KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Uczniowie Technikum Leśnego na tradycyjnym szkoleniowym polowaniu zbiorowym

Tradycyjnie zimą uczniowie Technikum Leśnego Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim uczestniczyli w szkoleniowym polowaniu zbiorowym pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa Janów Lubelski na terenie leśnym.

Uczniowie na polowaniu brali czynny udział w nagance pod nadzorem nauczycieli i pracowników Służby Leśnej Nadleśnictwa. Celem udziału uczniów w polowaniu było zgodnie z programem nauczania poznanie zasad organizacji i prowadzenia polowania zbiorowego na terenie leśnym. Ponadto uczniowie od strony praktycznej mogli poznać przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym jak również poznali kultywowanie polskich obyczajów łowieckich.Na polowaniu nie pozyskano zwierza, bo było to polowanie bezkrwawe.

W trakcie prowadzonego polowania uczniowie mieli okazję spotkać i obserwować zachowanie się pędzonej zwierzyny tj. saren, jeleni, wilków, lisa.Niecodziennym zdarzeniem było wytropienie przez uczniów w nagance złotomedalowego jelenia byka, którego oglądali i podziwiali z bardzo bliskiej odległości.Podczas polowania uczniowie razem z myśliwymi spożyli tradycyjną gorącą grochówkę myśliwską ze słodkim dodatkiem.

Na zakończenie polowania,nie było tradycyjnego pokotu bo nie było upolowanej zwierzyny,lecz wszystkich zaproszono na wspólną biesiadę myśliwską przy ognisku z bigosem i kiełbaskami. W zimowej scenerii przy ognisku, myśliwi opowiadali ciekawe swoje przygody z knieji a bigos wówczas wyjątkowo wszystkim smakował.

Opiekunowie mgr Grzegorz Ciupak i mgr inż. Andrzej Hys wraz z uczniami składają serdeczne podziękowanie Panu Nadleśniczemu mgr inż. Henrykowi Rążewskiemu i prowadzącemu polowanie Panu leśniczemu mgr Tadeuszowi Waszczukowi za serdeczne, ciepłe i merytoryczne przyjęcie uczniów na polowaniu.Jesteśmy przekonani, iż praktyczny udział uczniów w polowaniu wzbogaci ich wiedzę leśną od strony praktycznej.

Nauczyciel mgr inż. Andrzej Hys

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz