KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących
w roku szkolnym 2018/2019

 

IA LO I Technikum Leśne I Technikum Geodezyjne
I Technikum Hotelarskie I Technikum Logistyczne I Technikum Żywienia
i Usług Gastronomicznych
II A LO III A LO II Log-Leśn II Geo-Log II Gastr-Hot
III Gastr III Log1 III Log2 III Hot-Geo IV Geo
IV log IV Gastr IV Hot
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz