KIERUNKI KSZTAŁCENIA

„Zacną rzeczą jest nauczać” - Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 roku. Zgodnie z zapisami ustawy dzień ten jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych dla wszystkich pracowników oświaty: „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.”

Oczywiście, z tego powodu jest to święto lubiane nie tylko przez nauczycieli, ale również, nie mniej, przez uczniów.

13 października również w Zespole Szkół odbyła się akademia z okazji święta wszystkich pedagogów

Tradycyjnie w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włożony w edukację i wychowanie uczniowie złożyli im podziękowania i życzenia oraz symboliczne kwiaty. Z tej okazji przygotowali również specjalne występy artystyczne. Pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów zawodowych, mgr. inż. A. Balczerowskiej zaprezentowali wzruszający koncert życzeń z dedykacjami dla wszystkich uczących. Na dodatek każdy mógł podziwiać różne typy osobowości nauczyciela:anioła, luzaka, aktywisty, sceptyka, w których znalazł coś dla siebie. Ponadto refleksyjne wiersze przeplatane scenkami rodem z dobrej komedii. Odzwierciedleniem stosunków panujących w szkole była ponadczasowa scenka pochodząca z utworu W. Gombrowicza pt. "Ferdydurke", czyli lekcja j. polskiego prowadzona przez prof. Bladaczkę. Jej uniwersalizm polega na tym jak nauczyciel tłumaczy uczniom dlaczego poezja J. Słowackiego jest wyjątkowa i należy się nią zachwycać. Niestety, nie wszystkich zachwyca i jest to odwieczny problem wszystkich polonistów.

Był też skecz przedstawiający problemy zdrowotne związane z wykonywaniem nauczycielskiej profesji: nieprzespane noce w związku z przygotowywaniem awansu zawodowego, wrzody na żołądku, nierówny rytm serca... Na szczęście, problem nie dotyczy wszystkich pedagogów.

Zwieńczeniem przyjemnych chwil było wręczenie uczniom kluczy do wiedzy oraz przepięknych kwiatów i nagród za pracę nauczycielom. Nagrody wręczyła Dyrekcja Szkoły i podziękowała za tak owocne wyniki. Sens tak odpowiedzialnej pracy oddadzą słowa pochodzące z biblijnej Księgi Mądrości:

„A jeśli kto jest żądny wielkiej wiedzy -
ona zna przeszłość i o przyszłości wnioskuje,
zna zawiłości słów i rozwiązania zagadek,
wiedza wyprzedza znaki i cuda,
następstwa chwil i czasów.”

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz