie, broń, wygląd kanałów, fotografie autentycznych scen powstańczych i bohaterów zrywu. Uczestnicy wycieczki obejrzeli też niedługi, ale przejmujący film w 3D pokazujący miasto zaraz po wyzwoleniu jako istne "morze ruin". Nowoczesne, multimedialne Muzeum, jedyne tej klasy w Polsce, zrobiło na uczniach duże wrażenie, dostarczyło wielu wspaniałych przeżyć i stanowiło wspaniałą żywą lekcję historii. 63 powstańcze dni, ukazane w pasjonujących życiorysach powstańców, wzbudziły podziw i wielkie uznanie.

Po owocnym zwiedzaniu Muzeum Powstania Warszawskiego młodzież udała się pod Pałac Kultury i Nauki by z bliska zobaczyć tą od lat słynącą budowlę. Następnie tuż obok Pałacu znajdują się Złote Tarasy gdzie młodzież mogła skorzystać z wyznaczonego czasu wolnego na odpoczynek, zakupy i posiłek.

Następnie udaliśmy się do NBP. W Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka mogliśmy zrozumieć podstawowe zagadnienia oraz skomplikowane procesy ekonomiczne. Pokazano nam istotę tego, czym jest pieniądz, jaką przebył drogę i w jaki sposób pomaga nam w codziennym życiu. Centrum to swoisty wehikuł czasu, którym można dotrzeć do kluczowych miejsc związanych z historią pieniądza. Byliśmy świadkiem narodzin monety i banknotu, pierwszych banków, teorii ekonomicznych, widzieliśmy jak powstaje pieniądz, jak działa bankomat i karta kredytowa.

Uważamy, że wycieczka była bardzo udana. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc. Panowała miła atmosfera. Zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć. Pomimo zmęczenia oraz oszołomienia natłokiem wrażeń byliśmy zadowoleni. Mamy nadzieję, iż ponownie odwiedzimy to wspaniałe miasto.

Opracowała mgr Ewa Biernat

   

"Otwarta firma - biznes przy tablicy"

W ramach programu " Otwarta firma - biznes przy tablicy " na lekcji w klasach 4 technikum logistycznego gościliśmy przedstawiciele firmy Mrs- trans Pana Michała Regmunta - Sobieszczańskiego. Pan Michał przybliżył uczniom zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w branży logistycznej, przedstawił najczęściej spotykane problemy w tej branży oraz zachęcał uczniów do poszerzenia wiedzy z tej tematyki . Dzięki temu spotkaniu uczniowie zostali zachęceni do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Nasza szkoła kolejny już raz bierze aktywny udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczosci, który organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Izabela Mak

   

Pierniczkowy przepis na sukces Naszych gastronomów

To już drugi rok Święto Niepodległości stało się inspiracją dla naszych uczniów do upieczenia pysznych, symbolicznych, bo obrazujących naszą ojczyznę pierniczków, w biało-czerwonych barwach. Dzięki środkom finansowym otrzymanym od Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim nasza młodzież z technikum gastronomicznego pod kierunkiem Pań: Anny Balczerowskiej, Jadwigi Pietras, Bogumiły Kmity i Moniki Nizioł-Majkowskiej mogła się podjąć tego wspaniałego dzieła. Społeczność janowska z zachwytem i zaciekawieniem częstowała się oryginalnymi ciasteczkami. Na uznanie zasługuje zaangażowanie i pomysł młodzieży, a uczestnictwo w uroczystości patriotycznej jest zawsze czasem refleksji. Uczniowie swój patriotyzm wyrażają twórczą pracą, rzetelnym zdobywaniem wiedzy jak również poprzez szacunek dla narodowej i lokalnej tradycji. Przygotowania do Święta Niepodległości trwały kilka dni. Proces tworzenia pierniczków przedstawiają fotografie, a zalążkiem był uczniowski, niezwykle odkrywczy przepis, a oto on:

Polecamy takie wykonanie i smacznego!

Tekst: A. Widz

   

Uczniowie naszej szkoły na podium podczas XX Przeglądu
Pieśni Patriotycznej i Religijnej

Organizatorem tej uroczystości była Akcja Katolicka w Janowie Lubelskim, Janowski Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Janów Lubelski.

Konkurencja była duża, a nasi uczniowie zaprezentowali swój talent wokalny i muzyczny w kategorii Szkoły Ponadpodstawowe ze wspaniałym wynikiem:

Julia Gałus – II miejsce

w kategorii Zespoły – I miejsce Duet Julia Kierepka i Dawid Maksim.

Pieśni patriotyczne uczą nas historii Polski, a pieśni o Polsce szczególnie poruszają, wzruszają i chwytają za serce.

Gratulujemy i jesteśmy z Was dumni!

Dyrekcja, nauczyciele i społeczność uczniowska.

Zdjęcia:JOK

   

Uroczystość 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
w Zespole Szkół

Polsko – moja Ojczyzno!
Z okazji Twego święta życzę Ci:
Radości codziennych, myśli dobrych
Chwil spokojnych nie tylko od święta
I aby nikt nie musiał już Cię wyzwalać

Społeczność uczniowska naszej szkoły wzięła udział w uroczystym apelu z okazji uczczenia 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Uczniowie przygotowani pod kierunkiem pań: Małgorzaty Pelczar i Patrycji Siek wierszem i piosenką oddali hołd walczącym dając przykład temu, jak należy pielęgnować polskie tradycje i oddawać honor bohaterom. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, bo to przecież Józef Wybicki -żołnierz- napisał pieśń dla wojska, która później stała się naszym hymnem narodowym, a my śpiewamy go dzisiaj z dumą oddając szacunek jednemu z naszych symboli narodowych. Wybitni Polacy rozsławiali imię Polski i głosili światu, że jest i nie umarła. Chopin komponował muzykę: polonezy, mazurki, oberki, które były pełne miłości i tęsknoty za ojczyzną. Uwielbiany był nie tylko przez Polaków, ale przez całą Europę. Jan Matejko przypominał swoimi obrazami potęgę Polski i piękne czyny Polaków. Henryk Sienkiewicz pisał powieści historyczne, w których opowiadał o bitwach i zwycięstwach Polaków. Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, która dzisiaj potrafi również w niebanalny i nowatorski sposób pokazać swoją miłość do Ojczyzny. To nasi uczniowie klas gastronomicznych upiekli na tę okoliczność dla mieszkańców Janowa setki pierniczków w kształcie i barwach Polski, to nasi uczniowie klas mundurowych dumnie tego dnia nieśli flagę Polski w czasie miejskich obchodów Dnia Niepodległości. Dzięki temu, że możemy dzisiaj spokojnie żyć, będziemy zawsze kultywować obchody 11 listopada, to jest nasza powinność, bo to nasze Narodowe Święto Niepodległości!

Tekst, foto: A. Widz

    Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada  
 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz