KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Stypendyści Zespołu Szkół

21 października 2015 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w roku szkolnym 2014/2015.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat powinien otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. W tym roku stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 243 uczniów z całego województwa.

Wśród nagrodzonych znalazły się dwie uczennice Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim, Aleksandra Rak z klasy III a Liceum Ogólnokształcącego oraz Nina Ciupak z klasy 2lgd (logistyk) Technikum Zawodowego. Dziewczęta odebrały dyplomy z rąk kuratora oświaty, pana Krzysztofa Babisza i wicewojewody, pana Mariana Starownika.

Obydwie uczennice uzyskały w ubiegłym roku szkolnym średnią ocen powyżej 5,0. Ponadto angażowały się w życie szkoły, biorąc udział w różnych uroczystościach szkolnych oraz aktywnie pracując w samorządzie uczniowskim.

Oli i Ninie życzymy wielu sukcesów w kolejnym roku szkolnym. Wszyscy jesteśmy dumni z ich osiągnięć.

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz