KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Strona główna

 

ŚWIĘTUJEMY 100-LECIE WRAZ Z OJCAMI NIEPODLEGŁOŚCI

Galeria zdjęć

   

Niepodległa – stulecie odzyskania niepodległości

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości…

Józef Piłsudski

W ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski w naszej szkole odbył się uroczysty apel przygotowany prze klasy: Ihot/geo i I log pod kierunkiem nauczycieli: Pani Małgorzaty Pelczar,pana Grzegorza Ciupaka. Spotkaliśmy się, aby wyrazić naszą pamięć o całych pokoleniach Polaków, którzy walczyli o wolną Polskę. Nasza ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej.

Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość, którą utraciła w wyniku zagrabienia jej ziem przez Rosję, Prusy i Austrię. Zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Dzięki patriotycznym postawom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Przez ponad wiek, kraj nasz nie istniał na mapie Europy, żył jednak naród i jego kultura.

Społeczność uczniowska otrzymała solidną lekcję historii. Wspólnie uroczyście odśpiewaliśmy Rotę oraz włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”, o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu polskiego.

Galeria zdjęć

   

Uczniowie Technikum Leśnego korelują teorię z praktyką

W dniu 23.10.2018r.odbyła się wycieczka dla uczniów Technikum Leśnego do Nadleśnictwa Gościeradów. Podstawowymi tematami naszej wyprawy były zagadnienia z przedmiotów zawodowych – hodowla oraz ochrona lasu. W Nadleśnictwie zostaliśmy przywitani przez pana Nadleśniczego oraz jego zastępcę. Panowie zaprezentowali nam główne działania nadleśnictwa ,które mogliśmy skorelować z teorią poznaną na zajęciach w szkole. Następnie wyjechaliśmy w teren do rezerwatu przyrody Szczeckie Doły, gdzie była okazja przyjrzeć się z bliska drzewostanom bukowym rosnących w porytych wąwozami terenie. Najważniejszym punktem programu wycieczki była szkółka kontenerowa, gdzie można było na żywo obserwować produkcję sadzonek do odnowień i zalesień prowadzoną nowoczesnymi metodami. Dla porównania odwiedziliśmy też szkółkę o charakterze otwartym z tradycyjnymi sposobami produkcji. Na koniec mieliśmy okazję odwiedzenia niezwykle pięknego miejsca, jakim są buzujące gejzery wodne.

W przerwie między zajęciami gospodarze poczęstowali nas gorącym posiłkiem i herbatą za co bardzo dziękujemy. Wycieczka okazała się bardzo owocna, gdyż mogliśmy na żywo obejrzeć tereny chronione oraz poznawać tajniki nowoczesnej produkcji szkółkarskiej. Wyrażamy wdzięczność leśnikom, którzy sympatycznie i profesjonalnie nas przyjęli i towarzyszyli nam przez cały dzień.

Tekst: Andrzej Frania

   

Piękny dar od Instytutu Pamięci Narodowej

"Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek(...)"

Nasi bibliotekarze nie próżnują. Angażują się w różne akcje. Cykliczna akcja Narodowego Czytania to nie wszystko!Tym razem współpracują z IPN-em w związku z akcją „Lubelskie książki dla Lubelszczyzny”. Do IPN-u mogły zgłaszać się biblioteki i organizacje pozarządowe po pakiet publikacji wydanych przez lubelski Instytut Pamięci Narodowej. Publikacje IPN wysyłane są do największych bibliotek w Polsce, natomiast mniejsze biblioteki mogą narzekać na brak książek o najnowszej historii Polski. Bodźcem do takiego starania jest na pewno 100-letnia rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz kreatywność naszych nauczycieli biblioteki.

Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się przede wszystkim historią regionu, który obejmuje w szerszym zakresie Lubelszczyznę. Inicjatywa ta ma na celu ułatwienie dostępu do publikacji wszystkim mieszkańcom Lubelszczyzny. Zasoby mają do nas dotrzeć w tym tygodniu.Pamiętajmy o tym,że powinniśmy poszerzać ciągle swoją wiedzę na temat naszej „małej ojczyzny”. Pogłębianie wiedzy na jej temat to nasz obywatelski obowiązek oraz sens egzystencji. Jakże wymowne są słowa W. Szymborskiej w utworze „Gawęda o ziemi ojczystej”

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pustobrzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.”

Akcję koordynuje Grzegorz Ciupak i pozostali nauczyciele biblioteki.

   

O uczniach Zespołu Szkół mówi się i pisze za granicą!

Tak, podziwiają nas, nasze umiejętności, naszą znajomość języka angielskiego – możemy być z siebie dumni. Nasi uczniowie są perfekcyjnie przygotowani, potrafią wiele, umieją się zachować, wiedzą, jak odpowiedzieć na stawiane im pytania, szybko nabywają doświadczenie tak dziś niezbędne na rynku pracy. Świadczą o tym wystawione im referencje, certyfikaty we Francji, po odbyciu stażu, opinie o ich pracy, zaangażowaniu i wzorowym zachowaniu. Takie możliwości daje naszym uczniom realizowany w naszej szkole kolejny projekt „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” (CIVEEL) w ramach Działania 2: Partnerstwa Strategiczne Programu Erasmus+. Staże odbywali nasi uczniowie w październiku we Francji, w Verdun, gdzie oprócz zdobywania doświadczenia i nowych umiejętności mogli także poznać bogatą historię tego regionu, tradycje i miejscową kulturę.

Jedna z gazet francuskich „L’est Republicain” w artykule o tytule: „L’Europe au lycee Alain-Fournier” pisze o realizowanym projekcie jako o „wymianie dobrych praktyk” pomiędzy szkołami, wskazując, co daje nam – nauczycielom, a przede wszystkim uczniom taka wymiana doświadczeń, obserwacja zajęć w zagranicznej szkole, wspólne dyskusje w języku angielskim i poznawanie europejskiej kultury. „Stajemy się bardziej pewni siebie, silniejsi, kreatywni, otwarci, nie boimy się wyzwań, potrafimy współdziałać w zespole, rozwijamy umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, mamy więcej pomysłów na siebie, na życie” – stwierdza jedna z uczestniczek wyjazdu do Francji - Agata Chmielarska - uczennica klasy IV Technikum hotelarskiego.

Patrycja Twardygrosz z klasy III dodaje: „dopiero w postaci praktyk zagranicznych we Francji zdobyłam wiele praktycznych doświadczeń rozwijających moje kompetencje zawodowe. Ogromną rolę podczas wyjazdu odgrywała znajomość języka angielskiego, która ułatwiała mi kontakt w wielokulturowej grupie młodzieży oraz nauczycieli. Miałam szansę rozwijać swoje zainteresowania, pasje oraz uczyłam się aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej kraju. Zapoznałam się również z kulturą, odmiennymi zwyczajami, poszerzając swoje horyzonty oraz poznając nowoczesne systemy działania szkoły w Verdun. Zdobyte doświadczenia wykorzystam w przyszłości, na polskim rynku pracy. Kluczowe jest również to, że ten wyjazd dodał mi znacznej pewności siebie, ciekawości świata oraz otwartości na zmiany. Jestem bardzo zadowolona, że miałam możliwość odbycia zagranicznego stażu, że moja szkoła dała mi taką szansę. Polecam taki wyjazd każdemu, kto chce w przyszłości odnosić sukcesy zawodowe”.

Cieszymy się, że nasi uczniowie doceniają naszą pracę. Ich wdzięczność daje nam wiele satysfakcji i motywację do działania. Nasi uczniowie są świadomi, iż dzięki realizowanym projektom w szkole mogą rozwijać swoje pasje, nabywać doświadczenie i stawać się konkurencyjni na rynku pracy.

nauczyciel ZS mgr Aneta Wąsek

   

Witos nagradza najlepszych

Tradycją w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa są wycieczki nagrodowe dla uczniów wyróżniających się najlepszą frekwencją, wynikami w nauce, a także zaangażowanych w życie naszej szkoły. W tym roku szkolnym na wyróżnienie zasłużyło 43 uczniów. Uczniowie zdecydowali, że celem podróży będzie Oświęcim.

Mądry wybór, mądrych młodych ludzi. Jest to miejsce szczególne, naznaczone, które każdy z nas powinien odwiedzić, aby poznać bezmiar ludzkich tragedii, bólu i głodu. Przeżyć trudną lekcję historii i spróbować zrozumieć dlaczego nadzieja umiera ostatnia. Tam wyjątkowo docenia się znaczenie słowa "wolność”. Obecność w miejscach pamięci narodowej, w 100 letnią Rocznicę Odzyskania Niepodległości, powinna być obowiązkowa w procesie wychowania i kształtowania wartości patriotycznych młodych ludzi. Jesteśmy dumni z postawy naszych uczniów , jesteście wzorem do naśladowania. Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do dalszej wytrwałej pracy.

Tekst: Elżbieta Moskal

Galeria zdjęć

       

ROK JUBILEUSZOWY - 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Regulamin konkursu literackiego „Moja Mała Ojczyzna”

 1. Organizator:
  • Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
 2. Cele konkursu:
  • Popularyzowanie twórczości literackiej wśród młodzieży.
  • Zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.
  • Zainteresowanie młodzieży historią regionu, tworzenie trwałej więzi z własnym środowiskiem w związku ze 100- leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę
  • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni poprzez wskazywanie literackich wzorców i wartości, istotnych w życiu młodego człowieka.
  • Upowszechnianie kultury języka polskiego.
 3. Adresaci konkursu:
  • Konkurs kierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim oraz uczniów z powiatu janowskiego.
  Uczniowie spoza naszej szkoły wysyłają prace konkursowe na adres strony internetowej protechlo@op.pl lub zswitos@gmail.com
 4. Zasady uczestnictwa:
  • Praca biorąca udział w konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej w nim udział.
  • Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 pracę konkursową w 1 egzemplarzu
  • Praca może reprezentować dowolny rodzaj literacki np: opowiadanie, legenda, wiersz, esej, opis ciekawego miejsca, reportaż, felieton odnoszący się do wydarzeń z najbliższej okolicy, wywiad z osobą związaną z regionem.
  • Prace powinny być napisane na komputerze i nie mogą przekraczać 4 stron formatu A4, czcionka 12, interlinia 1,5.
  • Prace konkursowe oceniane będą przez co najmniej trzyosobowe Jury, którego skład zostanie podany do publicznej wiadomości, decyzje Jury są ostateczne.
  • Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców, biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodność pracy z tematem, oryginalność, ogólna estetyka pracy.
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji (zał.2)
  • Dane osobowe podajemy na Karcie Uczestnika (zał. 1)
 5. Sposób i termin składania prac:
  • Prace konkursowe należy składać 07.11 2018 roku
  • O dokładnym terminie ogłoszenia wyników poinformujemy na stronie internetowej i szkolnym Facebooku

Opracowała: mgr B. Łukasik

   

Klasy mundurowe na Giewoncie

Góry uczą smaku rzeczy prostych, takich, których nie doceniamy.

Stanisław Biel

W dniach od 09.10. do 12.10. klasy mundurowe II A i IA oraz koledzy i koleżanki z innych klas pod opieką pana Radosława Szymańskiego i pana Andrzeja Jarosza wybrali się na wycieczkę integracyjną do Zakopanego.

Przyjazd na miejsce był w godzinach popołudniowych, gdzie po zakwaterowaniu, obfitym obiedzie wszyscy wybrali się na Wielką Krokiew. Już od pierwszych chwil wjazdu wyciągiem krzesełkowym góry zachwyciły wszystkich piękną panoramą i niezapomnianym widokiem na Skocznię. Po kolacji, w oczekiwaniu na kolejne wrażenia, uczniowie z uwagą przyjmowali wykład na temat bezpieczeństwa w górach, poruszania się na szlakach, oznakowania tras, zachowywania się podczas wędrówki jak również udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po wykładzie nastąpiła toaleta wieczorna i cisza nocna. Drugi dzień pobytu rozpoczął się pobudką o godz.6 ,a po porannej toalecie i śniadaniu już o godz. 7 nasz marsz rozpoczął się od Kuźnicy. Pełni zapału i głodni wrażeń wyruszyliśmy szlakiem wędrownym na Kasprowy Wierch. Chyba nie do końca wszyscy zdawali sobie sprawę z wysokości kiedy pan przewodnik z uśmiechem na twarzy zakomunikował, że to tylko 1987m n.p.m. Okazało się jednak, że mundurowi dadzą sobie radę bez marudzenia i już o 11 godzinie wszyscy szczęśliwi i mocno dotlenieni znaleźli się na Kasprowym Wierchu. Z przyjemnością spożywaliśmy posiłek i raczyli się gorącą herbatą. Młodzież zachwycała się pięknem gór tworząc sobie albumy niezapomnianych fotografii. Następnie wyruszyliśmy w drogę na Giewont zaliczając najwyższy punkt na szlaku Kopę Kondracką – 2005 m n.p.m. Dzięki przewodnikowi uczniowie zapoznali się z geologią ,florą i historią szczytu. Podziwialiśmy rozlegle widoki, a szczególnie zwracaliśmy uwagę na okazale prezentujące się stąd szczyty Tatr Wysokich. Niestrudzona klasa IIA rozpoczęła dalszą wędrówkę na Giewont, bo to był cel ,jaki sobie klasa wyznaczyła. Pełna euforia, łzy radości i uśmiech na każdej twarzy - to nagroda za ten trud ,kiedy o godz.16 postawiliśmy nogę na Giewoncie. Była to wędrówka trudnym i długim szlakiem, młodzież była bardzo zmęczona ,ale zadowolona i dumna, że udało się dotrzeć do tego miejsca.

Więcej...
Galeria zdjęć

   

Inwestujemy w naszych uczniów, czyli szkolenia i kursy w „ZS Witos”

Mówi się, że najlepszą inwestycją dla każdego rozwijającego się społeczeństwa jest człowiek. Natomiast podstawą rozwoju każdego regionu są wykształceni i kreatywni mieszkańcy.

Zarówno dyrekcja jak i nauczyciele Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim czynią starania, aby nasz powiat stale wzbogacał się o nowych, dobrze wykształconych młodych ludzi, którzy będą się przyczyniali do rozwoju całego naszego regionu. Wiemy, że nie ma co budować nowoczesnych przedsiębiorstw, jeżeli nie wykształcimy kadry umiejącej korzystać z istniejących możliwości.

W związku z tym nasza szkoła realizując projekt „Krok w zawodową przyszłość” stale motywuje uczniów do podejmowania wysiłku związanego ze zdobywaniem tychże nowych umiejętności.

Aby zdobyć wspomniane nowe umiejętności wystarczy być uczniem technikum zawodowego w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim i wziąć udział w naszym projekcie.

Więcej...
Galeria zdjęć

   

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed
większością przykrości życia codziennego

(Somerset Maugham)

Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół serdecznie zaprasza wszystkich miłośników dobrej książki na Kiermasz Taniej Książki.

Wydawnictwo i hurtownia taniej książki w Tuliszkowie tradycyjnie już zadbała o księgozbiór do naszej biblioteki. Wybraliśmy ciekawe pozycje związane z tematem niepodległości. Jest to zarówno literatura historyczna jak i płyty CD, których nagrania będzie można wykorzystać na lekcjach bibliotecznych i zajęciach z wychowawcą. Dzięki współpracy z wydawnictwem możemy wzbogacić księgozbiór o encyklopedie, albumy, słowniki, ciekawe pozycje z literatury polskiej i zagranicznej oraz literatury popularnonaukowej. Lato i wakacje dobiegły już końca więc warto zaopatrzyć się w dobrą lekturę, mamy tu książki o gotowaniu, o zwierzętach, albumy o sztuce i malarstwie oraz wiele innych ciekawych pozycji książkowych dla dzieci i młodzieży.

Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, albo dla kogoś bliskiego na prezent . Zapraszamy na kiermasz całą społeczność uczniowską i nauczycieli.

Tekst : A. Widz

   

Mamy wiedzę więc czujemy się bezpiecznie

Dnia 18 października społeczność uczniowska wszystkich klas pierwszych Zespołu Szkół wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Policji . Tematem spotkania była odpowiedzialność prawna nieletnich, problem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, palenia papierosów ,a także cyberzagrożenia i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzisiejsza młodzież korzysta z sieci internetowej na co dzień, ale czy zawsze jest bezpieczna? Dlatego też przedstawiono możliwe zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z sieci internetowej i przedstawiono różnice między światem wirtualnym a rzeczywistością. Omówiono problem publikowania zdjęć, filmów bez zgody osoby w nich występującej.

Funkcjonariuszka pani Faustyna Łazur wyjaśniła także znaczenie określeń cyberprzemoc i grooming, stalking, seksting, wskazując jednocześnie, że są to przestępstwa internetowe. Korzystającym z portali społecznościowych zalecano ustawianie „profilu prywatności” zabezpieczającego przed dostępem do osobistych informacji przez nieuprawnione osoby. Podkreślono, jak ważną kwestią w Internecie jest zachowanie prywatności. Beztroskie zamieszczanie na portalu informacji, zdjęć, filmików, jako np. relacja ze wspaniałych wakacji, czy udanej imprezy może wywołać, groźne konsekwencję dla autora. Omawiane zagadnienia zilustrowano filmami edukacyjnymi.

Działania profilaktyczne o tematyce „bezpieczeństwo w sieci” powinny przekonać młodzież do odpowiedzialnego korzystania z możliwości Internetu i prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia się z zagrożeniami w sieci.

Następny, jakże ważny obecnie temat – skutki dopalaczy i narkotyków.

Czym są dopalacze i narkotyki ? Jakie konsekwencje może ze sobą nieść ich zażywanie? Na te i na wiele innych pytań odpowiadali policjanci w Zespole Szkół . Wzrost znaczenia środków masowego przekazu, a także chęć dopasowania się do pewnych grup sprawiają, że młodzi ludzie coraz częściej eksperymentują, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to niebezpieczne.

Spotkanie to miało na celu nie tylko podnieść świadomość prawną związaną z narkomanią, ale także poszerzyć wiedzę młodzieży na temat jakże niebezpiecznych konsekwencji zażywania tych substancji. Ukazując negatywne reakcje organizmu młodego człowieka na zażyty wcześniej środek odurzający policjanci chcieli ustrzec uczniów przed czyhającymi na nie zagrożeniami.

Ostatnio w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami i tzw. dopalaczami. Myślę ,że rozmów na ten temat, a przez to wpływanie na większą świadomość młodzieży nigdy za wiele. Dziękujemy przedstawicielom Komendy Policji Powiatowej za przedstawienie programu profilaktycznego naszym uczniom.

Tekst: Agnieszka Widz

   

Obsługa kelnerska

"Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy, za serce".

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli i tych uczących na co dzień i nauczycieli emerytów, bowiem najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku to wykształcenie.

Nasi uczniowie klas gastronomicznych jak co roku są obecni na tej pięknej uroczystości zorganizowanej przez ZNP dla nauczycieli przebywających na emeryturze. Swoim doświadczeniem w pracy kelnerskiej, praktyką zdobytą na zajęciach dzięki nauczycielom swojego zawodu mogli podzielić się podczas tej uroczystości. Uczniowie klas IV i II Technikum Żywienia: Kuśmierz Krystian, Wolanin Dominik, Orzeł Krzysztof, Biały Krystian profesjonalnie zajęli się nakryciem stołów, z gracją i z wdziękiem potrafili serwować kawę i herbatę, a obsługa kelnerska budziła podziw wśród zebranych gości.

Życie pokieruje młodych ludzi w różne kierunki, los zaprowadzi ich w różne miejsca, będą wykonywać różną pracę, ale w ich głowach pozostaną na zawsze te postawy, które nauczyciel im wpoił.

Uczymy się całe życie, a największym darem jest pobierać naukę od ludzi doświadczonych, którzy nie tylko mówią, ale swoim przykładem i zachowaniem, szacunkiem dla młodego pokolenia pokazują młodzieży przykład. Jan Paweł II jest dla nas człowiekiem ,który dał przykład pięknego życia i przekazał nam te słowa: "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Nasza młodzież dziękuje wszystkim za czas spędzony razem, wyraża wdzięczność za miłe rozmowy, za podzielenie się swoim doświadczeniem i smaczny poczęstunek. Mamy nadzieję, że będziemy w dalszym ciągu spotykać się w tak miłym gronie.

   

Dzień Edukacji Narodowej

"Nauczyciel...to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarować to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?" (D. Beisser)

W poniedziałek, tj.15 października po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Z tego tytułu odbył się apel poświęcony wszystkim nauczycielom. Należy uświadomić sobie jak ważną rolę ten zawód odgrywa w naszym społeczeństwie oraz jaki jest jego rodowód.

Pojęcie „nauczyciel” od zawsze łączone było z osobą, która nauczała. Na przestrzeni wieków zmieniały się nazwy tych, którzy pełnili funkcje edukacyjne: „starszyzna rodowa”, kapłani, magowie, guwernerzy, po współczesnych nauczycieli zatrudnionych w różnych instytucjach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. Zawód nauczycielski należy do najstarszych zawodów na świecie, gdyż nauczanie i wychowanie towarzyszy człowiekowi już od czasów pierwotnych wspólnot. Pierwszy w dziejach świata nauczyciel rozpoczął swoją pracę około 2200 lat p.n.e.

Zadaniem nauczyciela było przygotować ucznia do życia, przekazać mu przede wszystkim wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu zrobienie kariery w myśl rady: Weź księgi do serca po to, żebyś ustrzegł siebie przed jakąkolwiek pracą i żebyś został znakomitym urzędnikiem. W Chinach nauczyciela traktowano jako urzędnika państwowego. Cesarz powoływał urzędników, których zadaniem było kształcenie kadry do sprawowania w przyszłości ważnych stanowisk państwowych. Najważniejszym kryterium bycia nauczycielem była wiedza Nauczycieli otaczano wielkim szacunkiem.

Konfucjusz był wybitnym filozofem, teoretykiem politycznym, twórcą feudalnego systemu edukacji, nazywany "królem nauczycieli" Wierzył, że dobry nauczyciel powinien przede wszystkim z pasją oddawać się swojej pracy. Musi posiadać rozległą i głęboką wiedzę tak, aby uczeń mógł czerpać niej korzyści. Według niego, aby uzyskać dobre wyniki, należy kochać swych uczniów, dobrze ich poznać, rozumieć ich psychiczne uwarunkowania, zastanawiać się nad odpowiednim doborem środków i metod nauczania.

W Indiach dostęp do wiedzy miała najwyższa kasta – kapłanów (brahmani). Swoją pracę opierali na bardzo bliskich, wręcz przyjacielskich stosunkach z uczniami. Podczas kilkuletniego pobytu w szkole, uczniowie przywiązywali się często silniej do nauczyciela niż do ojca. W starożytnym Egipcie nauczycielami byli również kapłani, którzy posiadali monopol na wiedzę i edukację. Wiedza była niezwykle ważna ze względu na możliwość awansu społecznego. Nauczyciel był tym, który mógł zapewnić młodemu człowiekowi zdobycie stanowiska urzędniczego lub przynajmniej zawodu pisarza.

Antoine de Saint-Exupery w swojej książce "Twierdza" daje następujące wskazówki. Jakże są one aktualne dla wszystkich wychowawców i nauczycieli: Wasz obowiązek nie polega na tym, żeby w dzieciach zabijać człowieka, ani żeby go zamieniać w mrówkę, której przyjdzie żyć w mrowisku. Nieważne jest w moich oczach czy człowiek będzie mniej, czy więcej posiadał. Ważne jest czy będzie mniej, czy więcej człowiekiem.

Dyrekcja Szkoły podziękowała wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty oraz wręczyła nagrody .Młodzież przygotowała program artystyczny złożony z dwóch części: poważnej i humorystycznej. Gdy wszyscy zaproszeni goście zajęli miejsca, młodzi artyści słowami poetów podziękowali nauczycielom za poświęcenie i trud wkładany w edukację i wychowanie. Uczniowie wzbogacili też występ muzycznie, pięknie grając i śpiewając. Potem rozpoczęła się część „na wesoło”pokazująca jak trudną umiejętnością jest tę wiedzę przekazywać.

Apel został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli:mgr inż.M. Majkowskiej-Nizioł. mgr M.Flis i mgr B.Łukasik

Galeria zdjęć

   

ZAPRASZAMY DO TEATRU!!!

"O śmiertelnych pokolenia!
Życie wasze, to cień cienia.
Bo któryż człowiek więcej tu szczęścia zażyje
Nad to, co w sennych rojeniach uwije,
Aby potem z biegiem zdarzeń (...)"

Król Edyp

Jak co roku nasza szkoła bierze udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. Do nich należy edukacja teatralna.

W ten sposób podnosimy kompetencje kulturalne w zakresie odbioru sztuki zachowania w teatrze .Poprzez udział w spektaklach umożliwiamy kontakt ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo, uwrażliwiamy na piękno oraz krzewimy kulturę i estetykę żywego słowa. Tym razem uczestniczyliśmy w spektaklu „Projekt Sofokles” według „Króla Edypa” i „Antygony” Sofoklesa.

Dramat Sofoklesa zyskuje uniwersalny charakter ze względu na ponadczasowy motyw władzy. Władza była, jest i będzie ważną dziedziną w życiu każdego człowieka. Spektakl ten podkreśla jak ważną funkcją w życiu społeczeństwa jest sprawowanie należytej władzy. Każdy z władców powinien wyróżniać się odpowiednimi cechami charakteru, jednakże jak być sprawiedliwym ,kiedy trzeba ukarać samego siebie? lub członków swojej rodziny? Jest to odwieczny problem.

Sofokles jako wybitny tragik odpowiada na takie pytania.
Niezwykłość spektaklu odkrywamy w chwili, gdy dowiadujemy się, że obejrzymy po raz pierwszy w historii polskiego teatru dwie tragedie Sofoklesa w jednej inscenizacji. „Król Edyp” i „Antygona” to pierwsza i trzecia część trylogii. I choć opowiadają o zdarzeniach z dziejów Labdakidów następujących po sobie chronologicznie, stanowią jednak zamknięte dramatycznie całości.

Piękna, funkcjonalna dekoracja Anny Bobrowskiej-Ekiert i klasyczne kostiumy /chitony, tuniki/ jeszcze bardziej potęgują wrażenie, że przenieśliśmy się w czasy greckiej mitologii, do świata starożytnych Teb.

Młodzież z klas I Technikum Logistycznego i Hotelarskiego przeniosła się do tego innego świata , by na nowo móc odkrywać przesłanie utworów Sofoklesa oraz zmierzyć się z pytaniem, jak sprawować władzę ,aby pełnić tę funkcję sprawiedliwie.

Opiekunami i uczestnikami przedsięwzięcia byli mgr B. Łukasik i mgr G. Ciupak.

Galeria zdjęć

   

79. rocznica zakończenia działań obronnych
Grupy płk. Zieleniewskiego w Momotach Górnych

Montaż słowno - muzyczny został przygotowany przez uczniów Zespołu Szkól im.Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim pod kierunkiem nauczycieli: Agnieszki Widz, Ewy Butryn, Ewy Biernat, Sławomira Blachy oraz Radosława Szymańskiego.

Przypomnijmy, że w dniach 26-27 września 1939 r. płk Tadeusz Zieleniewski, dowódca resztek 33 Rezerwowej Dywizji Piechoty, na ziemi lubelskiej zorganizował zgrupowanie tzw. Grupę Zieleniewskiego. Liczebność grupy osiągnęła 15 tys. żołnierzy. Znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji strategicznej - ze wschodu podchodziła Armia Czerwona, a z zachodu Niemcy. Dowództwo grupy postanowiło jednak walczyć z oddziałami niemieckimi. Gdy dołączyły oddziały Armii Czerwonej, Grupa Zieleniewskiego została osaczona przez siły obu najeźdźców i zmuszona do kapitulacji. 1 października 1939 roku oddział rozbrojono, a ok. 10 tyś. żołnierzy i oficerów zostało wysłanych do sowieckiej niewoli. Wiosną 1940 r. oficerowie zostali wymordowani w Katyniu. Żołnierzy rozesłano do sowieckich łagrów.

Każdego roku Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim organizuje tę uroczystość, która przypomina to wydarzenie. Przy pomniku pk. Tadeusza Zieleniewskiego, który znajduję się koło kościółka w Momotach Górnych, samorządowcy, delegacje szkół, instytucji, stowarzyszeń oddają hołd, składając wiązanki kwiatów.

Galeria zdjęć

   

CZYTAMY „PRZEDWIOŚNIE” S. ŻEROMSKIEGO

Po raz trzeci włączyliśmy się do akcji Narodowego Czytania. Tym razem jest to dzieło Stefana Żeromskiego. Jak wiadomo od dawna, czytanie ma zbawienny wpływ na nasz umysł.

Akcja ta pod patronatem Prezydenta RP - Andrzeja Dudy to okazja, by zatrzymać się ,wziąć do ręki książkę ,delektować się jej treścią i fenomenem, jaki zawiera.

Akcję przygotowali nauczyciele bibliotekarze.

Do akcji włączyli się zaproszeni goście; A. Kulpa-Wicestarosta Powiatu Janowskiego, ks.kan.dr J. Staszak, ks.inf. E. Markiewicz, J. Nieścior -dyr. szkoły w Białej a także A. Żuraw-Łopata-kierownik Biblioteki Pedagogicznej oraz J. Olech - dyrektor Biblioteki Miejskiej.

Dziękujemy zaproszonym gościom a wszystkich zachęcamy do aktywnego czytania.

   

Witaj szkoło!
Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Witosie

Wakacje dobiegły końca. Czas zacząć nowy rok szkolny. Jego powitanie rozpoczęła Msza Św. w Sanktuarium, a następnie uroczysta akademia. Montaż muzyczno-słowny przypomniał wszystkim zebranym o „wrześniu 1939 roku, kiedy klasy nie doczekały się uczniów”, a także o bohaterach, którzy oddali życie za ojczyznę, heroicznie broniąc jej przed wrogiem. Pani Dyrektor mgr Teresa Biernat powitała gości, Grono Pedagogiczne oraz społeczność uczniowską i w ten sposób oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny 2018/2019. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice wyrazili słowa uznania i serdecznie podziękowali Pani Dyrektor za troskę o rozwój szkoły i wszelkie starania, dzięki którym stała się placówką nowoczesną i wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom uczniów.

Niech nowy rok szkolny będzie czasem, nie tylko wytężonej pracy i nauki, ale również olbrzymiej satysfakcji, motywacji i chęci do samorozwoju. Niezwykle ważna jest bowiem wiedza, która stanowi największy kapitał współczesnego człowieka.

   

Młodzi barmani kształcą się u „Witosa”

Wakacje w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim to dla uczniów czas nabywania nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. Dzieje się to za sprawą kursów organizowanych w ramach projektu „Krok w zawodową przyszłość”.

Kurs barmański to jedna z propozycji, która została skierowana do uczniów technikum zawodowego z naszej szkoły. Do udziału w kursie zakwalifikowani zostali pełnoletni uczniowie z najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych.

W ramach kursu uczniowie poznają charakterystykę zawodu barmana, sposób organizacji baru, towaroznawstwo i technologię napojów oraz podstawowe sposoby i techniki mixowania.

Najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne dla uczniów są zajęcia praktyczne, czyli sposoby i zasady komponowania napojów mieszanych. Uczniowie ćwiczą różnorodne techniki miksowania: shaking, blending, building oraz doskonalą sztukę prezentacji – Flair, czyli podstawowe i zaawansowane triki barmańskie. Obecny kurs barmański jest już piątą edycją tego szkolenia zawodowego dla naszych uczniów. A kolejne kursy nadal przed nami.

kadra projektu:
Kinga Jargiło, Izabela Mak, Renata Myszak

Galeria zdjęć

   

"Wakacyjne klimaty" w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim,
czyli kurs kuchni śródziemnomorskiej

   

Kulinarno- cukiernicze fantazje,
czyli zabawa z masą cukrową i czekoladą na kursie
„dekoracje cukiernicze"

     
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz