KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Nowe umiejętności szansą na rynku pracy

Pod koniec listopada 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim uczestniczyli w kursie na operatora wózków widłowych. Chęć posiadania takich uprawnień przez uczniów z klasy IV kształcących się w zawodzie technik logistyk zainspirowała Panią Dyrektor do zorganizowania kursu na terenie szkoły. Realizatorem kursu była firma SZKOLTEX – Centrum Obsługi BHP i Kadr z Lublina. Program kursu uwzględnia przygotowanie do obsługi wózków spalinowych, gazowych i elektrycznych oraz praktyczną naukę jazdy wózkiem widłowym, instruktaż bezpiecznej wymiany butli w wózkach wyposażonych w instalację gazową oraz zajęcia teoretyczne z zakresu BHP, typów wózków, ich obsługi oraz eksploatacji. Podczas kursu został położony duży nacisk nie tylko na techniczną obsługę wózków widłowych, ale także na zapoznanie uczniów z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Kurs częściowo został sfinansowany przez szkołę. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie technikum logistycznego, leśnego, a także kilku uczniów liceum. W śród uczestników były również dziewczyny, kształcące się w zawodzie technik logistyk, które na placu radziły sobie równie dobrze jak chłopacy. Jedna z uczestniczek kursu - Ewelina z klasy IV TLG - powiedziała: Powodem rozpoczęcia przez mnie kursu była możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych, które w przyszłości mogą pomóc mi znaleźć pracę. Drugim powodem było to, że mogę ukończyć przydatny kurs za rozsądną cenę i wraz ze znajomymi. Indywidualnie nie zdecydowałabym się na rozpoczęcie takiego kursu.

Część praktyczna kursu odbyła się na terenie Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim, gdzie uczestnicy ćwiczyli umiejętności, które są bardzo pożądane na rynku pracy. Dodatkowe kwalifikacje mają zwiększyć szanse młodych ludzi na zdobycie zatrudnienia. Kursanci podeszli do wyzwania z dużym entuzjazmem. Ilość chętnych do zdobycia nowych kwalifikacji przewyższyła pierwotne założenia, co dowodzi, że na taką formę wsparcia jest duże zapotrzebowanie. Postaramy się, aby w najbliższym czasie uczniowie Zespołu Szkół mogli wziąć udział w innych przedsięwzięciach, które na różnych płaszczyznach efektywnie przygotują młodzież do odnalezienia się na rynku pracy.

Flis Magdalena

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz