KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Inkubator Technologiczny – oferta dla ambitnych

Dla wszystkich młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad wyborem drogi życiowej, przeglądają oferty edukacyjne szkół wyższych, myślą o założeniu własnej firmy, mają ambicje i marzenia o lepszej przyszłości przeznaczony jest projekt promowania Stalowej Woli jako miejsca studiów technicznych i przyszłego miejsca pracy studiującej tu młodzieży. Zespół Szkół im. W. Witosa z zadowoleniem przyjął zaproszenie do skorzystania z tej inicjatywy przygotowanej przez Inkubator Technologiczny wraz z Fundacją Uniwersytecką w Stalowej Woli. W dn. 23.03.2015 r. uczniowie kl. II a (mundurowej) i II b LO wraz z opiekunami – Anetą Wąsek-Powrózek, Janem Furtakiem i Radosławem Szymańskim, wzięli udział w spotkaniach seminaryjno – promocyjnych na terenie tego przemysłowego miasta. Na początku była wizytacja campusu uniwersyteckiego KUL przy ul. Ofiar Katynia. W ogromnej auli budynku głównego wizytujący z uwagą wysłuchali informacji ks. dr. Mariusza Kozłowskiego, proboszcza parafii akademickiej pod wezwaniem bł. Jana Pawła II i opiekuna Duszpasterstwa Akademickiego „Baszta”, który mówił o szeroko rozumianej opiece duchowej nad młodzieżą akademicką. W kaplicy akademickiej natomiast przybliżył historię relikwii z krwi papieża Jana Pawła II, znajdującej się w bocznym ołtarzu.

Po prezentacji infrastruktury dydaktyczno – badawczej kierunku Inżynieria Środowiska uczestnicy wyruszyli na spotkanie w Inkubatorze Technologicznym z prezentacją infrastruktury Inkubatora i zlokalizowanych w nim, supernowoczesnych urządzeń laboratoryjnych i pomiarowych. Nie sposób zapamiętać wszystkich ich nazw i przeznaczenia lecz ich widok oraz pokazy praktyczne z ich wykorzystaniem mogły zrobić na zwiedzających duże wrażenie. W sali wykładowej Inkubatora omawiane były także możliwości i potrzeby licznych stalowowolskich firm związane z zatrudnianiem absolwentów uczelni technicznych. Podano też informacje dotyczące zakładania innowacyjnych startupów biznesowych.

Finałem wędrówki na szlaku spotkań seminaryjno – promocyjnych była wizyta w gmachu Inżynierii Materiałowej KUL. Uczestnicy wycieczki wędrowali po salach ćwiczeń i laboratoriach zlokalizowanych na 5 kondygnacjach budynku. Młodzi pracownicy Wydziału z zapałem opowiadali o sposobach i narzędziach poznawania świata materiałów, zaprezentowali wiele instrumentów najnowszej generacji np. skaningowy mikroskop elektronowy przemysłowy tomograf komputerowy czy dyfraktometr rentgenowski i mówili o ogromnym znaczeniu nauki o materiałach.

Po kilkugodzinnym przyswajaniu wiedzy (głownie technicznej i ekonomicznej) na twarzach uczniów widoczne było zmęczenie, lecz z pewnością spotkania seminaryjno – promocyjne na długo pozostaną w ich pamięci, także ze względu na miłą, przyjazną atmosferę, jaką stworzyli pracownicy KUL i Inkubatora Technologicznego.

Jan Furtak
Aneta Wąsek - Powrózek

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz