KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Ogólnopolski konkurs historyczny nt. życia i działalności W. Witosa

W dniach 12 – 13 września w Wierzchosławicach odbył się w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. W. Witosa finał konkursu w którym brali udział również nasi uczniowie. Jego organizatorem i koordynatorem było Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o ruchu ludowym i postaci Wincentego Witosa.

Zakres wymaganej wiedzy obejmował następujące lata życia Witosa 1874 – 1945: młodość, okres odzyskania niepodległości, sprawowanie funkcji premiera, proces brzeski, emigrację polityczną, okupację niemiecką, śmierć i spuściznę materialną i ideową po patronie naszej szkoły.

W konkursie wzięły udział uczennice: Agata Adamek z klasy II B LO i Ewelina Radwańska z klasy II Technikum Hotelarskiego przygotowane pod kierunkiem nauczyciela mgra Grzegorza Ciupaka. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany, a walka zacięta. Do ścisłego finału awansowała Agata Adamek, która to została nagrodzona 13 września podczas Dożynek Reymontowskich w Wierzchosławicach.

Zwycięzcom gratulujemy !

Galeria zdjęć

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz