KIERUNKI KSZTAŁCENIA

OD "ZBRODNI I KARY" PO BRACTWO ŚW. BRATA ALBERTA W LUBLINIE

Dnia 15 marca uczniowie Zespołu Szkół wraz z opiekunami, M. Harasiuk i B. Łukasik, pojechali do Lublina, by po raz kolejny obejrzeć spektakl teatralny. Tym razem była to „Zbrodnia i kara”. Istnieje wiele adaptacji tej wybitnej powieści Dostojewskiego. Dla ludzi teatru „Zbrodnia i kara” stanowi zawsze nie lada wyzwanie. Typy, charaktery, postaci o skomplikowanej duszy, odwieczny problem dobra i zła, nieuchronność kary za popełnione przestępstwo - to tematy, które zawsze inspirowały i nadal będą zachęcać twórców do dzielenia się z publicznością własnymi przemyśleniami. W stworzeniu adaptacji pomocne są dynamiczne dialogi, ofiarowane nam przez samego Dostojewskiego. Ale jak na scenie pokazać nieustającą zmienność miejsca i czasu akcji? Teatr Scena Polska z Czeskiego Cieszyna zaproponował widzom jedno z najstarszych i najskuteczniejszych rozwiązań - dekorację na obrotowej scenie. Dzięki temu widzimy śmierć lichwiarki i jej siostry, Lizawiety; jak gdyby symultanicznie śledzimy losy Soni i jej rodziny, Raskolnikowa, jego siostry i matki, Porfirego i innych urzędników wymiaru sprawiedliwości - a akcja, jak w kalejdoskopie, przenosi się raz na ulicę, raz do poszczególnych domów bohaterów. W dwugodzinnym spektaklu udało się reżyserowi - Bogdanowi Kokotkowi - nie pominąć żadnego wątku powieści.

Po obejrzeniu spektaklu uczniowie i wolontariusze udali się do ośrodka, który wspomaga biednych potrzebujących ludzi. Temat biedy podejmował również Fiodor Dostojewski w swoim dziele. Mogliśmy porozmawiać z mieszkańcami tej instytucji oraz jej dyrekcją i opiekunami. Dowiedzieliśmy się, że nasi wolontariusze mogą też pomóc. Zebraliśmy od uczniów z całej szkoły pomoc finansową, która na pewno się przyda, bo potrzeby są duże.

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie wspiera osoby potrzebujące pomocy już od 1983 roku. Stowarzyszenie otacza opieką osoby ubogie, chore, niepełnosprawne, bezdomne, uzależnione, uchodźców oraz wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Z pomocy Bractwa korzystają również emeryci, rodziny wielodzietne i samotne matki, którzy osiągają niewielki dochód.

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta pomaga potrzebującym prowadząc:

1. Jadłodajnię przy ul. Zielonej 3 w Lublinie, która codziennie wydaje ok. 500 ciepłych posiłków;

2. Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii 32 w Lublinie. W skład Ośrodka wchodzą

3. Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych w Bystrzejowicach Trzecich pod Lublinem, którego zadaniem jest przywracanie osób objętych pomocą do społeczeństwa i na rynek pracy. W ramach Ośrodka funkcjonuje Klub Integracji Społecznej, oferujący pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia z terenu gminy Piaski.

4. Centrum Ekonomii Społecznej, którego celem jest animowanie i aktywne wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej na terenie Lubelszczyzny.

Pamiętajmy, że warto pomagać, gdyż dobro zawsze wraca i to podwójnie!

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz