KIERUNKI KSZTAŁCENIA

”JESTEM DUMNY Z BYCIA POLAKIEM” - MAJÓWKA U WITOSA

Już po raz kolejny w Zespole Szkół zorganizowana została akcja "Bezpieczna Majówka u Witosa". W tym roku była ona połączona z obchodami piątej rocznicy nadania szkole imienia Wincentego Witosa. Na uroczystość przybyli m.in. poseł na Sejm RP Jan Łopata, pani wicekurator Anna Dudek-Janiszewska, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Piotr Rzetelski, Wicestarosta Powiatu Janowskiego Bartosz Piech. Obecni byli wójtowie gmin, radni powiatu janowskiego, dyrektorzy szkół, dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Licznie przybyła młodzież gimnazjalna, nie tylko z powiatu janowskiego, wraz ze swoimi nauczycielami. Wszystkich przybyłych przywitała Dyrekcja Szkoły.

Pani Dyrektor Teresa Biernat w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na rolę patrona szkoły w kształtowaniu osobowości ucznia:

„Nadanie szkole imienia Wincentego Witosa łączyło się z przyjęciem wzorca osobowego, na którym skupiają się działania wychowawcze szkoły. Przekazywanie wiedzy o działalności Wincentego Witosa uczy młodzież, jaką wartość ma życie w wolnej i niepodległej Polsce […]. U podstaw stworzonego przez nas modelu szkoły leży podmiotowość w traktowaniu ucznia. Absolwent, opuszczając mury naszej szkoły, jest człowiekiem odważnym, gotowym podjąć nowe wzywania we współczesnym społeczeństwie".

Podkreśliła, że w ciągu pięciu lat, które minęły od nadania szkole imienia, szkoła nie tylko wypiękniała, ale nastąpił jej dynamiczny rozwój- wzrosła liczba uczniów- z 320 do 414. Rozkwitło szkolnictwo zawodowe: z 5 do 12 oddziałów.

Na ogromny wkład pracy włożony w rozwój naszej szkoły zwrócili również uwagę w swoich wystąpieniach zaproszeni goście. Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Pan Piotr Rzetelski, przekazał na ręce Pani Dyrektor gratulacje z okazji 5 rocznicy nadania imienia z życzeniami dalszych sukcesów od Marszałka Województwa Lubelskiego – Sławomira Sosnowskiego.

Obchody 5 rocznicy nadania szkole imienia były okazją do przypomnienia sylwetki patrona. Uczniowie w programie artystycznym pt. „Jestem dumny z bycia Polakiem.” Program uświetnił swoim występem absolwent naszej szkoły - Michał Kulpa. W imieniu wszystkich zebranych kwiaty przed pomnikiem Witosa złożyli uczniowie i dyrekcja Zespołu Szkół.

Ważnym wydarzeniem Majówki była akcja "Podaruj komuś życie" - Dzień Dawcy Szpiku, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. W ten sposób wszyscy chętni mogli powiększyć bazę tak cennego daru. Ambasadorką akcji została Aleksandra Nizio, zwyciężczyni piątej edycji programu "The Voice of Poland”, która wystąpiła wraz z Gracjanem Kalandykiem (uczestnikiem 5 edycji tego programu). Była okazja do rozmów z artystami i do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.

Uczestnicy Majówki mieli możliwość przejazdu w symulatorze samochodu ciężarowego. Było to dla wszystkich ciekawe przeżycie. Uczniowie mogli wziąć również udział w zawodach strzeleckich.

Na zakończenie mogliśmy podziwiać występ Krzysztofa Drabika- mistrza w sztuce flair, uczestnika programów "Hells Kitchen" i "Mam talent"- który oczarował wszystkich swoim profesjonalizmem i pomysłami.

Majówka okazała się bardzo ciekawym wydarzeniem. Już nie możemy doczekać się następnej.

Galeria zdjęć cz.1
Galeria zdjęć cz.2

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz