KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Podróże kształcą –
wyjazd edukacyjny uczniów Zespołu Szkół

Twórczość dramatyczna Adama Mickiewicza jest integralną częścią naszej kultury. „Dziady” to dzieło, które składa się z trzech luźno powiązanych części - II, IV i III (cz. I nie została ukończona). Ten dramat romantyczny jest dziełem odwołującym się do wielu symboli oraz wartości ważnych dla nas, Polaków. W utworze można odnaleźć liczne wątki autobiograficzne, idee romantyzmu, jak również motyw walki narodowowyzwoleńczej z rosyjskim zaborcą.

W dniu 24 października uczniowie Zespołu Szkół mieli okazję oglądać wersję tego „niescenicznego dramatu”, zaproponowaną przez aktorów z Krakowskiej Agencji Artystycznej. Sztukę wystawiono na auli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Gra aktorów była niezwykle ekspresyjna i dynamiczna. W sugestywny sposób odtworzone zostały najważniejsze wydarzenia zawarte w literackim pierwowzorze.

Młodzież z Naszej Szkoły uczestniczyła także w wykładzie, prowadzonym przez prof. Tomasza Panfila, w lubelskim Instytucie Pamięci Narodowej. Wykład dotyczył II wojny światowej i dziejów państwa polskiego po r. 1945. Był on niezwykle interesujący, ponieważ profesor to wytrawny mówca, który, jak sam stwierdził „nie będzie przytaczał nudnych dat i wydarzeń, lecz będzie snuł opowieść o historii najnowszej Polski i jej bohaterach”. Uczniowie w skupieniu słuchali słów profesora i oglądali towarzyszącą im prezentację zdjęć z czasów wojny. Była to dla nich wyjątkowa lekcja historii, przekazana w przystępny i bardzo wymowny sposób. Na pamiątkę wykładu Nasza Szkoła otrzymała cykl filmów dokumentalnych „Z archiwum IPN”, dotyczących dziejów polskiego podziemia niepodległościowego i prezentujących losy bohaterów walki o niepodległość Polski.

Wyjazd uczniów Zespołu Szkół obfitował w walory edukacyjne, ale, co najważniejsze, udało się w sposób atrakcyjny poszerzyć ich wiedzę, w myśl sentencji autorstwa Lwa Tołstoja - Nauka to pokarm dla rozumu.

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz