KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Nasi Mundurowi na Jubileuszu 10-lecia PaT
na Stadionie Narodowym 23-24 czerwca 2015 r.

 

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”. W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego).

Uczniowie klas mundurowych: I B i II A uczestniczyli wraz z opiekunami na tym wspaniałym jubileuszu 10-lecia programu Komendy Głównej Policji "Profilaktyka a Ty" w Warszawie. Celem programu Komendy Głównej Policji jest inspirowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do tworzenia lokalnych młodzieżowych grup PaT, promujących wśród rówieśników modę na życie wolne od przemocy i uzależnień. Program realizuje Gabinet Komendanta Głównego Policji przy współpracy i wsparciu MSW, MEN, Rzecznika Praw Dziecka, Biur KGP oraz wielu innych jednostek organizacyjnych. Głównym wydarzeniem są organizowane corocznie ogólnopolskie Przystanki PaT, podczas których społeczność z całego kraju spotyka się na warsztatach twórczej profilaktyki. W tym roku i my mieliśmy możliwość uczestniczenia w tym wspaniałym wydarzeniu.

Tegoroczny Przystanek odbył się 23-24 czerwca na Stadionie Narodowym. Było to największe w kraju ogólnopolskie spotkanie młodych, podczas którego młodzież szkolna promowała wartości takie jak zdrowie, kultura relacji, wrażliwość społeczna, a przede wszystkim wolność od przemocy i uzależnień. Po zarejestrowaniu grupy przy wejściu na Stadion Narodowy i uroczystym otwarciu SPOTKANIA MŁODYCH rozpoczęły się prezentacje, programy artystyczne, kampanie społeczne promujące modę na życie wolne od przemocy i uzależnień, spotkania z gwiazdami sportu, sceny, ekranu, pokaz laserowy, koncerty zaproszonych artystów, spektakle itp. Cieszymy się, że w tym szczególnym dla społeczności PaT dniu, był z nami także Grzegorz Hyży wraz z zespołem. Gdybyście chcieli zobaczyć pokaz laserowy zapraszamy na linka: https://www.youtube.com/watch?v=ec2AJLieeL4. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się zorganizować taki wyjazd dla uczniów naszej szkoły.

mgr Ewa Biernat

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz