KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Zawody narciarstwa biegowego pod hasłem
"Dorównaj Justynie Kowalczyk"
wygrały z wiatrem

Zawody narciarstwa biegowego udziałem dzieci i rodziców to jedna z ostatnich imprez sportowych tego roku na terenie powiatu janowskiego, dodajmy „udanych” – dopisała zarówno zimowa aura jak i pogoda ducha. Ogromnie cieszy zaangażowanie dzieci i młodzieży, a najbardziej dorosłych, którzy mocno dopingowali swoje pociechy. Według opinii pana magistra Cezarego Dobrowolskiego technicznie lepsi okazali się rodzice, co wskazuje na fakt ich praktyki w kontakcie z nartami. Zadowolenia nie kryją główni organizatorzy zawodów-nauczyciele Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, pracujący przy projekcie „Będziemy bezpieczniejsi i pewniejsi siebie”. Na uwagę zasługuje fakt, iż sędzią głównym zawodów był mgr Radosław Szymański oraz uczniowie Zespołu Szkół.

Do zawodów zgłosiło się 74 osoby ze szkół podstawowych, gimnazjalnych ( w tym uczniowie z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z janowskiego gimnazjum) i ponadgimnazjalnych. Silną reprezentację stanowili również rodzice, opiekunowie i inni mieszkańcy Janowa, a wśród nich największy propagator narciarstwa-pan Antoni Sydor. Pomimo śnieżnej zawieruchy i silnego wiatru uczestnicy biegu przystąpili do rywalizacji startując na różnych dystansach. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale, a najlepsi – również puchary. Wyniki zawodów są następujące:

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Uczniowie Technikum Leśnego na wycieczce dydaktycznej
w Nadleśnictwie Gościeradów

W dniu 14 listopada 2013r. uczniowie pierwszej i trzeciej klasy Technikum Leśnego Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa wzięli udział w programowej wycieczce dydaktycznej do Nadleśnictwa Gościeradów. W programie wycieczki było zapoznanie uczniów z walorami przyrodniczymi częściowego rezerwatu ochrony gromadnego stanowiska buka na północno- wschodniej granicy naturalnego zasięgu z malowniczymi wąwozami, jarami tzw. suchymi dolinami oraz praktyczny pokaz rębni złożonych ze schematem planowanych szlaków operacyjnych w drzewostanach mieszanych.

mgr inż. Andrzej Hys

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Młodzi zdolni zawodowcy z technikum hotelarskiego
na Targach „HORECA” w Krakowie

W dniach od 13 do 15 listopada 2013r. 36 uczniów z technikum hotelarskiego w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim wyjechało na Targi Hotelarskie do Krakowa. Wyjazd był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Młodzi zdolni zawodowcy” realizowanego przez szkołę.

Celem wyjazdu było zapoznanie się z nowinkami z branży hotelarsko-gastronomicznej, czyli uczestnictwo w targach. Ponadto uczniowie zobaczyli obiekty hotelarskie znajdujące się w Krakowie.

Podczas targów dla zwiedzających przygotowane były stoiska z nowoczesnym sprzętem i wyposażeniem wykorzystywanymi w hotelarstwie. Zwiedzających zachwyciły piękne ekspozycje nowoczesnej zastawy stołowej, eleganckie i wytworne materiały dekoracyjne do jednostek mieszkalnych (nowoczesne lampy, pościel, wykładziny, tekstylia i ręczniki itp.). Ponadto można było zobaczyć funkcjonalne i estetyczne meble oraz urządzenia sanitarne i sprzęty gastronomiczne. Uczniowie zapoznali się z najnowszymi trendami ozdabiania kart menu i kluczy do pokoi.

Więcej...
Galeria zdjęć cz.1
Galeria zdjęć cz.2

 

„ŚWIĘTA MIŁOŚCI KOCHANEJ OJCZYZNY...”
ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ

Moja Ojczyzna

Kto mi powiada, że moja ojczyzna
Pola, zieloność, okopy
Chaty i kwiaty, i sioła - niech wyzna
Że - to jej stopy.

W dniu 11 listopada, jak co roku, Polacy celebrują uroczystości związane z rocznicą Odzyskania Niepodległości. To najważniejsze wydarzenie dla naszych rodaków.

Uczniowie Zespołu Szkół na czele z pocztem sztandarowym wraz z Dyrekcją brali udział w uroczystym pochodzie z tej okazji. W ten sposób obywatele wolnej Polski mogą podkreślić swoją tożsamość narodową i uczcić tak ważne święto.

Dwa dni wcześniej, dnia 8 listopada br. odbył się uroczysty apel z okazji 11 listopada- Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Młodzież pod kierunkiem nauczyciela historii,mgra G. Ciupaka przygotowała prezentację . Poprzez taką lekcję młodzież zapoznała się z ważnymi postaciami mającymi wpływ na kształt naszej wolnej Ojczyzny. To dzięki działaniom wielkich patriotów, takich jak Józef Piłsudski i W. Witos nasz kraj został uwolniony od wieloletniej niewoli.

Byli to prawi obywatele, dla których najwyższymi wartościami było dobro obywateli a przede wszystkim „Bóg, Honor i Ojczyzna” Uczniowie zaśpiewali przepiękne patriotyczne pieśni zwiastujące „jutrzenkę swobody” oraz recytowali wzruszające utwory okolicznościowe. Bo któż piękniej, jak nie poeta, wyrazi uczucia do ukochanego kraju...?

Więcej...

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

20 listopada 2013r. (środa) godz. 1600
klasy: 2a, 2Tleśn/Hot, 3a, 4Toug, 4Tlog/hot, 3b, 3Toug

21 listopada 2013r. (czwartek) godz. 1600
klasy: 2Tż, 1Tż, 1a, 1b, 1Tż/hot, 1Tlog/leśn, 3Tleśn, 2b


 

Praktyczne zajęcia w lesie

Uczniowie I kl. Technikum Leśnego w październiku 2013r w trakcie wyjazdu terenowego do Leśnictwa Obrówka i Szkółki Leśnej w Gierłachach poznali zakres jesiennych prac hodowlanych w lesie.

Nadrzędnym celem wyjazdu było praktyczne szkolenie uczniów w zakresie jesiennego przygotowania gleby pod odnowienia sztuczne i naturalne sosny, wyjmowanie sadzonek na szkółce oraz ich przechowywanie i transport na odnawiane powierzchnie. Uczniowie na szkółce dodatkowo poznali praktyczny zakres produkcji szkółkarskiej. Szkolenie z udziałem Pani mgr inż. Bożeny Kędra prowadził nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Andrzej Hys.

Nadleśniczy i pracownicy Nadleśnictwa Janów Lubelski ciepło i serdecznie przyjęli uczniów na praktycznym szkoleniu i udzielili wszelakiej pomocy merytorycznej.

Andrzej Hys

 

Kurs pilarza

Od 21 września 2013 roku w szkole prowadzony jest kurs pilarza. 10 uczniów po przebyciu badań i otrzymaniu zaświadczeń z medycyny pracy uczestniczy w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Uczniowie zostali wyposażeni w stroje ochronne ( kask, rękawice i spodnie antyprzecięciowe). Zajęcia teoretyczne tzn 70 godzin w szkole, już się zakończyły. Obecnie trwają zajęcia praktyczne -70 godzin na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski. Z powodu wielu dodatkowych zajęć w szkole, te zajęcia prowadzone są w weekendy.

Na zajęciach uczniowie otrzymują 2 ciepłe posiłki . Dzięki wykładom uczniowie nabywają wiedzy teoretycznej na temat urządzeń przydatnych pilarzowi. Natomiast w ramach zajęć praktycznych uczniowie zdobywają niezbędną praktykę.

Galeria zdjęć

 

"KTO NABYTĄ WIEDZĘ PIELĘGNUJE, A NOWĄ BEZ USTANKU ZDOBYWA, TEN MOŻE BYĆ NAUCZYCIELEM INNYCH"

Nauczyciel – to przyjaciel, który od najmłodszych lat prowadzi uczniów za rękę w dorosły świat. Mozolnie pomaga w zdobywaniu wiedzy. Dzięki niemu nieobce są tajemnice przyrody, zwierząt ,ludzkiego ciała.

Matematyczne labirynty są do rozwiązania, a wzory chemiczne czytelne. Nauczyciele wzbogacają nasz język, dbając o prawidłową i piękną polszczyznę. Zaznajamiają z pięknem naszej okolicy i naszego kraju, uczniowie dzięki nim poznają podwaliny naszej historii i kultury. Wiemy, że od najdawniejszych czasów zawód ten był bardzo ceniony. Sięgnijmy więc pamięcią wstecz i posłuchajmy, jak o nauczycielach i szkole pisał przed wiekami Andrzej Frycz Modrzewski w księdze „O szkole”.

"Istnieje stary i od początku społeczności przyjęty obyczaj, iż państwo ma staranie o szkołach, z których dobrego urządzenia wynika wielka chluba żywota ludzkiego i religii, z zaniedbywania zaś – wypaczenie i zło

Dlatego ustanowiono osobne miejsca, dokąd młodzież miała się udawać w celu zdobycie nauki; przełożonymi jej czyniono nauczycieli, aby udzielali najlepszych umiejętności, nadawali zbawiennymi wskazówkami ogładę temu bardzo niebezpiecznemu wiekowi i kształtowali go do wszystkiego, co w życiu potrzebne. Obyczaj to znamienity, a urząd pełen największego trudu. Tych, którzy sobie obrali taki rodzaj życia, postanowiono na podstawie praw i ustaw uwalniać całkowicie od wszelkich innych obowiązków w państwie.(...)

Wielkie zastępy uczonych świadczą, że są oni użyteczni państwom i religii nie tylko za życia, ale i po śmierci, dzięki pozostawionym po sobie dziełom.(...)

Zrozumiejmy tedy, jak bardzo piękny i użyteczny dla ludzi jest stan nauczycielski, z którego wyszło tylu mistrzów najlepszych umiejętności i z którego tyle korzyści zwykły czerpać wszystkie inne stany. Dlatego tak wiele mówię o jego znakomitości i godności, abyśmy pamiętali, iż trzeba go wszelkimi sposobami bronić i ochraniać przed przewrotnością mniemań i zuchwalstwem ludzi naszego wieku, którzy tylko uganiają za wystawnością w życiu za bogactwami i władzą – boć jedyne to rzeczy, do których się powszechnie dąży – naukę zaś i cały obowiązek kształcenia się i uczenia pozostawiają ludziom podlejszego stanu."

Więcej...
Galeria zdjęć

 

My, uczniowie Zespołu Szkół, uroczyście ślubujemy:

 • Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować i szanować
 • Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki
 • Okazywać należny szacunek wszystkim pracownikom szkoły
 • Z poczuciem pełnej odpowiedzialności zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy dla potrzeb i dobra Rzeczypospolitej Polski
 • Rzetelnie realizować postanowienia Statutu Szkoły, zawsze i wszędzie zachować postawę godną ucznia Rzeczypospolitej Polskiej

8 października w naszej szkole, jak co roku, odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość ta rozpoczęła się od wniesienia sztandaru przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Potem wszyscy zebrani odśpiewali hymn narodowy. Na komendę Pani Dyrektor, Teresy Biernat, przedstawiciele klas pierwszych podeszli do sztandaru i z uniesionymi rękoma powtarzali rotę ślubowania

Zostali mianowani na uczniów symbolicznym ołówkiem. Pierwszoklasiści przygotowali pod kierunkiem swoich nowych wychowawców montaż słowno -muzyczny podkreślający rolę nauki w szkole. Kiedy już żacy zostali pasowani na uczniów Zespołu Szkół, zwrócili się w stronę swoich wychowawców.

Apel przygotowała mgr inż. B. Kmita i mgr A. Wąsek-Powrózek.

Więcej...
Galeria zdjęć

 

Zapraszamy do uczestnictwa w grze symulacyjnej

VCR czyli Venture Capital Research

to darmowa gra internetowa mającą pokazać działanie funduszu inwestującego w firmy we wczesnej fazie ich działalności.

Gra rozpoczyna się 10.10.2013r.

Udział w grze jest dla gracza bezpłatny.

Gracz wciela się w rolę inwestora kapitałowego, który ma do dyspozycji pewien kapitał startowy.

W trakcie kolejnych tur (jest ich łącznie 10) uczestnicy inwestują (wirtualnie) w start-upy, podejmując decyzje na podstawie specjalnie przygotowanych, skróconych propozycji inwestycyjnych.

Celem gracza jest wygenerowanie jak największego zysku poprzez stworzenie portfela najbardziej obiecujących/dochodowych przedsięwzięć.

Aby wyrazić chęć udziału w projekcie, wystarczy zarejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.gra-vcr.pl

Na zwycięzców oczekiwać będą nagrody w postaci m.in. staży w renomowanych podmiotach związanych ze światem biznesu oraz finansów oraz drobnych upominków rzeczowych.

Aby gra spełniła swoją edukacyjną misję, konieczne jest zapoznanie się z "Poradnikiem inwestora".

Najważniejsze zasady gry:

 • Początkowo do dyspozycji gracza jest 5 mln P$ (Python Dolarów), które należy jak najlepiej zainwestować.
 • Niezainwestowane środki przekazywane są automatycznie na lokatę bankową 6% w skali roku (tury).
 • Rozpoczęcie gry nie jest wymagane w pierwszej turze, wówczas gracz będzie dysponował kwotą powiększoną o zyski z lokaty, jednak szanse na zwycięstwo maleją, gdy pieniądze są jedynie ulokowane w banku.
 • Horyzont czasowy każdej inwestycji to maksymalnie 10 lat (tur).
 • W kolejnych turach będą wprowadzane nowe spółki do gry, w których można wykupić udziały. Możliwość taka dostępna będzie tylko w turze, w której spółka jest wprowadzana do gry.
 • Na podstawie krótkiego opisu propozycji należy podjąć decyzję o zatrudnieniu analityka, który przygotuje analizę przedstawionej oferty. Usługa ta jest płatna, a jej efektem jest raport, na którym bazuje gracz, podejmując decyzję o inwestycji w dane przedsięwzięcie.
 • Dostępna jest opcja wyceny posiadanych spółek. Można ją zlecić jednej z trzech firm:
  • Eryk & Yeti - lider na rynku usług audytorsko-księgowych,
  • Python Group - średniej wielkości firma audytorska,
  • Student & Co. - firma księgowa założona przez 3 studentów ekonomii.
  Jest to operacja płatna, a jej koszt wynosi odpowiednio 30-40 tys. P$, 20-30 tys. P$, 10-20 tys. P$. Wycena jest wymagana w przypadku chęci sprzedaży spółki.
 • W przypadku nieposiadania wystarczającej ilości gotówki na wycenę spółki, zostanie graczowi automatycznie udzielony kredyt oprocentowany 12% w skali roku. Odsetki będą naliczane co roku aż do momentu pełnej spłaty zadłużenia.
 • Nie ma interakcji między graczami. W szczególności, gracze nie mają możliwości kupowania i sprzedawania udziałów w spółkach pomiędzy sobą.
 • Różne spółki działają całkowicie niezależnie od siebie nawzajem.
 • W czasie 10 minut przed końcem każdej z tur nie można wykonać żadnej akcji, co jest związane z okresem świątecznym w świecie gry.

Opiekun SKP – Izabela Mak

 

Turniej wiedzy o przedsiębiorczości – edycja III

Uczestnikiem Turnieju może być każdy uczeń/uczennica szkoły ponadgimnazjalnej z obszaru całej Polski, który zostanie zgłoszony przez Opiekuna Szkolnego w terminie do 11 października 2013r.

Turniej będzie składał się z trzech etapów:

 • Etap I -Test wiedzy –on line– 24.10.2013r.
 • Etap II
  • Etap II. Część 1 -Test wiedzy on line –14.11.2013r
  • Etap II. Cześć 2.-Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Turnieju – 05.12.2013 r.
 • Etap III – Finał Turnieju–17.01.2013r.

Etap I. odbędzie się 24 października 2013r.w godz. 11.00-11.50 w drodze Testu wiedzy złożonego z 70 pytań z siedmiu obszarów tematycznych:

 • osobowość przedsiębiorcy,
 • pomysł na biznes,
 • marketing przedsiębiorstwa,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • firma w Unii Europejskiej,
 • nowe technologie w biznesie,
 • e-biznes.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do P. Izabeli Mak


 
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz