KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja będzie się odbywać drogą elektroniczną
i tradycyjną (papierową)

Jeśli nie wiesz co zrobić to zgłoś się do sekretariatu szkoły, gdzie uzyskasz interesujące cię informacje.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim ogłasza nabór
na rok szkolny 2018/2019 do liceum i technikum

3-letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

MUNDUROWE
Przedmioty rozszerzone wos, j. angielski, biologia/chemia
(należy wybrać trzy przedmioty rozszerzone)
Przedmioty punktowane j. polski, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

Język obcy obowiązkowy angielski
II język obcy do wyboru niemiecki, rosyjski

JĘZYKOWE
Przedmioty rozszerzone wos, j. angielski, biologia/chemia
(należy wybrać trzy przedmioty rozszerzone)
Przedmioty punktowane j. polski, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

Język obcy obowiązkowy angielski
II język obcy do wyboru niemiecki, rosyjski

PROMOTOR ZDROWIA I URODY
Przedmioty rozszerzone wos, j. angielski, biologia/chemia
(należy wybrać trzy przedmioty rozszerzone)
Przedmioty punktowane j. polski, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

Język obcy obowiązkowy angielski
II język obcy do wyboru niemiecki, rosyjski

4-letnie TECHNIKUM ZAWODOWE

TECHNIKUM TELEINFORMATYCZNE
Przedmioty rozszerzone matematyka, informatyka
Przedmioty punktowane j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski

Język obcy obowiązkowy angielski
II język obcy do wyboru niemiecki, rosyjski

TECHNIKUM GEODEZYJNE
Przedmioty rozszerzone geografia, matematyka
Przedmioty punktowane j. polski, matematyka, geografia, informatyka

Język obcy obowiązkowy angielski
II język obcy do wyboru niemiecki, rosyjski

TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Przedmioty rozszerzone biologia, chemia
Przedmioty punktowane j. polski, matematyka, chemia, biologia

Język obcy obowiązkowy angielski
II język obcy do wyboru niemiecki, rosyjski

TECHNIKUM LOGISTYCZNE
Przedmioty rozszerzone geografia, j. obcy
Przedmioty punktowane j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Język obcy obowiązkowy angielski
II język obcy do wyboru niemiecki, rosyjski

TECHNIKUM LEŚNE
Przedmioty rozszerzone biologia, informatyka
Przedmioty punktowane j. polski, matematyka, biologia, geografia

Język obcy obowiązkowy angielski
II język obcy do wyboru niemiecki, rosyjski

TECHNIKUM HOTELARSKIE
Przedmioty rozszerzone geografia, j. obcy
Przedmioty punktowane j. polski, matematyka jęz. obcy, geografia

Język obcy obowiązkowy angielski
II język obcy do wyboru niemiecki, rosyjski

TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Przedmioty rozszerzone geografia, j. obcy
Przedmioty punktowane j. polski, matematyka j. angielski, geografia

Język obcy obowiązkowy angielski
II język obcy do wyboru niemiecki, rosyjski

 

ZASADY REKRUTACJI

TERMINARZ REKRUTACJI

   

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci do Technikum również dostarczą zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzieBezpłatna Szkoła Policealna:

Technik BHP — 1,5 ROKU

Technik Administracji — 2 LATA

   

WYMAGANE DOKUMENTY

Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz