KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Uczniowie Technikum Leśnego na szkoleniowym polowaniu zbiorowym

W dniu 18 grudnia 2013 r. uczniowie III klasy Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim razem z uczniami Technikum Leśnego w Biłgoraju uczestniczyli w szkoleniowym polowaniu dla Służby Leśnej na terenie OHZ Nadleśnictwa Janów Lubelski. Pod czujnym okiem opiekunów z Biłgoraja i Janowa Lubelskiego uczniowie brali udział w nagance na polowaniu na: lisa, jenota, samice zwierzyny płowej, dzika-warchlaka. Celem udziału uczniów w polowaniu na terenie leśnym było praktyczne poznanie zasad organizacji, bezpieczeństwa prowadzenia polowań zbiorowych, łącznie z kultywowaniem tradycji łowieckich.

W trakcie prowadzonego polowania uczniowie mieli możliwość zaobserwowania zachowania się zwierzyny w poszczególnych pędzonych miotach. Wszyscy uczestnicy polowania w przerwie polowania w ramach posiłku regeneracyjnego otrzymali tradycyjną grochówkę ze smakowitym dodatkiem. Nie upolowano żadnego zwierza, a jedynie na zakończenie polowania wyłoniony został „król pudlarzy”.

Po zakończeniu polowania gospodarze zaprosili Służbę Leśną, uczniów i ich opiekunów na wspólny bigos myśliwski przy ognisku. Bigos w lesie w scenerii otaczającego drzewostanu wszystkim wyjątkowo bardzo smakował.

Opiekunowie wraz z uczniami składają serdeczne podziękowania Panu Nadleśniczemu mgr inż. Henrykowi Rążewskiemu i Służbie Leśnej Nadleśnictwa za ciepłe, serdeczne przyjęcie i przeszkolenie uczniów naszych szkół.

mgr inż. Andrzej Hys

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz