KIERUNKI KSZTAŁCENIA

„ŚWIĘTA MIŁOŚCI KOCHANEJ OJCZYZNY...”
ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ

Moja Ojczyzna

Kto mi powiada, że moja ojczyzna
Pola, zieloność, okopy
Chaty i kwiaty, i sioła - niech wyzna
Że - to jej stopy.

Dziecka - nikt z ramion matki nie odbiera
Pacholę - do kolan jej sięga
Syn - piersi dorósł i ramię podpiera
To - praw mych księga

Ojczyzna moja nie stąd wstawa czołem
Ja ciałem zza Eufratu
A duchem sponad Chaosu się wziąłem
Czynsz płacę światu

Naród mię żaden nie zbawił ni stworzył
Wieczność pamiętam przed wiekiem
Klucz Dawidowy usta mi otworzył
Rzym nazwał człekiem

Ojczyzny mojej stopy okrwawione
Włosami otrzeć na piasku
Padam: lecz znam jej i twarz i koronę
Słońca słońc blasku

Dziadowie moi nie znali też innej
Ja nóg jej ręką tykałem
Sandału rzemień nieraz na nich gminy
Ucałowałem

Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna
Bo pola, sioła, okopy
I krew, i ciało, i ta jego blizna
To ślad - lub - stopy

W dniu 11 listopada, jak co roku, Polacy celebrują uroczystości związane z rocznicą Odzyskania Niepodległości. To najważniejsze wydarzenie dla naszych rodaków.

Uczniowie Zespołu Szkół na czele z pocztem sztandarowym wraz z Dyrekcją brali udział w uroczystym pochodzie z tej okazji. W ten sposób obywatele wolnej Polski mogą podkreślić swoją tożsamość narodową i uczcić tak ważne święto.

Dwa dni wcześniej, dnia 8 listopada br. odbył się uroczysty apel z okazji 11 listopada- Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Młodzież pod kierunkiem nauczyciela historii,mgra G. Ciupaka przygotowała prezentację . Poprzez taką lekcję młodzież zapoznała się z ważnymi postaciami mającymi wpływ na kształt naszej wolnej Ojczyzny. To dzięki działaniom wielkich patriotów, takich jak Józef Piłsudski i W. Witos nasz kraj został uwolniony od wieloletniej niewoli.

Byli to prawi obywatele, dla których najwyższymi wartościami było dobro obywateli a przede wszystkim „Bóg, Honor i Ojczyzna” Uczniowie zaśpiewali przepiękne patriotyczne pieśni zwiastujące „jutrzenkę swobody” oraz recytowali wzruszające utwory okolicznościowe. Bo któż piękniej, jak nie poeta, wyrazi uczucia do ukochanego kraju...?

*** (Oblicze Ojczyzny)

Ojczyzna To Kraj Dzieciństwa,
Miejsce Urodzenia,
To Jest Ta Mała Najbliższa
Ojczyzna.
Miasto, Miasteczko, Wieś,
Ulica, Dom, Podwórko,
Pierwsza Miłość,
Las Na Horyzoncie,
Groby.
W Dzieciństwie Poznaje Się
Kwiaty, Zioła, Zboża,
Zwierzęta,
Pola, Łąki,
Słowa, Owoce.
Ojczyzna Się Śmieje.
Na Początku Ojczyzna
Jest Blisko,
Na Wyciągnięcie Ręki.
Dopiero Później Rośnie,
Krwawi,
Boli.

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz